Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВ Цепцевицькому лісництві ДП «Володимирецьке ЛГ»

ЗВІТ

З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

В Цепцевицькому лісництві ДП «Володимирецьке ЛГ»

 

Тема індивідуального завдання: «Вплив видобутку бурштину на стан лісових насаджень Цепцевицького лісництва ДП «Володимирецьке лісове господарство»»

 

Перевірив: Виконав:

_____________проф.Копій Л.І. студент гр. ЕК-41

керівник від кафедри

«___» ___________ 2015 р. _____________

 

 

______________

керівник від підприємства

«___» ___________ 2015 р.

 

Місце печатки

підприємства, установи

 

 

Залікова оцінка з переддипломної бакалаврської практики________________

 

Голова комісії _____________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

«___» ___________ 2015 р.

 

 

Львів – 2015

План

Вступ

Розділ 1. Природно – історичні умови району розміщення Володимирецького держлісгоспу

Розділ 1.1 Місцезнаходження держлісгоспу

Розділ 1.2.Кліматичні умови району

Розділ 1.3.Типи грунтівВолодимирецького ДЛГ

Розділ 1.4. Гідрографічна характеристика території ДЛГ

Розділ 1.5. Типи лісорослинних умов і типи лісу

Розділ 1.6. Типи лісорослинних умов і типи лісу

Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ДП «Володимирецький ЛГ».

Розділ 2.1. Розподіл земель за групами лісів та категоріями зависності

Розділ 2.2.. Розподіл покритих лісом площ за класами віку, бонітетами, повнотами та типами лісу

Розділ 2.3.1. Рубки головного користування та рубки, пов'язані із веденням лісового господарства

Розділ 2.3.2. Лісовідновні заходи

Розділ 2.3.3. Охорона і захист лісу

Рзділ2.3.4. Побічне користування

Розділ 3. Аналіз деревостанів найбільш поширеного типу лісу Цепцевицького лісництва та підбір ділянок для закладання пробної площі.

Розділ 4 Аналіз деревостанів найбільш поширеного типу лісу та закладання пробних площ з аналізом пошкоджень.

Висновки

Список використаної літератури

 

ВСТУП

 

Однією з умов успішного ведення лісового господарства – є охорона та захист лісу, чим часто нехтується в останні десяти річчя на територіях де проводиться незаконний видобуток бурштину. В результаті цього склалася ситуація що середній запас в насадженнях (в тому числі і соснових) до віку головного користування спостерігається зниження всіх таксаційних показників. Покращення існуючого стану можливе за рахунок донесення інформації про вплив видобутку бурштину на лісові насадження, привернення уваги суспільства на цю проблему та влади на законодавчому рівні.

Часткове привернення уваги доцієї проблеми присвячена моя дипломна робота тема якої “Вплив видобутку бурштну на стан лісових насаджень Цепцевицького лісництва ДП’’Володимирецьке ЛГ’’’’ Метою переддипломної практики є збір необхідних даних для дипломного проектування (природо – історичні умови, характеристика лісового фонду, аналіз виробничої діяльності, а також збір польового матеріалу). Одним іззавдань практики є аналізуватидеревостаннайбільшпоширеного типу лісу, та закладанняпробнихплощ з аналізом. Це послужить доброю основою для подальшоїмоєїроботи в лісовомугосподарстві.

 

 

Природно – історичні умови району розміщення Володимирецького держлісгоспу

Місцезнаходження держлісгоспу

ДП «Володимирецьке лісове господарство» Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства розміщений в північно – західній частині області на території Володимирецького та Зарічненського адміністративних районів.

Контора лісгоспу находиться в с.Антонівка на відстані 18 км від райцентру.

З 1 лютого 2004 року згідно наказу Держкомлісу в результаті реорганізації до складу лісгоспу було приєднано Рафалівський лісгосп з площею 45,0 т.га. в даний час загальна площа лісгоспу становить 88,5 т.га. Це найбільший лісгосп в Україні.

Виробничу діяльність лісгоспу здійснює через 16 лісництв, 2 лісопромислові комплекси, 2 нижні склади, 2 ремонтно – механічні майстерні, 38 майстерських дільниць, та 95 лісових обходів.

