Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКоефіцієнти відбиття стелі, стін і підлоги

Стан стелі rстелі Стан стін rстін Стан підлоги rпідліги
Чистий бетонний Свіжепобілені з вікнами без штор Світлий паркет
Побілений у вогкому приміщенні Свіжепобілені з вікнами, закритими білими шторами Світла керамічна плитка
Свіжепобілений Бетонні з вікнами Світлий лінолеум
Світлий дерев’яний (пофарбований) Обклеєні світлими обоями Темний паркет
Бетонний брудний Брудні і темні Темна плитка
Дерев’яний (непофарбований) Цегляні неоштукатурені Темний лінолеум
Брудний, темний Обклеєні темними обоями Дерев’яна підлога, темна (пофарбована)

 

9. Визначення індексу приміщення за формулою 2, а саме i = A × B /(A+B)×hп, де розрахункова висота стелі над робочим столом для люмінесцентних світильників h = H – hp, а висота умовної робочої поверхні стандартизована та рівна hp = 0,8 м. Для ламп розжарювання, ДРЛ і ДРІ розрахункова висота світильника h = hп або h = H – hp – hс (рис. 3).

10. Визначення значення коефіцієнта використання світлового потоку h . Визначення за довідковою табл. 9 коефіцієнта використання світлового потоку h, який залежить від коефіцієнтів відбиття стелі, стін і підлоги, від індексу приміщення i, а також від КСС для певного типу світильника. Відзначимо, що коефіцієнт використання світлового потоку h, що випромінюють світильники та який поширюється на розрахунковій площі визначають за довідниковими даними залежно від типу світильника, індексу приміщення і, коефіцієнтів відбиття стелі rстелі, стін rст. і підлоги rпідл.та значення КСС.

Таблиця 9

Коефіцієнт використання світового потоку h , %

Індекс приміщення, і Коефіцієнти відбиття, % Крива сили світла (КСС) для певного типу світильника
Стеля Стіни Підлога М Д-1 Д-2 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 К-1 К-2 К-3 Л
0,6
0,8
1,25
2,0
3,0
5,0

 

11. Визначення коефіцієнта запасу kз, який враховує запиленість світильників і старіння джерел світла в процесі експлуатації (табл. 10). Зазначимо, що коефіцієнт запасу враховує зниження освітленості із-за забруднення та старіння ламп і світильників. Коефіцієнтом запасу регламентуються строки чищення світлових прийомів і світильників.

 

Таблиця 10

Значення коефіцієнта запасу kз, строки чищення світлових прийомів, світильників (фрагмент)

№ з/п Виробничі приміщення (ВП) або приміщення громадських і житлових будинків (ПГЖБ) з певним станом повітряного середовища, які мають в робочій зоні певні концентрації забруднень Значення коефіцієнта kз при штучному освітленні Кількість чищень в рік
Газорозр. лампи Лампи розжарювання Заповнення світл. прийомів   Світильників
ВП: понад 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви 2,0 1,7
ВП: від 1 до 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви 1,8 1,6
ВП: менше 1 мг/м3 пилу, диму, кіптяви 1,5 1,4
ВП: значні концентрації парів кислот, лугів, газів, здатних при зіткненні з вологою утворювати слабкі розчини кислот, лугів, а також що мають велику корозійну здатність 1,8 1,6
ВП з особливим режимом чистоти повітря при обслуговуванні світильників 1,3
ПГЖБ: Гарячі цехи підприємств громадського харчування, охолоджувальні камери, душові тощо 1,7 1,6
ПГЖБ: Кабінети та робочі приміщення, житлові кімнати, навчальні приміщення, лабораторії, читальні зали, зали нарад, торговельні зали тощо 1,4 1,4

 

12. Визначення коефіцієнта нерівномірності освітлення(мінімальної освітленості) z, який залежить від розташування світильника по відношенню до освітлювальної поверхні. Коефіцієнт z знаходиться в межах z = 1,1¸1,5. Взагалі коефіцієнт нерівномірності освітлення z залежить від типу світильника, від відстані між світильниками та висоти їх підвішування hп .

Коефіцієнт мінімальної освітленості визначається за формулою:

 

z = Eсер. / Emin , (15)

 

де: Eсер. – середня освітленість робочого місця;

Emin – мінімальна освітленість робочого місця.

