Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТип: Множинний вибір-єдина відповідь.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант

Тип: Множинний вибір-єдина відповідь.

Висловлення: Який із методів читання впроваджено в роботу з учнями молодшого шкільного віку у вітчизняній методиці?

Варіанти відповідей:

а) пояснювальне читання;

б) виховне читання;

в) „словотлумачне читання”;

Г) читання, перечитування і ведення розмови за змістом твору для усвідомленого розуміння прочитаного

Тип: Множинний вибір-єдина відповідь.

Питання (завдання ):

Із яких етапів складається процес роботи над художнім твором?

Варіанти відповідей:

а) підготовча робота, первинний синтез, вторинний синтез;

б) підготовча робота, первинний синтез, аналіз, вторинний синтез;

в) первинний синтез, аналіз, вторинний синтез;

г) підготовча робота, первинний синтез, аналіз.

Тип: Множинний вибір - множинна відповідь.

Питання (завдання ): Який вид читання виберете для первинного ознайомлення зі змістом вірша?

Варіанти відповідей:

а) читання вголос;

б) самостійне читання про себе;

в) читання напам'ять учителем;

г) читання заздалегідь підготовленим учнем;

Д) хорове читання.

Тип: Множинний вибір - множинна відповідь.

Питання (завдання ): До яких з наведених форм читання вдаються при аналізі твору?

Варіанти відповідей:

а) хорове;

б) індивідуальне;

в) вибіркове;

Г) читання в особах.

5. За характеристикою визначте тип уроку читання.

Урок передбачає розігрування учнями ситуацій за
прочитаним. – УРОК-ІНСЦЕНІЗАЦІЯ (або уроки з елементами інсценізації)

Тип: Заповніть бланк.

Питання (завдання): Рівень сформованості читання мовчки можна визначити за темпом, способом читання та розумінням прочитаного.

Тип: Заповніть бланк.

П итання (завдання): У системі прилучення учнів самостійно читати виділяється 3 етапи: підготовчий, початковий, основний.

Тип: Заповніть бланк.

Питання (завдання): Слова - пробуджувати, зміцнювати, заохочувати, формувати, стимулювати характеризують ВИХОВНУ мету уроку.

За характеристикою визначте тип уроку читання.

Структура, кількість і послідовність етапів (навчальних епізодів і ситуацій) визначається передусім особливостями творів певного жанру - Урок вивчення творів одного жанру.

10. Що є основними орієнтирами у визначенні цілей уроку читання? – ОСНОВНИМИ ОРІЄНТИРАМИ У ВИЗНАЧЕННІ ЦІЛЕЙ УРОКУ ЧИТАННЯ Є формулювання теми і перелік вимог, що містяться в програмі з читання.

Тип: множинний вибір - множинна відповідь.

Питання (завдання). Які основні принципи визначення змісту читання в початкових класах?

Варіанти відповідей:

а) тематично-жанровий;

б) пояснювальний;

в) художньо-естетичний;

г) тлумачний;

Г) літературознавчий.

Тип: Множинний вибір-єдина відповідь.

Питання (завдання ):

У якому класі застосовується методика читання мовчки?

Варіанти відповідей:

а) 1 клас

Б) 2 клас

в) 3клас

г) 4клас

Тип: Заповніть бланк.

Питання (завдання): Мотивом читання як КОМУНІКАТИВНОЇ діяльності є СПІЛКУВАННЯ, задоволення ПІЗНАВАЛЬНИХ потреб, метою - одержання ПОТРІБНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Тип: Заповніть бланк.

Питання (завдання): Доповніть дидактичну структуру уроку читання казки.

І. Повторення вивченого. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку.

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок.

1. Первинне читання тексту.

2. Перевірка первинного сприймання.

3. Аналіз фактичного і образного змісту тексту.

4. Узагальнююча бесіда за текстом.

5. Виразне читання казки.

ІV Творче застосування знань учнів.

V. Підсумки уроку. Завдання додому.

Тип: Множинний вибір - множинна відповідь.

Питання (завдання ): Які бувають диктанти за методикою проведення?

Варіанти відповідей:

а) попереджувальні;

б) творчі;

в) пояснювальні;

Г) вибіркові.

Тип: Заповніть бланк.

П итання (завдання): Орфографічний розбір - це орфографічна вправа, що допомагає співвідносити ПРАВОПИСНЕ правило з конкретним НАПИСАННЯМ.

Тип: Відповідності.

