Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІІ. Теоретична частина відповідно до варіанту.

Курсова робота

з предмету «Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури»

Тема: "Інструменти командного рядка ASP.NET. Проект «Довідник»"

 

Студента ІV курсу групи ПР-9-12

напрямку підготовки: програмна інженерія

спеціальності: розробка програмного забезпечення

Куценка Романа Геннадійовича

Керівник викладач вищої категорії Зборівська В. П.

 

Національна шкала _________________________

 

Члени комісії _______ _________________

 

_______ _________________

 

_______ ________________

 

 

Сміла 2016


ЗАВДАННЯ

 

Для курсової роботи Інструменти командного рядка ASP.NET. Проект «Довідник»"

Студенту_______________________________________

______________________________________________

Курсова робота на вказану тему виконується студентом технікуму в слідуючому обсязі:

 

1.Пояснювальна записка

І. Вступ

1) Висвітити загальні задачі створення web-застосувань;

2) Показати свою ознайомленість з основними положеннями дисципліни, існуючими міжнародними стандартами та правилами розробки;

3) Проаналізувати проблеми створення web-продуктів.

4) Вказати тему проекту, предмет вивчення.

Обсяг 1-2 ст.

ІІ. Теоретична частина відповідно до варіанту.

Розкрити питання, обсягом 10-12 ст.

ІІІ. Постановка задачі.

Призначення додатку, його функціїї та достоїнства. Обсяг 1 ст.

ІV. Опис проекту

Опис процесу завантаження проекту, інтерфейс процесу роботи.

Опис розміщення і переходу по сторінках проекту. 6-7 ст.

V. Детальне проектування

Розробка бази даних проекту. Логічна схема бази даних, структура таблиць. Основні модулі, алгоритми. 6-7 ст.

VІ Висновки

VII Література

2.Зміст додатків

1) Лістинг програми.

2) Системний код згенерованої бази даних.

3) Графічний матеріал.

4) Схеми проектів.

Дата видачі______________________

Зав.відділенням___________________

Викладач_________________________


 

Зміст

Вступ. 4

1. Інструменти командного рядка ASP.NET. 7

1.1. Компілювання додатки на місці 8

1.2. Компілювання додатки для розгортання. 9

1.3. Фіксовані імена збірок. 10

1.4. Компіляція із суворим ім'ям. 10

1.5. Пов'язані класи ASP.NET. 11

1.6. Пошук видання Aspnet_compiler.exe. 11

1.7. Засіб злиття ASP.NET (Aspnet_merge.exe) 11

1.8. Групи збірок. 12

1.9. Сценарії компіляції і злиття. 13

1.10. Об'єднання додатки для розгортання. 14

1.11. Пошук та усунення несправностей, пов'язаних з процесом об'єднання. 15

1.12. Підпис збірок. 16

1.13. Пошук видання Aspnet_merge.exe. 16

1.14. Програма реєстрації оглядачів для ASP.NET (Aspnet_regbrowsers.exe) 16

1.15. Поведінка. 18

1.16. Пошук правильної версії Aspnet_regbrowsers.exe. 18

2. Постановка задачі 20

2.1. Призначення, функції та достоїнства додатку. 20

3. Опис проекту. 21

3.1. Проектування інтерфейсу. 21

3.2. Основні елементи інтерфейсу. 22

4. Детальне проектування. 27

4.1. Розробка бази даних проекту, структура таблиць. 27

4.2. Основні модулі, алгоритми. 30

Висновок. 35

Література. 36

Додаток 1 – Лістинг програми. 37

Додаток 2 – Схеми проекту. 41

 


 

Вступ

Веб - застосунок — розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером — веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів — логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача. Однією з переваг такого підходу є той факт, що клієнти не залежать від конкретної операційної системи користувача, тому веб-застосунки є міжплатформовими сервісами. Задачою веб - застосунку є об’єднання деяких даних в єдину систему мережі.

