Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Характеристика господарства Китаю.

Мета: вивчити економіко – географічні особливості господарства Китаю.

Обладнання: контурні карти, атласи з економічної і соціальної географії світу.

Питання для обговорення:

1. Особливості економічної політики та чинники економічного розвитку Китаю в умовах глобалізації.

2. Структура, динаміка та особливості розміщення промисловості.

3. Спираючись на знання природних умов Китаю, поясніть спеціалізацію сільського господарства країни.

Завдання 1.Заповніть схему:

Китайська модель розвитку економіки

І. Економічна реформа з ІІ. Відкриті відносини

широким використання із зовнішнім світом

ринкових відносин

? ? ? ? ?

 

Завдання 2.За економічною картою атласу визначте ареали основних промислових районів Китаю (найбільші, великі, середні) та загальні напрями їх спеціалізації. (Позначте на контурній карті).

Завдання 3.. Дослідити за картами атласу, як змінюється сільськогосподарська спеціалізація з півночі на південь від Харбіну до Чунціну. Запишіть, як змінюється склад: а) зернових; б) технічних культур.

Завдання для самостійної роботи.1.Вивчить географічну номенклатуру до теми: найбільші міста (Шанхай, Тянцзинь, Шеньян, Ухань, Гуанчжоу, Харбін, Чунцін); найбільші морські порти (Далянь, Тяньцзінь, Ціндао, Шанхай, Ціньхуандао, Нінбо).

2. Законспектуйте за підручником питання «Регіональна політика і територіальні відмінності Китаю».

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 7, 9

б) додаткова:

1. Спецвыпуск: Китай// География. — 1999. — №36.

2. Малий І. К. Китайська модель ринкових перетворень [Текст] / І. К. Малий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. – 2002. – №63. – С.10–11.3. Салицкий А. И. Устойчивое развитие Китая [Текст] / А. И. Салицкий // География и экология в школе ХХI века. – 2007. – №9. – С.3–16, 46.

4. Величко В. Розробка теоретичних засад перехідної економіки Китаю та їх регіональний аспект [Текст] / В. Величко // Економіка України. – 2009. – №7. – С. 49–63.

5. Фісун А.Економічний прорив Китаю : досягнення, перспективи та проблеми [Текст] // Економіка України. – 2011. – № 5. – С.84-92.

6. Нечепоренко І. Китай. Економіко-географічна характеристика [Текст] // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – №9. – С.12-16.

 

Лабораторне заняття № 4.5

Тема: Нові індустріальні країни Азії.

Мета: вивчити регіональні особливості соціально-економічного розвитку НІК Азії.

Обладнання: контурні карти, атласи з економічної і соціальної географії світу.

Питання для обговорення:

1. Характерні ознаки поняття «нові індустріальні країни». Місце НІК у світовій економіці.

2. Регіональні особливості «драконів» Азії: Сінгапур, Тайвань, Республіка Корея.

3. Особливості індустріального розвитку «тигрів» Азії: Індонезія, Таїланд, Малайзія, Філіппіни.

Завдання 1. Охарактеризуйте основні напрямки економічних реформ в НІК.

Завдання 2. Використовуючи дані таблиці побудуйте стовпчикові діаграми галузевої структури господарства (на прикладі двох із запропонованих країн). Проаналізуйте, які зрушення відбулися в структурі господарства нових індустріальних країн. У висновку вкажіть найважливіші чинники розвитку НІК Південно-Східної Азії.

