Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗміст і завдання хірургічної операції

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

(Змістовний модуль 1)

 

1. Поняття «хірургія» та її зміст

2. Короткий нарис розвитку ветеринарної хірургії

3. Значення і завдання ветеринарної хірургії

4. Зміст і завдання предмета

ЛІТЕРАТУРА

1. Магда І.І. Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії і анестезіології. /І.І. Магда, І.І. Воронін, Є.М. Пономаренко, Г. М. Фоменко. -К.:Вища школа, 1995. – 235 с..

2. Магда І.І. Практикум з оперативної хірургії. /І.І. Магда, Є.М. Пономаренко, В.М. Власенко. – К.: Вища школа, 1993.- 235с.

3. Власенко В.М. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія. /В.М. Власенко, Л.А. Тихонюк, М.В. Рубленко. - Спеціальна частина. - Біла Церква: 2006. – 544 с.

4. Власенко В.М. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія. /В.М. Власенко, Л.А. Тихонюк, М.В. Рубленко. - Загальна частина. Біла Церква. 2006. – 531 с.

5. Герцен П.П. Оперативная хирургия в ветеринарной медицине. /П.П. Герцен, С.В. Аранчий, В.И. Скрипник. Ю.Г. Мироненко. – Полтава,: НПФ «Компьютерные технологии» Лтд. 1998. 392с.

6. В. М. Власенко. Словник термінів ветеринарної хірургії./ Власенко В.М., Тихонюк Л.А. –Біла Церква: 2008. – 357с.

7. Петраков К.А. Оперативная хирургия с топографической анатомией животных. /К.А. Петраков, П.Т. Саленко, С.М. Паннинский, М.: Колос, 2001. – 424с.

8. Власенко В.М. Хірургія у молочному тваринництві: Навч.посібн./ В.М. Власенко, Л.А. Тихонюк, К.: Урожай 1994. – 173 с.

9. Власенко В.М. Хірургія у конярстві: Навч.посібн./ В.М. Власенко, Л.А. Тихонюк, К.: Урожай 1995. – 256 с.

Поняття «хірургія» та її зміст

Оперативна хірургія, топографічна анатомії з основами анестезіології – це наука, що вивчає правила і способи виконання хірургічних операцій, з урахуванням розташування органів і їх проекції на шкірі, методи знеболення.

Особливістю вивчення курсу оперативної хірургії ємаксимальна наочність занять, забезпечення їх об'єктами навчання (тварини, трупний матеріал), засобамифіксації, транквілізації і знеболювання тварин, облад-нанням для профілактики хірургічної інфекції, набо-ром загальних і спеціальних інструментів, а такожшовним і перев'язним матеріалом, які надалі іменува-тимуться оснащенням. Більшість занять потребує ос-ащення, яке застосовується постійно (наприклад, за-соби фіксації тварин, оснащення для профілактики
інфекції, знеболювання, роз'єднання і з'єднання тка-нин і т. ін.). У зв'язку з цим пропонується системати-Як учбова дисципліна вона дає студентам теоретичні основи і сприяє надбанню методично правильних навичок оперування, які виробляються внаслідок вправ на трупах, піддослідних та хворих тваринах.

В системі підготовки фахівців в галузі ветеринарної медицини оперативна хірургія є теоретичною основою для розв’язання практичних задач із формування здорового та продуктивного стада, а також збереження здоров’я та довголіття домашніх непродуктивних тварин – улюбленців.

Метою курсу «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії і анестезіології» є теоретичне та практичне вивчення студентами правил коректного оперування, знеболення та вільного орієнтування на оперативному полі.

Курс «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії і анестезіології» виступає теоретичною основою для навчальних модулів «Загальна і спеціальна хірургія», «Офтальмологія» та «Ортопедія» і ґрунтується на знанні теоретичних основ та ведучих питань з модулів «Анатомія с.г. тварин», «Фізіологія с.г. тварин» та «Клінічна діагностика тварин».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

з нати історію формування і розвитку оперативної хірургії, її завдання і досягнення у розв’язанні практичних питань тваринництва, основи анестезіології, топографічної анатомії та основні прийоми та методи виконання оперативних втручань; особливості, досягнення і перспективи оперативної хірургії;

у міти безпечно поводитися з тваринами, мати уявлення про проекції на шкіру органів на яких необхідно виконати втручання, виконувати хірургічні маніпуляції, які пов’язані зі знеболення, діагностикою та лікуванням хірургічних хвороб тварин, а також уміти застосовувати на практиці хірургічні методи і прийоми направлені на підвищення господарських якостей сільсьгосподарських тварин.