Стандартів по розробці веб-застосувань в світі достатня кількість: Annotea, CC / PP, Compound Document Formats, CSS, DOM, HTML, HTTP, InkML, MathML, OWL, PICS, PNG, P3P, RDF, SMIL, SOAP / XMLP, SPARQL, Style, SVG, TAG, Timed Text, URI / URL, Voice Browser, WAI, WAI-ARIA, WebCGM, Web Services, XForms, XHTML, XInclude, XLink, XML, XML Base, XML Binary Characterization, XML Encryption, XML Key Management, XML Query, XML Schema, XML Signature, XPath, XPointer, MXSL і XSLT.

Всесвітню павутину утворюють мільйони веб-сервісів мережі Інтернет, розташованих по всьому світу. Веб-сервер - це комп'ютерна програма, яка запускається на підключеному до мережі комп'ютері і використовує протокол HTTP для передачі даних. У найпростішому вигляді така програма отримує по мережі HTTP-запит на певний ресурс, знаходить відповідний файл на локальному жорсткому диску і відправляє його по мережі запит комп'ютера. Більш складні веб-сервери здатні у відповідь на HTTP-запит динамічно генерувати документи за допомогою шаблонів і сценаріїв.

Для перегляду інформації, отриманої від веб-сервера, на клієнтському комп'ютері застосовується спеціальна програма - веб-браузер. Основна функція веб-браузера - відображення гіпертексту. Всесвітня павутина нерозривно пов'язана з поняттями гіпертексту і гіперпосилання. Велика частина інформації в Інтернеті є саме гіпертекст.

Для розробки проекту я використовую такі стандарти: HTML(мова гіпертекстової розмітки), HTTP(протокол передачі гіпертексту), URL(універсальний покажчик ресурсу), XML(розширювана мова розмітки).

При розробці веб-продуктів можна зіштовхнутись з деякими проблемами по його розробці:

· Призначення веб-продукту;

· Межі веб-продукту(його можливості);

· Вибір програмного продукту для створення певного веб-продукту(CMS);

· Коло людей, на яких буде розрахований даний веб-продукт;

· Дизайн веб-продукту.

· Використання скриптів, їх перевірка працездатності в різних браузерах.

Предметом вивчення курсового проекту є веб-продукт «Довідник». Даним веб-продуктом зможуть користуватися, як адміністратори, так і користувачі. Проект «Довідник» містить в собі можливості залишати від себе відгук(довідку) або навпаки переглянути рейтинг залишених довідок інших користувачів.

Темою проекту є розробка веб-проекту «Довідка», яким зможуть користуватись всі користувачі, які матимуть доступ до сайту.

Метою даної курсової роботи є:

· Закріплення знань по розробці проектів ASP.NET.

· Розробка веб-продукту «Бібліотека», яка дозволить виконувати пошук та фільтрацію за певними критеріями та категоріями, отримання книг та їх повернення;

· Розробка веб-продукту «Довідка», яка дозволить залишати від себе довідку, або переглядати залишені довідки іншими користувачами;

· Отримання навичок самостійного визначення інтерфейсу веб-продукту;

· Отримання навичок самостійного визначення архітектури веб-продукту;

Метою створення веб-продукту є отримання і закріплення навичок по розробці додатків ASP.NET.


Фіксовані імена збірок

Деякі сценарії, наприклад розгортання веб-додатки за допомогою інсталятора Windows, вимагають використання узгоджених імен файлів і вмісту, а також узгоджених структур каталогів для вказівки збірок або установок конфігурація для оновлень. У таких випадках можна використовувати параметр -fixednames для вказівки програмі компіляції для ASP.NET, що потрібно компілювати збірку для кожного вихідного файлу, замість використання режиму компіляції декількох сторінок в збірки. Це може привести до великої кількості збірок, тому, якщо важлива масштабованість, цей параметр слід використовувати з обережністю.

Компіляція із суворим ім'ям

Параметри -aptca, -delaysign, -keycontainer і -keyfile надані для того, щоб можна було використовувати програму Aspnet_compiler.exe для створення збірок зі строгими іменами без використання програми Sn.exe (засіб строгих імен) окремо. Ці параметри відповідають AllowPartiallyTrustedCallersAttribute, AssemblyDelaySignAttribute, AssemblyKeyNameAttribute і AssemblyKeyFileAttribute відповідно. Оскільки кожен параметр застосовує відповідний атрибут до компільованої збірці, і так як параметри позначені атрибутом AttributeUsageAttribute, властивість AllowMultiple якого встановлено на значення false, використання цих ключів в вихідному коді, який вже був помічений одним з цих атрибутів, призводить до збою компіляції.