 

 

Країна Середній річний темп росту ВВП, % ВВП на душу населення, дол. США за ПКС Частка у ВНП, % Частка експорту промислових виробів у загальному обсязі експорту, % Ранг країни за ІРЛП
с/г пром-сть послуги с/г пром-сть послуги с/г пром-сть послуги
1990-1995
Індонезія 7,6 46,0 20,9 33,1 23,3 43,0 33,7 1,2 40,8
Малайзія 8,7 32,0 24,7 43,3 20,7 46,7 32,6 6,5 60,6
Сінгапур 8,7 2,3 29,8 67,9 0,3 35,4 64,3 27.5 72,6
Таїланд 8,4 30,2 25,7 44,1 14,9 37,3 47,8 4,7 65,5
Філіппіни 2,3 28,8 29,4 41,8 23,7 37,8 38,5 7,5 39,1

 

Завдання для самостійної роботи. Визначте чинники соціально-економічного розвитку однієї з НІК Азії. При цьому виявіть спільні риси в напрямках економічних реформ (з іншими країнами НІК) і національно особливі. Що з позитивного досвіду НІК, на Ваш погляд, можна запозичити українцям?

Варіанти: 1. Сінгапур. 2. Тайвань. 3. Республіка Корея. 4. Індонезія. 5. Таїланд. 6. Малайзія. 7. Філіппіни.

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 9.

б) додаткова:

1. Костинский Г.Д. Спецвыпуск: Сингапур //География. — 1998. — №32.

2. Иванова И.С., Куликова М.О., Мацулевич Н.Е. Индонезия: география нестабильности //География — 2002. — №44. — С.4-9.

3. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

4. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О. Шаблія/ Г. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

5. Тараканов Г. И. Факторы ускоренного развития экономики стран Юго-Восточной Азии [Текст] / Г. И. Тараканов // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. – 2008. – №2. – С.73–84.

6. Абдурасулова Д. Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации [Текст] / Дж. Абдурасулова // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №5. – С. 100–107.

7. Крук О. Країна, що поборола корупцію [Текст] / Олег Крук // Персонал. – 2009. – №3. – С. 62–66.(про Сінгапур)

8. Грищенко Г. О.Далекосхідні тигри [Текст] // Географія : науково-методичний журнал. – 2007. – №6. – С. 30-31.

 

Лабораторне заняття № 4.6

Тема: Країни Південно-Східної Азії

Мета: вивчити економіко-географічні особливості країн регіону, проаналізувати диференціацію в рівнях їх соціально-економічного розвитку.

Обладнання: контурні карти, атласи з економічної і соціальної географії світу.

Питання для обговорення:

1. Особливості географічного положення та склад території.

2. Господарська оцінка природних умов і ресурсів регіону.

3. Демографічні, етнічні і релігійні особливості населення.

4. Головні риси господарства та причини диференціації країн регіону за рівнем соціально-економічного розвитку.

Завдання 1. На контурній карті позначте кордони та столиці країн Південно-Східної Азії, мінерально-сировинну базу регіону; виділіть країни Південно-Східної Азії, які називають а) державами нової індустріалізації (цифрами вкажіть хвилю індустріалізації); б) країни — багаті нафтоекспортери; в) найменш розвинуті країни; г) країни планової економіки.

Завдання для самостійної роботи.За картами атласу і текстом підручників охарактеризуйте особливості землеробства в умовах мусонного клімату, плантаційне господарство.

Індивідуальна робота: За планом охарактеризуйте письмово місто однієї з країн Південно-Східної Азії. У висновку зверніть увагу на проблеми і перспективи його соціально-економічного розвитку.

Варіанти завдань: 1. Сінгапур. 2. В’єтнам. 3. Лаос. 4. Індонезія. 5. Таїланд (Бангкок, Пхукет). 6. Малайзія. 7. Філіппіни. 8. Камбоджа. 9. Бруней.10. М’янма.

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 9.

б) додаткова:

1. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О. Шаблія/ Г. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

2. Страны мира: Энциклопедический справочник. — Минск: Миринда, Родиола-плюс, 2000.

3. Костинский Г.Д. Спецвыпуск: Сингапур //География. — 1998. — №32.

4. Иванова И.С., Куликова М.О., Мацулевич Н.Е. Индонезия: география нестабильности //География — 2002. — №44. — С.4-9.

