Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВирішити тестові завдання, що передбачають декілька правильних відповідей


До стероїдних протизапальних засобів відносять:

1.Кислота ацетилсаліцилова

Бетаметазон

Преднізолон

4.Індометацин

Флуметазону півалат

6.Целекоксиб

Визначити стероїдні протизапальні засоби:

1. Диклофенак-натрій

2. Напроксен

3. Беклометазону дипропіонат

Тріаминолон

Синафлан (флуоцинолону ацетонід)

6. Амізон

 

До топічних стероїдних протизапальних засобів відносять:

Беклометазону дипропіонат

Флуоцинолону ацетонід

3. Німесулід

4. Ібупрофен

Флуметазону півалат

6.Піроксикам

 

До гормональних препаратів з протизапальною активністю відносять:

Кортикотропін

2.Німесулід

3.Диклофенак-натрій

Преднізолон

5. Кислота мефенамова

Бетаметазон

Вказати нестероїдні протизапальні засоби:

1. Бетаметазон

2. Німесулід

3. Індометацин

4. Дексаметазон

5. Мелоксикам

6. Преднізолон

 

До групи нестероїдних протизапальних відносять:

Диклофенак – натрій

2. Тріамцинолон

Кислота мефенамова

Напроксен

Амізон

6. Бетаметазон

 

Вказати невибіркові інгібітори циклооксигенази:

Кислота ацетилсаліцилова

Амізон

3. Німесулід

4. Мелоксикам

Індометацин

Ібупрофен

Циклооксигеназу-1 і циклооксигеназу-2 пригнічують:

1. Мелоксикам

Диклофенак- натрій

3. Німесулід

4. Натрію мефенемат

Ацетилсаліцилова кислота

Напроксен

Вибірково пригнічують циклооксигеназу-2 препарати:

1. Кислота ацетилсаліцилова

2. Амізон

Німесулід

Мелоксикам

5. Індометацин

6. Ібупрофен

 

Циклооксигеназу-2 вибірково пригнічують:

1. Кислота ацетилсаліцилова

2. Парацетамол3. Німесулід

4. Диклофенак-натрій

5. Мелоксикам

6. Індометацин

 

Протизапальна дія глюкокортикоїдів пов’язана з:

1. Пригнічення циклооксигенази-1

Пригнічення активності фосфоліпази А2

3. Пригнічення активності циклооксигенази-2

4. Пригнічення активності ліпокортинів

Активація ліпокортинів лейкоцитів і пригнічення фосфоліпази А2

6. Активація фосфоліпази А2

 

Протизапальна дія глюкокортикоїдів обумовлена:

Здатністю впливати на утворення медіаторів запалення

Здатністю впливати на судинний компонент запалення , а також на клітини, що беруть участь у запаленні

Пригнічення синтезу арахідонової кислоти

4. Пригнічення синтезу циклооксигенази

Здатністю стабілізувати мембрани лізосом

6. Здатністю активізувати синтез простагландинів

 

Протизапальна дія нестероїдних препаратів пов’язана з:

1. Звільненням лізосомальних ферментів з протеолітичною активністю

Запобігання звільнення лізосомальних ферментів з протизапальною активністю.

3. Стимуляцією синтезу арахідонової кислоти

Пригніченням синтезу арахідонової кислоти

Зменшення продукції простаноїдів – простагландинів і тромбоксану

6. Збільшення продукції простаноїдів – простагландинів і тромбоксану

 

Протизапальна дія глюкотоктикоїдів обумовлена:

1. Пригніченням активності лізосомальних ферментів

2. Стабілізацією мембран клітин і лізосомних мембран

3. Зменшенням продукції простаноїдів, лейкотриєнів і фактора, що активує тромбоцити

4. Індукцією синтезу у лейкоцитах спеціальних білків ліпокортинів, які пригнічують синтез фосфоліпази А2

Збільшенням у зоні запалення кількості лейкоцитів, активності макрофагів і фібробластів

6. Зменшенням у зоні запалення кількості лейкоцитів, активності макрофагів і фібробластів

7. Активацією фосфоліпази А2

 

Дія нестероїдних протизапальних засобів пояснюється наступними механізмами:

1. Стимуляцією активності циклооксигенази, синтезу простагландинів і лейкотриєнів

2. Гальмування активності циклооксигенази, синтезу простагландинів і лейкотриєнів

Пригнічення активності гіалуронідази, зменшення проникності капілярів

Модифікація субстрата запалення (зміна молекулярної конфігурації тканьових компонентів

5.Активація синтезу простагландинів і лейкотриєнів на рівні активації циклооксигенази

6.Стимуляція вироблення макроергічних фосфатів

 

Нестероїднї протизапальні засоби пригнічують

1. Активність фосфоліпази-А2

2. Синтез арахідонової кислоти

3. Невибірково активність циклооксигенази

4. Вибірково активність циклооксигенази-1

5. Активність фосфоліпази-А2 і одночасно циклооксигенази

6. Гальмують синтез і активацію медіаторів запалення

Механізм дії нестеродних протизапальних засобів пояснюють:

1. Активацією синтезу простагландинів і циклооксигенази

2. Збільшенням активності простагландинів, брадикініну, серотоніну, гіалуронідази

3. Збільшенням проникності судинної стінки

4. Пригніченням активності простагландинів, гістаміну, брадикініну, серотоніну

5. Пригніченням активності гіалуронідази і зменшенням проникності судин

Пригніченням ексудативної фази запалення, внаслідок зменшення кількості і зниженням активності медіаторів запалення

 

Дія нестероїдних протизапальних засобів обумовлена:

Гальмуванням арахідонатциклооксигенази

2. Збільшення утворення макроергічних фосфатів

3. Зменшенням концентрації простагландинів (особливо Е) і усунення сенсибілізації рецепторів судин до біогенних амінів

4. Стимуляціо окисного фосфорилювання і синтезу мукополісахаридів

5. Гальмування окисного фосфорилювання і порушення синтезу мукополісахаридів (гальмування проліферації)

6. Інактивація медіаторів запалення

 

Стероїдні і нестероїдні протизапальні засоби:

Пригнічення активності фосфоліпази-А2 і циклооксигенази

2. Стимуляція синтезу фосфоліпази-А2 і циклооксигенази

3. Гальмують утворення арахідонової кислоти

4. Сприяють утворенню простагландинів і лейкотриєнів

5. Стабілізують мембрани лізосом і звільнення лізосомальних ферментів з протеолітичною активністю

6. Підвищують чутливість тканьових рецепторів

 

Одночасно протизапальні, жарознижуючі і знеболюючі властивості мають:

1. Преднізолон

Напроксен

3. Тріамцинолон

Німесулід

Диклофенак-натрій

6. Бетаметазон

 

Блокують метаболізм ненасичених жирних кислот на стадії утворення арахідонової кислоти з фосфоліпідів:

Преднізолон

Бетаметазон

3. Напроксен

4. Мелоксикам

Флуметазона півалат

Дексаметазон

Блокують метаболізм ненасичених жирних кислот на стадії утворення простагландинів із циклічних ендопероксидів:

1. Преднізолон

2. Напроксен

3. Мелоксикам

4. Диклофенак-натрій

5. Флуметазону півалат

6. Тріамцинолон

Основні властивості нестероїдних протизапальних:

1. Імунодепресивна дія

Знеболююча дія

Протизапальна дія

4. Антигістамінна дія

Жарознижуюча дія

6. Усі нестероїдні протизапальні гальмують агрегацію тромбоцитів

 

Основні властивості стероїдних протизапальних препаратів

1. Імунодепресивна

2. Десенсибілізуюча дія

3. Жарознижуюча

4. Знеболююча

5. Протишокова дія

Гіперглікемічна

Нестероїдні протизапальні:

1. Пригнічують ексудативну фазу запалення

2. Посилюють ексудативну фазу запалення

Зменшують кількість і знижують активність медіаторів запалення

4. Блокують стадію утворення кислоти арахідонової із фосфоліпідів

5. Підвищують теплопродукцію

 

Стероїдні протизапальні:

Впливають на усі стадії запалення

Блокують стадію утворення кислоти арахідонової із фосфоліпідів

3. Підвищують теплопродукцію

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.