Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОб’єкт та методика проведення дослідження

У цьому підрозділі необхідно надати характеристику об’єктам дослідження. Оскільки дослідницька частина курсової роботи проводиться на прикладі конкретних зразків, необхідно вказати ці зразки (3 різних виробника), навести порядок проведення дослідження, описати методику проведення оцінки якості. Контроль якості товарів конкретної групи проводять за показниками, які передбачені стандартами для кожного товару.

Якість непродовольчих товарів визначають органолептичним, фізико-хімічними методами. Методика визначення якості залежить від товарної групи та детально наведена у стандартах та методичних вказівках з практичних занять непродовольчих товарів.

Об’єкти досліджень необхідно оформити у вигляді таблиці.

Таблиця * - Об’єкти дослідження

№ Зразка Найменування продукту (торговельна марка) Нормативний документ Виробник Зображення зразка
  Шампунь-бальзам з фітором ТМ «Фіторія» ДСТУ4315:2004 „Засоби косметичні для очищення шкіри голови та волосся” Загальні технічні умови ЗАТ "Фіторія", Україна, м. Харків
         
         

Також необхідно навестинормативно-правові документи, згідно з якими проводили дослідження (наприклад):

Таблиця 2.2 - Нормативні документи та методи дослідження

Показники якості Нормативний документ
Органолептичні ДСТУ4315:2004 „Засоби косметичні для очищення шкіри голови та волосся” Загальні технічні умови [ ]
Масова частка хлоридів ГОСТ 26878–86 Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод определения содержания хлоридов [ ]

Відбір проб проводили згідно з ГОСТ 29188.0–91 «Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний»[ ]. Відповідність маркування та пакування визначали згідно з ГОСТ 28303–89 «Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» [ ].

2.2 Вивчення споживних властивостей та показників якості … товарів

У цьому підрозділі необхідно визначити споживні властивості даного товару та показники якості, які визначають рівень якості товару та його відповідність вимогам стандарту.

2.3 Оцінка якості ….. товарів

2.3.1 Оцінка якості споживчої тари …. товарів

У цьому підрозділі необхідно оцінити якість споживчої тари та розрахувати штрих-код, визначаючи країну походження, розкрити їх основні характеристики за маркування і пакуванням (найменування, виробник, товарна група, нормативно-технічний документ, штрихове кодування, символи за доглядом, склад, сорт, артикул). Розшифрувати інформаційні, маніпуляційні та інші знаки якості та віповідності. (рис. *).

 

Наприклад:

Знак вторинної переробки «Петля Мебиуса» - означає, що пакування товару частково або повністю зроблена з переробної сировини.
знак терміна зберігання товару після розкриття пакування.

Результати оцінки якості споживчої тари оформити у вигляді таблиці *

Таблиця * – Оцінка якості споживчої тари шампунів

Назва показника Зразки
№ 1 № 2 № 3
Назва Шампунь-бальзам з фітором    
Торгова марка ТМ «Фіторія»    
Виробник та адреса потужностей ЗАТ "Фіторія", Україна, вул. Чигіріна, 3, офіс 18    
Склад Біоактивна добавка «ФІТОР», ефірна олія чайного дерева, кислота лимонна харчова, вода, лаурілефірсульфат натрію, діетаноламіди жирних кислот кокосового масла, алкіламідопропілбетаін, сіль кухонна, ДМДМ гідантоїн, полікватерніум-7.    
Дата виробництва 12.07.2014    
Термін придатності 3 роки    
Маса нетто, г 380 г.    
Нормативний документ ДСТУ4315:2004    
Штрих-код 4 820001781101    
Умови зберігання зберігати в закритому, сухому і вентильованому приміщенні при температурі від 0 ° С до +25 ° С на відстані, не менше 1м від нагрівальних приладів. Шампуні не повинен піддаватися безпосередньому впливу сонячного світла.    
Інша інформація Рекомендується використовувати як оздоровчого шампуню проти лупи для дорослих і дітей.    
Тара Полімерна тара    

Наприкінці таблиці необхідно зробити висновок щодо відповідності споживчої тари вимогам НТД.

Для визначення якості зовнішнього вигляду пакування та тари необхідно провести балову оцінку їх зовнішнього вигляду за 5 бальною шкалою. Приклад представлений в таблиці.