5. Рогожин А. АСЕАН на пути к экономическому сообществу [Текст] / А. Рогожин // Международная жизнь. – 2010. – № 10. – С. 56–63.

6. Мосяков Д. В. Юго-Восточная Азия: формирование цивилизационной общности? [Текст] / Д. В. Мосяков // Восток. – 2008. – №2. – С.5–11.

7. Заворотна М."В'єтнам увійшов до десятки країн світу, що розвиваються найдинамічніше" [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 15. – С. 7.


ІІІ.5. МОДУЛЬ 5. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ КРАЇНПІВДЕННОЇ ТА ПІВДЕННО-

ЗАХІДНОЇ АЗІЇ.

Лабораторне заняття № 5.1

Тема: Суспільно-географічна характеристика країн Південної Азії.

Мета: ознайомитись з особливостями соціально – економічного розвитку країн Південної Азії.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

  1. Склад території, особливості географічного положення, територіальні суперечності.
  2. Природні та культурно-історичні особливості розвитку країн регіону.
  3. Типи країн регіону за рівнем соціально – економічного розвитку.

Завдання 1. На контурній карті позначте кордони та столиці країн Південної Азії, рівень їх соціально-економічного розвитку.

Завдання 2. За картами атласу дослідіть етнорелігійний склад населення регіону. Результати оформіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки щодо переважання певних етносів в окремих країнах.

народ географія поширення (в якій частині країни) мовна група мовна сім’я релігійна приналежність
белуджі        
сіндхі        
панджабці        
хіндустанці        
маратхі        
каннара        
телугу        
таміли        
бенгальці        
бхотії Бутан      
непальці        
сінгали        

Самостійна робота: Вивчіть державний устрій і розташування столиць країн регіону.

Індивідуальна робота: Охарактеризуйте один з народів Азії за планом:

1. Назва народу, самоназва, її походження.

2. Чисельність, географія проживання (позначити на контурній карті ареали і країни).

3. Антропологічний тип.

4. Мова (сім’я, група), писемність, віросповідання.

5. Історія формування етносу.

6. Традиційне господарство.

7. Традиційне житло, одяг, тип харчування, сімейний уклад.

8. Внесок народу у скарбницю світової культури.

9. Список використаних джерел і додатки.

Варіанти завдань: 1. Ассірійці. 2. Афганці.3. Балійці. 4. Батакі. 5. Белуджі. 6. Бенгальці. 7. Бірманці. 8. Біхарці. 9. Араби Аравії. 10. Турки. 11. Курди. 12. Перси. 13. Пуштуни. 14. Бірманці. 15. Сіамці. 16. Малайці. 17. В’єти. 18. Філіппінці. 19. Хіндустанці. 20. Непальці. 21. Мальдівці. 22. Нурістанці. 23. Євреї Ізраїлю.

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 9.

б) додаткова:

1. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695

2. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник/ Львів. нац. ун- т ім . І.Франка. – 2- е вид. – Л.: Панорама, 2003. – 580 с.

3. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

4. Вся Азия: Географический справочник / Авт.-сост.: Б.А. Алексеев, Н.Н. Алексеева, А.И. Даньшин, И.С. Зонн идр. – М.: ООО «Издательство АСТ»: «Муравей», 2003. – 311 с.

5. Ігнатьєв П. Республіка Індія: від традиційного виробництва до новітніх технологій [Текст] / П. Ігнатьєв // Політика і час. – 2006. – №2. – С.81–90.

6. Акимов А. В. Проект "Индийская республика": история успеха [Текст] / А. В. Акимов // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 2–8.

 

Лабораторне заняття № 5.2

Тема: Суспільно-географічна характеристика Індії.

Мета: ознайомитись з особливостями соціально – економічного розвитку Індії.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. Проблеми використання території, природних і трудових ресурсів.

2. Етнічні, мовні, релігійні, кастові проблеми.

3. Сільське господарство: спеціалізація, розв’язання продовольчої проблеми, основні сільськогосподарські райони.

