Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПРИНЦИПИ І КОНЦЕПЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Реабілітолог може працювати з пацієнтами, що потребують догляду за своїми ранами, є носіями інфекції, що може поширюва­тись, або потребують захисту від навколишнього середовища, щоб не бути інфікованими. Тому він повинен розуміти, як захистити па­цієнта, інших осіб і себе самого від можливості заразитися.

Для забезпечення належного захисту розроблені дві техноло­гії: медичної і хірургічної асептики.Головною метою кожної з них є захистити пацієнта чи якісь об'єкти від можливості бути забрудне­ними чи зараженими патогенними мікроорганізмами. Важливо, щоб реабілітолог розумів різницю між цими двома технологіями для забезпечення якісного проведення необхідних процедур.

Технологія медичної асептикирозроблена, щоб зменшити кількість патогенних мікроорганізмів та обмежити їх розповсю­дження. Медична асептика може включати ізоляцію пацієнта, щоб захистити працівників системи охорони здоров'я, інших па­цієнтів та інших осіб від патогенних мікроорганізмів конкретної людини. Наприклад, пацієнти з туберкульозом, гепатитом, ста­філококовою чи стрептококовою інфекцією чи іншими інфекці­йними захворюваннями повинні бути ізольовані в окремій кім­наті. Особи, що мають чи мали контакт з пацієнтом, включаючи контакт з забрудненим одягом, повинні дотримуватись певних запобіжних заходів, щоб зменшити можливість інфікування. Для захисту реабілітолога буде необхідним вбирати захисний одяг. Під час його знімання після закінчення роботи з пацієнтом пот­рібно теж дотримуватись правил техніки безпеки, щоб не зара­зитись від нього.

Важливими запобіжними заходами у місцях, де проводиться реабілітація, є загальна чистота обладнання, підлоги та туалетів і належний контроль за опаленням, освітленням та вентиляцією. Важливим є також правильна утилізація забрудненої постільної білизни, вбрання, захисного одягу, драпірувального матеріалу, ба­ндажів та інших матеріалів. Потрібно використовувати відповідні технології, які забезпечать підтримання хоча б медичної асепти­ки, особливо правильної техніки миття рук. Кожен працівник по­винен бути ознайомлений і дотримуватись практичних заходів та процедур, які можуть бути використані для захисту конкретного пацієнта, інших пацієнтів та інших осіб (відвідувачів, персонал) від інфікування.Хірургічна асептикапокликана утримувати якісь об'єкти чи територію вільними від патогенних мікроорганізмів та запобігти їх проникненню туди.

ТЕХНІКА МИТТЯ РУК

Перед тим, як працювати з пацієнтом, і після цього вимийте свої руки.Ця порівняно проста процедура є дуже ефективним засобом уникнення перехресного інфікування і поширення бага­тьох інфекцій від однієї людини до іншої.

Пам'ятайте, що крани умивальників, вішаки для рушників чи рушники-автомати, мильниці, краї умивальників та їх загли­бини вважаються місцями, які забруднені. Намагайтеся, за мож­ливістю, уникати контакту рук з цими об'єктами під час їх мит­тя; якщо можливо, користуйтесь рідким милом з спеціальних подавачів. Якщо необхідно використати руки для того, щоб відкрити чи закрити кран, доречно використати паперову салфетку чи паперовий рушник як бар'єр між краном і рукою. Найкращим варіантом є той, коли ви можете вмикати і вимикати воду та змі­нювати її температуру за допомогою ножного керування. Окрім того пам'ятайте, що вода, яка вихлюпуватиметься з умивальни­ка, може забруднити ваш одяг. Ювелірні вироби, особливо брас­лети і каблучки з камінням чи виїмками, потрібно зняти до того, як ви починаєте миття рук, і їх не слід знову одягати аж до закі­нчення реабілітаційних процедур. Ці предмети можуть давати притулок мікробам і не можуть бути задовільно очищені за до­помогою мила і води.

Використання мила у вигляді бруска, яким користується ще багато осіб, збільшує ризик перехресного зараження патогенни­ми мікроорганізмами. Якщо тільки є можливість, доречно вико­ристовувати рідке мило, найкраще в одноразовій упаковці. Якщо ви використовуєте для подачі рідкого мила спеціальний пристрій, то клавіша чи педаль, на яку слід натискати, повинна розгляда­тись як забруднене місце і для захисту своїх рук слід використову­вати сухий рушник.

Слід мити руки водою, яка не є ні надто гарячою, ні надто холодною. Використовуйте щіточку, щоб очистити усі складки шкіри та зморшки на руках, особливо, на міжфалангових сугло­бах. Після закінчення кожного миття потрібно витирати руки на­сухо, бажано періодично зволожувати руки спеціальними субста­нціями і бути дуже обережним, коли ви маєте пошкоджену шкіру, подразнення шкіри чи інші порушення її природної цілісності.

Миття рук використовується для того, щоб зменшити число патогенних мікроорганізмів на шкірі рук, зап'ястків та передпліч. Багато з цих мікроорганізмів не є небезпечними для людини зі справно діючою системою імунного захисту. Однак ці ж мікроор­ганізми можуть спричинити інфікування пацієнта, коли вони пот­рапляють на раневу поверхню, коли система імунного захисту людини порушена або коли пацієнт виснажений. Перенесення патогенів від пацієнта до пацієнта може здійснюватись через по­гано вимиті руки. Іншими можливими шляхами їх передачі є заб­руднений одяг чи постільна білизна; потоки повітря; неправильно очищені чи дезинфіковані посуд, інструменти чи обладнання; кра­плинки вологи.