Пов'язані класи ASP.NET

Деякі класи в просторі імен System.Web.Compilation дозволяють коду отримувати доступ або викликати програму Aspnet_compiler.exe поза середовищем IIS. Клас ClientBuildManager надає PrecompileApplication метод для компіляції програми. Клас ClientBuildManager також працює з класом ClientBuildManagerParameter дозволяє вказати PrecompilationFlags, відповідний установкам даною програмою, і аналогічно вказати ключі суворого імені.

Групи збірок

Засіб компіляції створює збірки по-різному в залежності від типу вихідного файлу і папки. Вихідні дані із засобу компіляції можуть бути розділені на дві групи збірок. Засіб злиття об'єднує дві групи збірок по-різному.

Нижче наведені ці групи збірок:

· Збірки вмісту призначеного для користувача інтерфейсу веб-вузла, які створюються з файлів вмісту призначеного для користувача інтерфейсу веб-вузла, таких як ASPX, ASCX, MASTER, ASHX, SKIN і локальних файлів RESX (в папці App_LocalResources). Способи злиття цих збірок залежать від того, чи є попередньо скомпільований вузол оновлюваних, а це визначається по параметру u в засобі компіляції. Якщо скомпільований вузол є оновлюваних, вміст призначеного для користувача інтерфейсу може бути оновлено без повторної компіляції вузла. Якщо веб-вузол є оновлюваних, файли вмісту залишаються в своїх вихідних папках, а об'єднуються тільки файли пов'язаного коду. Якщо вузол не є оновлюваних, файли вмісту ASCX, MASTER і SKIN видаляються зі своїх вихідних папок. Файли ASPX в ASP.NET замінені файлом маркера, який не має вмісту. У цьому випадку вміст і код користувальницького інтерфейсу об'єднуються.

· Складання верхнього рівня, тобто складання, створені з папок, таких як App_Code, App_GlobalResources, App_WebReferences. Складання верхнього рівня також створюються для певних файлів, таких як Global.asax. Складання верхнього рівня завжди компілюються в папці Bin на вузлі розгортання. Вузол остаточного розгортання нічого очікувати утримувати папки App_Code, App_GlobalResources і App_WebReferences або файлу Global.asax. Замість цього вузол остаточного розгортання матиме одну або кілька збірок в каталозі Bin в залежності від параметрів, використовуваних в засобі злиття. Папки, визначені користувачем, завжди компілюються, крім тих випадків, коли вузол остаточного розгортання зберігає папку, визначену користувачем, яка містить файли вмісту призначеного для користувача інтерфейсу.

Статичний зміст, таке як файли, що мають розширення CSS, GIF, HTM, HTML, JPG, JS, залишаються в своєму початковому розташуванні в попередньо компільованою структурі каталогів. Засіб злиття не переміщує і не змінює їх.

Підпис збірок

Параметри delaysign і keyfile дозволяють використовувати засіб злиття для створення збірок зі строгими іменами без використання кошти строгих імен (Sn.exe). Параметри delaysign відповідають атрибуту AssemblyDelaySignAttribute, а параметр keyfile відповідає атрибуту AssemblyKeyFileAttribute.

Кожен параметр застосовує відповідний атрибут до об'єднаної збірці. Застосовувані атрибути позначаються за допомогою атрибута AttributeUsageAttribute, властивість AllowMultiple якого задано як false. Тому якщо ці параметри використовуються при об'єднанні збірок, які вже відзначені за допомогою одного з цих атрибутів, об'єднання завершиться не здійснено.

Поведінка

При запуску програми реєстрації оглядачів для ASP.NET створюється нова збірка, і ефект на все веб-додатки аналогічний ефекту зміни файлу Machine.config: всі запущені веб-додатки запускаються повторно і служби IIS перезапускается. Програма реєстрації також створює довільний закритий файл маркера, і створює файл ключа для підпису збірки, щоб збірка могла бути встановлена ​​в глобальний кеш збірок. Файл ключа видаляється після закінчення використання програми реєстрації, залишаючи тільки відкритий ключ.