Чисельність працюючих становить 375 чол.

Таблиця 1.1

Місцезнаходження лісництв і контор ДП «Володимирецький лісгосп»

№ п/п Назва лісництва Місце знаходження контори Загальна площа
га %
  Антонівське с.Антонівка   5,36
  Білянське с.Біле   4,79
  Володимирецьке смт. Володимирець   5,68
  Воронківське с.Воронкі   5,91
  Красносільське с.Зелене   5,97
  Любахівське с.Любахі   4,48
  Мульчицьке с.Рудка   10,4
  Озерецьке с.Озірці   10,5
  Полицьке с.Полиці   5,95
  Рафалівське смт. Рафалівка   5,52
  Собіщицьке с.ст. Рафалівка   7,84
  Сопачівське с.сопачів   5,84
  Степангородське с.Степангород   5,60
  Телковицьке с.В.Телковичі 3744,0 4,23
  Хіноцьке с.Хіночі   6,3
  Цепцевицьке с.В.Цепцевичі   5,0
х Всього:     100,0

 

Кліматичні умови району

Клімат району помірно-континентальний і характери-зується порівняно м’якою зимою, теплим літом і значною кількістю опадів. Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток деревних порід, являються пізні весняні і ранні осінні заморозки, збиткова вологість в окремі роки.

Температура повітря середньорічна 6,6 °С.

Абсолютно максимальна +36 °С в липні.

Абсолютно мінімальна –30 °С в січні.

Кількість річних опадів, які випадають у даній місцевості, складає 644 мм. Найбільше опадів випадає в червні, а найменше в лютому місяці. Протяжність вегетаційного періоду складає 195 років.

Перші заморозки осінні трапляються в 2 половині вересня, а останні зимові весною в першій половині березня. Середнє число замерзання рік спостерігаються в першій половині грудня.

Середня кількість днів із сніговим покривом складає 105 днів. Сніговий покрив в середньому має потужність 35см. Середнє число появи стійкого снігового покриву в першій половині грудня, а середнє число сходу стійкого снігового покриву припадає на другу половину березня. Глибина промерзання грунту до 64см.

Напрямок переважаючих вітрів в районі в основному зимою південно-східні, весною – західні, літом – західні і осінню південно–східного напрямку. Вітри максимальної швидкості дують в зимовий період 4,3м/с, найменшої – осінню 2,7м/с. Вітри із значними швидкостями іноді викликають буреломи і вітровали в лісі, зокрема в соснових насадженнях.

Відносна вологість повітря припадає на січень місяць, а найменша на травень.

В цілому клімат місцевості сприятливий для успішного зростання сосни звичайної, дуба, вільхи чорної та берези повислої.

 

1.3 .Типи грунтівВолодимирецького ДЛГ

Особливості фізіко-географічних умов зони Полісся сформували утворення тут грунтового покриву зі значним переважанням дерново-підзолистих грунтів. Грунтоутворюючими породами цих грунтів являються флювіогляціальними, древньоалювіальні, теперішніми алювіальними і морені відходи.

Флювіогляціальні відклади представлені собою воднольодовикові утворення нанесені водами, які витікають із під льодовика в процесі танення.

Древньоалювіальні відходи – це породи утворені водами рік в пройдені геологічні періоди. Ці два типи грунтоутворюючих порід представляють собою піщані відходи. Теперішні алювіальні відходи розміщені виключно в водоймах рік.

Морені відходи зустрічаються окремими островами на підвищених буграх і їх пологих схилах. На території держлісгоспу поширені наступні типи грунтів.

І. Дерново – підзолисті грунти:

§ дерново – слабопідзолисті піщані;

§ дерново – слабопідзолисті глинисто – піщані;

§ дерново – слабопідзолисті піщані глеєваті;

§ дернові – слабопідзолисті супіщані;

§ дерново – середньопідзолисті супіщані глеєваті.

ІІ. Дернові грунти.

§ дерново – глеєві в комплексі з болотними;

§ дерново – глеєві (лугові) грунти.

