Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозробка бази даних проекту, структура таблиць

База даних веб - додатку «Довідка» створена розробником проекту. До проекту допускається любий користувач, який має навички користування веб–додатками. Було створено 3 бази даних. В 1 базі даних створено 1 таблиця:

· MoreInfoCategories.

В 2 базі даних було створено 1 таблиця:

· StoreLocations.

В 3 базі даних було створено 4 таблиці:

· StoreLocations;

· SurveyQuestions;

· SurveyResponses;

· Surveys.

Атрибути таблиці MoreInfoCategories бази даних заповнення довідок про користувачів:

· MoreInfoCategoryID;

· MoreInfoCategory;

· MoreInfoEmailAddress.

Атрибути таблиці StoreLocations бази даних заповнення довідок про продавців:

· StoreID;

· ZipCode;

· FriendlyName;

· StoreAddress;

· StoreDirections.

Атрибути таблиці StoreLocations бази даних виведення довідок:

· SurveyAnswerID;

· SurveyQuestionID;

· SurveyAnswer.

Атрибути таблиці SurveyQuestions бази даних виведення довідок:

· SurveyQuestionID;

· SurveyID;

· SurveyQuestionShort;

· SurveyQuestionLong.

Атрибути таблиці SurveyResponses бази даних виведення довідок:

· SurveyResponseID;

· SurveyQuestionID;

· SurveyResponse.

Атрибути таблиці Surveys бази даних виведення довідок:

· SurveyID;

· SurveyName;

· SurveyInstructions;

· SurveyResponse.

 

Рис. 4.1.1 – Конструкторський вид таблиці MoreInfoCategories 1 бази даних.

 

Рис. 4.1.2 – Конструкторський вид таблиці StoreLocations 2 бази даних.

 

Рис. 4.1.3 – Конструкторський вид таблиці StoreLocations 3 бази даних.

 

Рис. 4.1.4 – Конструкторський вид таблиці SurveyQuestions 3 бази даних.

 

Рис. 4.1.5 – Конструкторський вид таблиці SurveyResponses 3 бази даних.

 

Рис. 4.1.6 – Конструкторський вид таблиці Surveys 3 бази даних.

Рис. 4.1.7 – Логічна схема 3 бази даних.

 

Основні модулі, алгоритми

При створенні проекту було використано наступні модулі:

1. Модуль заповнення довідки про користувача:

Рис. 4.2.1 – Модуль заповнення довідки про користувача.

 


2. Модуль перегляду статистики довідок залишених користувачами:

Рис. 4.2.2 – Модуль перегляду статистики довідок залишених користувачами.

 

3. Модуль заповнення довідки про продавця:

Рис. 4.2.3 – Модуль заповнення довідки про продавця.


Для роботи бази даних з проектом було використано наступний алгоритм:

<%@ Page Language=VB Debug=true %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<%@ Import Namespace="System.Data.OLEDB" %>

<script runat=server>

Sub Page_Load(ByVal Sender as Object, ByVal E as EventArgs)

if Not IsPostBack Then

Dim DBConn as OleDbConnection

Dim DBCommand As OleDbDataAdapter

Dim DSPageData as New DataSet

DBConn = New OleDbConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "DATA SOURCE=" _

& Server.MapPath("/INetBook/C3/StoreLocator/" _

& "Access/C3StoreLocator.mdb;"))

DBCommand = New OleDbDataAdapter _

("Select Distinct ZipCode " _

& "From StoreLocations " _

& "Order By ZipCode", DBConn)

DBCommand.Fill(DSPageData, _

"ZipCodes")

ddlZipCode.DataSource = _

DSPageData.Tables("ZipCodes").DefaultView

ddlZipCode.DataBind()

End If

End Sub

Sub ddl_Change(Sender As Object, E As EventArgs)

Dim DBConn as OleDbConnection

Dim DBCommand As OleDbDataAdapter

Dim DSPageData as New DataSet

DBConn = New OleDbConnection("Provider=sqloledb;" _

& "server=bhv2k;" _

& "Initial Catalog=INETC3;" _

& "User Id=sa;" _

& "Password=bhv;")

