Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДеталювання креслення загального вигляду

Деталюванням називається виконання робочих креслень деталей по кресленню загального вигляду. Як відомо, робочі креслення призначаються для виконання по ним деталей, які потім поступають на збірку.

Вимоги до робочих креслень були викладені в розділі «Ескізи і робочі креслення деталей».

Перед тим, як приступити безпосередньо до деталювання, необхідно виконати роботу, яка називається «Читання креслення». Цю роботу можна виконати, наприклад, в такому порядку:

1. Ознайомитися з найменуванням складальної одиниці і з'ясувати призначення даного пристрою (по опису).

2. Ознайомитися із специфікацією виробу (рис. 32).

3. Кожну позицію (номер деталі) знаходити на кресленні: спочатку на тому зображенні, на якому вона вказана, а потім на решті всіх зображень (рис. 33). При пошуку додаткових зображень кожної деталі орієнтуватися на:

а) проекційний зв'язок, відповідність розмірів;

б) штрихування – одна і та ж деталь на всіх розрізах і перетинах повинна бути заштрихована однаково.

При знаходженні всіх зображень деталі повинен бути виявлений її зовнішній і внутрішній устрій, що дозволяє визначити необхідну кількість зображень для її робочого креслення.

При читанні креслення необхідно ознайомитися також з описом складальної одиниці, що дозволяє зрозуміти роботу пристрою, призначення деталей, що входять до нього, а звідси роль і значення окремих елементів деталі.

Приступаючи до виконання робочого креслення кожної деталі, необхідно:

- Визначити мінімальну, але достатню кількість зображень і їх тип.

- Вибрати масштаб креслення деталі, яке може відповідати масштабу креслення складальної одиниці, але може бути і іншим.- Вибрати формат креслення залежно від кількості зображень і вибраного масштабу.

- Оформити формат: виконати на ньому рамку і основний напис.

- Виконати зображення в тонких лініях, починаючи з осьових і центрових ліній. Зображення будуються за розмірами, які визначаються (вимірюються) по кресленню складальної одиниці з урахуванням масштабу.

- Проставляються розміри, виконуються написи. При визначенні розмірів необхідно враховувати умови збірки: погоджувати розміри.

- Заповнюється основний напис.

- Обводиться креслення.

На кресленнях складальних одиниць застосовують ряд умовностей і спрощень, які не допускаються на робочих кресленнях. До них відносяться такі спрощення, як, наприклад:

- Не показують деякі дрібні конструктивні елементи: фаски, галтелі і т.п.

- Спрощено зображають різьбові з'єднання: не показують зазори, запаси глухих отворів під гвинти і шпильки.

На робочих кресленнях, на відміну від складальних креслень, повинні знайти своє віддзеркалення всі подробиці конструкції.

Завдання по темі 7 – "Деталювання креслення складальної одиниці"

Виконати робочі креслення вказаних викладачем деталей, що входять до складу складальної одиниці, по кресленню загального вигляду (рис. 33 ). Індивідуальне завдання по темі "Деталювання" видається викладачем.

Приклад виконання ГР6 див. с. 64, рис. 34 – РК.


 

 

 


Рис.32


 

 


 


Рис. 34


Література

1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка: Підручник для студ. вищих закл. освіти. К. Каравела, 2004. – 288 с.

2. АнтоновичЄ.А. та ін. Нарисна геометрія. Практикум: Навчальний посібник. Львів: Світ, 2004. – 528 с.

3. Верхола А.П., КоваленкоБ.Д., Богданов В.М. та ін. Інженерна графіка: креслення, комп¢ютерна графіка: Навчальний посібник. К. Каравела, 2005. – 304 с.

4. Бубенников А.В., Громов М.Я. Начертательная геометрия. М. ВШ, 1973. – 421 с.

5. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М. ВШ, 1988. – 335с.

6. Четверухин Н.Ф. и др. Курс начертательной геометрии. М. ВШ, 1968. – 435 с.

7. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. Ленинград. Машиностроение, 1983. – 336 с.

8. ЕСКД – Общие правила выполнения чертежей. Москва. Издательство стандартов, 1988. – 240 с.

9. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: Учебник для студентов высших технических учебных заведений. М. ВШ, 1988 – 351 с.

10. Ісаєва Т.М., Ткач В.О. Нарисна геометрія (конспект лекцій). Херсон. ХНТУ, 2007. – 62 с.

11. Богданов В.Н. и др. Справочное руководство по черчению. М. Машиностроение, 1989. – 864 с.

 


 

 
 
 

 


Ісаєва Тамара Миколаївна

Ткач Віра Олексіївна

 

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна графіка"

 

 

 

 
 
 

 

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.