ІІІ. Болотні грунти.

§ муловато – глеєві;

§ торфяно – глеєві;

§ торфяно – болотні.

 

1.4 Гідрографічна характеристика території ДЛГ

 

Територія Володимирецького держлісгоспу розміщена в басейнах річок Стир і Горинь, які є притоками річки Прип’ять. Ступінь дренування району гідрографічною сіткою в цілому треба рахувати низькою. Рівень грунтових вод коливається від 0.5 до 5.0 метра, а місцями він виходить до самої поверхні. По своїй вологості велика частина грунтів відноситься до категорії вологих. На долю грунтів надлишкового зволоження припадає 35.5 % площі. Процеси заболочування мають місце у всіх лісництвах на площі 15340 га. Гідромеліоративні роботи на території держлісгоспу почали проводитись із 1975 року. З метою підтримання природно-екологічного рівня, який склався, тепер ці роботи не проводяться. Характеристика річок, які протікають по території Володимирецького ДЛГ приведена в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Характеристика річок Володимирецького ДЛГ

Назва річки чи водоймища Куди впадає річка Протяжність, км Швидкість течії, м/с Ширина, М Глибина, М
СТИР ПРИП’ЯТЬ   0,2 – 0,5 20 – 65 0,5 – 3,0
ГОРИНЬ ПРИП’ЯТЬ   0,3 – 0,4 20 – 70 1,0 – 3,0
СТУБЛА СТИР   0,4 – 0,6 7 – 10 0,5 – 1,9

 

Ступінь дренованості району гідрографічною сіткою в цілому слід вважати низьким.

Рівень грунтових вод коливається в межах від 0.5 – 3.0 метра.

 

1.5 Типи лісорослинних умов і типи лісу

Територія держлісгоспу за лісорослинним районуванням відноситься до зони Українського Полісся.

Найбільш розповсюдженими типами лісу є вологий дубово–сосновий субір В3, який займає площу 5890 га, свіжий дубово-сосновий субір В2 – займає площу 5411 га, також значну площу займає свіжий бір А2 – 5406 га.

Серед листяних порід найбільш розповсюдженим типом лісу є сирий чорно–вільховий сугрудок С4 Ол4, який займає площу 3653 га.

Вологий субір В3 має добре виражений підзолистий процес грунтоутворення, а також вищим рівнем залягання грунтових вод (1,0–1,5). Цей тип лісу представлений двохярусними деревостаном із сосни І – ІІ класу бонітетів в першому ярусі дуба і берези – в другому.

В підліску зустрічаються поодинокі екземпляри горобини і крушини ламкої. До трав’яного покриву входять чорниці, брусниці, верес місцями орляк.

В умовах В2 (свіжі субори) корінною породою є сосна звичайна в першому ярусі також першого класу бонітету. Серед другорядних порід які ростуть у другому ярусі є дуб, граб, береза. Підлісок виражений слабо, зустрічаються крушина, горобина. Досить різноманітним є трав’яне вкриття: брусниця, суниця, верес, конвалія, купина лікарська.

Із цього можна зробити висновок, що кліматичні і лісорослинні умови району розташування держлісгоспу є сприятливими для успішного зростання основних лісоутворюючих порід: сосна звичайна, дуба черешчатого, берези повислої, вільхи чорної і осики.

Лісовідновні заходи

На поточний ревізійний період у Володимирецькому держлісгоспі лісовідновні заходи запроектовані на землях не вкритих лісовою рослинністю, а також на зрубах загальною площею 1064 га. Основними ліс-ві керуються наявністю і успішністю природного поновлення, а за його відсутності типовими схемами і складом порід, що забезпечить вирощування в перспективі високопродуктивних насаджень цінних у господарському відношенні аборигенних та інтродукованих деревних порід.

Одним з найголовніших заходів спрямованих на підвищення продуктивності лісів є переведення їх на генетико – селекційну основу. В даний час в лісгоспі створено і функціонує:

- 7 постійних лісонасіневих ділянок (заг.пл. 25,9 га);

- 3 генетичних резервати (заг. пл. 14,9 га).