Під час виконання відомості визначення браузера додаються в колекцію відомих браузерів в об'єкті BrowserCapabilitiesFactory. При запиті, ASP.NET визначає, який обертався навколо оглядач по заголовку запиту і створює об'єкт HttpBrowserCapabilities, який відповідає типу запитаного оглядача.

Платформа.NET Framework 1.1 містить визначення браузерів в елементі browserCaps файлу Web.config. Цей розділ оголошений застарілим в платформі.NET Framework версії 2.0, але продовжує підтримуватися. Дані з цього елемента об'єднуються з даними з файлів визначення оглядача.

Файли визначень браузерів на рівні додатків аналізуються і компілюються разом з іншими файлами програми. Для проекту веб-сайту компіляція відбувається на вимогу під час запуску програми. Додаток автоматично компілюється повторно при внесенні будь-яких змін в каталог "Оглядачі" додатка. Програма реєстрації оглядачів для ASP.NET не впливає на файли відомостей про браузерах рівня додатки.

Постановка задачі

Опис проекту

Проектування інтерфейсу

Для проектування інтерфейсу було використано принцип послідовності діаграми переходів станів. Процес основується на описі вимог до інтерфейсу у текстовому вигляді:

1. При вході на сайт завантажується головна сторінка з відповідним інтерфейсом заповнення довідки про користувача, а саме: Тема, Ім’я, Адреса електронної пошти, Коментарій. Нижче розташована кнопка відправлення даних та два посилання а саме: «Результат опитування», «Введення довідки про продавців». Дані із форми не будуть відправлені, якщо поле електронної адреси не буде заповненнк.

2. При переході на сторінку «Результат опитування» завантажується сторінка, де користувачу надається можливість переглянути рейтинг залишених довідок іншими користувачами в вигляді «назва відгуку = сума схожих відгуків від всіх кристувачів», де кожний відгук відноситься до певної категорії, а саме: «Загальна думка», «Новий логотип», «Частота відвідування», «Час завантаження», «Відвідувальна сторінка». Також, на даній сторінці будуть розміщені посилання на інші сторінки, а саме: «Введення довідки про продавців» та «Введення довідки про себе».

3. При переході на сторінку «Введення довідки про продавців» завантажується сторінка, де користувачу надається можливість залишити довідку про продававця данного сервісу. Для того щоб залишити відгук про певного продавця користувачу потрібно вибрати запропоновані варіанти розробником за допомогою випадаючого списку, а саме: «Чи потрібна вам допомога цього сервісу?», «Уважні до вас наші продавці?», «Достатня швидкість вашого обслуговування?». В питанні «Чи потрібна вам допомога цього сервісу?» можна буде дати такі відповіді: «Так» або «Ні». В питанні «Уважні до вас наші продавці?» можна буде дати такі відповіді: «Так» або «Ні». В питанні «Достатня швидкість вашого обслуговування?» можна буде дати такі відповіді: «Менше 30 сек», «Менше хвилини», «Більше хвилини». Для відправки заповненої форми нижче буде розташовуватися кнопка «Ок». Знизу форми буде розташовуватися два посилання, а саме: «Результати опитування», «Введення довідки про себе».

Основні елементи інтерфейсу

Візуальний інтерфейс WEB – додатку було визначено в процесі розробку WEB – проекту. Далі слідує опис основних елементів інтерфейсу.

Рис. 3.2.1 – Основні елементи інтерфейсу сторінки заповнення довідки про користувача.

 

Рис. 3.2.2 – Основні елементи інтерфейсу сторінки перегляду залишених довідок користувачми.

 

Рис. 3.2.3 – Основні елементи інтерфейсу сторінки введення даних про продавців користувачами.

Основні елементи інтерфейсу сторінки заповнення довідки про користувача:

1. Титульна назва сторінки;

2. Головний заголовок сторінки;

3. Повідомлення користувачу про завдання сторінки;

4. Випадаючий список тем;

5. Поле для введення імені користувача;

6. Поле для введення електронної пошти користувача, яке є обов’язковим для заповнення;

7. Поле для залишення коментарію користувача;

8. Повідомлення користувачу, про те, що потрібно зробити в випадаючому полі, яке задано йому горизонтально;

9. Повідомлення користувачу, про те, що потрібно зробити в текстовому полі, яке задано йому горизонтально;

10. Повідомлення користувачу, про те, що потрібно зробити в текстовому полі, яке задано йому горизонтально;

11. Повідомлення користувачу, про те, що потрібно зробити в текстовому полі, яке задано йому горизонтально;

12. Кнопка відправлення даних, які уведенні в форму користувачем. Форма не буде відправлена, якщо поле «Адреса електронної пошти» не буде заповнене;

13. Посилання на сторінку «Результат опитування»;

14. Посилання на сторінку «Введення довідки про продавців».

