Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЛабораторна робота Здійснення обчислень на робочому аркуші з використанням формул MS Excel.

Лабораторна робота Створення, редагування та форматування електронних таблиць

Мета: Закріпити навички налагоджування робочого середовища прикладної програми MS Excel; набути та закріпити навички створення, збереження, форматування та виведення на друк документів MS Excel, створення колонтитулів, роботи з елементами робочої книги

Хід роботи:

1. Відкрити табличний процесор MS Excel і переконатися в тому, що при відкритті процесора створено новий документ (Книга1).

2. Зберегти створений документ під іменем ЛР2_Прізвище.xlsx.

3. Вилучити робочі аркуші Лист2, Лист3.

Вказівки до виконання:

Ÿ виділити робочі аркуші Лист2 і Лист2 використовуючи для виділення клавішу Shift;

Ÿ виконати команду Видалити контекстного меню ярликів виділених робочих аркушів.

4. Назвати робочий аркуш Аркуш1Підсилювачі.

5. На робочому аркуші Підсилювачі створити таблицю "Будинкові підсилювачі серії SHA" наведену на рис. 2.1.

Вказівки до виконання:

Ÿ для вставлення символу „±” потрібно натиснути кнопку Символ групи Символи вкладки Вставлення та діалоговому вікні Символ на вкладці Символи вибрати потрібний знак;

Ÿ для коректності введення даних у комірки J14 і J15 перед знаком „+” необхідно ввести символ одинарна лапка «’».

6. У комірку В17 ввести значення курсу умовної грошової одиниці, який діє на поточний день. Визначити формат даних в комірці В17 як Грошовий, встановити – 3 знаки після коми.

Рис. 2.1. Таблиця "Будинкові підсилювачі серії SHA".

7. Додати до таблиці стовпці Ціна (грн.); Розд.; Опт, за зразком наведеним на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Таблиця "Будинкові підсилювачі серії SHA" після вставки додаткових стовпців

8. У створених стовпцях обчислити оптову та роздрібну ціну наведеної продукції в гривнях, враховуючи курс умовної грошової одиниці.

9. Для друку створеної таблиці встановити орієнтацію сторінки – альбомна.

Вказівки до виконання:

Ÿ перейти на вкладку Розмітка сторінки;

Ÿ виконати Альбомна колекції Орієнтація групи Параметри сторінки;

10. Визначити поля сторінки таких розмірів:

- ліве і праве поле – 1 см;

- верхнє і нижнє поле – 1,5 см;

- поле верхнього і нижнього колонтитулів – 1 см.

Вказівки до виконання:

Ÿ виконати команду Настроювані поля… колекції Поля групи Параметри сторінки;

Ÿ у діалоговому вікні Параметри сторінки на вкладці Поля і встановити відповідні розміри полів.

Рис. 2.3. Діалогове вікно Параметри сторінки, вкладка Поля

11. Додати до робочого аркуша колонтитули, у яких відобразити таку інформацію:

- у нижньому колонтитулі, по центру – номер сторінки;

- у верхньому колонтитулі зліва – прізвище, ім’я виконавця, курс, номер групи; справа – номер і тема лабораторної роботи.

Вказівки до виконання:

Ÿ натиснути на кнопку Параметри сторінки групи Параметри сторінки вкладки Розмітка сторінки;

Ÿ перейти на вкладку Колонтитули;

Рис. 2.4. Діалогове вікно Параметри сторінки, вкладки Колонтитули

Ÿ для створення верхнього колонтитулу натиснути на кнопку Створити верхній колонтитул;

Ÿ у діалоговому вікні Верхній колонтитул (рис. 2.5.) додати необхідну інформацію у відповідні області.

Рис. 2.5. Діалогове вікно Верхній колонтитул

Ÿ зі списку поля Нижній колонтитул вибрати елемент Сторінка 1;

Ÿ закрити діалогове вікно Параметри сторінки;

Ÿ переглянути отриманий результат натиснувши кнопку Макет сторінки групи Режими перегляду книги вкладки Вигляд.

12. Роздрукувати створену таблицю.


Лабораторна робота Здійснення обчислень на робочому аркуші з використанням формул MS Excel.

Мета: Закріпити навички використання умовних форматів; набути та закріпити навички створення, редагування та використання формул MS Excel.

Хід роботи:

1. Відкрити табличний процесор MS Excel і переконатися в тому, що при відкритті процесора створено новий документ (Книга1).

2. Зберегти створений документ з іменем ЛР3_Прізвище.xlsх.

3. На робочому аркуші Лист1 створити таблицю "Розрахунок вартості установки вікон житлового будинку" наведену на рис. 3.1. Назвати аркуш, на якому створена таблиця, Вікна.

Рис. 3.1. Таблиця "Розрахунок вартості установки вікон житлового будинку"

4. На робочому аркуші Вікна здійснити необхідні обчислення, використовуючи можливість введення формул у комірки робочого аркуша.

5. У таблиці передбачити автоматичне виділення комірок з загальною вартістю:

– оранжевим кольором, якщо значення загальної вартості менше 500 у.о.;

– блакитним кольором, якщо значення загальної вартості знаходиться в межах 500 у. о. – 4000 у. о.;

– зеленим кольором, якщо значення загальної вартості більше 4000 у. о.

Вказівки до виконання:

Ÿ виділити діапазон С12:N12;

Ÿ виконати команду Менше… категорії Правила виділення комірок колекції Умовне форматування групи Стилі вкладки Основне;

Ÿ у діалоговому вікні Менше у лівому полі ввести число 500, у правому полі зі списком вибрати елемент Настроюваний формат…;

Ÿ у діалоговому вікні Формат клітинок перейти на вкладку Заливка та вказати потрібний колір;

Ÿ закрити діалогові вікна натискуючи почергово кнопки ОК;

Ÿ аналогічно створити інші умови форматування вибираючи відповідно команди Більше… та Між… колекції Умовне форматування.

6. На робочому аркуші Лист2 створити таблицю "Розрахунок вартості установки міжкімнатних дверей житлового будинку" наведену на рис. 3.2. Назвати аркуш, на якому створена таблиця Двері.

Рис. 3.2. Таблиця "Розрахунок вартості установки міжкімнатних дверей житлового будинку"

7. На робочому аркуші Двері здійснити необхідні обчислення, використовуючи можливість введення формул у комірки робочого аркуша.

8. Роздрукувати створені таблиці з результатами обчислень.
Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.