Зазначимо, що z приймається рівним 1,0 при розрахунку на середню освітленість Eсер. чи у випадку відбитого освітлення. Для добре спроектованого приміщення треба приймати такі вимоги:

a) для ламп розжарювання, ДРЛ і ДРІ коефіцієнт нерівномірності освітлення z приймається рівним z = 1,15;

b) для люмінесцентних ламп коефіцієнт нерівномірності освітлення приймається рівним z = 1,1;

13. Розрахунок потрібного світлового потоку джерел світла у світильнику. За умови досягнення рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь використовується формула необхідного світлового потоку Ф однієї лампи :

 

Ф = Emin× S × z × kз / (N × n × h) , (16)

 

де: Emin – нормована мінімальна освітленість робочого місця, лк;

S – площа освітлюваного приміщення, м2 ;

z – коефіцієнт мінімального освітлення, який характеризую нерівномірність освітлення;

kз коефіцієнт запасу, який враховує зниження освітленості із-за запиленості приміщення, забруднення та старіння світильників і ламп. Цей коефіцієнт лежить в межах kз = 1,3 ¸ 2,0 (табл. 11).

N – кількість світильників, передбачена ще до розрахунку відповідно до оптимального відношення відстані між однаковими люмінесцентними світильниками Zдо числа ламп n у кожному світильнику (див. формула 10);

n – кількість ламп у кожному світильнику (світильники одного типу);

h – коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки на розрахунковій площині, що вказує, яка частина світлового потоку (корисна) падає на робочу поверхню. Для світильників з лампами розжарювання h = 0,1 ¸ 0,71, з газорозрядними лампами h = 0,2 ¸ 0,97.

Таблиця 11

Значення коефіцієнта kз

Приміщення Лампи розжарювання Газорозрядні лампи
Не запилені kз = 1,3 kз = 1,5
Середньозапилені kз = 1,5 kз = 1,7
Сильнозапилені kз = 1,7 kз = 2,0

 

Зазначимо,що коефіцієнт h можна вважати складною функцією просторового розподілення світла та властивостей приміщення.

14. Визначення загального світлового потоку ФS від всіх світильників здійснюється за формулою:

 

ФS = Ф × N. (17)

 

15. Вибір виду штучного джерела світла (ламп). Підбирають за довідковою табл. 12 вид штучного джерела світла. Параметри вітчизняних світильників визначаються типом, числом ламп, типом ламп, потужністю ламп, кривою сили світла (КСС), ступенем захисту ІP, коефіцієнтом корисної дії світильника в нижню півсферу (hÈ). Ці параметри світильників та ламп ртутних (ДРЛ), розжарювання (ЛР), люмінесцентних (ЛЛ) та інших подані в таблиці. Світильники – джерела світла, укладені в арматуру (оболонки), які призначені для правильного розподілу світлового потоку, захисту очей від надмірної яскравості джерела, а також для захищення джерела світла від механічних пошкоджень, пилу, диму, кіптяви та вологи.