Основні елементи інтерфейсу сторінки перегляду залишених довідок користувачми:

1. Титульна назва стоінки;

2. Головний заголовок сторінки;

3. Повідомлення користувачу про завдання сторінки;

4. Повідомлення користувачу про назву довідки;

5. Кількість відгуків «Бачив і покраще», які вигружаються із бази даних;

6. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

7. Кількість відгуків «Прекрасно!», які вигружаються із бази даних;

8. відгуків «Бачив і покраще», які вигружаються із бази даних;

9. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

10. Кількість відгуків «Погано», які вигружаються із бази даних;

11. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

12. Кількість відгуків «Посередньо», які вигружаються із бази даних;

13. Повідомлення користувачу про назву довідки;

14. Кількість відгуків «Сподобалось», які вигружаються із бази даних;

15. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

16. Кількість відгуків «Погано!», які вигружаються із бази даних;

17. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

18. Повідомлення користувачу про назву довідки;

19. Кількість відгуків «Вперше», які вигружаються із бази даних;

20. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

21. Кількість відгуків «Раз в місяць», які вигружаються із бази даних;

22. Кількість відгуків «Раз в неділю», які вигружаються із бази даних;

23. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

24. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

25. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

26. Повідомлення користувачу про назву довідки;

27. Кількість відгуків «Менше 30 сек», які вигружаються із бази даних;

28. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

29. Кількість відгуків «Менше 15 сек», які вигружаються із бази даних;

30. Кількість відгуків «Більше хвилини», які вигружаються із бази даних;

31. Кількість відгуків «Менше хвилини», які вигружаються із бази даних;

32. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

33. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

34. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

35. Повідомлення користувачу про назву довідки;

36. Кількість відгуків «Початкова», які вигружаються із бази даних;

37. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

38. Кількість відгуків «Чат», які вигружаються із бази даних;

39. Кількість відгуків «Ресурси», які вигружаються із бази даних;

40. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

41. Повідомлення користувачу про назву оцінки;

42. Посилання на сторінку «Введення довідки про продавців»;

43. Посилання на сторінку «Введення довідки про себе».

Основні елементи інтерфейсу сторінки введення даних про продавців користувачами:

1. Титульна назва сторінки;

2. Головний заголовок сторінки;

3. Повідомлення користувачу про завдання сторінки;

4. Повідомлення користувачу про назву довідки;

5. Випадаючий список з вибором «Так» або «Ні»;

6. Повідомлення користувачу про назву довідки;

7. Випадаючий список з вибором «Так» або «Ні»;

8. Повідомлення користувачу про назву довідки;

9. Випадаючий список з вибором «Менше 30 сек» або «Менше хвилини» або «Більше хвилини»;

10. Кнопка відправлення даних, які уведенні в форму користувачем;

11. Посилання на сторінку «Результат опитування»;

12. Посилання на сторінку «Введення довідки про себе».


Детальне проектування

Основні модулі, алгоритми

При створенні проекту було використано наступні модулі:

1. Модуль заповнення довідки про користувача:

Рис. 4.2.1 – Модуль заповнення довідки про користувача.

 


2. Модуль перегляду статистики довідок залишених користувачами:

Рис. 4.2.2 – Модуль перегляду статистики довідок залишених користувачами.

 

3. Модуль заповнення довідки про продавця:

Рис. 4.2.3 – Модуль заповнення довідки про продавця.


