Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЛабораторна робота Графічне подання даних за допомогою діаграм MS Excel

Мета: Набути та закріпити навички створення діаграм різного типу. Закріпити навички форматування та редагування діаграм MS Excel. Набути та закріпити навички роботи з елементами діаграм різного типу

Хід роботи:

1. Відкрити табличний процесор MS Excel і переконатися в тому, що при відкритті процесора створено новий документ (Книга1).

2. Зберегти створений документ з іменем ЛР9_Прізвище.xlsх.

3. На робочому аркуші Аркуш1 створити таблицю "Обсяги товарообігу за асортиментною структурою НКВФ "Колос", наведену на рис. 9.1. Змінити назву робочого аркуша Аркуш1 на Дані.

Рис. 9.1. Таблиця "Обсяги товарообігу за асортиментною структурою НКВФ "Колос".

4. На робочому аркуші Дані виконати необхідні розрахунки.

5. Побудувати звичайну гістограму, на якій відобразити структуру фактичної закупівлі товарів у 2010 та 2011 роках (рис. 9.2.). Додати до діаграми заголовок "Порівняльний аналіз обсягів закупівлі товарів у 2010-2011 рр". Розмістити діаграму на окремому аркуші діаграм, назвати аркуш зі створеною діаграмою Факт 2010-2011.

5.1. Змінити формат області побудови діаграми.

5.2. Змінити формат ряду даних Факт закупівлі 2010 р. (колір заливки).

5.3. Встановити розмір шрифта заголовка – 12 пт.

5.4. Змінити вирівнювання підписів по осі категорій.

6. Побудувати об’ємну звичайну лінійчату діаграму, на якій відобразити виконання плану продажу товарів у 2010 році (рис. 9.3.). Додати до діаграми заголовок "Аналіз виконання плану продажу товарів у 2010 році". По осі значень вивести основні і проміжні лінії. Розмістити діаграму на робочому аркуші Аркуш2, назвати робочий аркуш Аркуш2Діаграми.

6.1. Змінити колір стінок діаграми.

6.2. Змінити кольори, якими відображаються ряди даних.

6.3. Встановити ціну проміжних поділів ліній сітки – 10.

7. Побудувати об’ємну гістограму з стовпцями у вигляді конусів і циліндрів, на якій відобразити виконання плану продажу товарів у 2011 році (рис. 9.4.). Додати до діаграми заголовок "Аналіз виконання плану продажу товарів у 2011 році". Розмістити діаграму на робочому аркуші Діаграми. Відформатувати діаграму згідно поданого зразка.

8. Побудувати об’ємну розрізану кругову діаграму, на якій відобразити асортименту структуру обсягів фактичного продажу товарів у 2010 році (рис. 9.5.). Додати до діаграми заголовок "Асортиментна структура обсягів продажу товарів у 2010 році". Відобразити на діаграмі підписи даних – долі. Розмістити діаграму на робочому аркуші Діаграми. Відформатувати діаграму згідно поданого зразка.

8.1. Здійснити поворот діаграми таким чином, щоб найменший сектор був на першому плані.

8.2. Змінити колір найтемнішого сектора.

9. Побудувати кільцеву діаграму, на якій відобразити асортименту структуру обсягів фактичного продажу товарів у 2010-2011 рр (рис. 9.6.). Додати до діаграми заголовок "Асортиментна структура обсягів продажу товарів у 2010-2011 рр". Відобразити на діаграмі підписи даних – долі. Розмістити діаграму на робочому аркуші Діаграми. Відформатувати діаграму згідно поданого зразка.

10. Побудувати вторинну кругову діаграму, з частиною даних винесених у іншу кругову діаграму, на якій відобразити асортиментну структуру прибутку у 2010 році (рис. 9.7.). Додати до діаграми заголовок "Асортиментна структура прибутку у 2010 році". Розмістити діаграму на робочому аркуші Діаграми.

10.1. Відобразити заголовок діаграми напівжирним курсивом, розміром у 11 пт.

10.2. У другу кругову діаграму винести точки даних, значення яких менше 4.

10.3. Відформатувати діаграму згідно зразка (рис 9.7.)

11. Побудувати нормовану гістограму, на якій відобразити питому вагу груп товарів у загальному товарообігу за 2010-2011 рр. (рис. 9.8.). Додати до діаграми заголовок " Відображення долі кожної групи товарів у загальному товарообігу ". Вивести на діаграмі проміжні лінії осі значень. Розмістити діаграму на робочому аркуші Діаграми.

11.1. Відобразити заголовок діаграми курсивом, розміром у 11 пт.

11.2. Встановити ціну проміжних поділів – 5.

11.3. Змінити тип проміжних ліній сітки.

12. Роздрукувати таблицю та створені діаграми.

Рис. 9.2. Діаграма "Порівняльний аналіз обсягів закупівлі товарів у 2010-2011 рр.".

 

Рис. 9.3. Діаграма "Аналіз виконання плану продажу товарів у 2010 році".

 

Рис. 9.4. Діаграма "Аналіз виконання плану продажу товарів у 2011 році".

 

Рис. 9.5. Діаграма "Асортиментна структура обсягів продажу товарів у 2010 році".

 

Рис. 9.6. Діаграма "Асортиментна структура обсягів продажу товарів у 2010-2011 рр".

 

Рис. 9.7. Діаграма "Асортиментна структура прибутку у 2010 році".

 

Рис. 9.8. Діаграма "Відображення долі кожної групи товарів у загальному товарообігу".
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.