Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗв'язок географії туризму з іншими дисциплінами (демографія, економічна географія, фізична географія, історична географія)

Ми розглядаємо географію туризму як галузь географічної науки, що вивчає територіальну організацію туристичної діяльності, умови й особливості її розвитку та розміщення, будучи у тісних взаємозв'язках із іншими географічними дисциплінами (рис. 1).

Рис. 1. Зв'язок географії туризму з системою географічних наук

Географія туризму повязана з:

природничими географічними дисциплінами (фізична географія, геоморфологія, кліматологія, біогеографія);

суспільними географічними дисциплінами (географія культури, географія населення та міграції, географія сфери послуг, економічна та соціальна географія);

– теоретичною географією;

– картографією.

Так, фізична географія вивчає природні чинники розвитку географії туризму, а також вплив туристичної діяльності на природне середовище.

Кліматологія, тісно пов'язана з бальнеокліматологією, біокліматологією, досліджує природно-ресурсну базу, яка є необхідною для розміщення оздоровниць, та сприятливі властивості кліматичних умов для розвитку активного відпочинку й оздоровлення.

Економічна та соціальна географія, як одна зі суспільних дисциплін аналізує розміщення й просторову диференціацію туризму та суміжних з нею галузей.

Географія населення та міграції вивчає зміни і демографічні особливості територій, пов'язані з розвитком туризму, а також особливості розселення, яке може визначально впливати на розміщення туристичних об'єктів.

Географія сфери послуг вивчає питання, що характеризують забезпеченість відповідних територій найрізноманітнішими послугами, необхідними для розвитку туристичної діяльності.

Географія культури доповнює інші географічні дисципліни знаннями про соціокультурні утворення обжитих територій, які використовуються або можуть стати ресурсом для розвитку туристичної діяльності.

Картографії належить вагома роль у дослідженні просторових закономірностей туристичної діяльності, що можуть становити інтерес для географії туризму. І, зрештою - теоретична географія дає основи знань із теорії та методики дослідження суспільної географії як фундаментальної географічної науки.

 

 

4.Специфічний підхід у географії туризму. Сфера інтересів географії туризму. Основні поняття: туризм, турист, екскурсант ін.

Географія туризму вивчає країни і регіони, що представляють інтерес для туризму.

Специфічний підхід географії туризму полягає в тому, що її цікавить не комплексне дослідження природи, населення і господарства тієї або іншої країни і не встановлення характеру взаємодії між людським суспільством і географічним середовищем, а вивчення і опис тих особливостей природи, клімату, ландшафту, флори і фауни країни, які роблять її привабливою в якості туристського об'єкту.

Істотне місце в географії туризму займає історико-культурний компонент, оскільки багато країн світу притягають туристів не стільки сприятливим кліматом і красою природних ландшафтів, скільки пам'ятниками історії і культури.

У сферу інтересів географії туризму окрім природних і історико-культурних пам'яток входять різноманітні об'єкти і події, які можуть зацікавити людей з найрізноманітнішими інтересами і потребами: лікувальні, учбові, наукові установи, торгові центри; спортивні, наукові, святкові заходи, сезонні розпродажі товарів та ін.

Своїм походженням туризм зобов'язаний різноманітності географічних районів світу і прагненням людей з цією різноманітністю ознайомитися.

Цілі, види і форми подорожей, а також вибір маршруту тісно пов'язані з певними географічними районами і об'єктами. Таким чином, географічний чинник в туризмі відіграє ключову роль.

Туризм

Подорож

Турист -

Мандрівник

Туристичний маршрут

Екскурсанти

Екскурсовод –

Екскурсійна діяльність

Міжнародні відвідувачі

Термін «внутрішні відвідувачі »

Внутрішній туризм

Міжнародний туризм

Національний туризм – (пасивний і активний)

Туристичні ресурси

Туристичний продукт

Рис. 2. Структура туристичного продукту

Тур

Туристичні послуги

Туристично-екскурсійні послуги

Товари

Туроператор

Рис. 3. Типологія туроператорів

Турагент

Туристичний ринок

Туристичний попит

Пропозиція туристичного продукту

Конкуренція

Суб'єкти туристичної діяльності

Туристична індустрія

Туристський ваучер (путівка) –

 

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.