В лісгоспі функціонує 60 тимчасових лісових розсадників та 1 постійний розсадник, який знаходиться в Полицькому лісництві. Загальна площа розсадників становить 7 га. Тут вирощуються понад 5 млн. сіянців та укорінених живців, 43 т.шт. садженців в асортименті біля 30 порід, що повністю забезпечує потреби району в садивному матеріалі для посадки лісу і виконання робіт по озелененню.

Охорона і захист лісу

У Володимирецькому держлісгоспі найголовнішими лісозахисними заходами вважаються біологічні методи боротьби з шкідниками і хворобами лісу, що включають такі роботи: виготовлення та розміщування штучних гнізд, розселення та обгородження мурашників, виготовлення та розміщення взимку годівниць для птахів, поточне лісопатологічне обстеження, рекогносцирувальне обстеження з метою своєчасного виявлення осередків шкідників та хвороб лісу.

Хоча санітарний стан лісів на сьогоднішній день вважається задовільним, але для покращення стану лісів підприємства необхідно і надалі дотримуватись санітарного мінімуму при лісозаготівельних роботах та при веденні рубань, пов'язаних з веденням лісового господарства та санітарних рубань. З метою підтримування санітарного стану лісів у держлісгоспі дотримуються наступних правил:

· На лісосіках залишаються пні не вище 1/3 діаметра;

· У найкоротші терміни вивозиться деревина хвойних порід;

· Заготовлена дров'яна деревина вкладається для просушування;

· Зруби очищуються від порубочних залишків на протязі 2-3 тижнів;

Площа природно – заповідного фонду на території ДП «Володимирецьке лісове господарство» станом на 01.01.2015 року становить – 9876 га, що становить – 11,1% від загальної площі лісгоспу.

Із загальної площі природно- заповідного фонду заказники загальнодержавного значення становлять 2267 га це:

Ботанічний заказник республіканського значення «Хиноцький» - площа 2267 га.

Заказники місцевого значення становлять – 7609 га це:

Ботанічний заказник місцевого значення «Красносільський»,площа – 934 га,

- Ботанічний заказник місцевого заначення «Партизанськиц», площа – 1938 га,

- Ботанічний заказник місцевого значення «Озерецький», площа – 1840 га,

- Ботанічний заказник місцевого значення «Мульчицький», площа – 2897 га.

Побічне користування

У Володимирецькому держлісгоспі із побічного користування має місце сінокосіння, бджільництво, заготівля березового соку, збір і заготівля дикоростучих плодів, ягід, грибів, лікарської і технічної сировини, продукції садів і плантацій цінних ягідних культур (табл. 2.6).

Середня врожайність сіножатей складає 6 ц/га, що становить 80% врожайності сіножатей в сільськогосподарських підприємтсвах. Низька урожайність пояснюється заболоченням території та її зарослість чагарниками.

У лісовому фонді підприємства можливий збір трави звіробою, тисячолистника, чистотілу, чорниці, лохини, ягід ожини, кори крушини, дуба, грибів - маслюків, білих, підпеньків та лисичок.

Таблиця 2.6.

Використання ресурсів побічного

користування лісом

  Назва ресурсів   Одиниці виміру Фактичний об'єм за рік
Сінокосіння га/т 145/46
2. Розміщення пасік Бджолосімей/ кг. меду 50/920
3. Збір і заготівля: - грибів - березового соку   Тон Тон  
4. Використання ріллі підсобного господарства для одержання сільськогосподарської продукції в т.ч.: - Зернові - Картопля     га/тон га/тон га/тон     14/34 12,5/12,5 1/12

 

Пробна площа №1

Закладена в кварталі № 58, виділі № 14, Цепцевицького лісництва, Володимирецького держлісгоспу.

Дане насадження: склад насадження неоднорідний, вік 55 років, відносна повнота 0,7, середня висота 23 м, загальний запас на 1 га –340м3.

Трав’яне покриття: анемона дібровна, купина багатоквіткова, веснівка дволиста.

Перелік дерев по категоріях якостей

Порода Заг.кількість дерев Перелік дерев по категоріях якостей
здорові зламані пошк. всохші
Сосна            
Береза            
                   

Таблиця 4.1.

