Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДинаміка виробництва та реалізації зернових культур

Показники       Темп зростання, %
1) Зібрана площа (площа посіву),га        
пшениця        
жито       94,7
овес       129,5
2)Валове виробництво в ц.        
пшениця        
жито       94,7
овес       129,5
3)Урожайність, ц./ га        
пшениця 102,75 102,75 102,75  
жито 91,2 91,2 91,2  
овес 88,4 87,8 88,4  

 

Аналізуючи динаміку та виконання плану зібраної площі та урожайності зернових культур у господарстві, слід зазначити, що в цілому зміни за останні три роки мали різний характер. Урожайність зернових культур не змінювалась протягом 3 років. Але змінювалася площа посіву, так в 2013 р площа посіву була найменшою.

Безперечно, підприємство мабуть проводило ряд заходів щодо підвищення урожайності. До таких заходів можемо включити:

- внесення мінеральних та органічних добрив

- впровадження більш продуктивних сортів

- правильне розміщення культури у сівозміні.

Рівень товарності продукції – це відношення кількості реалізованої продукції до кількості виробленої продукції.

-

-

-

-

-

- Таблиця 2.8.

- Рівень товарності продукції ПСП «Іскра»

-

Вид продукції Реалізовано продукції, ц Вироблено продукції, ц Рівень товарності, %
                 
Пшениця озима             10,29 56,8    
Жито             42,77 14,3  
Овес             10,41 5,8  

 

За даними таблиці 2.8. рівень товарності виробництва пшениці на підприємстві знизився у 2013 р. до 46,4% у порівнянні з 2011 р., де цей показник складав 123,4%., як фактор зменшення виробництва та в подальшому її реалізації.

Економічна ефективність виробництва зерна.

Головною метою процесу виробничої діяльності галузі зерновиробництва ПП “Іскра” є виробництво зерна та одержання прибутку від його реалізації. Процес виробництва являє собою з одного боку, процес виробничого споживання засобів і предметів праці та робочої сили, а з другого - виготовлення продукції. Реалізація виробленої продукції є завершальною стадією повного циклу кругообороту виробничих засобів підприємства, в процесі якої господарству повертаються у вартісному виразі всі кошти, витрачені на виробництво і збут.

 

 

Таблиця 2.8

Вплив факторів на формування собівартості 1 ц. пшениці

ПП «Іскра»

Показники Рік Абсолютний приріст, +(-)
   
Витрати на 1 га посіву, грн. 2132,5 1792,9 -339,6
Урожайність з га., ц   11,46 -5,54
Собівартість 1 ц. зерна, грн. 125,44 156,4 30,96

Су – умовна собівартість 1 ц пшениці, при витратах звітного року і урожайності базисного:

Су = =105,5 грн/ц

Сх1убаз.=105,5 – 124,44 = -19,94 грн.

За рахунок зменшення витрат на 1 га. посіву на 339,6 грн., собівартість одного ц пшениці зменшилась на 19,94 грн.

Сх2зу=156,4 – 105,5 = 50,9 грн.

За рахунок зниження урожайності пшениці на 5, 54 ц з га., собівартість 1 ц пшениці збільшилась на 50,9 грн.

Сх1х2=-19,94 + 50,9 = 30,96

Таблиця 2.9.

Вплив факторів на формування собівартості 1 ц. жита

ПП «Іскра»

Показники Рік Абсолютний приріст, +(-)
   
Витрати на 1 га посіву, грн. 1647,6 2347,2 699,6
Урожайність з га., ц 15,7 17,4 1,7
Собівартість 1 ц. зерна, грн. 104,94 134,9 29,96

Су – умовна собівартість 1 ц жита, при витратах звітного року і урожайності базисного:

Су = =138,07 грн/ц

Сх1 = Су - Сбаз. = 138,07 – 104,94 = 33,13 грн.

За рахунок збільшення витрат на 1 га. посіву на 699,6 грн., собівартість одного ц жита збільшилась на 33,13 грн.

Сх2 = Сз - Су = 134,9 – 138,07 = - 3,1 грн.

За рахунок збільшення урожайності жита на 1,7 ц з га., собівартість 1 ц жита зменшилась на 3,1 грн.

Сх1 + Сх2 = 33,13 +(-3,17) = 29,96

Таблиця 2.10.

Економічна ефективність виробництва пшениці в ПСП «Іскра»

Показники Роки
     
Вихідні дані
Площа посіву, га.      
Валовий збір зерна, ц.      
Вироблено продукції, ц.      
Кількість реалізованої продукції, ц      
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 8,7 17,6 18,2
Виручено, тис. грн. 12,2 33,6  
Прибуток, тис. грн. 3,5   -0,2
Розрахункові дані
Урожайність, ц/га     11,5
Затрати праці на 1 ц зерна, люд. год - - -
Повна собівартість 1 ц зерна, грн. 0,1 0,1 0,2
Ціна реалізації 1 ц зерна, грн. 0,17 0,19 0,18
Прибуток, грн.:      
-на 1 ц зерна 0,05 0,09 -0,002
-на 1 га посіву 0,09 0,89 -0,007
Рівень рентабельності, % 40,23 90,91 -1,09

За даними таблиці 2.10. повна собівартість 1 ц пшениці станом на 2014 р. є значно більшою порівняно з попередніми роками. Ціна реалізації пшениці варіюється протягом досліджуваних років. Загалом рівень рентабельності виробництва сягнув у 2014 р. позначки -1,09, тоді як у 2012 р. цей показник був 40,23. Тому аналізуючи вищеперераховані показники можна сказати,що виробництво пшениці в ПСП «Іскра» було збитковим тільки в 2014 р.

 

 

Таблиця 2.11.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.