Для роботи бази даних з проектом було використано наступний алгоритм:

<%@ Page Language=VB Debug=true %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<%@ Import Namespace="System.Data.OLEDB" %>

<script runat=server>

Sub Page_Load(ByVal Sender as Object, ByVal E as EventArgs)

if Not IsPostBack Then

Dim DBConn as OleDbConnection

Dim DBCommand As OleDbDataAdapter

Dim DSPageData as New DataSet

DBConn = New OleDbConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "DATA SOURCE=" _

& Server.MapPath("/INetBook/C3/StoreLocator/" _

& "Access/C3StoreLocator.mdb;"))

DBCommand = New OleDbDataAdapter _

("Select Distinct ZipCode " _

& "From StoreLocations " _

& "Order By ZipCode", DBConn)

DBCommand.Fill(DSPageData, _

"ZipCodes")

ddlZipCode.DataSource = _

DSPageData.Tables("ZipCodes").DefaultView

ddlZipCode.DataBind()

End If

End Sub

Sub ddl_Change(Sender As Object, E As EventArgs)

Dim DBConn as OleDbConnection

Dim DBCommand As OleDbDataAdapter

Dim DSPageData as New DataSet

DBConn = New OleDbConnection("Provider=sqloledb;" _

& "server=bhv2k;" _

& "Initial Catalog=INETC3;" _

& "User Id=sa;" _

& "Password=bhv;")

DBCommand = New OleDbDataAdapter _

("Select FriendlyName as [Название], " _

& "StoreAddress as [Адрес], " _

& "StoreDirections as [Как проехать] " _

& "From StoreLocations Where " _

& "ZipCode = '" & ddlZipCode.SelectedItem.Text _

& "' Order By FriendlyName " _

, DBConn)

' DBCommand.Fill(DSPageData, _

' "FriendlyName")

' dgStores.DataSource = _

'DSPageData.Tables("FriendlyName").DefaultView

dgStores.DataBind()

End Sub

Sub Sort_Grid(ByVal Sender as Object, _

ByVal E as DataGridSortCommandEventArgs)

Dim DBConn as OleDbConnection

Dim DBCommand As OleDbDataAdapter

Dim DSPageData as New DataSet

Dim SortField as String

If E.SortExpression.ToString() = "Name" Then

SortField = "FriendlyName"

ElseIf E.SortExpression.ToString() = "Address" Then

SortField = "StoreAddress"

Else

SortField = "StoreDirections"

End If

DBConn = New OleDbConnection("Provider=sqloledb;" _

& "server=bhv2k;" _

& "Initial Catalog=INETC3;" _

& "User Id=sa;" _

& "Password=bhv;")

DBCommand = New OleDbDataAdapter _

("Select FriendlyName as [Название], " _

& "StoreAddress as [Адрес], " _

& "StoreDirections as [Как проехать] " _

& "From StoreLocations Where " _

& "ZipCode = '" & ddlZipCode.SelectedItem.Text _

& "' Order By " & SortField _

, DBConn)

DBCommand.Fill(DSPageData, _

"Stores")

dgStores.DataSource = _

DSPageData.Tables("Stores").DefaultView

dgStores.DataBind()

End Sub

 


Висновок

В ході виконання курсової роботи було реалізовано WEB – додаток, який надає можливість користувачам залишати довідку про себе та продавця. Також було реалізовано перегляд довідок залишених іншими користувачами та їх кількість.

До основних функцій продукту належать:

· Заповнення довідки про користувача;

· Відправлення на сервер на обробку;

· Заповнення довідки про продавця;

· Перегляд залишених довідок іншими користувачами;

Основне призначення додатку є функція залишення довідки про користувача або продавця, перегляд залишених довідок іншими користувачами. Реалізується це все за допомогою WEB – додатку (сторінки), що розміщений на сервері(локальний сервер).

Початкова WEB – сторінка надає користувачеві змогу залишити довідку про самого себе(про користувача). Наступна сторінка дає можливість залишити довідку про продавця. Остання сторінка дає можливість переглянути довідки інших користувачів. Переходи реалізовано циклічно. В проекті використано 3 сторінки, а саме: index.aspx(довідка користувача), index.aspx(довідка про продавця), survey_says.aspx(перегляд довідок).

Даний WEB – додаток значно дає можливість створити та зберегти довідку через браузер та дає можливість використовувати його віддалено.


Література

1. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/asp.net/gg404476.

2. Разработка Web- приложений на Microsoft Visual Basic.NET.

