Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні завдання та предмет культурології. Методологія культурологічної науки.

Основні завдання та предмет культурології. Методологія культурологічної науки.

Культурологія як тип соціальної теорії. Характеристика трьох основних підходів до вивчення проблем культури.

Провідні культурологічні концепції: еволюційна, циклічна, раціоналістична, ірраціоналістична, антропологічна, структуралістична, соціологічна.

Загальна характеристика культурологічних категорій.

ЛІТЕРАТУРА:

Культурологія. Конспект лекцій для студентів усіх факультетів усіх форм навчання ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2004.

Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

Гуревич П.С. Культурология. Курс лекций: Учебник для вузов. – М., 2003.

Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2000.

Історія і теорія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред.. В.М.Пічі. – Львів, 2003.

Культурологія: Навч. посіб. / А.Г.Баканурський та ін. – К., 2005.

Культурология. Основы теории и истории культуры. Учеб пособие. – Спб., 1996.

Культурология: Учеб. для студ. тех.вузов / Н.П.Багдасарьян и др. – М., 1999.

Культурология: Учеб. пособие для студ. негуманитарных спец. /В.И.Добрынина, М.С.Киселёва. – М., 1993.

Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995.

Культурология. Словарь. – Спб., 1997.

Культурология: Учеб. пособие для студ. вузов. /Под.ред. В.И.Добрынина. – Ростов-на-Дону, 1998.

Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К., 2005.

Ницше Ф.Воля к власти. – М., 1994.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології: Навч. посіб. – К., 2006.Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн та ін.; За ред. М.М.Заковича. – К., 2000.

Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К., 2004.

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.

Энциклопедический словарь по культурологии. – М., 1997.

ТЕМА 2. СУТНІСТЬ ТА ҐЕНЕЗА КУЛЬТУРИ

План

1. Сутність поняття «культура». Структура культури.

Поняття «культурної форми». Національні та регіональні культури.

Суть поняття «цивілізація». Співвідношення понять «культура» і «цивілізація».

Контркультура та субкультура.

Елітарна, масова та народна культури.

Сутність культуроґенезу.

ЛІТЕРАТУРА:

Культурологія. Конспект лекцій для студентів усіх факультетів усіх форм навчання ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2004.

Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

Гуревич П.С. Культурология. Курс лекций: Учебник для вузов. – М., 2003.

Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2000.

Історія і теорія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред.. В.М.Пічі. – Львів, 2003.

Культурологія: Навч. посіб. / А.Г.Баканурський та ін. – К., 2005.

Культурология. Основы теории и истории культуры. Учеб пособие. – Спб., 1996.

Культурология: Учеб. для студ. тех.вузов / Н.П.Багдасарьян и др. – М., 1999.

Культурология: Учеб. пособие для студ. негуманитарных спец. /В.И.Добрынина, М.С.Киселёва. – М., 1993.

Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995.

Культурология. Словарь. – Спб., 1997.

Культурология: Учеб. пособие для студ. вузов. /Под.ред. В.И.Добрынина. – Ростов-на-Дону, 1998.

Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К., 2005.

Ницше Ф.Воля к власти. – М., 1994.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології: Навч. посіб. – К., 2006.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн та ін.; За ред. М.М.Заковича. – К., 2000.

Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К., 2004.

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.

Энциклопедический словарь по культурологии. – М., 1997.


ТЕМА 3.ІНФОРМАЦІЙНО-СЕМІОТИЧНА СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ

 

План

Культура як спосіб і наслідок людської діяльності. Поняття артефакта.

Культура як світ смислів.

Культура як система знаків.

Функції культури: загальна характеристика.

ЛІТЕРАТУРА:

Гуревич П.С. Культурология: Ученик. – М., 2000.

Гуревич П.С. Культурология. Курс лекций: Ученик для вузов. – М., 2003.

Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1994.

Каган М.С. Философия культуры. – Спб., 1995.

Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2000.

Історія і теорія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред.. В.М.Пічі. – Львів, 2003.

Культурологія: Навч. посіб. / А.Г.Баканурський та ін. – К., 2005.

Культурология. Основы теории и истории культуры. Учеб пособие. – Спб., 1996.

Культурология: Учеб. для студ. тех.вузов / Н.П.Багдасарьян и др. – М., 1999.

Культурология: Учеб. пособие для студ. негуманитарных спец. /В.И.Добрынина, М.С.Киселёва. – М., 1993.

Культурология. ХХ век.Антология. – М., 1995.

Культурология. Словарь. – Спб., 1997.

Культурология: Учеб. пособие для студ. вузов. /Под.ред. В.И.Добрынина. – Ростов-на-Дону, 1998.

Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К., 2005.

Ницше Ф.Воля к власти. – М., 1994.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології: Навч. посіб. – К., 2006.


ТЕМА №4. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА. РОЛЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ДИНАМІЦІ КУЛЬТУРИ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ.

 

План

Загальна характеристика провідних теорій динаміки культури.

Наука як складова культури. Класифікація видів науки. Принципи наукового пізнання.

Техніка, її види. Сутність та періодизація науково-технічного прогресу.

Толерантність і емпатія як специфічні прояви міжкультурних комунікативних процесів.

ЛІТЕРАТУРА:

Культурологія. Конспект лекцій для студентів усіх факультетів усіх форм навчання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 147 с.

Гуревич П.С. Культурология: Ученик. – М., 2000.

Гуревич П.С. Культурология. Курс лекций: Ученик для вузов. – М., 2003.

Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1994.

Каган М.С. Философия культуры. – Спб., 1995.

Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2000.

Історія і теорія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред.. В.М.Пічі. – Львів, 2003.

Культурологія: Навч. посіб. / А.Г.Баканурський та ін. – К., 2005.

Культурология. Основы теории и истории культуры. Учеб пособие. – Спб., 1996.

Культурология: Учеб. для студ. тех.вузов / Н.П.Багдасарьян и др. – М., 1999.

Культурология: Учеб. пособие для студ. негуманитарных спец. /В.И.Добрынина, М.С.Киселёва. – М., 1993.

Культурология. ХХ век.Антология. – М., 1995.

Культурология. Словарь. – Спб., 1997.

Культурология: Учеб. пособие для студ. вузов. /Под.ред. В.И.Добрынина. – Ростов-на-Дону, 1998.

Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К., 2005.

Ницше Ф.Воля к власти. – М., 1994.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології: Навч. посіб. – К., 2006.


ТЕМА 5. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. МИСТЕЦТВО ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН.

План

 

1. Зміст понять „художня культура”, „мистецтво”. Місце мистецтва в системі духовної культури суспільства.

Загальна характеристика функцій мистецтва.

Класифікації видів мистецтва. Диференціація та інтеграція сучасних видів мистецтва.

Специфіка засобів виразності провідних видів мистецтва. Їх жанрові системи.

Поняття мистецького стилю. Характеристика мистецьких стилів культурно-історичних епох.

ЛІТЕРАТУРА:

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології: Навч. посіб. – К., 2006.

Культурологія. Конспект лекцій для студентів усіх факультетів усіх форм навчання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 147 с.

Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред.. В.М.Пічі. – Львів, 2003.

Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К., 2005. – С. 230 – 257.

План

1. Особливості розвитку культури у ХХ – на початку ХХІ століть. Загальна характеристика типових рис сучасної західної культури.

2. Суть поняття „модернізм”. Його еволюція, особливості формування у ХХ столітті та характерні риси.

Основні завдання та предмет культурології. Методологія культурологічної науки.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.