Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАнтичні поліси на території України

Поселення давніх греків

Давні слов’яни на території України

Слов’яни– це етнос, народи якого проживають на території Центральної та Східної Європи (від р. Одер на Заході до рр. Дніпро, Ока, Волга на Сході)

 

Батьківщиною слов’ян вважається територія між річками Одер та Дніпро (Дніпро-Одерська концепція батьківщини слов’ян).

 

Три групи слов’ян:

1) Східні слов’яни (українці, росіяни, білоруси)

2) Південні слов’яни (хорвати, серби, чорногорці, македонці, болгари, словенці)

3) Західні слов’яни (словаки, чехи, поляки, полабські слов’яни)

 

Першою слов’янською археологічною культурою була зарубинецькакультура (II ст. до н. е. – II ст. н. е.)

Перші писемні відомості про слов’ян датуються І ст. н.е. і зустрічаються в працях римських та візантійських вчених (Тацит, Пліній Старший, Птолемей, ПрокопійКесарійський, Йордан). У творах цих авторів слов’яни згадуються як венеди, склавіни та анти.

 

Венеди проживали у басейні р. Вісла (західні слов’яни)

 

Склавіни проживали між річками Дністер та Дунай (південні слов’яни)

 

Анти проживали між річками Дністер та Дніпро (східні слов’яни)

 

Соціально-економічний та політичний розвиток слов’ян

Господарство: займалися землеробством, використовували вогнево-підсічний спосіб оброки землі, вирощували жито, пшеницю, овес…. Також займалися осілим скотарством, сільськими промислами (наприклад, бортництвом – збиранням дикого меду), ремеслами, торгівлею з різними народами-сусідами.

 

Соціальна сфера: перехід до сусідської общини, формування військової та племінної знаті, поява «градів» (великих поселень).

 

Сусідська община – це община, що прийшла на зміну родової; вона складалася з окремих сімей, які не пов’язані між собою кровними узами.

 

Релігійна сфера: вірування у слов’ян були язичницькі.Боги давніх слов’ян: Дажбог – бог Сонця, Сварог – бог небесного вогню, Перун – бог грому і блискавки, Лада - богиня кохання, Мара – богиня хвороб і смерті, Дана – богиня води, Макош – богиня землі, Велес – бог худоби, Стрибог – бог вітру.

Протягом V – VII ст.триваловелике розселення слов’ян.

Напрямки розселення слов’ян

 

Антський військово-племінний союз

 

Антський військово-племінний союз виникає у IV ст. у межиріччі Дністер та Дніпро. Анти займалися землеробством, осілим скотарством, ремеслом, торгівлею.

Зародки держави у антів були у формі воєнної демократії (перехід від первісно-родового ладу до класового суспільства), тобто вища влада належала народним зборам (віче), а на період воєн вона зосереджувалась в руках князів, які командували військовими дружинами. Влада князів передається по спадковості.

Віче – народні збори у слов’ян.

 

Дружина – військо слов’ян.

 

Воювали анти з готами. Здійснювали походи на Візантію. Відомий князь антів – Бож. Готам вдалося підкорити антів, проте наприкінці IV ст. анти в союзі з гунами перемагають готів і здійснюють вдалі походи на Візантію. У VII ст. (602 р.)авари (тюркські племена) знищують антський племінний союз.

Український історикМ. Грушевський називав антів праукраїнцями.Сучасні вчені вважають, що пращурами українців є анти та частина склавинів. Також на формування українців впливали інші народи під час міграційних процесів.

 

Ілюстрації для запам’ятовування

*Дати створення пам’яток культури не обов’язкові для запам’ятовування

Браслет із меандровим орнаментом. Мізинська стоянка (унікальний зразок прикладного декоративного мистецтва стародавньої Європи).

Кераміка трипільської культури (орнаментована кераміка).

Золота пектораль з кургану Товста могила. IV ст. до н. е. (скіфський «звіриний стиль»).

 

Золотий гребінь з кургану Солоха. Кінець V – початок IV ст. до н. е. (скіфський «звіриний стиль»).

Херсонес Таврійський. V ст. до н. е. – VІ ст. н. е. Сучасний вигляд (античне місто-поліс).

Збруцький ідол. ІХ ст. Вигляд з чотирьох боків (символ тривимірності світу: небо, земля, підземне царство).ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.