 

Таблиця * – Балова оцінка зовнішнього вигляду упаковки шампунів

Характеристики Напій розчинний з цикорію
Зр 1 Зр 2 Зр 3
  Стан пакувального матеріалу (зовнішній вигляд, цілісність)      
  Якість запайки швів упаковки      
  Орієнтація та чіткість печаті      
  Яскравість та сумісність фарб      
  Естетичність оформлення      

 

Результатами балової оцінки якості пакування схематично зобразити у вигляді профілографи та зробити висновок за 3 зразками (наприклад):

Рис. * – Профілограма зовнішнього вигляду пакування досліджуваних зразків

 

2.3.2 Розробка балової шкали для визначення якості … товарів експертним методом

Цей підрозділ виконується за бажанням студента, якщо він претендує на оцінку «відмінно». Балова шкала розробляється за органолептичними показниками на конкретний товар, що є об’єктом дослідження згідно методики розробки балової шкали експертним методом. Результати роботи наводяться у курсовій роботі аргументовано як в текстовому, так і графічному видів (у вигляді профілограми). Оцінюються максимально 5-бальною шкалою, що береться за основу розробки балової шкали оцінювання.

Визначають вагомість окремих показників якості в загальній оцінці товару: Приклад оцінювання товарів за баловою шкалою наведені на прикладі кремів косметичних а показником «колір» (для наведення прикладу використовувались матеріали дипломної роботи Макарової Юлії, студентки ОНАХТ м. Одеса, якою власно розроблена балова шкала для кремів косметичних).

Таблиця *

Показники та властивості Оцінка Коеф. вагомості
  Органолептичні властивості:
- Зовнішній вигляд    
Дуже однорідна маса  
Досить однорідна маса  
Однорідна маса з невеликою кількістю відшарування, яке зникає при збовтуванні  
Неоднорідна, розшарована маса  
Дуже неоднорідна маса з домішками  
  - Запах    
Властивий, добре виражений, гармонійний  
Властивий, приємний  
Властивий, занадто інтенсивний  
Наявний сторонній запах  
Не приємний, прогірклий, кислий запах.  
  - Колір    
Дуже однорідний за всією масою  
Досить однорідний, властивий  
Неоднорідний, занадто інтенсивний  
Неоднорідний, не властивий  
Неоднорідний, не властивий, із сторонніми вкрапленнями  

Продовження табл.

  Функціональні властивості:
  - Час всмоктування  
Менше ніж за півхвилини  
до 1 хвилини  
2-3 хвилини  
3-5 хвилин  
Більше ніж за 6 хвилин  
  - Стабільність зволожуючого ефекту    
Шкіра м’яка, зволожена, вистачає більше ніж на 6 годин  
Шкіра м’яка, зволожена, вистачає на 5-6 години  
Легке зволоження шкіри, вистачаю на 3-4 години  
Майже не зволожує шкіру, вистачає на 1-2 години  
Зволоження не відчутно, стягує шкіру  
  - Відчуття після використання  
Приємні відчуття  
Трохи липка шкіра  
Трохи стягує шкіру, липко, неприємно  
Стягує шкіру, липкість, неприємно, майже не відчутна плівка  
Утворення плівки, стягання шкіри, неприємні відчуття  
  Естетичні властивості тари:
  Дуже ергономічна, відповідає стилю та моді, повне маркування, яке чітко видно, легко читається      
Досить зручна, відповідає моді, маркування чітке, легко читається  
Не відповідає моді,погано видно інформацію  
Не відповідає стилю і моді,не повне маркування  
Не відповідає моді і стилю, не ергономічна, не повне маркування, яке складно читається.  
         

 

Рівні якості за 100-баловою шкалою мають наступні межі:

- від 81 до 100 - відмінно

- від 61 до 80 - добре

- від 41 до 60 - задовільно

- менше за 40 - незадовільно

Результати балової шкали необхідно відобразити у вигляді профілограмми за всіма показниками, наприклад:

За результатами отриманих даних та профілограмми необхідно зробити висновок.

