Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДо курсового проекту за дисципліною

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До курсового проекту за дисципліною

„Прикладна теорія цифрових автоматів”

на тему: „Синтез керуючих автоматів”

 

 

Розробив Чебанов Д.В. гр. КС-11оз

Керівник проекту Зеленьова І.Я.

Завідуючий кафедрою Святний В.А

 

 

м. Донецьк 2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідуючий кафедрою КІ

Святный В.А.

«___» ___________2011 р.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

 

Ст. групи КС-11оз Чебанов Д.В.

Термін здачі –

Початкові дані:

Варіант – 16

Елементний базис –1) 3і-ні 2) 3або-н і

Тип тригера – Ds

Розділи пояснювальної записки, що підлягають розробці:

- розробка функціональної схеми автомата Мілі;

- розробка функціональної схеми автомата Мура;

- оцінка основних технічних характеристик автоматів.

Зміст графічної частини:

1 Керуючий автомат с жорсткою логікою. Схема електрична функціональна.

 

 

Дата видачі завдання «» 2011 р.

Керівник роботи ____________ Зеленьова І.Я.

Завдання до виконання прийняв «» 2011 р.

Студент ________________Чебанов Д.В.

 

Р Е Ф Е Р А Т

 

 

Стор. –12 , рис. – 4, табл. - 2, додатків - 2.

 

Об'єктом розробки є операційний автомат, що виконує завдані операції, синтез керуючих автоматів Мілі, Мура.

Мета проекту – отримання схеми керуючого автомату, а також виконати порівняльну характеристику автоматів.

В результаті роботи був операційний автомат та синтезовані керуючі автомати Мілі, Мура.

Керуючі автомати розроблено на заданих елементах (4і-ні, 3або-ні та D тригері).

 

 

Змн.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КП. 8.091501.ПЗ
Розроб.
Чебанов Д.В,  
Перевір.
Зеленьова І,Я.
Т. Контр.
 
Н. Контр.
 
Затверд.
 
Синтез керуючих автоматів. Пояснювальна записка.
Літ.
Аркушів
 
 
Реценз.
 
Маса
Масштаб
 
 
 
ГРАФ-СХЕМА АЛГОРИТМУ, КЕРУЮЧИЙ АВТОМАТ, АВТОМАТ МІЛІ, АВТОМАТ МУРА, СТАН

З М І С Т

Вступ3

1. Синтез керуючого автомату Мура4

1.1 Методика синтезу автомата Мура 4

1.2 Формування схеми автомата Мура 6

2. Синтез керуючого автомату Мілі8

2.1 Методика синтезу автомата Мілі 8

2.2 Формування схеми автомата Мілі 9

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КП.091502.ПЗ

Висновок11

Література12

 

ВСТУП

Керуючий автомат є однією з двух частин цифрового пристрою. Другою частиною є операційний автомат (ОА).

ОА виконує прийом, обробку, збереження даних i формує результати числення. Функціювання ОА виконується згідно певному алгоритму, причому у кожному тактi роботи ОА функціонує пiд впливом керуючих сигналiв. Такі керуючі сигнали формуються в керуючій частинi цифрового пристрою т. є. в КА.

Щоб виконати синтез КА необхідно спочатку виконати синтез операційної частини на рівні структурноi схеми та визначити:

а) алгоритм роботи операційної частини;

б) набір керуючих сигналiв, необхідних для виконання кожноi мікрокоманди;

в) функціональну мікропрограму роботи пристрою, виконану в графічному вигляді;

Функціональна мікропрограма в графічному вигляді має в кожній операторній вершинi набір керуючих сигналiв-мікрооперацій, необхідних для виконання відповідних мікрокоманд в операційної частинi. Графічно представлена

функціональна мікропрограма має також назву “Графсхема алгоритмів керування” і служить початковими даними для синтеза відповідного КА.

 

 

СИНТЕЗ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТА МУРА

 

На практиці використовуються дві моделі МПА – автомат Милі й автомат Мура, розходження між якими полягає у способі формування функції виходу. В автоматі Мілі вихідний сигнал залежить від поточного стану і вхідного сигналу, а в автоматі Мура – тільки від попереднього стану. Незалежно від типу МПА, для їхнього синтезу використовується однакова методика, що включає наступні етапи:

1. Оцінка станів автомата на ГСА.

2. Кодування станів КА.

3. Побудова прямої структурної таблиці.

4. Формування системи булевських функцій (СБФ) для вихідних сигналів і функцій збудження елементів пам'яті

5. Синтез схеми в заданому елементному базисі.

 

Формування схеми автомата Мура

Рис. 1.2 Граф схема алгоритму

Записуємо до таблиці 1.1 отримані результати: поточний стан (мітка вершини та її код в двійковій системі вираховування), наступний стан (мітка вершини та її код в двійковій системі вираховування), вхідний сигнал Х, вихідний сигнал Y та функції збудження пам’яті заданого тригера (згідно даному варіанту – D тригер).

