Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗасоби колективного та індивідуального захисту працівників

План

1 Введення.

2 Умови праці на виробництві, виробничі небезпеки і шкідливості

3. Колективні засоби захисту (види, способи застосування)

4. Індивідуальні засоби захисту.

 

Мета: ознайомлення з засобами колективного та індивідуального захисту працівників. Виховувати дисципліну, уважність, зосередженість, охайність. Сприяти все сторонньому розвитку особистості, навчити учнів основним прийомам логічного мислення, аналізу і синтезу.

1 Введення.

Тема актуальна, тому що рівень сучасних виробничих технологій не дозволяє виключити несприятливі дії виробничих факторів на працівника. У зв'язку з цим роботодавець зобов'язаний забезпечити: безпеку працівників під час експлуатації будинків, споруд, обладнання, здійсненні технологічних процесів, а також застосовуваних у виробництві інструментів, сировини і матеріалів; застосування засобів індивідуального та колективного захисту працівників; відповідають вимогам охорони праці умови праці на кожному робочому місці; режим праці і відпочинку працівників відповідно до законодавства України і законодавством суб'єктів. При військових діях, а також при захисті від зброї масового ураження та інших сучасних засобів нападу противника, укриття населення в захисних спорудах є найбільш надійним способом. Отже, дуже важливе застосування засобів колективного захисту.

2 Умови праці на виробництві, виробничі небезпеки і шкідливості


Виробниче середовище - це простір, в якому здійснюється трудова діяльність людини.
Елементи виробничого середовища:
- Предмети праці;
- Засоби праці (інструмент, технологічне оснащення, машини і т.п.);
- Продукти праці (напівфабрикати, готові вироби);
- Енергія (електрична, пневматична, хімічна, теплова та ін);
- Природно-кліматичні чинники (мікрокліматичні умови праці: температура, вологість і швидкість руху повітря);
- Рослини, тварини;
- Персонал.
Виробничі приміщення - це замкнуті простору виробничого середовища, у яких здійснюється трудова діяльність людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва, в організації, контроль і управління виробництвом.
Робоче місце - частина робочої зони; воно являє собою місце постійного або тимчасового перебування працюючих у процесі трудової діяльності.
Умови праці - поєднання різних факторів, формованих елементами виробничого середовища, які впливають на здоров'я іпрацездатність людини. [1]
Відповідно до ГОСТ 12.0.003-91 "Небезпечні і шкідливі виробничі фактори» всі виникаючі у виробничих умовах небезпечні та шкідливі фактори поділяються за природою дії на наступні групи: біологічні, психологічні, фізичні, хімічні.
Фізично небезпечні й шкідливі виробничі фактори: рухомі машини і механізми; незахищені рухливі елементи виробничого обладнання; підвищений рівень шуму підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, підвищена або знижена температура повітря робочої зони; підвищений рівень вібрації; підвищена або знижена вологість повітря; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини.
Хімічно небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються за характером дії на організм людини - на Загальнотоксичні, дратівливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні.
Біологічно небезпечні та шкідливі виробничі фактори містять біологічні об'єкти: патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби,найпростіші організми) і продукти їх життєдіяльності.
Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються на фізичні перевантаження (статичні і динамічні) і нервово-психологічні (розумове перенапруження, монотонність праці, емоційні перевантаження і перенапруження аналізаторів).


3 Колективні засоби захисту (види, способи застосування)