4. Промисловість: традиційні і нові галузі, закономірності індустріалізації і розміщення промисловості.

Завдання 1. На думку деяких дослідників, при проведенні типології країн світу Індію потрібно віднести до групи нових індустріальних країн. Наведіть докази «за» і «проти» цього твердження. (Запишіть у вигляді таблиці).

Завдання 2. Використовуючи карту атласу «Текстильна промисловість» охарактеризуйте текстильну промисловість Індії за типовим планом.

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 9.

б) додаткова:

1. Небогатова О. Индия: экономический рост в эпоху глобализации [Текст] / О. Небогатова // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №1. – С.89–94.

2. Юрлов Ф. Индия: опыт реформ и модернизация [Текст] / Ф. Юрлов // Азия и Африка сегодня. – 2006. – №5. – С.2–7.

3. Взлет по-индийски [Текст] // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №2. – С.64–74.

4. Маляров О. В. Проблемы экономического развития Индии и подходы к их решению [Текст] / О. В. Маляров // География и экология в школе ХХI века. – 2009. – №5. – С. 7–19.

5. Аннаев А. Экология: подводные камни экономического развития Индии [Текст] / А. Аннаев // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 4. – С. 54–55.

6. Индия: на пути развития [Текст] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 21-23. – С. 35–36.

7. Володин А. "Рост плюс развитие", или индийский опыт экономических реформ [Текст] / А. Володин // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 10. – С. 91–98.

 

Лабораторне заняття № 5.3

Тема: Територіальні відмінності Індії. Інші країни Південної Азії.

Мета: ознайомитись з особливостями територіальної структури господарства Індії.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

  1. Варіанти регіоналізації Індії.
  2. Загальна характеристика населення і господарства інших країн Південної Азії (Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал, Бутан, Мальдіви).

 

Завдання 1. Нанесіть на контурну карту економічні райони Індії. Позначте найбільші міста, галузі промисловості (використовуючи загальні карти) та сільськогосподарської спеціалізації.

Завдання 2.Використовуючи текст підручників, лекцій і карти атласу заповніть таблицю «Країни Південної Азії».

Країна Провідні галузі господарства, часка зайнятих в аграрному секторі (с.13 атласу) Участь у міжнародних економічних зв’язках (с. 28 атласу)
Пакистан    
Бангладеш    
Шрі-Ланка    
Непал    
Бутан    
Мальдіви    

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 9.

б) додаткова:

1. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

2. Вся Азия: Географический справочник / Авт.-сост.: Б.А. Алексеев, Н.Н. Алексеева, А.И. Даньшин, И.С. Зонн идр. – М.: ООО «Издательство АСТ»: «Муравей», 2003. – 311 с.

3. Небогатова О. А. Экономическое развитие штатов Индии в контексте ее интеграции в мировую экономику [Текст] / О. А. Небогатова // Вестник Московского университета. Сер.13 Востоковедение. – 2004. – №2. – С.48–63.

4. Белокреницкий В. Пакистан: испытание на прочность [Текст] / В. Белокреницкий, В. Москаленко // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №6. – С.75–85.

Лабораторне заняття № 5.4.

Тема: Країни Південно-Західної Азії.

Мета: вивчення економіко-географічних особливостей та значення країн регіону в світі.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

  1. Сучасна політична карта регіону, унікальність ЕГП.
  2. Населення та етнічні і релігійні особливості, культурна спадщина регіону.
  3. Природно-ресурсний потенціал країн регіону.
  4. Особливості нафтодобувних країн регіону.

Завдання 1. На контурній карті позначте кордони та столиці країн Південно-Західної Азії, вкажіть типи країн регіону за рівнем соціально-економічного розвитку.

Завдання 2. За картою атласу «Рекреаційні ресурси. Туризм» (С.19) проаналізуйте специфіку розвитку туризму в регіоні. Назвіть причини, що сприяють чи перешкоджають цьому процесу. Позначте на контурній карті об’єкти Всесвітньої спадщини.

