Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКафедра податків та фіскальної політики

Опорний конспект лекцій з дисципліни

«Фіскальне адміністрування»

Тема. Теоретико-організаційні засади фіскального адміністрування

План

1. Зміст фіскального адміністрування, його функції, принципи та класифікація

2. Нормативно-правове забезпечення фіскального адміністрування

3. Податкове адміністрування як визначальна складова фіскального адміністрування. Ефективність податкового адміністрування

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення фіскального адміністрування

5. Державні реєстри

6. Контролюючі органи: організаційна структура та функції.

7. Співробітництво ДФС з міжнародними організаціями

8. Міжнародні стандарти розкриття та обміну інформацією в цілях оподаткування

9. Конфлікт інтересів платників податків і фіскальних органів та порядок його вирішення (сам.)

 

Зміст фіскального адміністрування, його функції, принципи та класифікація

 

Найчастіше термін «фіскальне адміністрування» у фаховій літературі розглядається у трьох аспектах:

• сукупність юридичних норм, які визначають порядок справляння податків та правила оподаткування;

• як система державних органів, які забезпечують наповнення державної скарбниці;

• як система заходів, що вживаються адміністраторами доходів для забезпечення їх мобілізації до централізованих державних грошових фондів.

 

На думку українського вченого В. Андрущенка, адміністрування – це процес управління людьми і подіями у сфері оподаткування через ієрархічно структуровані рішення представницьких політичних органів та дії виконавчо-владних. В. Андрущенко визначає фіскальне адміністрування як науку та мистецтво.

Функції фіскального адміністрування:

 

· законодавча;

· сервісна;

· функція планування;

· функція мобілізації доходів; ;

· функція контролю;

· функція примусу.

 

Прогнозування та планування обсягу надходжень
Ідентифікація платників
Установлення правил визначення та погашення податкових/грошових зобов’язань
Фіскальний контроль

Рис. 1. Технологічні стадії фіскального адміністрування

Фіскальне адміністрування базується на ряді принципів, серед яких виділяють загальні та спеціальні.Загальні принципи фіскального адміністрування відомі, як класичні принципи оподаткування, сформульовані шотландським економістом А. Смітом. Серед них: загальність, справедливість, визначеність і зручність.

На основі спеціальних принципів адмініструються окремі платежі до бюджету. Для прикладу, з огляду на принцип резиденства визначається порядок оподаткування доходів фізичних осіб, із врахуванням країни походження будується механізм оподаткування митом.

Фіскальне адміністрування можна класифікувати за рядом ознак.

За рівнем здійснення
За методами реалізації
Регіональне
Міжнародне
Примусове
Територіальне
Партнерське
Національне
Державне
За масштабами регулювання
Класифікація фіскального адміністрування

 


Рис. 2. Класифікаційні ознаки фіскального адміністрування

 

 

Нормативно-правове забезпечення фіскального адміністрування

ü Конституція України (1996)

ü Податковий кодекс України (2010/2011)

ü Митний кодекс України (2012)

ü Кримінальний кодекс України (2011)

ü Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (2010)

ü Закон України «Про Митний тариф України» (2013)

ü Постанова КМУ «Про ДФС України» (від 21.05.2014) № 236

ü Інші нормативно-правові акти

 

Податкове адміністрування як визначальна складова фіскального адміністрування. Ефективність податкового адміністрування

Згідно ПКУ адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи - це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

 

Цілі підвищення ефективності податкового адміністрування:

 

- підвищення якості та доступності державних послуг у сфері оподаткування;

- модернізація ДФС;

- зниження трансакційних витрат для бізнесу на виконання вимог податкового законодавства;

- створення максимально зручних умов для сплати податків;

- стимулювання розвитку конкурентного середовища;

- розширення податкової бази.

 

4. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла:

- від платників податків та податкових агентів;

- від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України;

- від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на \рахунках платника податків;

- від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;

- за результатами податкового контролю;

- інша інформація.

 

Державні реєстри

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (як складова - Реєстр самозайнятих осіб)

До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб:

- джерела отримання доходів;

- об’єкти оподаткування;

- сума нарахованих та/або отриманих доходів;

- сума нарахованих та/або сплачених податків;

- інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

 

До Державного реєстру вносяться відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайнятих осіб).

 

Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб (складові: реєстр платників податків – нерезидентів, реєстр договорів про спільну діяльність)

 

Реєстр платників ПДВ

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Реєстр страхувальників

Реєстр великих платників податків

 

Контролюючі органи: організаційна структура та функції

 

Контролюючими органами є ДФС України та її територіальні органи.

Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів.

 

ДФСУ утворено 21 травня 2014 відповідно до Постанови КМУ № 160.

Положення про ДФСУ, затверджене Постановою КМУ від 21 травня 2014 р. № 236 (завдання та функції ДФСУ).

 

Апарат

· Департамент організації роботи Служби

· Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

· Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

· Департамент кадрової політики та роботи з персоналом

· Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

· Департамент внутрішнього аудиту

· Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем

· Департамент обслуговування платників

· Департамент інформаційних технологій

· Регуляторно-правовий департамент

· Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження

· Департамент податків і зборів з юридичних осіб

· Департамент податків і зборів з фізичних осіб

· Департамент аудиту

· Департамент методологічної та нормотворчої роботи

· Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

· Департамент погашення боргу

· Департамент організації митного контролю

· Департамент адміністрування митних платежів

· Департамент організації протидії митним правопорушенням

· Головне оперативне управління

· Головне управління внутрішньої безпеки

· Головне слідче управління фінансових розслідуваньЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.