Таблиця 12

Параметри світильників

№ з/п Тип світильника   Число ламп   Тип лампи   Потужність лампи, Вт КСС Ступінь захисту h
СД2ДРЛ ДРЛ Г-1 ІP20
С34ДРЛ ДРЛ Г-3 ІP20
С35ДРЛ ДРЛ К-1 ІP20
СД2РТС ДРЛ Г-1 5¢3
ППРДРЛ ДРЛ М ІP63
ППДДРЛ ДРЛ Д-2 ІP63
РСП05 ДРЛ Г-1 ІP23
РСП05 ДРЛ Г-3 ІP23
РСП05 ДРЛ К-1 ІP23
РСП08 ДРЛ Г-3 5¢0
РСП08 ДРЛ К-1 5¢3
РСП08 ДРЛ Л 5¢0
РСП10 ДРЛ Г-3 ІP20
РСП10 ДРЛ К-2 ІP20
РСП11 ДРЛ Д-1 ІP60
РСП11 ДРЛ М ІP60
РСП12 ДРЛ Г-1 ІP60
РСП13 ДРЛ Г-1 5¢4
РСП13 ДРЛ Г-3 5¢4
РСП13 ДРЛ К-1 5¢4
РСП14 ДРЛ Г-1 5¢0
РСП14 ДРЛ Г-4 5¢0
ЖСП01 НЛВТ Г-4 5¢0
ЖСП01 НЛВТ К-2 ІP53
ГСП14 ДРІ Г-2 5¢0
ГСП15 ДРІ Г-2 ІP54
РСП16 ДРЛ Г-1 ІP54
РСП17 ДРЛ Г-1 ІP20
РСП17 ДРЛ К-1 ІP20
РСП17 ДРЛ Г-3 ІP20
ГСП17 ДРІ Г-3 ІP20
ГСП17 ДРІ К-1 ІP20
ЖСП17 НЛВТ Г-4 ІP20
РСП18 ДРЛ Г-2 ІP20
РСП18 ДРЛ Г-4 ІP20
РСП18 ДРЛ К-2 ІP20
ГСП18 ДРІ Г-2 ІP20
ГСП18 ДРІ Г-4 ІP20
ГСП18 ДРІ Д-2 5¢0
РСП20 ДРЛ Г-1 ІP63
ЖСП20 НЛВТ К-2 ІP20
ССП02 ДРІ Г-3 5¢0
ССП02 ДРІ К-2 5¢0
ИСП01 ГЛР Д-2 ІP20
ИСП02 ГЛР К-1 ІP54
НСП01 ЛР Д-2 ІP23
НСП01 ЛР Д-2 5¢3
НСП02 ЛР М ІP54
НСП04 ЛР М ІP23
НСП09 ЛР М ІP50
НСП11 ЛР Д-1 ІP60
НСП11 ЛР М ІP60
НСП17 ЛР Л 5¢3
НСП17 ЛР Г-4 5¢3
НСП17 ЛР К-1 5¢3
НСП20 ЛР Г-1 5¢0
НСП20 ЛР Г-2 ІP63
НСП22 ЛР Д-2 5¢0
НСП22 ЛР Г-1 ІP63
НПП02 ЛР Д-1 ІP54
Н4БН-150 ЛР Г-1 2ExiIIТ2
Н4БН-150 ЛР М 2ExiIIТ2
Н4Б-300М ЛР Г-2 2ExiIIТ2
Н4Б-300М ЛР М 2ExiIIТ2
Н4Т2Н-300 ЛР Г-2 2ExiIIТ2
Н4Т2Н-300 ЛР М 2ExiIIТ2
В4А-60 ЛР Д-1 2ExiIIТ2
ВЗГ-100А ЛР Д-1 2ExiIIТ2
ВЗГ-200АМ ЛР Д-1 2ExiIIТ2
ВЗГ-200АМ ЛР Д-2 2ExiIIТ2
В4А-200М ЛР Д-1 2ExiIIТ2
В4А-200М ЛР Д-2 2ExiIIТ2
ОДР ЛЛ Г-1 ІP20
ЛД ЛЛ Д-2 ІP20
ЛД ЛЛ Г-1 ІP20
ЛСП02 ЛЛ Д-2 ІP20
ЛСП02 ЛЛ Г-1 ІP20
ЛСП06 ЛЛ Д-2 ІP20
ЛСП06 ЛЛ Г-1 ІP20
ЛСП13 ЛЛ Л ІP20
ЛСП13 ЛЛ Г-2 ІP20
ПВЛМ ЛЛ Д-2 5¢0
ПВЛМ ЛЛ Г-1 5¢0
ПВЛМ ЛЛ Д-1 5¢0
ПВЛМ ЛЛ Д-1 5¢0
ЛСП12 ЛЛ Д-2 5¢1
ЛСП12 ЛЛ Г-1 5¢1
ЛСП12 ЛЛ Д-1 5¢0
ЛСП18 ЛЛ Д-1 5¢0
ЛСП16 ЛЛ Д-1 ІP54
ПВЛП ЛЛ Д-1 ІP54
ЛСП14 ЛЛ Д-1 ІP54
Н0ГЛ ЛЛ М 2ExiIIТ4
Н4Т4Л ЛЛ Г-1 2ExiIIТ4
Н4Т4Л ЛЛ М 2ExiIIТ4
Н4Т4Л ЛЛ Г-1 2ExiIIТ4
Н0ДЛ ЛЛ М 2ExiIIТ5
Н0ДЛ ЛЛ Г-1 2ExiIIТ5
Н4Т5Л ЛЛ М 2ExiIIТ5
Н4Т5Л ЛЛ Г-1 2ExiIIТ5
Н4Т5Л ЛЛ М 2ExiIIТ5
Н4Т5Л ЛЛ Г-1 2ExiIIТ5

Світильники відносяться до електротехнічних виробів, оболонки мають захист, визначений стандартом ГОСТ 14254 – 80. Для позначення ступенів захисту застосовуються букви IP (International Protektion) і наступні за ними дві цифри. Наприклад, IP 31. Перша цифра позначає ступінь захисту персоналу від стикання з рухомими частинами, розташованими всередині оболонки, від зіткнення з частинами, які за також ступінь захисту виробу від попадання всередину твердих тіл і пилу. Друга цифра позначає ступінь захисту виробу від попадання води. Якщо для виробу потрібно вказати ступінь захисту тільки однією цифрою, то пропущена цифра замінюється буквою X, наприклад: IPX4, IP2X. Ступені захисту виробу та персоналу наведені в табл. 13.

Таблиця 13Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.