Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз стану, проблем і напрямків реалізації завдань у агропромисловому комплексі країни.

Анотація.

Вступ.

1.1 Аналіз стану, проблем і напрямків реалізації завдань у агропромисловому комплексі країни.

1.2. Характеристика господарства

1.3. Народногосподарське значення гречки.

Розрахунковий розділ.

2.1. Розрахунок технологічної карти на вирощування гречки.

2.2. Вибір агрегату для передпосівного обробітку ґрунту під гречку та його тяговий розрахунок.

2.3. Вибір способу руху та кінематичний розрахунок.

2.4. Визначення продуктивності агрегату, витрат ПММ.

2.5. Призначення, будова та робота пристосування, розрахунок деталі на міцність.

Технологічний розділ.

3.1. Комплексна механізація вирощування гречки.

3.2. Агротехнічні вимоги до передпосівного обробітку ґрунту під гречку.

3.3. Підготовка поля до роботи.

3.4. Технічна та технологічна наладка агрегату.

3.5. Робота агрегату в полі.

3.6. Контроль та оцінка якості роботи агрегату.

Організаційний розділ.

4.1. Розпорядок дня, особовий склад агрегату, його обов’язки.

4.2. Організація заправки ПММ.

4.3. Організація зберігання сільськогосподарської техніки.

Економічний розділ.

5.1. Розрахунок затрат праці і прямих експлуатаційних витрат на 1 га передпосівного обробітку ґрунту під гречку.

Охорона праці та захист навколишнього середовища.

6.1. Основні вимоги до охорони праці при роботі з агрегатом

6.2. Захист навколишнього середовища.

6.3. Техніка безпеки та протипожежні заходи

 

Анотація

 

В пояснювальній записці даний аналіз стану, проблем і напрямків реалізації завдань у агропромисловому комплексі країни, зроблена характеристика господарства, висвітлене важливе значення вирощування соняшника у народному господарстві, присутня комплексна механізація вирощування соняшника, виконаний тяговий та кінематичний розрахунки агрегату для передпосівної культивації під соняшник, знайдено його продуктивність та витрати палива, розраховані затрати праці та коштів на один гектар передпосівної культивації та розрахована деталь пристосування на міцність.

Також розглянута організація робіт агрегату в загінці, розпорядок дня, особовий склад агрегату, його обов’язки, організація технічного та технологічного обслуговування агрегату у складі трактора ДТ-75м та культиватора КПС-4, розроблені основні положення техніки безпеки та питання зберігання техніки в господарстві.

Дипломний проект представлений пояснювальною запискою об’ємом 60 аркушів та графічною частиною на 3 аркушах формату А1.

 

 

 

Аналіз стану, проблем і напрямків реалізації завдань у агропромисловому комплексі країни.

Запроваджено Кабінетом міністрів України, відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» підтримка аграрних підприємств шляхом надання їм у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки через недостатнє фінансове забезпечення не набула необхідного розвитку і забезпечує лише 14,5% потреби сільськогосподарської техніки, що передається селу на умовах фінансового лізингу з державного бюджету та залишається недостатнім для більшості господарств – такий висновок зробила колегія розрахункової палати

За останні роки в Україні технічне оснащення сільського господарства досягло критичної межі. Через фінансовий знос та технічні несправності щорічно не використовується четверта частина тракторів і комбайнів. Основними видами машин аграрні підприємства забезпечені лише на 48-66%, в той час як понад 80% техніки вже відпрацювали свій амортизаційний термін. Щорічне списання зношеної техніки значно перевищує її закупівлю, а несвоєчасний збір врожаю через нестачу техніки призводить до того, що сільськогосподарські товаровиробники щороку втрачають близько 3 млрд. гривень

Однак, існуюче матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу, яке прийшло на заміну системі державного централізованого постачання є недосконалим і це в змозі задовольнити в умовах ринку потреби сільгоспвиробників у складних машинах, обладнанні, устаткуванні та сервісному обслуговуванні

Не дивлячись на те, що, починаючи з 1998 року, асигнування державного бюджету, спрямовані на проведення операцій фінансового лізингу для закупівлі сільськогосподарської техніки, вже перевищили 1 млрд. грн., цей вид державної підтримки залишається недоступним для більшості господарств

Операції фінансового лізингу могли б бути значно ефективнішими, якби держава забезпечила більш жорсткий контроль за цінами на сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, оскільки на шляху до сільгоспвиробників її вартість зростає майже вдвічі. Крім того, невиконання підприємствами-виробниками сільськогосподарської техніки Закону України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин», з послуг технічного сервісу завдає сільгоспвиробникам значних збитків, що в свою чергу, є стимулюючим фактором у передачі сільськогосподарської техніки в лізинг, а також ускладнює проведення розрахунків за неї з лізингоотримувачем

Міністерство аграрної політики, як головний розпорядник коштів, в порушення Бюджетного кодексу України, допускає неефективне управління коштами державного бюджету, що спрямовуються на проведення операцій з фінансового лізингу. Тільки в 2006 році аудиторами Рахункової палати також встановлено факти неефективного їх використання та управління в сумі 16, 9 млн. гривень.