Важливий внесок в розвиток ветеринарної хірургії зробили видатні вчені, професори Мальцев М.О, Герман В.О., Калашник І.О., Магда І.І., Передера Б.Я., Русінов О.Ф. Всі вони в певний час працювали на кафедрі хірургії ХВІ, ХЗВІ, ХДЗВА.

§ Як учбова дисципліна “Хірургія” представляє собою цикл відокремлених розділів, які вивчаються як самостійні курси:

§ Загальна хірургія – вивчає загальні поняття хірургічної патології по анатомічним системам (хвороби м'язів, переломи кісток, тощо)

§ Спеціальна (частная, рос) хірургія – вивчає загальні поняття про хірургічну патологію по окремим областям тіла тварини

§ Ветеринарна ортопедія – хвороби копит

§ Ветеринарна офтальмологія – хвороби очей

§ Оперативна хірургія – наука, що вивчає правила та способи виконання хірургічних операцій

 

2 Короткий нарис розвитку ветеринарної хірургії

§ Леонардо Да Вінчі /1452-1519/ виготовив надзвичайно точні малюнки мя‘зів коня

§ Гарвей /1578-1657/ відкрив кровообіг /1629/.

§ Карл Руїні створив трактат з анатомії коня /1598/.

§ Левенгук /1632-1728/ – винайшов мікроскоп.

§ Термін “клінічний” походить від грецького слова “Klinikas” – хворий, що лежить в ліжку.

§ “Хірургія” – походить від грецьких слов cheir – рука и ergon – дія

§ «Терапія». Therapeia (гр.) – догляд, піклування.

§ «Медицина». Medeor (лат.) – лікувати.

§ Ars medend – медицина, мистецтво лікувати

§ «Ветеринарія». Veeterenarius. Слово кельтского походження та складається з трьох:

§ vee – скот, teeren –хворіти, arzet – лікувати.

Значення і завдання ветеринарної хірургії

Відновлення в найкоротші строки втраченої, або зниженої продуктивності тварин та подальше її підвищення.

Покращення або відновлення робочих якостей тварин.

Якісне і кількісне покращеня покращення м‘ясної, шерстної, та молочної продуктивності.

Підготовка та виховання майбутніх лікарів широкого профілю.

Учення про хірургічну операцію

За характером операції поділяються:

- Радикальні (Radix (лат.) – корінь).

- Паліативні (Palliatus (лат.) –прихований, одягнений в плащ).

- Асептичні (чисті).

- Гнійні.

- Пластичні.

- Косметичні.

- Одномоментні.

- Двомоментні.

Лікувальні операції в свою чергу поділяються:

- Екстренні.

- Термінові.

- Планові.

-

Зміст і завдання хірургічної операції

Зміст хірургічної операції:

- Оперативний доступ – та частина операції, коли оголюють уражений орган, або патологічне вогнище шляхом пошкодження покривних тканин, або стінок порожнин. О.д. має бути раціональним – тобто настільки малим наскільки можливо і настільки великим, наскільки потрібно.

- Оперативний прийом – безпосереднє оперування ураженого органа після його оголення.

- Заключний етап операції – частина операції в якій накладають стібки для з’єднання тканин прооперованого органу та ділянки оперативного доступу, накладання пов’язок, тощо.

 

- Назва операції складається з назви органа, який оперують способу оперативного прийому

- Руменотомія (rumen – рубець, tome – розріз) – розтин рубця у жуйний тварин.

- Уретростомія (Urethra – сечовий канал, stome – отвір) – створення штучного отвору сечового каналу.

- Ентероектомія (enteron – кишечник, ectome – вирізати) – видалення частини кишки.

- Резекція – (resectio) – часткове видалення.

- Екстирпація – (extirpatio) – вилущування.

- Ампутація – (amputatio) – видалення периферичної частини органа.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.