Питання (завдання): Підберіть до кожного поняття відповідне пояснення:

1) пояснювальний пунктуаційний розбір - Б

2) констатувальний пунктуаційний розбір - А

Варіанти відповіді:

а) називання пунктограм без пояснень;

б) обґрунтування розділових знаків

Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання (завдання). До якої групи правил відносять правило вживання апострофа?

Варіанти відповідей:

а) двоваріантні;

б) одноваріантні;

в) правила-рекомендаціїї.

Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання (завдання). Які правила не відповідають фонетичному принципові?

Варіанти відповіді:

а) правила вживання апострофа;

б) правила вживання м'якого знака;

г) подвоєння букв внаслідок подовження приголосних;

ґ) позначення ненаголошених голосних в корені

21. Наведіть 2-3 приклади творів з читанок, основна думка яких виражена у словах тексту. Сформулюйте питання й завдання для виявлення її молодшими школярами.

 

Літературне читання, 3 клас, В.Науменко, 2014 р.

СИЛЬНИЙ ЛЕВ І МАЛЕНЬКЕ МИШЕНЯ

Болгарська казка

Піймав якось мисливець лева, зв’язав його, а товариша свого послав до міста купити ланцюга, щоб надійніше зв’язати сильного звіра. Тим часом прив’язав лева до дуба мотузкою та й пішов. Лев страшно ревів, аж дерева гнулися, рив землю лапами — усе навколо порив. А під тим дубом була нірка.У ній сиділо мишеня і трусилося від страху, чуючи той рев. Коли нарешті лев стомився ревти й гребти землю, мишеня вилізло подивитися, що ж воно там таке. Зиркнуло тудисюди, нічого страшного не побачило та й питається в лева, що то був за гамір.

Той крутнув хвостом і буркнув сердито:

— Геть звідси, тебе ще тут не вистачало!

Мишеня злякалось і сховалося в нірку. Але довго всидіти там не могло і вилізло знову, тільки й цього разу лев прогнав його. Утретє виткнулося мишеня і питає лева:

— Скажи мені, друже, що тобі? Ану ж як я поможу?

— Чи ти не бачиш? Спіймав мене мисливець, прив’язав до дуба, а товариша свого послав по ланцюга.

Хоче він зв’язати мене й забрати в місто, щоб там посміялися

з мене. Всяк, хто побачить мене, казатиме: «То, виходить, і цар звірів може бути посміховиськом!» Як же ти мені допоможеш, таке мале й слабосиле!

— Оце й усього клопоту? Чого ж ти зразу не сказав?— здивувалося мишеня. — Дивись лишень, як я тебе порятую.

Вилізло мишеня левові на шию — гризь, гризь, гризь! — і перегризло мотузку.

— Тепер тікай, леве! — радісно мовило мишеня.

Бачить лев, що вільний, і ну тікати. Біжить і думає: «Як це воно так скоїлось? Я, такий великий та дужий, цар над усіма звірами, гроза малих і великих, як же я зганьбився! У голові не вкладається! Дожився — став

боржником якогось нікчемного мишеняти! Виходить, і найсильніший, і найбільший не знає, хто йому в пригоді стане! Значить, з усіма — і з малими, і з великими —треба жити в мирі».

Переклад Людмили Грицик

Питання та завдання

Якого висновку дійшов Лев, міркуючи над своєю пригодою? Вислови власне ставлення до випадку, описаного в казці.

Знайдіть речення, яке передає головну думку казки. Що у казці засуджується?

Що відповіла змія виноградарю, коли той запропонував знову дружити?

3. Доповніть речення: «Коли щось робиш,...».

Літературне читання, 4 клас, М.В.Коченгіна/ О.А.Коваль, 2015 р.

Важко бути людиною

(Оповідання)

Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві. Де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, Марійка тут і згадала:

— А ми ж не подякували жінці за воду.

Діти зупинилися. Справді, забули подякувати.

— Що ж…— каже Роман,— це не велика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?

— Варто,— наполягає Марійка.— Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?

Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно.

— Ви як хочете,— каже Марійка,— а я повернуся й подякую…

— Чому? Скажи, чи ж обов’язково це зробити? —питає Роман…— Адже ми так потомилися...

— Бо ми люди… Якби ми були телята, можна було б і не вертатися…

Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку й, зітхнувши, теж поплівся за гуртом.

— Важко бути людиною…— сказав він.

Василь Сухомлинський

Питання та завдання:

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант

Тип: Множинний вибір-єдина відповідь.

Висловлення: Який із методів читання впроваджено в роботу з учнями молодшого шкільного віку у вітчизняній методиці?

Варіанти відповідей:

а) пояснювальне читання;

б) виховне читання;

в) „словотлумачне читання”;Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.