 

Підлісок: горобина, крушинав ламка.

На даній території нараховано 250 свердловин для незаконної геологічної розвітки, середній діаметр яких становить 0,47 м., з урахуванням пошкоджень навколо свердловини.

Глибина залягання грунтових вод перевірялося за допомогою шурфів і становить1.87 м

Товщина лісової підстилки по всій пробній площі коливається від 3 до 6 см. Мікрорельєф на даній прощі є рівнинний.

Намет крон середньо густий: у наметі верхнього ярусу є декілька вікон, діаметр яких приблизно дорівнює діаметру крони середнього дерева верхнього ярусу; але верхній ярус у тій чи іншій мірі ще представлений разом.

Пробна площа №1.1.

Закладена в кварталі № 58, виділі № 14, Цепцевицького лісництва, Володимирецького держлісгоспу. Дане насадження: склад насадження неоднорідний, вік 55 років, відносна повнота 0,2-0,1, середня висота 23 м, загальний запас на 1 га – 57 м3.

Трав’яне покриття: анемона дібровна, купина багатоквіткова, веснівка дволиста.

Перелік дерев по категоріях якостей

Порода Заг.кількість дерев Перелік дерев по категоріях якостей
здорові зламані пошк. всохші
Сосна            
Береза            
                   

Таблиця 4.2.

 

 

Кількість пнів на даній ділянці нараховано 16.

Підлісок: горобина, крушинав ламка.

Загальна площа пошкодження на 1 га лісових насаджень становить близько 728 м2, з них 70м2 пошкодження від буріння, 658 м2 становлять ями розмірами від 2х1,5м; 2х2м; 2х3м загальною кількістю 65шт та накидана земля із ям.

Рівень грунтових вод становить 2, 37 м

Верхній ярус ледве представлений разом, майже поодинокі дерева, або невеликі групи дерев; між деревами чи групами дерев знаходяться великі вікна, величина яких є більшою за діаметр крони середнього дерева верхнього ярусу.

Рельєф: на рівних підвищеннях знаходяться безліч ям глибиною від 1,5 до 2,5м., біля кожної ями знаходяться горби від накиданої землі висотою до 1м. Такі ями та горби рівномірно розкидані по пробній площі.

Пробна площа №2

Закладена в кварталі № 58, виділі № 16, Цепцевицького лісництва, Володимирецького держлісгоспу. Дане насадження: склад насадження неоднорідний, вік 60 років, відносна повнота 0,6, середня висота 20 м, загальний запас на 1 га –160м3.

Трав’яне покриття: анемона дібровна, купина багатоквіткова, веснівка дволиста.

Перелік дерев по категоріях якостей

Порода Заг.кількість дерев Перелік дерев по категоріях якостей
здорові зламані пошк. всохші
Сосна            
Береза            
                   

Таблиця 4.3.

 

 

Підлісок: горобина, крушинав ламка.

На даній території нараховано 283 свердловин для незаконної геологічної розвітки, середній діаметр яких становить 0,47 м., з урахуванням пошкоджень навколо свердловини.

Глибина залягання грунтових вод 1.74 м

Товщина лісової підстилки по всій пробній площі коливається від 3 до 6 см. Мікрорельєф на даній прощі є рівнинний.

Намет крон середньо густий: у наметі верхнього ярусу є декілька вікон, діаметр яких приблизно дорівнює діаметру крони середнього дерева верхнього ярусу; але верхній ярус у тій чи іншій мірі ще представлений разом.

Пробна площа №2.2.

Закладена в кварталі № 58, виділі № 16, Цепцевицького лісництва, Володимирецького держлісгоспу. Дане насадження: склад насадження неоднорідний, вік 60 років, відносна повнота 0,2-0,1, середня висота 23 м, загальний запас на 1 га –49м3.

Трав’яне покриття: анемона дібровна, купина багатоквіткова, веснівка дволиста.

Перелік дерев по категоріях якостей

Порода Заг.кількість дерев Перелік дерев по категоріях якостей
здорові зламані пошк. Всохші
Сосна            
Береза            
                   

Таблиця4.4.