DBCommand = New OleDbDataAdapter _

("Select FriendlyName as [Название], " _

& "StoreAddress as [Адрес], " _

& "StoreDirections as [Как проехать] " _

& "From StoreLocations Where " _

& "ZipCode = '" & ddlZipCode.SelectedItem.Text _

& "' Order By FriendlyName " _

, DBConn)

' DBCommand.Fill(DSPageData, _

' "FriendlyName")

' dgStores.DataSource = _

'DSPageData.Tables("FriendlyName").DefaultView

dgStores.DataBind()

End Sub

Sub Sort_Grid(ByVal Sender as Object, _

ByVal E as DataGridSortCommandEventArgs)

Dim DBConn as OleDbConnection

Dim DBCommand As OleDbDataAdapter

Dim DSPageData as New DataSet

Dim SortField as String

If E.SortExpression.ToString() = "Name" Then

SortField = "FriendlyName"

ElseIf E.SortExpression.ToString() = "Address" Then

SortField = "StoreAddress"

Else

SortField = "StoreDirections"

End If

DBConn = New OleDbConnection("Provider=sqloledb;" _

& "server=bhv2k;" _

& "Initial Catalog=INETC3;" _

& "User Id=sa;" _

& "Password=bhv;")

DBCommand = New OleDbDataAdapter _

("Select FriendlyName as [Название], " _

& "StoreAddress as [Адрес], " _

& "StoreDirections as [Как проехать] " _

& "From StoreLocations Where " _

& "ZipCode = '" & ddlZipCode.SelectedItem.Text _

& "' Order By " & SortField _

, DBConn)

DBCommand.Fill(DSPageData, _

"Stores")

dgStores.DataSource = _

DSPageData.Tables("Stores").DefaultView

dgStores.DataBind()

End Sub

 


Висновок

В ході виконання курсової роботи було реалізовано WEB – додаток, який надає можливість користувачам залишати довідку про себе та продавця. Також було реалізовано перегляд довідок залишених іншими користувачами та їх кількість.

До основних функцій продукту належать:

· Заповнення довідки про користувача;

· Відправлення на сервер на обробку;

· Заповнення довідки про продавця;

· Перегляд залишених довідок іншими користувачами;

Основне призначення додатку є функція залишення довідки про користувача або продавця, перегляд залишених довідок іншими користувачами. Реалізується це все за допомогою WEB – додатку (сторінки), що розміщений на сервері(локальний сервер).

Початкова WEB – сторінка надає користувачеві змогу залишити довідку про самого себе(про користувача). Наступна сторінка дає можливість залишити довідку про продавця. Остання сторінка дає можливість переглянути довідки інших користувачів. Переходи реалізовано циклічно. В проекті використано 3 сторінки, а саме: index.aspx(довідка користувача), index.aspx(довідка про продавця), survey_says.aspx(перегляд довідок).

Даний WEB – додаток значно дає можливість створити та зберегти довідку через браузер та дає можливість використовувати його віддалено.


Література

1. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/asp.net/gg404476.

2. Разработка Web- приложений на Microsoft Visual Basic.NET.

3. Microsoft Visual C#.NET. Учебный курс MCAD MCSD.

4. Бучек Г. ASP.NET. Учебный курс — СП6.: Питер. 2002. — 512 с.: ил.

5. Архитектура безопасности ASP.NET http://msdn.microsoft.com/ruru/library/yedba920.aspx 6.05.09.

6. Троелсен Э. «C# и платформа.NET. Библиотека программиста» - СПб.: Питер 2007 796л.

7. http://www.ebooks.streltsov.spb.su/microsoft.htm.

8. http://www.aabooks.ru/books/180.html.

9. Шилдт Г. — Самоучитель C++, видавництво — «БХВ-Петербург, 3-е издание, 2003», 318с. ISBX 944-53S-328-2.

10. Т. А. Павловська, Програмування високого рівня, Києво-Могилян. акад. 285с. 2005. ISBX 911-11S-418-4.

11. Н. Вірт - Алгоритми і структура даних, Києво-Могилян. акад., 366с. ISBX 962-75S-358-0.

12. Charls Petsold (Ч. Петзольд) - Код – таємна мова програмування. Washing. P., 2004. 206c. ISBX 162-53S-238-4.

 
Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.