Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНауково обґрунтована система сівозмін для господарства

 

У відповідності до поділу орних земель господарства на категорії за інтенсивністю використання доцільно організувати таку сівозміну:

 

Польова сівозміна № 1

№ поля Культура Площа, га %
  Ч. Пар   14,4
  Оз. Пшениця   14,6
  Льон   14,5
  Оз. Пшениця    
  Гречка   13,9
  Оз. Пшениця   14,2
  Соняшник   14,4
Загальна площа сівозміни      

 

Середній розмір поля 155 га.

 

 

Оцінка ефективності сівозмін

Таблиця 7

Порівняльна ефективність існуючої та нової сівозміни

Культура S, га Ресур-сна врожай-ність, ц/га Валовий збір, т Збір к.о., т Вміст енергії в урожаї, МДж
осн. продук-ції побічн. продук-ції осн. продук-ції побічн. продук-ції
Існуюча сівозміна
  Ч. Пар   - - - - - -
  Оз. Пшениця   29,2 464,2 464,2 547,5 120,7 76128,8
  Гречка   10,8 170,6 255,9 162,1 76,8 28490,2
  Кукурудза на зерно   22,7 347,3 451,5 458,4 171,6 52442,3
  Кукурудза на силос   151,2 - 2298,4 - 459,7 -
  Яр. Ячмінь   20,5 315,7 256,2 359,9 84,5 51774,8
  Соняшник   11,3 177,4 177,4 150,8 97,6 25545,6
Всього по сівозміні:     1297,8   1678,7   234381,7
В середньому на 1 га сівозмінної площі:     1,19   1,54   215,2
Нова сівозміна
  Ч. Пар   - - - - - -
  Оз. Пшениця   29,2 464,2 464,2 547,5 120,7 76128,8
  Льон   11,2 176,9 - 198,1 - 24564,4
  Оз. Пшениця   29,2 446,7 446,7 527,1 116,1 73258,8
  Гречка   10,8 164,1 246,1 155,9 73,8 27404,7
  Оз. Пшениця   29,2 449,7 449,7 530,6 116,9 73750,8
  Соняшник   11,3 177,4 177,4 150,8 97,6 25545,6
Всього по сівозміні:     1360,6       300653,1
В середньому на 1 га сівозмінної площі:     1,24   1,93   276,08
                   

 

Висновок: За даними таблиці 7 показники ефективності нової сівозміни на 1 га, покращились відносно існуючої.

Освоєння нових сівозмін

 

Таблиця 8

План освоєння нової сівозміни

№ поля Площа, га Попередній рік Поточний рік Перший рік переходу Другий рік переходу Рік освоєння
Куль-тура S, га Культ-ура S, га Куль-тура S, га Куль-тура S, га Куль-тура S, га
    Ч. Пар   Ч. Пар   Ч. Пар   Ч. Пар   Ч. Пар  
    Оз. Пшениця   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця  
    Гречка   Гречка   Льон   Льон   Льон  
    Кукурудза на зерно   Кукурудза на зерно   Кукурудза на зерно   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця  
    Кукурудза на силос   Кукурудза на силос   Гречка   Гречка   Гречка  
    Яр. Ячмінь   Яр. Ячмінь   Яр. Ячмінь   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця  
    Соняшник   Соняшник   Соняшник   Соняшник   Соняшник  

Рік освоєння сівозміни вважається першим роком ротації нової сівозміни. Для контролю дотримання сівозміни складається ротаційна таблиця, яка відображує чергування культур у часі і просторі (по полям).


Таблиця 9

Ротаційна таблиця освоєної польової сівозміни

№ поля Схема чергування культур в сівозміні Рік ротації  
               
  Ч. Пар Ч. Пар Оз. пшениця Льон Оз. Пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник  
  Оз. Пшениця Оз. Пшениця Льон Оз. пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар  
  Льон Льон Оз. пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця
  Оз. Пшениця Оз. Пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон
  Гречка Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон Оз. пшениця  
  Оз. Пшениця Оз. Пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон Оз. пшениця Гречка  
  Соняшник Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон З. пшениця Гречка Оз. пшениця  

 

Висновки по підрозділу:

 

Розділ 3

Система обробітку грунту в польовій сівозміні

 

Систему обробітку грунту в полях сівозміни розробляють на рік освоєння з урахуванням вимог до культур, які вирощують, ґрунтово-кліматичних умов, а також в залежності від типу і ступеню забур'яненості.