Засоби колективного захисту
- засоби захисту, конструктивно і функціонально пов'язані з виробничим процесом, виробничим обладнанням, приміщенням, будинком, спорудою, виробничим майданчиком.
У залежності від призначення бувають:
- Засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць, локалізації шкідливих факторів, опалення, вентиляції;
- Засоби нормалізації освітлення приміщень та робочих місць (джерела світла, освітлювальні прилади і т.д.);
- Засоби захисту від іонізуючих випромінювань (огороджувальні, герметизуючі пристрої, знаки безпеки і т.д.);
- Засоби захисту від інфрачервоних випромінювань (огороджувальні; герметизуючі, теплоізолюючі пристрою і т.д.);
- Засоби захисту від ультрафіолетових і електромагнітних випромінювань (огороджувальні, для вентиляції повітря, дистанційного керування і т.д.);
- Засоби захисту від лазерного випромінювання (огородження, знаки безпеки);
- Засоби захисту від шуму й ультразвуку (огородження, глушники шуму);
- Засоби захисту від вібрації (виброизолирующие, виброгасящие, вібропоглинаючі пристрою і т.д.);
- Засоби захисту від ураження електрострумом (огорожі, сигналізація, ізолюючі пристрої, заземлення, занулення і т.д.);
- Засоби захисту від високих і низьких температур (огорожі, термоизолирующие пристрої, обігрів та охолодження);
- Засоби захисту від дії механічних факторів (огородження, запобіжні та гальмівні засоби, знаки безпеки);
- Засоби захисту від дії хімічних чинників (пристрої для герметизації, вентиляції та очищення повітря, дистанційного керування і т.д.).
- Засоби захисту від впливу біологічних факторів (огородження, вентиляція, знаки безпеки і т.д.)
Колективні засоби захисту поділяються на: огороджувальні, запобіжні, гальмові пристрої, пристрої автоматичного контролю і сигналізації, дистанційного управління, знаки безпеки.
Огороджувальні пристрої призначені для запобігання випадкового потрапляння людини в небезпечну зону. Застосовуються для ізоляції рухомих частин машин, зон обробки верстатів, пресів, ударних елементів машин від робочої зони. Пристрої поділяються на стаціонарні, рухомі та переносні.
Запобіжні пристрої використовують для автоматичного відключення машин і устаткування при відхиленні від нормального режимуроботи або при потраплянні людини в небезпечну зону. Ці пристрої можуть бути блокуючими і обмежувальними. Блокуючі пристрої за принципом дії бувають: електромеханічні, фотоелектричні, електромагнітні, радіаційні, механічні.
Широко використовуються гальмівні пристрої, які можна підрозділити на колодкові, дискові, конічні і клинові. Найчастіше використовують колодкові і дискові гальма. Гальмівні системи можуть бути ручні, ножні, напівавтоматичні і автоматичні.
Для забезпечення безпечної та надійної роботи обладнання дуже важливі інформаційні, попереджуючі, аварійні пристрої автоматичного контролю і сигналізації. Пристрої контролю - це прилади для вимірювання тиску, температури, статичних і динамічних навантажень, що характеризують роботу машин і обладнання. Системи сигналізації бувають: звуковими, світловими, колірними, знаковими, комбінованими.
Для захисту від ураження електричним струмом застосовуються різні технічні заходи. Це - малі напруги; електричне розділення мережі; контроль і профілактика пошкодження ізоляції; захист від випадкового дотику до струмоведучих частин; захисне заземлення; захисне відключення; індивідуальні засоби захисту.

3 Індивідуальні засоби захисту


Засоби індивідуального захисту - кошти, які використовуються працівниками для захисту від шкідливих і небезпечних факторів виробничого процесу, а також для захисту від забруднення. ЗІЗ застосовуються в тих випадках, коли безпека виконання робіт не може бути повністю забезпечена організацією виробництва, конструкцією обладнання, засобами колективного захисту.
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту має відповідати Типовими галузевими нормами безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затв. постановою Мінпраці від 25.12.97 № 66. [2]
У залежності від призначення виділяють:
- Ізолюючі костюми - пневмокостюми; гідроізолюючі костюми; скафандри;
- Засоби захисту органів дихання - протигази; респіратори; пневмошоломи; пневмомаскі;
- Спеціальний одяг - комбінезони, напівкомбінезони; куртки; брюки; костюми; халати; плащі; кожушки, кожухи; фартухи; жилети; нарукавники.
- Спеціальне взуття - чоботи, ботфорти, півчобітки, черевики, напівчеревики, туфлі, калоші, боти, бахіли;
- Засоби захисту рук - рукавиці, рукавички;
- Засоби захисту голови - каски; шоломи, підшоломники; шапки, берети, капелюхи;
- Засоби захисту особи - захисні маски, захисні щитки;
- Засоби захисту органів слуху - протишумові шоломи; навушники; вкладиші;
- Засоби захисту очей - захисні окуляри;
- Запобіжні пристосування - пояси запобіжні; діелектричні килимки; ручні захвати; маніпулятори; наколінники, налокітники, наплечники;
- Захисні, дерматологічні засоби - миючі засоби; пасти; креми; мазі.
Використання ЗІЗ повинно забезпечувати максимальну безпеку, а незручності, пов'язані з їх застосуванням, повинні бути зведені до мінімуму.

 

Висновок

Колективні та індивідуальні засоби захисту працівників - можна зробити наступні висновки: будь-який створюється вид діяльності повинен бути корисний для його існування, але одночасно діяльність може бути джерелом негативних впливів або шкоди, що призводять до травматизму, захворювань, а часом до повної втрати працездатності або смерті. Для того щоб уникнути виробничих травм, необхідно дотримуватися інструкцій та правильно використовувати засоби індивідуального захисту.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.