Завдання 3. За тематичними картами атласу проаналізуйте рівень розвитку та географію розміщення галузей обробної промисловості регіону. Заповніть таблицю (за наведеним зразком).

Галузь промисловості Загальний рівень розвитку Провідні центри і країни Чинник розміщення
Чорна металургія: - видобуток коксівного вугілля, залізних і хромових руд; - виплавка сталі низький, Туреччина – середній Іскендерун, Ереглі (Туреччина); Ісфахан (Іран) сировинний –

Самостійна робота: Використовуючи карти атласу «Паливні та геотермальні ресурси» (С.15), «Нафтова та газова промисловість» (С.20) порахуйте ресурсозабезпеченість країн регіону нафтою. Зробіть відповідні висновки.

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 9.

б) додаткова:

1. Старцев, С. А. Катар : маленький гигант большого газа [Текст] / С. А. Старцев // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 4. – С. 9–12.

2. Горкина Т. И. Ближний Восток: его роль и значение в системе мирового хозяйства [Текст] / Т. И. Горкина // Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2004. – №25-28. – С.35–42.

3. Мельянцев В. Арабо-исламский мир характеристики в глобальном контексте [Текст] / В. Мельянцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №8. – С.3–14.

4. Горохов С.А. Нефтедобывающие страны Персидского залива [Текст] / С. А. Горохов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №23-24. – С.30–34.

5. Яковлев А.И. Саудовская Аравия: поиски устойчивости в неустойчивом мире [Текст] / А. И. Яковлев // Азия и Африка сегодня. – 2009. – №5. – С. 10–13.

6. Филоник А. О. Вода на Ближнем Востоке: объект сотрудничества или повод к войне? [Текст] / А. О. Филоник // Азия и Африка сегодня. – 2009. – №4. – С. 15–22.

7. Шафраник Ю. Ирак : ключевое звено энергетического "солнесчного сплетения" мира [Текст] / Юрий Шафраник // Международная жизнь. – 2010. – № 1. – С. 19–26.

8. Шкваря Л. В. Страны Персидского залива : относительно устойчивы, но... [Текст] / Л. В. Шкваря // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 10. – С. 14–19.

Лабораторне заняття № 5.5.

Тема: Туреччина.

Мета: вивчення економіко-географічних особливостей та значення країн регіону в світі.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. Особливості ЕГП та геополітична роль Туреччини.

2. Загальна характеристика населення країни.

3. Формування і розвиток сучасної економіки Туреччини.

4. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Завдання 1. Користуючись атласами, охарактеризуйте ЕГП Туреччини за типовим планом.

Завдання 2. На контурній карті позначте територіальну структуру господарства Туреччини.

Завдання 3. Схематично зобразіть напрямки можливого економічного співробітництва України і Туреччини.

Перевірка самостійної роботи. Написання географічного диктанту “Країни Азії”.

Номенклатура з теми: а) розташування країн та столиці;

б) тип країн за рівнем соціально-економічного розвитку;

в) поділ Азії на регіони.

Література:а) основна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

б) додаткова:

1. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

2. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

3. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695

4. Ульченко Н. К вопосу о типологическом статусе современной турецкой экономики [Текст] / Н. Ульченко // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №6. – С.99–110.

5. Кузнецова А. М. Проблемы территориально-экономических диспропорций вТурции и проекты развития регионов [Текст] / А. М. Кузнецова // Вестник Московского университета. Сер.13. Востоковедение. – 2010. – № 1. – С. 3–22.


ІІІ. 6. МОДУЛЬ 6. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

(АНГЛО-АМЕРИКИ).

Лабораторне заняття № 6.1

Тема: Природні ресурси і населення США.

Мета: ознайомитись з природно-ресурсним потенціалом і населенням США.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. Склад території, особливості ЕГП країни.