3. Microsoft Visual C#.NET. Учебный курс MCAD MCSD.

4. Бучек Г. ASP.NET. Учебный курс — СП6.: Питер. 2002. — 512 с.: ил.

5. Архитектура безопасности ASP.NET http://msdn.microsoft.com/ruru/library/yedba920.aspx 6.05.09.

6. Троелсен Э. «C# и платформа.NET. Библиотека программиста» - СПб.: Питер 2007 796л.

7. http://www.ebooks.streltsov.spb.su/microsoft.htm.

8. http://www.aabooks.ru/books/180.html.

9. Шилдт Г. — Самоучитель C++, видавництво — «БХВ-Петербург, 3-е издание, 2003», 318с. ISBX 944-53S-328-2.

10. Т. А. Павловська, Програмування високого рівня, Києво-Могилян. акад. 285с. 2005. ISBX 911-11S-418-4.

11. Н. Вірт - Алгоритми і структура даних, Києво-Могилян. акад., 366с. ISBX 962-75S-358-0.

12. Charls Petsold (Ч. Петзольд) - Код – таємна мова програмування. Washing. P., 2004. 206c. ISBX 162-53S-238-4.

 


Додаток 2 – Схеми проекту

Рис. 1 – Схема бази даних проекту.

 

Рис. 2 – Схема розмітки файлів проекту в файловій системі.

 

Курсова робота

з предмету «Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури»

Тема: "Інструменти командного рядка ASP.NET. Проект «Довідник»"

 

Студента ІV курсу групи ПР-9-12

напрямку підготовки: програмна інженерія

спеціальності: розробка програмного забезпечення

Куценка Романа Геннадійовича

Керівник викладач вищої категорії Зборівська В. П.

 

Національна шкала _________________________

 

Члени комісії _______ _________________

 

_______ _________________

 

_______ ________________

 

 

Сміла 2016


ЗАВДАННЯ

 

Для курсової роботи Інструменти командного рядка ASP.NET. Проект «Довідник»"

Студенту_______________________________________

______________________________________________

Курсова робота на вказану тему виконується студентом технікуму в слідуючому обсязі:

 

1.Пояснювальна записка

І. Вступ

1) Висвітити загальні задачі створення web-застосувань;

2) Показати свою ознайомленість з основними положеннями дисципліни, існуючими міжнародними стандартами та правилами розробки;

3) Проаналізувати проблеми створення web-продуктів.

4) Вказати тему проекту, предмет вивчення.

Обсяг 1-2 ст.

ІІ. Теоретична частина відповідно до варіанту.

Розкрити питання, обсягом 10-12 ст.

ІІІ. Постановка задачі.

Призначення додатку, його функціїї та достоїнства. Обсяг 1 ст.

ІV. Опис проекту

Опис процесу завантаження проекту, інтерфейс процесу роботи.

Опис розміщення і переходу по сторінках проекту. 6-7 ст.

V. Детальне проектування

Розробка бази даних проекту. Логічна схема бази даних, структура таблиць. Основні модулі, алгоритми. 6-7 ст.

VІ Висновки

VII Література

2.Зміст додатків

1) Лістинг програми.

2) Системний код згенерованої бази даних.

3) Графічний матеріал.

4) Схеми проектів.

Дата видачі______________________

Зав.відділенням___________________

Викладач_________________________


 

Зміст

Вступ. 4

1. Інструменти командного рядка ASP.NET. 7

1.1. Компілювання додатки на місці 8

1.2. Компілювання додатки для розгортання. 9

1.3. Фіксовані імена збірок. 10

1.4. Компіляція із суворим ім'ям. 10

1.5. Пов'язані класи ASP.NET. 11

1.6. Пошук видання Aspnet_compiler.exe. 11

1.7. Засіб злиття ASP.NET (Aspnet_merge.exe) 11

1.8. Групи збірок. 12

1.9. Сценарії компіляції і злиття. 13

1.10. Об'єднання додатки для розгортання. 14

1.11. Пошук та усунення несправностей, пов'язаних з процесом об'єднання. 15

1.12. Підпис збірок. 16

1.13. Пошук видання Aspnet_merge.exe. 16

1.14. Програма реєстрації оглядачів для ASP.NET (Aspnet_regbrowsers.exe) 16

1.15. Поведінка. 18

1.16. Пошук правильної версії Aspnet_regbrowsers.exe. 18

2. Постановка задачі 20

2.1. Призначення, функції та достоїнства додатку. 20

3. Опис проекту. 21

3.1. Проектування інтерфейсу. 21

3.2. Основні елементи інтерфейсу. 22

4. Детальне проектування. 27

4.1. Розробка бази даних проекту, структура таблиць. 27

4.2. Основні модулі, алгоритми. 30

Висновок. 35

Література. 36

Додаток 1 – Лістинг програми. 37

Додаток 2 – Схеми проекту. 41

 


