Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУзагальнена структура модему

Більшість сучасних модемів забезпечують передачу даних по телефонних каналах загального користування, по існуючих каналах зв’язку . Для прикладу наведено структуру середньошвидкісного модему, розробленого НПО Аналітик м. Санкт - Петербург для роботи на фізичних лініях телефонної мережі СНГ. Модем підтримує протокол V22bis (на 1200 та 2400Гц; модуляційна швидкість 600біт; інформаційна швидкість 1200 або 2400 біт/сек, за рахунок QAM).

Рис 23 Типова блок-схема зовнішнього модему

де СПР – сигнальний процесор; ІТЛ – інтерфейс з телефонною лінією; ДС – диференційна система; НЧФ – низькочастотний фільтр; ЦАП, АЦП – перетворювачі форми інформації; ПФ – полосовий фільтр; В/З – схема вибірки/запам’ятовування; ДРП – дискретний регулятор підсилення; КУ – контролер управління; БУІ – блок управління індикацією; ІН – індикатори.

Інтерфейс з телефонною лінією (ІТЛ) забезпечує фізичне з’єднання, захист від перенапруг на лінії та радіоперешкод, набирання телефонних номерів, фіксацію телефонних дзвінків та узгодження імпедансів. Фізичне з’єднання забезпечується шляхом підключення модему до телефонної лінії з телефонним апаратом та DTE. В дешевих виробах телефон підключається паралельно входу модема, а в якісних підтримується перемикання телефон/модем за допомогою реле. Захист від перенапруги на лінії забезпечується варистором, який різко зменшує свій опір при напрузі 400 – 500В. Другий каскад захисту встановлюється на вторинну обмотку трансформатора у вигляді зустрічно ввімкнених стабілітронів. Захист лінії від ряду перешкод виконується на LC фільтрах. Імпульсний набір номера, як правило, виконується за допомогою реле. Гальванічна розв’язка модема з лінією забезпечується за допомогою трансформатора, який також забезпечує імпеданс на рівні 600 Ом ± 15%.Диференційна система (ДС) забезпечує перехід від двопровідної лінії до чотирипровідного аналогового стику модема. Цей вузол також компенсує проходження вихідного сигналу у вхідні коло (ближнє ехо). Розрізняють трансформаторну та електронну реалізацію диференційної системи. Перша використовується в дешевих моделях, а друга - в дорогих. Електронна схема забезпечує розділення сигналів на ОУ з відніманням від вхідного сигналу деякого компенсувального, що формується сигнальним процесором і додатковим ЦАП з фільтром.

Гальванічно відділений від фізичної лінії трансформатором та поділений диференційною системою, вхідний аналоговий сигнал надходить на смуговий фільтр ПФ. Для модемів, що працюють за протоколом V22bis це смуга

900 – 1500Гц або 2100 ... 2700Гц

       
   


1200 ± 300Гц 2400 ± 300Гц

для модемів, що працюють за протоколом V34 це смуга 300 ... 4000Гц. В подальшому сигнал підсилюється схемою програмно-керованої АРУ (автоматичне регулювання рівня) та перетворюється з аналогової форми в цифрову за допомогою АЦП. Для середніх швидкостей передачі, він, як правило, 10 розрядний, а для високошвидкісних – 14 ... 16 розрядний. Частота дискретизації від 7,2 до 9,6 кГц. Вхідний (антилязинговий) фільтр виконується наоснові конденсаторів, що перемикаються (32дБ на f ³4,6кГц). В подальшому обробка сигналів здійснюється за допомогою сигнального процесора (СПр), який на приймальній стороні виконує функції узгодженого сигнального фільтра, адаптивного коректора, схеми розв’язку формування кодової послідовності та схеми формування сигналу тактової синхронізації, управління АРУ та ФАПЧ (фазове автопідстроювання частоти). На передавальній стороні сигнальний процесор формує у цифровому вигляді сигнал, що передається в лінію. Така передача відбувається за допомогою ЦАП і НЧ фільтра на вході диференційні системи. У якості сигнального процесора можуть використовуватись мікросхеми TMS320C10 фірми Tehas Instument (вітчизняний аналог КР1887ВМ1) для протоколу V22bis (2,4Кбіт/сек.), або ADSP фірми Analog Devises для протоколу V32bis (14,4Кбіт/сек), або DSP1633F фірми Data System для протоколу V34 (28,8 Кбіт/сек).

Окрім сигнального процесора в структурі модема використовується контролер управління у вигляді цифрового процесора, наприклад, типу Z8031 фірми Intel (вітчизняний аналог КР1816ВЕ31). За допомогою цифрового процесора здійснюється управління модемом за допомогою АТ-команд, реалізуються інтерфейси, а також протоколи корекції (MNP2,4; V42) та стискання (MNP5 ma V42bis).

Додатково в склад модема входить послідовний асинхронний порт, який дозволяє забезпечити зв’язок з ДТЕ (персональним комп’ютером).

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.