2. Унікальність природно-ресурсного потенціалу США.

3. Демографічний потенціал і особливості розвитку урбанізації.

 

Завдання 1. На контурній карті позначте мегаполіси, міста-мільйонери та штати США. Підкресліть рискою штати, які мають найбільш сприятливе географічне положення. Вибір обґрунтуйте.

Завдання 2. На контурній карті позначте мінеральні ресурси світового значення: кам’яне вугілля — Аппалачський басейн, Іллінойський басейн; нафта і природний газ — Техаський, Аляскінський, Мексиканської затоки, Каліфорнійський басейни; залізна руда — Приозерні штати (Мічиган, Міннесота); уран, мідь, свинець, цинк, молібден — Кордільєрські штати (Юта, Монтана, Арізона); фосфорити — штат Північна Кароліна; калійні солі — Нью-Мексико.

Завдання 3. За картою атласу «Розміщення населення» проаналізуйте закономірності розміщення населення США. Розгляньте статево вікову піраміду населення США, порівняйте її з аналогічними пірамідами населення Японії і України.

Самост. робота: Вивчити географічну номенклатуру до теми: штати (50+округ Колумбія), мегаполіси (3), міста-мільйонери (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Х’юстон, Даллас, Вашингтон, Філадельфія, Детройт, Сієтл, Денвер, Фінікс, Сан-Дієго, Міннеаполіс, Бостон, Маямі).

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

б) додаткова:

1. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

2. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695

3. США. Тематичний випуск [Текст] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №45-48. – С.2-92.

 

Лабораторне заняття № 6.2

Тема: Характеристика господарства США.

Мета: ознайомитись з географією галузей господарства США.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. США — один з центрів світового господарства, участь у МПП.

2. Галузева структура економіки країни та зміни, що відбулися під впливом НТР.

3. Закономірності в розміщенні окремих галузей обробної промисловості США.

4. Особливості американського фермерського господарства, галузі спеціалізації сільського господарства та їх географія.

5. Галузева структура невиробничої сфери та географія її окремих галузей.

Завдання 1. На контурній карті США позначте розташування:

а) найбільших університетів – Гарвардського, Каліфорнійського (Берклі), Стендфорського, Мічиганського університетів, Массачусетського технологічного інституту;

б) ареали технопарків;

в) місцезнаходження штаб-квартир 10 найбільших корпорацій США, вказуючи галузь промисловості;

г) пояси сільськогосподарської спеціалізації: кукурудзяний пояс, пшеничний пояс; бавовниковий пояс;

д) рекреаційні центри: Єллоустонський нац. парк, Йосемітський нац. парк, Великий Каньйон, Ніагарський водоспад.

Завдання 2.За загальними картами атласу визначте найбільші галузеві центри в межах районів та вкажіть чинники їх розміщення. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Галузь Галузеві райони Найбільші центри Чинники розміщення
І. Чорна металургія 1. Приозерна база Буффало, Клівленд, Чикаго, Детройт на Аппалачського басейну і оз.Верхнього
2. Північно-Апалачська база    
3. Приатлантична база    
4. Південна база    
ІІ. Мідна промисловість 1. Кордільєрські штати    
2. Приатлантичний р-н    
ІІІ. Алюмінієва промисловість 1. Тихоокеанський пн.-зх.    
2. басейн Огайо і Теннесі    
3. Примексиканський р-н    
4. басейн р. Св.Лаврентія    
ІV. Хімічна промисловість 1. Узбережжя Мексиканської затоки    
2. Приатлантичний пн.-сх.    
3. Каліфорнія    
4. Приозерний.    
V. Машино-будування. важке–    
автомоб.– Приозер’я    
авіа.– Тихоокеанські шт. Південні шт.    
суднобудув. –    
с/г маш.– Центр    
верстати– Приозер’я    
електротехн.–    

Самостійна робота. Вивчити географічну номенклатури до теми: найбільші промислові центри (Нью-Йорк, Філадельфія, Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сієтл, Міннеаполіс, Мілуокі, Клівленд, Пітсбург, Буффало, Бостон, Балтимор, Сент-Луїс, Денвер, Атланта, Даллас, Х’юстон ) та їх спеціалізація.