 

Вступ

Веб - застосунок — розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером — веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів — логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача. Однією з переваг такого підходу є той факт, що клієнти не залежать від конкретної операційної системи користувача, тому веб-застосунки є міжплатформовими сервісами. Задачою веб - застосунку є об’єднання деяких даних в єдину систему мережі.

Стандартів по розробці веб-застосувань в світі достатня кількість: Annotea, CC / PP, Compound Document Formats, CSS, DOM, HTML, HTTP, InkML, MathML, OWL, PICS, PNG, P3P, RDF, SMIL, SOAP / XMLP, SPARQL, Style, SVG, TAG, Timed Text, URI / URL, Voice Browser, WAI, WAI-ARIA, WebCGM, Web Services, XForms, XHTML, XInclude, XLink, XML, XML Base, XML Binary Characterization, XML Encryption, XML Key Management, XML Query, XML Schema, XML Signature, XPath, XPointer, MXSL і XSLT.

Всесвітню павутину утворюють мільйони веб-сервісів мережі Інтернет, розташованих по всьому світу. Веб-сервер - це комп'ютерна програма, яка запускається на підключеному до мережі комп'ютері і використовує протокол HTTP для передачі даних. У найпростішому вигляді така програма отримує по мережі HTTP-запит на певний ресурс, знаходить відповідний файл на локальному жорсткому диску і відправляє його по мережі запит комп'ютера. Більш складні веб-сервери здатні у відповідь на HTTP-запит динамічно генерувати документи за допомогою шаблонів і сценаріїв.

Для перегляду інформації, отриманої від веб-сервера, на клієнтському комп'ютері застосовується спеціальна програма - веб-браузер. Основна функція веб-браузера - відображення гіпертексту. Всесвітня павутина нерозривно пов'язана з поняттями гіпертексту і гіперпосилання. Велика частина інформації в Інтернеті є саме гіпертекст.

Для розробки проекту я використовую такі стандарти: HTML(мова гіпертекстової розмітки), HTTP(протокол передачі гіпертексту), URL(універсальний покажчик ресурсу), XML(розширювана мова розмітки).

При розробці веб-продуктів можна зіштовхнутись з деякими проблемами по його розробці:

· Призначення веб-продукту;

· Межі веб-продукту(його можливості);

· Вибір програмного продукту для створення певного веб-продукту(CMS);

· Коло людей, на яких буде розрахований даний веб-продукт;

· Дизайн веб-продукту.

· Використання скриптів, їх перевірка працездатності в різних браузерах.

Предметом вивчення курсового проекту є веб-продукт «Довідник». Даним веб-продуктом зможуть користуватися, як адміністратори, так і користувачі. Проект «Довідник» містить в собі можливості залишати від себе відгук(довідку) або навпаки переглянути рейтинг залишених довідок інших користувачів.

Темою проекту є розробка веб-проекту «Довідка», яким зможуть користуватись всі користувачі, які матимуть доступ до сайту.

Метою даної курсової роботи є:

· Закріплення знань по розробці проектів ASP.NET.

· Розробка веб-продукту «Бібліотека», яка дозволить виконувати пошук та фільтрацію за певними критеріями та категоріями, отримання книг та їх повернення;

· Розробка веб-продукту «Довідка», яка дозволить залишати від себе довідку, або переглядати залишені довідки іншими користувачами;

· Отримання навичок самостійного визначення інтерфейсу веб-продукту;

· Отримання навичок самостійного визначення архітектури веб-продукту;

Метою створення веб-продукту є отримання і закріплення навичок по розробці додатків ASP.NET.
Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.