 

Таблиця 10

Диференційована система обробітку грунту в запроектованій польовій сівозміні

№ поля Культура Захід обробітку (Основний, припосівний, післяпосівний) Строк прове-дення Глибина, см Марка
трактору с/г машини або знаряддя
  Ч. Пар Оранка 5-10 Листопада   Т-150К ПЛН-5-35
    Культивація 1-30 Березня   Т-150К 2хКПС-4
  Оз. Пшениця Передпосівна культивація 5-10 Жовтня   Т-150К 2хКПС-4
    Сівба 5-10 Жовтня   МТЗ-80 СЗ-5.4
Коткування 5-10 Жовтня - МТЗ-80 КЗК-10
  Льон Лущення стерні 10-20 Квітня   МТЗ-80 ЛДГ-10
    Передпосівна культивація 20-30 Квітня   МТЗ-80 КПС-4
Сівба 20-30 Квітня   МТЗ-80 СЗ 3.6
Післясходове боронування (при утворенні грунтової кірки) 30 Квітня-10 Травня     МТЗ-80 8хБЗЛС-1
  Оз. Пшениця Оранка 10-15 Серпня   Т-150К ПЛН-5-35
    Передпосівна культивація 5-10 Жовтня   Т-150К 2хКПС-4
Сівба 5-10 Жовтня   МТЗ-80 СЗ-5.4
Коткування 5-10 Жовтня - МТЗ-80 КЗК-10
  Гречка Лущення стерні 10-20 Серпня 6-8 МТЗ-80 ЛДГ-10
    Оранка 20 Вересня – 10 Жовтня 23-25 Т-150К ПЛН-5-35

 

 

Продовження таблиці 10

 

    Ранньовесняне боронування 10-20 Березня   МТЗ-80 8хБЗСС-1
Передпосівна Культивація 20-30 Квітня   МТЗ-80 УСМК-5.4
Сівба 20-30 Квітня   МТЗ-80 ССТ-12 А
Коткування 20-30 Квітня - МТЗ-80 ЗККШ-6
  Оз. Пшениця Оранка 10-15 Вересень   Т-150К ПЛН-5-35
    Передпосівна культивація 5-10 Жовтня   Т-150К 2хКПС-4
Сівба 5-10 Жовтня   МТЗ-80 СЗ-5.4
Коткування 5-10 Жовтня - МТЗ-80 КЗК-10
  Соняшник Лущення стерні 10-20 Серпня 6-8 МТЗ-80 ЛДГ-10
    Передпосівна культивація 15-25 Травня 4-5 Т-150К 2хКПС-4
Сівба 15-25 Травня 4-5 МТЗ-80 СУПН-8
Досходове боронування 20-30 Травня 2-3 МТЗ-80 8хБЗЛС-1
Міжрядний обробіток 20-25 Червня; 15-30 Липня   МТЗ-80 КРН-4.2
 

Висновок:по кожній культурі в таблиці 10 висвітлено заходи обробітку грунту. Виділяється основний, передпосівний та післяпосівний обробіток.

 

Якісна оцінка основних заходів обробітку

грунту та сівби культур

Таблиця 11

 

Назва заходу Показники якості Строк визначення якості основних заходів
Лущення грунту (стерні) Строки виконання роботи, глибина обробітку, ступінь підрізання бур'янів, Кришіння обробленого шару грунту. Виконується одразу після збору попередника.
Оранка Рівномірність, кришіння грунту, наявність огріхів, ступінь загортання рослинних решток Виконується осінню на зяб.
Ранньовесняне боронування Збереження вологи, підрізання бур'янів, вирівнювання поверхні. Виконується рано навесні, за 1-2 тижні до висіву ранніх ярих культур.
Передпосівна культивація Строки обробітку, рівномірність глибини обробітку,ступінь підрізання бур'янів Виконується перед самим посівом культурної рослини.
Сівба Проведення в оптимальні строки, рівномірний висів, загортання насіння на однакову глибину. Проводиться в строки, які встановлені за технологією вирощування певної культури
Післяпосівне прикочування Своєчасність проведення, відсутність огріхів, забезпечення дрібногрудочкової структури. Виконується одразу після висіву культури.
Досходове боронування Збереження вологи, підрізання бур'янів, вирівнювання поверхні. Проводиться до появи сходів культури з метою підрізання бур’янів
Післясходове боронування Збереження вологи, підрізання бур'янів, вирівнювання поверхні. Виконується якщо утворилася грунтова кірка, проводиться легкими боронами щоб не пошкодити культуру.
Міжрядний обробіток просапних культур Запобігання підрізання культурних рослин, рівномірність, глибини обробітку, максимальне підрізування бур'янів Виконується для знищення бур’янів в міжряддях просапних культур, а також знищення грунтової кірки