 

2.3.2 Оцінка якості … за органолептичними і фізико-хімічними показниками

2.3.2 Оцінка якості … за органолептичними показниками якості та розробка балової шкали

Цей підрозділ складається з текстового та графічно-розрахункового матеріалу. Студент повинен провести контроль якості 3 зразків товарів на підставі чинного стандарту та зробити обґрунтовані висновки про якість і товарний ґатунок.

Результати дослідження рекомендується оформити на прикладі таблиці:

Таблиця 2.* - Результати оцінки якості шампунів за органолептичними показниками

Найменування показника Вимоги стандарту Результати оцінки Відповідність
І Ґатунок ІІ Ґатунок № зразків
     
1.            
2.            

 

Таблиця 2.* - Результати оцінки якості шампунів за фізико-хімічними показниками

Найменування показника Вимоги стандарту Результати оцінки Відповідність
І Ґатунок ІІ Ґатунок № зразків
     
1.            
2.            

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

За кожним підрозділом слід навести узагальнюючи висновки практичної частини курсової роботи.

ВИСОНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Ця частина курсової роботи містить сформульовані у стислій формі основні положення (висновки) роботи як теоретичної, таі і експериментальної частини. В кінці курсової роботи необхідно зробити стислі висновки за кожним розділом роботи. На підставі проведених досліджень щодо структури асортименту, якості і споживних властивостей товарів винести пропозиції відносно вдосконалення якості та властивостей товару.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Дослідження товарних властивостей сучасних господарських товарів з пластмас
2. Дослідження асортименту та оцінка якості побутових скляних товарів.
3. Вивчення асортименту та оцінка якості керамічних виробів, що існують на ринку України.
4. Вивчення споживних властивостей та показників якості парфумів
5. Товарознавча оцінка якості текстильних матеріалів вітчизняного виробництва
6. Аналіз споживних властивостей швейних виробів
7. Дослідження асортименту та оцінка якості трикотажних виробів
8. Дослідження якості сучасного асортименту швейних виробів
9. Дослідження якісних характеристик металогосподарчих виробів.
10. Дослідження естетичних та ергономічних властивостей м’яких меблів
11. Дослідження асортименту та оцінка якості корпусної меблі.
12. Дослідження показників якості лакофарбових товарів.
13. Дослідження асортименту та конструкційних ознак годинників.
14. Асортиментна характеристика аудіо-та відеотехніки на сучасному етапи розвитку ринку України.
15. Формування якості та асортименту електропобутових товарів.
16. Дослідження асортименту та оцінка якості сучасних телевізорів.
17. Формування споживних властивостей ювелірних виробів.
18. Дослідження асортименту та натуральних властивостей жіночого модельного взуття
19. Дослідження асортименту та оцінка якості хутряної сировини та напівфабрикатів
20. Споживні властивості виробів з натурального хутра.
21. Оцінка якості дитячих іграшок, що реалізують на ринку України.
22. Асортиментна характеристика шкільно-письмових та канцтоварів.
23. Дослідження асортименту та оцінка якості рибальських, мисливських та спорттоварів.
24. Контроль якості галантерейних товарів.
25. Фактори, що формують якість та безпечність декоративної косметики.
26. Сучасні вимоги до якості будівельних товарів.
27. Дослідження асортименту та властивостей пральних машин.
28. Дослідження асортименту та оцінка якості електроустановчих товарів.
29. Вивчення натуральних властивостей та якості деревини, що використовують у виробництві меблів.
30. Дослідження асортименту та оцінка якості музичних товарів.
31. Товарознавча оцінка якості взуття зі штучних матеріалів.
32. Дослідження асортименту та споживних властивостей радіо електротоварів.
33. Діагностика ювелірних каменів.
34. Формування асортименту та оцінка якості синтетичних миючих засобів.
35. Аналіз асортименту та і якості килимів і килимових виробів
36. Формування асортименту та якості фото- і кіно товарів.
37. Формування асортименту та споживних властивостей холодильних і морозильних установок.
38. Аналіз асортименту та оцінка якості паперів і картону.
39. Дослідження асортиментної структури та якості оргтехніки.
40. Товарознавча оцінка якості музичних товарів.
41. Формування споживних властивостей головних уборів.
42. Дослідження споживних властивостей домашних електропобутових машин.
43. Товарознавча оцінка якості зубних паст
44. Порівняльна оцінка якості дитячих шампунів
45. Дослідження асортиментної структури біотоварів.
46. Дослідження асортиментної структури шкіргалантерейних товарів
47. Товарознавча оцінка якості жіночих шкіряних сумок.
48. Товарознавча оцінка якості дитячого взуття.
  Товарознавча оцінка якості тканин з натуральних волокон
50. Товарознавча оцінка якості дитячих кремів
  Товарознавча оцінка якості лосьйонів та тоніків
52. Товарознавча оцінка якості кремів косметичних
53. Товарознавча оцінка якості мобільних телефонів
54. Товарознавча оцінка якості дитячого одягу
55. Аналіз асортименту та товарознавча оцінка якості ручок
56. Аналіз асортименту та оцінка якості мийних засобів для посуду
57. Оцінка якості та безпечності дитячих пластмасових іграшок
58. Оцінка якості та безпечності ялинкових іграшок з різних матеріалів
59. Товарознавча оцінка якості та безпечності квітів.
60. Товарознавча оцінка якості білизняних товарів
61. Товарознавча оцінка якості та безпечності пакувальних матеріалів для харчових продуктів
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: [Учебное пособие] / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c.

2. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров: [Учебное пособие] / И.Ш. Дзахмишева, М.В. Блиева, Р.М. Алагирова, С.И. Балаева. - М.: Дашков и К, 2012. - 346 c.

3. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: [Учебное пособие для средних специальных учебных заведений] / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 c.

4. Золотова, С.В. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3-х т. Т. 3. Справочник по товароведению непродовольственных товаров: Учебное пособие для начального профессионального образования / С.В. Золотова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 224 c.

5. Золотова, С.В. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3-х т.Т. 1. Справочник по товароведению непродовольственных товаров: Учебное пособие для начального профессионального образования / С.В. Золотова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 448 c.

6. Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: [Учебное пособие для нач. проф. Образования] / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 c.

7. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: [Учебник для бакалавров] / С.Л. Калачев. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 463 c.

8. Косолапова, Н.В. Товароведение текстильных, обувных, меховых и галантерейных товаров: [Учебное пособие] / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, И.О. Рыжова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 80 c.

9. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: [Учебник] / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 660 c.

10. Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: [Учебник] / Н.С. Моисеенко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 379 c.

11. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: [Учебник для вузов] / М.А. Николаева. - М.: НОРМА, 2013. - 448 c.

12. Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: [Учебное пособие] / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c.

13. Петрище, Ф.А. Товароведение строительных товаров: [Учебное пособие] / Ф.А. Петрище, М.А. Черная. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. - 208 c.

14. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров: [Учебное пособие для бакалавров] / Т.П. Славнова. - М.: Дашков и К, 2013. - 168 c.

15. Трыкова, Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: [Учебное пособие] / Т.А. Трыкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 212 c.

16. Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров: [Учебник]/ А.П. Ходыкин, А.А. Ляшко, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 544 c.

17. Яковенко, Н.В. Товароведение непродовольственных товаров: Рабочая тетрадь: [Учебное пособие для начального проф. Образования] / Н.В. Яковенко. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 112 c.

Знаки на пакуванні товарів
Вага нетто (вага товару без пакування), якщо поруч вказано число в рамці, воно означє вагу брутто (вага товару без пакування)
Нетоксичний матеріал Означає, що виріб виготовлено з матеріалу (зазвичай пластик), який нетоксичний і може стикатися з харчовими продуктами. Застосовується на пластиковому посуді, кухонній техніці, пакуванні продуктів харчування.
«Не сорите!» Означає, що пакування даного товару наполегливо рекомендують викинути в урно.
Осторожно, хрупкий товар (обережно, крихкий товар)
Заморожений продукт
Зберігати від вологи
Верх товару. Вказує правильне вертикальне положення вантажу.
Зберігати від променів Будь який з видів випромінювання може вплинути на властивості вантажу та змінювати їх.
Знак "Термін придатності товару після відкриття пакування» Частіше зустрічається на косметичних виробах. Літера M означає число місяців.
Особлива утилізація. Даний товар необхідно утилізувати найбільш безпечним способом
Переробка скла
Переробка нафти
Обмеження температури
Тропічне пакування Т — знак тропічної ккліматичної зони, 00-00 — місяць та рік пакування.
Зберігати від прямих сонячних променів
Центр тяжіння (вказує центр тяжіння, якщо він співпадає з геометричним центром вантажу)
Герметичне пакування. При транспортування, перевантаженні та зберіганні – не розкривати
Швидкопсувний вантаж Для захисту такого виду вантажу потребується додаткові види штучного охолодження або нагрівання, відносна вологість повітря тощ.
Відкривати тут Упаковку слід відкривати тільки у вказаному місці.
Крюками не брати Заборонено брати вантаж крюками
Місце стропування. Вказує місце канатів або ланцюгів для підйому вантажів
Піднімати телегрою заборонено
Штабелювання заборонено .
Підйом безпосередньо з вантажу Ппіднімати вантаж за пакування заборонено
Захищати від радіоактивних джерел
Не катити .
Штабелювання обмежено (обмеження зазвичай вказуються нижче знаку
Затискати тут Місце, де слід брати вантаж затискачем
Не затискати
Межа за кількістю ярусів в штабелі
Знак токсичної безпеки
Знак «Їдка речовина».
Знак «Горючого». Легкозаймиста речовина
Знак «шкідливий для здоровья».

