Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФеромагнетики: залізо, кобальт, нікель.

Магнітні матеріали

це матеріали, які здатні намагнічуватись в зовнішньому магнітному колі. Розрізняють магнтомякі (легко перемагнічуються) та магнітотверді матеріали (важко розмагнічуються).

Кожна речовина при розміщенні її в магнітне поле здобуває деякий момент М. Магнітний момент одиниці об’єму речовини називають намагніченістю.

 

Намагніченість є векторної величиною в системі СІ виражається в одиницях А/м

З напруженістю магнітного поля намагніченість зв’язана співвідношенням:

 

к – безрозмірна величина, що характеризує здатність речовини намагнічуватись в магнітному полі і називається магнітною сприятливістю.

Намагнічене тіло, що перебуває у зовнішньому колі створює власне поле, яке спрямоване паралельно або антипаралельно зовнішньому у зв’язку з цим магнітна індукція в речовині визначається: алгебраїчною сумою індукцій зовнішнього і власних полів.

Причиною магнітних властивостей речовини є внутрішньо сховані форми руху електричних зарядів, що являють собою елементарні кругові струми, які володіють магнітним моментом. Такими струмами є: орбітальне обертання електронів в атомах та електричні спіни.

Магнітний момент протонів і нейтронів у багато разів менші магнітному моменту електрона, тому магнітні властивості речовини повністю визначається електронами.

Класифікація речовин за магнітнимими властивостями:

Всі речовини за реакцією на вплив зовнішнього магнітного поля можна поділити на такі групи:

- Діамагнетики

- Парамагнетики

- Феромагнетики

- Антиферомагнетики

- Феромагнетики

До діамагнетиків відносяться речовини в яких магнітна сприйнятливість К негативна і не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля. Діамагнетичний ефект обумовлений незначною зміною кутової швидкості орбітального обертання електронів, має місце у всіх речовинах, але виступає на перший план у тих випадках, коли власний момент атома =0. Тобто спінові моменти попарно скомпенсовані.

Відносна магнітна проникність менше 1.

 

До діамагнетиків належать: інертні гази, водень, азот, мідь, срібло золото, алюміній.

До парамагнетиків відносять речовини з позитивним магнітною сприйнятливістю, що не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля (Н). У парамагнетиків атоми мають елементарні магнітні моменти навіть при відсутності Н. Однак через тепловий рух ці магнітні моменти розподіляються хаотично в результаті чого намагнічення речовини в цілому дорівнює 0.Н=0.

Відносна магнітна проникність більше одиниці.

Парамагнетики: кисень, лужні метали, солі: заліза, кобальту, нікелю.

До феромагнетиків відносяться речовини з великою К=-10 в 6., що дуже залежить від напруженості магнітного поля (Н) й температури.

Для феромагнетиків характерна внутрішня магнітна впорядкованість, що полягає в існуванні областей з паралельно орієнтованим магнітним моментом атомів. Ці речовини здатні намагнітитись до насичення у відносно слабких магнітних полях.

Феромагнетики: залізо, кобальт, нікель.

Антиферомагнетики – є речовини в яких нижче деякої температури виникає антипаралельна орієнтація елементарних магнітних моментів однакових атомів або іонів кристалічних решіток. Вони характеризуються незначною позитивною магнітною сприйнятливістю к = 10-3 - 10-5, що дуже залежить від температури. При нагріванні антиферомагнетик переходить у парамагнітний стан.

 

Приклади: хром, марганець, германій.

 

Феромагнетики

До феромагнетиків відносяться речовини, які мають високу магнітну сприйнятливість, яка істотно залежить від напруженості магнітного поля і температури.

Властивостями феромагнетиків володіють різні оксидні з’єднання металів. Серед яких велике значення мають ферити.

 

Іржа

Зовнішня іржа проявляється у вигляді бульбашкових пошкоджень покриття. Якщо бульбашки лопають, з’являються коричневі плями від іржі. Коли мова йде про алюміній, з’являються білі плями від іржі.

Причини

1. Проникнення вологи крізь всі шари покриття до чистого металу, спричинене ударом або механічним пошкодженням (наприклад, ударом каміння).

2. Іржа не була усунена як належить до процесу фарбування.

3. Нова іржа з’явилась від проникнення вологи, що присутня в повітрі.

4. Забрудненні металічні поверхні, наприклад гігроскопічною сіллю або зпітнілими руками. Іржа і бульбашки води виникають внаслідок реакції металу з вологою із повітря.

 

Попередження

Виникнення іржі можливо попередити ретельним миттям пофарбованих поверхонь чистою водою, якщо є можливість - демінералізованою (ще краще - потоком гарячої пари) для усунення всіх залишків пилу, солей і бруду. Ретельно усуньте всю іржу до процесу фарбування (краще шліфуванням). Зразу усуньте всю шкаралупу та інші механічні пошкодження.

Усунення недоліків

Пошкоджена поверхня повинна бути ретельно очищена шліфувальним папером, призначенним для цього. Іржа повинна бути правильно усунена: до чистого металу. До нанесення нового покриття нанесіть антикорозійну ґрунтовку.

 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.