Запроваджено Кабінетом міністрів України, відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» підтримка аграрних підприємств шляхом надання їм у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки через недостатнє фінансове забезпечення не набула необхідного розвитку і забезпечує лише 14,5% потреби сільськогосподарської техніки, що передається селу на умовах фінансового лізингу з державного бюджету та залишається недостатнім для більшості господарств – такий висновок зробила колегія розрахункової палати

За останні роки в Україні технічне оснащення сільського господарства досягло критичної межі. Через фінансовий знос та технічні несправності щорічно не використовується четверта частина тракторів і комбайнів. Основними видами машин аграрні підприємства забезпечені лише на 48-66%, в той час як понад 80% техніки вже відпрацювали свій амортизаційний термін. Щорічне списання зношеної техніки значно перевищує її закупівлю, а несвоєчасний збір врожаю через нестачу техніки призводить до того, що сільськогосподарські товаровиробники щороку втрачають близько 3 млрд. гривень

Однак, існуюче матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу, яке прийшло на заміну системі державного централізованого постачання є недосконалим і це в змозі задовольнити в умовах ринку потреби сільгоспвиробників у складних машинах, обладнанні, устаткуванні та сервісному обслуговуванні

Не дивлячись на те, що, починаючи з 1998 року, асигнування державного бюджету, спрямовані на проведення операцій фінансового лізингу для закупівлі сільськогосподарської техніки, вже перевищили 1 млрд. грн., цей вид державної підтримки залишається недоступним для більшості господарств

Операції фінансового лізингу могли б бути значно ефективнішими, якби держава забезпечила більш жорсткий контроль за цінами на сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, оскільки на шляху до сільгоспвиробників її вартість зростає майже вдвічі. Крім того, невиконання підприємствами-виробниками сільськогосподарської техніки Закону України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин», з послуг технічного сервісу завдає сільгоспвиробникам значних збитків, що в свою чергу, є стимулюючим фактором у передачі сільськогосподарської техніки в лізинг, а також ускладнює проведення розрахунків за неї з лізингоотримувачем

Міністерство аграрної політики, як головний розпорядник коштів, в порушення Бюджетного кодексу України, допускає неефективне управління коштами державного бюджету, що спрямовуються на проведення операцій з фінансового лізингу. Тільки в 2006 році аудиторами Рахункової палати також встановлено факти неефективного їх використання та управління в сумі 16, 9 млн. гривень.

Запроваджено Кабінетом міністрів України, відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» підтримка аграрних підприємств шляхом надання їм у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки через недостатнє фінансове забезпечення не набула необхідного розвитку і забезпечує лише 14,5% потреби сільськогосподарської техніки, що передається селу на умовах фінансового лізингу з державного бюджету та залишається недостатнім для більшості господарств – такий висновок зробила колегія розрахункової палати

За останні роки в Україні технічне оснащення сільського господарства досягло критичної межі. Через фінансовий знос та технічні несправності щорічно не використовується четверта частина тракторів і комбайнів. Основними видами машин аграрні підприємства забезпечені лише на 48-66%, в той час як понад 80% техніки вже відпрацювали свій амортизаційний термін. Щорічне списання зношеної техніки значно перевищує її закупівлю, а несвоєчасний збір врожаю через нестачу техніки призводить до того, що сільськогосподарські товаровиробники щороку втрачають близько 3 млрд. гривень.

Однак, існуюче матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу, яке прийшло на заміну системі державного централізованого постачання є недосконалим і це в змозі задовольнити в умовах ринку потреби сільгоспвиробників у складних машинах, обладнанні, устаткуванні та сервісному обслуговуванні

Не дивлячись на те, що, починаючи з 1998 року, асигнування державного бюджету, спрямовані на проведення операцій фінансового лізингу для закупівлі сільськогосподарської техніки, вже перевищили 1 млрд. грн., цей вид державної підтримки залишається недоступним для більшості господарств

Операції фінансового лізингу могли б бути значно ефективнішими, якби держава забезпечила більш жорсткий контроль за цінами на сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, оскільки на шляху до сільгоспвиробників її вартість зростає майже вдвічі. Крім того, невиконання підприємствами-виробниками сільськогосподарської техніки Закону України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин», з послуг технічного сервісу завдає сільгоспвиробникам значних збитків, що в свою чергу, є стимулюючим фактором у передачі сільськогосподарської техніки в лізинг, а також ускладнює проведення розрахунків за неї з лізингоотримувачем

Міністерство аграрної політики, як головний розпорядник коштів, в порушення Бюджетного кодексу України, допускає неефективне управління коштами державного бюджету, що спрямовуються на проведення операцій з фінансового лізингу. Тільки в 2006 році аудиторами Рахункової палати також встановлено факти неефективного їх використання та управління в сумі 16, 9 млн. гривень.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.