Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні методи дисперсного аналізу

Методи ДА ділять на три групи:

1. Методи вимірювання параметрів окремих частинок (розмірів, маси і т.д.) з подальшою статистичною обробкою результатів великого числа вимірювань;

2. Методи, засновані на механічному поділі ДС на декілька класів по крупності частинок;

3. Методи, засновані на вивченні властивостей сукупності частинок.

До першої групи методів належать:

- методи, в яких лінійні розміри частинок вимірюють за допомогою оптичного мікроскопа (межі вимірів 1мкм - 1 ÷ 9 мм) або електронного (від одного до декількох мікрон);

- методи, засновані на вимірюванні електричного опору за допомогою лічильників Культера (суспензію пропускають через тонкий канал); метод дозволяє виміряти розміри частинок від 0,1 до 100 мкм;

- методи, в яких вимірюють зміни світлового потоку при пропущенні суспензії через тонкий канал, викликані попаданням в цей канал частинок дисперсної фази (5 ÷ 500 мкм);

- методи, в яких вимірюють інтенсивність світла, розсіяного одиничною частинкою, за допомогою мікроскопа або потокового ультрамікроскопа Дерягина - Власенко (2 ÷ 500 мкм).

У другу групу входять методи:

- ситовий аналіз (0,05 ÷ 10 мм);

- поділ частинок в потоці газу або рідини (від 0,1 мм до декількох мм).

Третю групу складають наступні методи:

- методи седиментационного аналізу, засновані на реєстрації кінетики накопичення осаду. Седіментатори Фагуровского дозволяє визначити розміри частинок від 1 до 500 мкм. Застосування центрифуг дозволяє знизити межі вимірювання до 0,1 мкм, а ультрацентрифуг - до 1 ÷ 100 нм.

- методи розсіювання світла малими частинками (нефелометрія і турбодиметрія); методи непружного розсіяння, а також розсіяння рентгенівських променів або нейтронів;

- адсорбційні методи, які використовують для визначення питомої поверхні частинок. Вимірюють кількість адсорбованої речовини в мономолекулярному шарі різними методами (низькотемпературна газова адсорбція з використанням азоту як адсорбата, метод адсорбції з розчинів по теплоті адсорбції). Різноманітні адсорбційні методи ДА дозволяють визначити Sуд = 10 ÷ 103 м2/г, що відповідає розмірам частинок від 10 до 1000 нм;

- методи, засновані на дослідженні газопроникності шару аналізованої речовини при фільтруванні через нього повітря. Ці методи дозволяють визначити Sуд;

- методи, засновані на вимірюванні швидкості розчинення, теплофізичних, магнітних та інших характеристик системи, пов'язаних з розмірами частинок.

У всіх методах ДА отримують інтегральну (рис.1) або диференціальну (рис.2) характеристику, яка дозволяє судити про деякі середні параметри системи.

Рис. 1. Інтегральна крива розподілу частинок за розмірами

А Б

Рис. 2. Гістограма (А ) і диференціальна крива розподілу часток ДФ за розмірами (Б)

Методи дисперсійного аналізу

Ситовий аналіз - це визначення гранулометричного і фракційного складу подрібнених сипучих матеріалів. Застосуємо для матеріалів з розмірами частинок 0,05 ÷ 10 мм.

Ситовий аналіз здійснюється просіюванням проб матеріалу через набір стандартних сит із квадратними або прямокутними отворами, розмір яких послідовно зменшується зверху вниз. В результаті матеріал розподіляється на фракції. Число фракцій, одержуваних при просіюванні через набір n сит, становить n + 1 і не повинно бути менше 5 і більше 20.

Сита виготовляють із сталевого, мідного або латунного дроту, з тканини (капрон, найлон, шовк), або штампують з металевих листів.

Для аналізу тонких порошків (до 0,1 мм) застосовують мікросита - нікелева фольга з квадратними отворами. Сумарна площа отворів у сит - 0,36% від загальної площі поверхні сита (величина постійна).

Сита позначаються номерами, відповідними розмірами сторін отворів в мм (№ 5 - 5мм).

Ситовий аналіз проводять вручну або механічно. Аналіз здійснюється сухим або мокрим способом. Фракції позначають номерами сит.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.