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

б) додаткова:

1. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

2. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695.

3. Горкін О. Постіндустріальний промисловий комплекс США [Текст] / О. Горкін // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – №5. – С.9–13.

4. Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США [Текст] / В. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №1. – С.55–66.

5. Черняков Б. А. США: индустриализация сельского хозяйства, экологические последствия [Текст] / Б. А. Черняков, Е. А. Шевлягина // География и экология в школе ХХI века. – 2006. – №7. – С.3–21.

6. Василевський Є. Структурные сдвиги, динамика и эффективность роста экономики США до 2020 г. [Текст] / Є. Василевський // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №9. – С.74–88.

7. США. Тематичний випуск [Текст] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №45-48. – С.2–92.

8. Горкина Т. И. Энергия как фактор размещения промышленности в постиндустриальный период (на примере США) [Текст] / Т. И. Горкина, Е. И. Пучкова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №25-28. – С.36–40

9. Иноземцев, В. "Постамериканский мир ": мечта дилетантов и непростая реальность [Текст] / В. Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №3. – С.3–15.

10. Симония, Н. Нефть в политике США [Текст] / Н. Симония // Международная жизнь. – 2008. – №3. – С.55–77.

11. Давыдов А. Структурные изменения в американской экономике [Текст] / А. Давыдов // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 11. – С. 35–47.

12. Василевский Э. Обрабатывающая промышленность США: 1950-2005 годы [Текст] / Э. Василевский // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №8. – С.85–105.

 

 

Лабораторне заняття № 6.3

Тема: Суспільно-географічне районування США.

Мета: розглянути особливості галузевої структури і територіальної організації господарства США

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. Макрорегіональне економіко-географічне районування території США.

2. Особливості населення і господарства: а) Півночі; б) Півдня; в) Заходу

3. Охарактеризуйте міста: Нью-Йорк, Вашингтон, Пітсбург, Детройт, Чикаго, Новий Орлеан, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Завдання 1. Порівняйте економічний розвиток районів США. Складіть таблицю.

Назва району, частка в території і населенні Склад території (субрегіони і штати) за посібником Юрківського В.М. Характерні риси ПРП і населення Ведучі галузі господарства Примітки (найбільші міста, рекреаційні об’єкти)
Північний Схід        
Середній Захід        
Південь        
Захід        

Перевірка самостійної роботи. Написання диктанту з перевірки знання географічної номенклатури США.

Індивідуальна робота.Підготуйте реферат на тему «Суспільно-географічна характеристика одного із штатів США».

Тематика рефератів:

1. Техас 7. Монтана 13. Півн. і Півд. Кароліна

2. Пенсільванія 8. Міннесота 14. Нью-Мексико

3. Каліфорнія 9. Аляска 15. Гавайї

4. Флорида 10. Колорадо 16. Мічіган

5. Лузіана 11. Нова Англія (група штатів) 17. Айова

6. Канзас 12. Кентуккі 18. Монтана

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

б) додаткова:Костинский Г.Д. Серия статей «Штат за штатом» (о США) // География. — 1999-2000.

 

Лабораторне заняття № 6.4.

Тема: Канада.

Мета: розглянути суспільно-географічну характеристику Канади.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. Природно-ресурсний потенціал Канади як основа участі у МПП.

2. Основні демографічні та соціальні характеристики населення.

3. Загальна характеристика господарства країни. Подвійний характери економіки.

4. Експортний потенціал та зовнішньоекономічні зв’язки Канади.

 

Завдання 1. За допомогою географічних атласів визначити та позначити на контурній карті територіальну структуру господарства Канади. Штриховкою позначте типи економіко-географічних районів – високорозвинені індустріально-аграрні райони давнього освоєння і сировинні райони нового освоєння.