СИСТЕМИ ІЗОЛЯЦІЇ

Зазвичай, пацієнта ізолюють від інших людей через те, що у нього є захворювання, яке може передаватись. Через це його ізолюють в окремій кімнаті або зовсім окремо, або разом з іншими пацієнтами, що мають таке саме захворювання, щоб зме­ншити можливість поширення інфекції. Коли пацієнта ізолю­ють, то для зменшення або запобігання можливості передачі захворювання, кожна особа, що заходить в ізольоване примі­щення, повинна дотримуватись певних застережних заходів. Окрім миття рук це може бути одягання захисної маски, накид­ки чи рукавичок. Що саме повинно бути одягнуте, залежить від типу захворювання, способу його передачі та тривалості кон­такту з пацієнтом.

Можна говорити про дві різні системи ізоляції: орієнтовану на категорії захворювань та орієнтовану на захворювання. Перша передбачає групування пацієнтів за подібністю вимог ізоляційних заходів, що мають бути застосовані. Друга - групування за конк­ретними інфекційними захворюваннями.

Якщо вести мову про систему ізоляції, орієнтовану на кате­горії захворювань, можна виділити кілька наступних категорій ізоляції:

• сувора (повна) ізоляція;

• контактна ізоляція;

• респіраторна ізоляція;

• туберкульозна ізоляція;

• ізоляція при захворюваннях травного тракту;

• ізоляція від дренажних/секреторних виділень;

• ізоляція від крові/рідин організму.

Для кожної категорії розроблені свої вимоги. Проте слід пам'ятати про обов'язкове миття рук після контакту з пацієнтом чи з речами, що могли бути забруднені. Також, незалежно від категорії, забруднені речі (що були у контакті з пацієнтом, наприклад, одяг, постільна білизна) повинні бути окремо запаковані та скеровані для знищення або наступної санітарної обробки.

Нижче наведена коротка характеристика кожної з категорій з виокремленням захворювань, що до неї належать.

Повна ізоляція

"Повна" ("сувора") ізоляція - категорія ізоляції, розроблена для запобігання передачі високозаразних чи вірусних захворювань, які можуть поширюватись повітряним і контактним способами.

1. Ізоляція пацієнта у окремій палаті; двері до неї повинні бути закриті. Пацієнти, заражені тим самим мікроорганіз­мом, можуть перебувати в одному приміщенні.

2. Для кожної особи, яка заходить до кімнати, обов'язковим є одягання маски, накидки і рукавичок.

Захворювання, які вимагають такої категорії ізоляції:дифтерія; лихоманка Ласса та інші вірусні геморагічні лихоман­ки; чума; віспа.

Контактна ізоляція

"Контактна ізоляція" - категорія, розроблена для запобіган­ня передачі високозаразних чи епідеміологічно небезпечних ін­фекцій, що не вимагають "суворої ізоляції". Всі хвороби, що на­лежать до цієї групи, розповсюджуються, насамперед, за рахунок прямого контакту. Зазвичай для роботи з пацієнтами, які мають захворювання цієї групи, потрібні і маска, і накидка, і рукавички, але для окремих захворювань якийсь один з цих захисних засобів може бути непотрібним.

1. Ізоляція пацієнта у окремій палаті. Пацієнти, заражені тим самим мікроорганізмом, можуть перебувати в одному при­міщенні.

2.Тим, хто підходить близько до пацієнта, потрібно одягати маску. Якщо можна забруднитися при роботі з пацієнтом, бажано одягнути накидку. Для того, щоб брати інфіковані матеріали, потрібні рукавички.

Хвороби, які потребують такої ізоляції:гострі респірато­рні захворювання новонароджених і немовлят (включаючи круп, бронхіти, грип); кон'юнктивіти гонококового походження у не­
мовлят; дифтерія шкірна; ендометрит (викликаний стрептококом
групи А); стафілококовий фурункульоз у новонароджених; гер­пес (неонатальний чи початковий); педикульоз; вірусна пневмо­нія та інфекційний фарингіт у немовлят та дітей; сказ; короста;
краснуха; обширні інфекції раневого, шкірного чи опікового по­ходження.

Дихальна ізоляція

Категорія розроблена для запобігання передачі інфекційних захворювань на короткі дистанції повітряним шляхом (повітряно-крапельним способом). Зрідка може траплятись передача деяких інфекцій через прямий чи непрямий контакт.

1. Ізоляція пацієнта у окремій палаті. Пацієнти, заражені тим самим мікроорганізмом, можуть перебувати в одному при­міщенні.

2. Для кожної особи, яка входить до кімнати, обов'язковим є одягання маски. Вбирання накидки і рукавичок не обов'язкове.

Хвороби, які потребують такої ізоляції: кір;коклюш; ме­нінгіт (менінгококового походження); менінгококова пневмонія; свинка; пневмонія у дітей.

Туберкульозна ізоляція

Ця категорія розроблена для пацієнтів з легеневим туберкуль­озом у гострій стадії. Немовлята і маленькі діти, зазвичай, не пот­ребують ізоляційних застережень, оскільки вони рідко кашляють і секрет містить менше туберкульозних паличок, ніж у дорослих.

1. Пацієнт повинен знаходитись в окремій палаті зі спеціа­льною системою вентиляції; двері повинні бути замкнені. Пацієнти, заражені тим самим мікроорганізмом, можуть перебувати в одному приміщенні. Маски потрібні лише тоді, коли пацієнт має кашель.

2. Накидки доречні лише у випадку можливості забруднен­ня одягу, рукавички не показані.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.