 

 

 

Екологічні знаки та міжнародні асоціації
Знак відповідності технічному регламенту РФ
 
Переробний пластик - знак ставиться безпосередньо на виробі. У трикутник може вказуватися цифра-код типу пластика: 1 PETE - Поліетилентерфталат 2 HDPE - Поліетилен високої густини 3 PVC ПВХ - ПВХ 4 LDPE - Поліетилен низкої густини 5 PP - Поліпропилен 6 PS - Полістирол 7 Інші види пластика
Recycled Міжнародний символ вторинної переробки (стрічка Мьобіуса) означає застосування ивторинно переробного продукту для виробництва вторично переработанного продукта для производствапакування.
"Зеленая точка" - знак ставиться на товарах виробництва фірм, які фінансують програму переробки відходів "Eco Emballage" ("Экологическая Упаковка") та включені в її систему утилізації.
"ЭкоЛейбл" Європейського Співробітництва
"Зеленая Печать" - "Green Seal"
KRAV - Шведський екологічний символ, зустрічається на харчових продуктах. Означає, що товари вирощені без застосування хімічних вдобрень и пестицидів (для сільськогосподарських товарів)
«Хува Суоместа» Знак лебедю на упаковці підтверджує, що продукт вироблений у Фінляндії і має високу якість (при виробництві таких продуктів повинно застосовуватися не менш 75% екологічно чистого фінської сировини, а молочних, м’ясних та рибних продуктів – 100%).
Лактобактерія LGG Продукт містить корисну лактобактерію LGG (яка нормалізує мікрофлору)
Схвалено асоціацією кардіологів та ендокринологів (продукт є оптимальним для людей,як страждають від діабету.
Безлактозний продукт Продукт не містить лактози
Продукт сертифікований за стандартом екологічності
Содержит витамин D (продукт збагачений вітаміном D)
Низьколактозний продукт
Органічний продукт Продукт сертифікований за нормами ЄС як органічний
EAC EAC (Eurasian Conformity) – единий знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.
ISO 9001 Сертифікація Систем Менеджменту якості
«Без трансгенів»
«Dolphin-friendly» - даний продукт не був отриманий за допомогою дрифтерних сіток.
Кролик Свідчить про те, що тварини при виготовленні продукту не постраждали. Продукт був випробуваний на тваринах
Яблучко Цей знак свідчить про повну відсутність в продуктах канцерогенів, кі можуть викликата рак у людини.
CFC Free – невелика група символів ставляться на аерозольних засобах, на побутовій техніці і свідчить про відсутність фреону.
«Свободно от хлора» — відсутність хлору в даному продукту
Знак якості компанії „Original DERMATEST®“ –гарант якості. Свідчить про те. Що якість продукту перевірено і підтверджено компетентною незалежною організацією.,
Знак якості Інституту Фрезеніус (NSTITUT FRESENIUS) – означає, що не тільки товар був перевірений, але й вся ланцюга розробки і виробництва (тестування сировини, інгредієнтів продукту, постачальників, готового виробу) Після присвоєння продукту якості постійно проводиться подальший контроль


Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.