 

 

Кількість пнів нараховано17

Підлісок: горобина, крушинав ламка.

Загальна площа пошкодження на 1 га лісових насаджень становить близько 630 м2, з них 42м2 пошкодження від буріння, 588 м2 становлять ями розмірами від 2х1,5м; 2х2м; 2х3м загальною кількістю 51шт та накидана земля із ям.

Рівень грунтових вод становить 2, 21 м

Верхній ярус ледве представлений разом, майже поодинокі дерева, або невеликі групи дерев; між деревами чи групами дерев знаходяться великі вікна, величина яких є більшою за діаметр крони середнього дерева верхнього ярусу.

Рельєф: на рівних підвищеннях знаходяться безліч ям глибиною від 1,5 до 2,5м., біля кожної ями знаходяться горби від накиданої землі висотою до 1м. Такі ями та горби рівномірно розкидані по пробній площі.

Пробна площа №3

Закладена в кварталі № 58, виділі №17, Цепцевицького лісництва, Володимирецького держлісгоспу. Дане насадження: склад насадження неоднорідний, вік 50 років, відносна повнота 0,65, середня висота 19 м, загальний запас на 1 га –240м3.

Трав’яне покриття: анемона дібровна, купина багатоквіткова, веснівка дволиста.

Перелік дерев по категоріях якостей

 

Порода Заг.кількість дерев Перелік дерев по категоріях якостей
здорові зламані пошк. всохші
Сосна            
Береза            
                   

Таблиця 4.5.

 

Підлісок: горобина, крушинав ламка.

На даній території нараховано 196 свердловин для незаконної геологічної розвітки, середній діаметр яких становить 0,47 м., з урахуванням пошкоджень навколо свердловини.

Глибина залягання грунтових вод 1.79 м

Товщина лісової підстилки по всій пробній площі коливається від 4 до 7 см. Мікрорельєф на даній прощі має незначне підвищення.

Верхній ярус ледве представлений разом, майже поодинокі дерева, або невеликі групи дерев; між деревами чи групами дерев знаходяться великі вікна, величина яких є більшою за діаметр крони середнього дерева верхнього ярусу.

 

Пробна площа №3.3.

Закладена в кварталі № 58, виділі № 17, Цепцевицького лісництва, Володимирецького держлісгоспу. Таксаційна характеристика пробної площі № 1.1 зведена в таблиці 3.7.

Дане насадження: склад насадження неоднорідний, вік 50 років, відносна повнота 0,1і нижче, середня висота 19 м, загальний запас на 1 га – 58 м3.

Трав’яне покриття: анемона дібровна, купина багатоквіткова, веснівка дволиста.

Перелік дерев по категоріях якостей

Порода Заг.кількість дерев Перелік дерев по категоріях якостей
здорові зламані пошк. всохші
Сосна            
Береза            
                   

Таблиця 4.6.

 

 

На площі нараховано 15 пнів.

Підлісок: горобина, крушинав ламка.

Загальна площа пошкодження на 1 га лісових насаджень становить близько 630 м2, з них 42м2 пошкодження від буріння, 588 м2 становлять ями розмірами від 2х1,5м; 2х2м; 2х3м загальною кількістю 54шт та накидана земля із ям.

Рівень грунтових вод становить 2, 31м

Верхній ярус ледве представлений разом, майже поодинокі дерева, або невеликі групи дерев; між деревами чи групами дерев знаходяться великі вікна, величина яких є більшою за діаметр крони середнього дерева верхнього ярусу.

Рельєф: на рівних підвищеннях знаходяться безліч ям глибиною від 1,5 до 2,5м., біля кожної ями знаходяться горби від накиданої землі висотою до 1м. Такі ями та горби рівномірно розкидані по пробній площі.

 

 

Висновки:

1.Природно – історичні умови району розміщення Володимирецького держлісгоспу є оптимальними для вирощування високопродуктивних насаджень сосни звичайної з домішкою дуба звичайного, берези повислої, вільхи чорної

2. Господарської діяльності ДП «Володимирецький ЛГ» представлена рубками головного користування та рубки, пов’язані із веденням лісового господарства, лісовідновні заходи,. Охорона і захист лісу.