 

Висновки по розділу: Раціональна система обробітку ґрунту завжди була і буде основною ланкою технології вирощування будь-якої сільськогосподарської культури, досягається оптимальна будова ґрунту завдяки його кришінню на ґрунтові агрегати певного розміру та особливостям їх взаємного розміщення з урахуванням гранулометричного складу. Внаслідок цього змінюються фізико-хімічні властивості ґрунту, а разом з цим водоповітряний, тепловий і поживний режими, біологічні процеси, знищуються бур'яни, створюються належні умови для більш повної реалізації генетичного потенціалу вирощуваних сортів та гібридів культурних рослин.

 

 


Розділ 4

Система захисту рослин від

Бур'янів у сівозміні

 

Інтегрований захист рослин – це система внутрішньопопуляційних стосунків у межах конкретного агробіоценозу. Вона найбільш доцільна і з точки зору охорони навколишнього середовища.

Бур'яни, погіршуючи умови росту і розвитку культурних рослин, завдають великої шкоди сільському господарству. Знижують ефективність добрив. Разом з вологою вони забирають велику кількість поживних речовин. Також бур’яни сприяють поширенню шкідників сільськогосподарських культур. Багато з них живляться і розвиваються спочатку на бур'янах, а потім переходять на культурні рослини. Зокрема, озима совка відкладає яйця на березці, осоті та лободі, а гусінь, що відроджується з них, ушкоджує озимі посіви. Основним джерелом забур'яненості полів є наявність у ґрунті великої кількості насіння, плодів та вегетативних органів різних бур'янів.

У виробничих умовах фактичну забур'яненість посівів визначають за маршрутними обстеженнями щорічно у строки, на які припадає поява всіх основних видів бур'янів. Зокрема, в посівах зернових культур основне обстеження проводять у фазі колосіння, у просапних — всередині їх вегетації. Для складання конкретних планів застосування гербіцидів у післясходовий період облік бур'янів проводять навесні після масової появи їх сходів.

 

Таблиця 12

Інтегрована система захисту рослин від

бур'янів у польовій сівозміні

 

Культура Заходи боротьби з бур’янами та строк їх застосування
фітоценотичні біологічні механічні хімічні профілактичні
Ч. Пар     Оранка 22-25 см, Культивування 6-8 см, на весь період    
Оз. Пшениця   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Передпосівна культивація перед посівом, досходове боронування. Гроділ максі, обприскування, в період кущення  
Льон     своєчасний і відповідний до типу забур'янення обробітку ґрунту (лущення стерні, механізований догляд за культурами).   Запровадження правильних сівозмін, застосування правильних технологій вирощування
Оз. Пшениця   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Передпосівна культивація перед посівом, досходове боронування. Гроділ максі, обприскування, в період кущення  
Гречка   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Міжрядна культивація.   Запровадження правильних сівозмін, застосування правильних технологій вирощування
Оз. Пшениця   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Передпосівна культивація перед посівом, досходове боронування. Гроділ максі, обприскування, в період кущення  
Соняшник     Міжрядна культивація Челендж 3л\га, робочої рідини 200л\га. Використання високоякісного насіння, дотримання технології вирощування.

 

Таблиця 13

Застосування гербіцидів у польовій сівозміні

 

№ поля Культура Площа, га Назва гербіциду Вміст д. р., % Рекомендована доза, кг/га (л/га) Заг. потреба, кг (л) Спосіб застосу-вання
д.р. препарату
  Ч. Пар   Баста   Глюфосинат амонію     Обприскування
  Оз. Пшениця   Гроділ максі 37.5 Йодосульфурон 0,1 51,91 Обприскування
  Льон   Базагран   бентазон     Обприскування
  Оз. Пшениця   Гроділ максі 37.5 Йодосульфурон 0,1 51,91 Обприскування
  Гречка   - - - - - -
  Оз. Пшениця   Гроділ максі 37.5 Йодосульфурон 0,1 51,91 Обприскування
  Соняшник   Максімокс   Імазамокс     Обприскування

 

Короткий висновок по розділу: Ефективний захист посівів забезпечують заходи і засоби з високим ступенем знищення бур'янів у період масового проростання насіння. Цьому найкраще відповідає система інтегрованих заходів захисту від бур'янів.

 


ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ

Повинні витікати з матеріалів курсової роботи. В них необхідно дати оцінку розробленої сівозміни з агротехнічної, економічної і екологічної точок зору в комплексі з системами обробітку грунту і боротьби з бур'янами.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.