 

 

am K(am) aS K(aS) X h Y(am) Φh h
a0 A1 --- D0
a1 a2 nx1 y1y2 D1
a3 x1x2 D1D0
a4 x1nx2 D2
a2 a5 y3 D2D0
a3 a5 y1,y3 D2D0
a4 a5 y4 D2D0
a5 a6 y2 D2D1
a6 a7 x3 y3 D2D1D0
a8 nx3 D3
a7 a0 y2,y3 ---
a8 a0 y1,y4 ---

 

Табл. 1.1 Таблиця переходів для автомата Мура

СИНТЕЗ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТУ МIЛI

ВИСНОВОК

 

У цьому проекті було розроблено операційний автомат, що виконує завдані операції, та синтезовано керуючі автомати Мілі та Мура. Також отримано схеми керуючих автоматів, та виконано порівняльну характеристику автоматів. Керуючі автомати розроблено на заданих елементах (3і-ні, 3або-ні та D тригері).

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов. - Л.: Энергия, 1979. -232с.

2. Баранов С.И., Баркалов А.А. Микропрограммирование: принципы, методы, применения // Зарубежная радиоэлектроника. - 1984, N 5 - С.3 -29.

3. Баранов С.И., Скляров В.А. Цифровые устройства на программируемых БИС с матричной структурой. - М.: Радио и связь, 1986. - 272с.

4. Баркалов А.А., Палагин А.В. Синтез микропрограммных устройств управления. - Киев: ИК НАН Украины, 1997. - 156с.

5. Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. - Донецк: ДонНТУ, 2002. -262с.

6. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. - М.: Физматгиз, 1962. - 476с.

7. Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2002. - 608с.

8. Жинтелис Г.Б., Карчаускас Э.К., Мачикенас Э.К. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур. - Л.: Машиностроение, 1985. - 261с.

9. Кравцов Л.Я., Черницкий Г.И. Проектирование микропрограммных устройств управления. – Л.: Энергия, 1976. - 152с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту за дисципліною

„Прикладна теорія цифрових автоматів”

на тему: „Синтез керуючих автоматів”

 

 

Розробив Чебанов Д.В. гр. КС-11оз

Керівник проекту Зеленьова І.Я.

Завідуючий кафедрою Святний В.А

 

 

м. Донецьк 2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідуючий кафедрою КІ

Святный В.А.

«___» ___________2011 р.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

 

Ст. групи КС-11оз Чебанов Д.В.

Термін здачі –

Початкові дані:

Варіант – 16

Елементний базис –1) 3і-ні 2) 3або-н і

Тип тригера – Ds

Розділи пояснювальної записки, що підлягають розробці:

- розробка функціональної схеми автомата Мілі;

- розробка функціональної схеми автомата Мура;

- оцінка основних технічних характеристик автоматів.

Зміст графічної частини:

1 Керуючий автомат с жорсткою логікою. Схема електрична функціональна.

 

 

Дата видачі завдання «» 2011 р.

Керівник роботи ____________ Зеленьова І.Я.

Завдання до виконання прийняв «» 2011 р.

Студент ________________Чебанов Д.В.

 

Р Е Ф Е Р А Т

 

 

Стор. –12 , рис. – 4, табл. - 2, додатків - 2.

 

Об'єктом розробки є операційний автомат, що виконує завдані операції, синтез керуючих автоматів Мілі, Мура.

Мета проекту – отримання схеми керуючого автомату, а також виконати порівняльну характеристику автоматів.

В результаті роботи був операційний автомат та синтезовані керуючі автомати Мілі, Мура.

Керуючі автомати розроблено на заданих елементах (4і-ні, 3або-ні та D тригері).

 

 

Змн.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КП. 8.091501.ПЗ
Розроб.
Чебанов Д.В,  
Перевір.
Зеленьова І,Я.
Т. Контр.
 
Н. Контр.
 
Затверд.
 
Синтез керуючих автоматів. Пояснювальна записка.
Літ.
Аркушів
 
 
Реценз.
 
Маса
Масштаб
 
 
 


ГРАФ-СХЕМА АЛГОРИТМУ, КЕРУЮЧИЙ АВТОМАТ, АВТОМАТ МІЛІ, АВТОМАТ МУРА, СТАН

З М І С Т

Вступ3

1. Синтез керуючого автомату Мура4

1.1 Методика синтезу автомата Мура 4

1.2 Формування схеми автомата Мура 6

2. Синтез керуючого автомату Мілі8

2.1 Методика синтезу автомата Мілі 8

2.2 Формування схеми автомата Мілі 9

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КП.091502.ПЗ

Висновок11

Література12

 

ВСТУП

Керуючий автомат є однією з двух частин цифрового пристрою. Другою частиною є операційний автомат (ОА).

ОА виконує прийом, обробку, збереження даних i формує результати числення. Функціювання ОА виконується згідно певному алгоритму, причому у кожному тактi роботи ОА функціонує пiд впливом керуючих сигналiв. Такі керуючі сигнали формуються в керуючій частинi цифрового пристрою т. є. в КА.

Щоб виконати синтез КА необхідно спочатку виконати синтез операційної частини на рівні структурноi схеми та визначити:

а) алгоритм роботи операційної частини;

б) набір керуючих сигналiв, необхідних для виконання кожноi мікрокоманди;

в) функціональну мікропрограму роботи пристрою, виконану в графічному вигляді;

Функціональна мікропрограма в графічному вигляді має в кожній операторній вершинi набір керуючих сигналiв-мікрооперацій, необхідних для виконання відповідних мікрокоманд в операційної частинi. Графічно представлена

функціональна мікропрограма має також назву “Графсхема алгоритмів керування” і служить початковими даними для синтеза відповідного КА.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.