3. Аналізувавши деревостани Цепцевицького лісництва виявлено, що найбільш поширеного типу лісу є свіжий дубово-сосновий субір (В2ДС) та вологий дубово-сосновий субір(В3ДС)та було підібрано діляноки для закладання пробної площі.

4. Аналізувавши пошкодження на підібраних ділянках (1.1.; 2.2.; 3.3.) та порівнявши їх із здоровими ділянками (1; 2; 3) можна побачити значний вплив незаконного видобутку бурштину на стан лісових насаджень. Цей вплив показаний у зміні рівня грунтових вод, значною площею пошкоджень підстилаючої поверхні, значною зміною рельєфу та зміною класу якості головної та другорядних порід дерев.

 

 

Список використаної літератури:

 

ЗВІТ

З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

в Цепцевицькому лісництві ДП «Володимирецьке ЛГ»

 

Тема індивідуального завдання: «Вплив видобутку бурштину на стан лісових насаджень Цепцевицького лісництва ДП «Володимирецьке лісове господарство»»

 

Перевірив: Виконав:

_____________проф.Копій Л.І. студент гр. ЕК-41

керівник від кафедри

«___» ___________ 2015 р. _____________

 

 

______________

керівник від підприємства

«___» ___________ 2015 р.

 

Місце печатки

підприємства, установи

 

 

Залікова оцінка з переддипломної бакалаврської практики________________

 

Голова комісії _____________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

«___» ___________ 2015 р.

 

 

Львів – 2015

План

Вступ

Розділ 1. Природно – історичні умови району розміщення Володимирецького держлісгоспу

Розділ 1.1 Місцезнаходження держлісгоспу

Розділ 1.2.Кліматичні умови району

Розділ 1.3.Типи грунтівВолодимирецького ДЛГ

Розділ 1.4. Гідрографічна характеристика території ДЛГ

Розділ 1.5. Типи лісорослинних умов і типи лісу

Розділ 1.6. Типи лісорослинних умов і типи лісу

Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ДП «Володимирецький ЛГ».

Розділ 2.1. Розподіл земель за групами лісів та категоріями зависності

Розділ 2.2.. Розподіл покритих лісом площ за класами віку, бонітетами, повнотами та типами лісу

Розділ 2.3.1. Рубки головного користування та рубки, пов'язані із веденням лісового господарства

Розділ 2.3.2. Лісовідновні заходи

Розділ 2.3.3. Охорона і захист лісу

Рзділ2.3.4. Побічне користування

Розділ 3. Аналіз деревостанів найбільш поширеного типу лісу Цепцевицького лісництва та підбір ділянок для закладання пробної площі.

Розділ 4 Аналіз деревостанів найбільш поширеного типу лісу та закладання пробних площ з аналізом пошкоджень.

Висновки

Список використаної літератури

 

ВСТУП

 

Однією з умов успішного ведення лісового господарства – є охорона та захист лісу, чим часто нехтується в останні десяти річчя на територіях де проводиться незаконний видобуток бурштину. В результаті цього склалася ситуація що середній запас в насадженнях (в тому числі і соснових) до віку головного користування спостерігається зниження всіх таксаційних показників. Покращення існуючого стану можливе за рахунок донесення інформації про вплив видобутку бурштину на лісові насадження, привернення уваги суспільства на цю проблему та влади на законодавчому рівні.

Часткове привернення уваги доцієї проблеми присвячена моя дипломна робота тема якої “Вплив видобутку бурштну на стан лісових насаджень Цепцевицького лісництва ДП’’Володимирецьке ЛГ’’’’ Метою переддипломної практики є збір необхідних даних для дипломного проектування (природо – історичні умови, характеристика лісового фонду, аналіз виробничої діяльності, а також збір польового матеріалу). Одним іззавдань практики є аналізуватидеревостаннайбільшпоширеного типу лісу, та закладанняпробнихплощ з аналізом. Це послужить доброю основою для подальшоїмоєїроботи в лісовомугосподарстві.

 

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.