Завдання 2. На контурній карті позначте зернові й тваринницько-зернові райони Канади. Поясніть причини відмінностей у їхній спеціалізації.

Самостійна робота.Вивчення географічної номенклатури до теми: провінції і райони Канади, найбільші міста (Монреаль, Торонто, Оттава, Вінніпег, Едмонтон, Калгарі, Ванкувер).

Література:а) основна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

б) додаткова:Спецвыпуск: Канада // География. — 1996. — №11, 24.


ІІІ.7. МОДУЛЬ 7. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Лабораторне заняття № 7.1

Тема: Політична карта, природно-ресурсний потенціал і населення країн Латинської Америки.

Мета: ознайомитись з сучасною політичною картою, географічними особливостями природно-ресурсного потенціалу і населенням країн Латинської Америки.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

1. Етапи формування політичної карти регіону та особливості ЕГП..

2. Демографічна ситуація та особливості розселення населення Латинської Америки.

3. Расовий склад та етнічна структура населення регіону.

4. Сприятливість природних умов і ресурсів для розвитку господарства.

Завдання 1. На контурній карті позначте країни та їх столиці.

Завдання 2. На контурній карті підпишіть міські агломерація з населенням понад 2 млн. чоловік, підкресліть ті, що мають людність понад 5 млн чоловік. Визначити спільні риси в розміщенні та проблемах латиноамериканських міст.

Завдання 3. На контурній карті позначте: а) провідні басейни і родовища корисних копалин:

1) кам’яне вугілля – Тубаран (Бразилія), Колумбія, Консепсьйон (Чилі);

2) нафта – Веракрус (Східно-Мексиканський), Маракайбо, Орінокський, санта-Єлена (Еквадор);

3) залізні руди – Серра-дус-Каражас, Морру-ду-Урукун, Ітабіра (Бразилія), Серро-Болівар (Венесуела);

4) марганцеві руди – Серра-ду-Навіу, Урукум (Бразилія);

5) мідні руди – Чукікамата, Токепала, Ель-Теньєнте, Кананеа;

6) олов’яні руди – Оруро. Потосі (Болівія), Порту-Велью (Бразилія);

7) нікелеві руди – Нікеландія (Бразилія), Куба;

8) боксити – Венесуела; Гайана; Паранам (Сурінам); Ямайка; Тромбетас (Бразилія);

9) селітра – Антафагаста (Чилі);

10) золото – Бразилія, Перу, Еквадор, Болівія;

11) срібло – Мексика, Перу;

б) штриховою позначте країни з лісистістю понад 50%.

Самостійна робота: Вивчити географічну номенклатуру до теми: країни, їх столиці, найбільші міста (понад 2 млн. жителів). .

Література:

а) основна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

б) додаткова:

1. Е.А.Швец. Страны Меркосур: природные ресурсы-энергетика-интеграция //География — 2003. — №14. — С.3-10.

2. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

3. Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка [Текст] / Л. Л. Клочковский // Латинская Америка. – 2008. – №1. – С.4–14.

4. Шереметьев, И.К. Арена борьбы за природные ресурсы [Текст] / И. К. Шереметьев, Л. Б. Николаева // Латинская Америка. – 2007. – №6. – С.13–32.

5. Бобровников А.В. Латинская Америка: символы истории и "осевое время" [Текст] / А. В. Бобровников // Латинская Америка. – 2009. – №7. – С. 22–31.

6. Николаева Л. Б. Страны Латинской Америки в движении за новый экономический миропорядок [Текст] / Л. Б. Николаева, И. К. Шереметьев // Латинская Америка. – 2010. – № 1. – С. 11–26.

Лабораторне заняття № 7.2

Тема: Господарство країн Латинської Америки.

Мета: вивчити характерні риси господарства країн Латинської Америки.

Обладнання: контурні карти, атласи.

Питання для обговорення:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.