Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГостра ниркова недостатність

ГНН – неспецифічний синдром, що розвивається унаслідок гострої або необоротної втрати гомеостатичних функцій нирок, обумовленою гіпоксією ниркової тканини з подальшим пошкодженням канальців і набряком інтерстиціальної тканини.

ГНН характеризується порушенням виділення води з організму, наростаючою азотемією, електролітним дизбалансом, декомпенсованим метаболічним ацидозом.

 

Функції нирок:

l Екскреторні функції:

1. Клубочкова фільтрація

2. Канальцева реабсорбція.

 

l Неекскреторні функції:

1.Утилізація субстратів біосинтезу біологічно-активних речовин

2.Участь в обміні вуглеводів, жирів, білків

3. Метаболізм пептидних гормонів

4. Метаболізм вітаміну Д

5. Утворення еритропоетину

6. Регуляція вмісту води і натрію в організмі.

 

Функція нирок Критерії порушень при ГНН
Водовиділення Олігоанурія
Азотовидільна Зниження швидкості клубочкової фільтрації, підвищення рівня креатиніну і сечовини
Концентраційна Зменшення концентрації сечі
Підтримання електролітного балланса Гіперкаліємія
Підтримка КОС Метаболічний ацидоз
Ендокринна Дефіцитна анемія, артеріальна гіпертензія

 

Причини гострої ниркової недостатності

Преренальні :

l Гіповолемія : крововтрата, ексикоз, опікова хвороба, недостатність надниркових залоз з втратою солей, гепаторенальний с-м

l Гіпотензія: септицемія, ДВЗ-синдром, серцева недостатність

l Гіпоксія : пневмонія, передавлення аорти, дихальна недостатність.

Ренальні :

l Гломерулонефрит, тромбоз ниркової вени, гемолітикоуремічний синдром, гострий канальцевий некроз, отруєння солями важких металів, шок, ішемія, інфекції, пухлини, сечокисла нефропатія, аномалії розвитку, кістоз, спадковий нефрит.Постренальні :

Обструктивна уропатія: уретероцеле, клапани уретри, пухлини, міхурово - сечовідний рефлюкс, камені.

 

 


ПАТОГЕНЕЗ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ГНН

 

 

Стадії гострої ниркової недостатності :

1 стадія – початкова (6-24 години)

Клініка основного захворювання і зниження діурезу.

2 стадія - олігоанурична (декілька днів – 3 нед.)

Олігоанурія, азотемія, стомлюваність, ураження ССС, інтерстиціальний набряк легенів, анорексія, збільшення печінки, пронос, блідість та іктеричність шкіри, набряки, електролітні порушення,порушення КОС, клінічні ознаки інфекції.

3 стадія - відновлення діурезу (5-15 днів)

Поступове наростання діурезу або раптове збільшення кількості сечі, нормалізація азотовидільної функції нирок.

4 стадія - одужання (6-24 міс.)

Повільне відновлення парціальних ниркових функцій, нормалізація водно-електролітного обміну і кислотно-основної рівноваги, відновлення функцій інших органів і систем.

 

Діагностика

l Анемія

l Збільшення ШОЕ

l Азотемія (залишк.азот більш 30ммоль/л)

l Азот сечовини більше 7ммоль/л

l Креатинін більше 0,1 ммоль/л

l Гіперкаліємія більше 6 ммоль/л

l Гіпокальціємія менше 2 ммоль/л

l Гіперфосфатемія більше 1,8 ммоль/л

l Гіпермагніємія більше 2 ммоль/л

l Гіпохлоремія менше 95 ммоль/л

l Гіперсульфатемія

l Декомпенсований метаболічний ацидоз ВЕ більше 10ммоль/л

 

 

Екстраренальні синдроми ГНН :

l С-м гіпергідратації: набряки, наростання маси тіла, набряк легенів, мозку, груднини, судоми.

l С-м уремічної інтоксикації: шкірний свербіж, неспокій, анорексія, порушення сну, уремічна кома, метаболічний ацидоз, декомпенсація гемодинаміки, артеріальна гіпотензія.

l Електролітні розлади: слабкість, апатія, тахікардія, артеріальна гіпертензія, фібриляція шлуночків серця, судоми, парез кишківнику, при декомпенсації – артеріальна гіпотонія.

l Підвищення вмісту середньомолекулярних уремічних токсинів ( олігопептидів) : шунтоводифузна дихальна недостатність, шокова легеня, декомпенсація системної гемодинаміки.

 

 

Принципи терапії в дебюті ГНН :

l Боротьба з шоком, поліпшення гемодинаміки і мікроциркуляції, відновлення діурезу, дія на етіологічний чинник.

l Дієта – обмеження білка (1-2 г на добу) і хлориду натрію

l Кількість рідини на добу = втрати при перспірації+ екстраренальні втрати + діурез попереднього дня

l Контроль маси тіла кожні 12 годин

(коливання не більше 1% маси тіла)

l Поповнення об'єму циркулюючої крові

l Поліпшення ниркового кровотоку

l Антибактеріальна терапія.

 

Показання до гемодіалізу :

l Перевантаження рідиною з порушенням гемодинаміки і набряком легенів, добове збільшення маси тіла більше 5-7%

l Анурія 24 години

l Уремічна інтоксикація: сечовина сироватки крові вище 24 ммоль/л, креатинін вище 0,5 ммоль/л

l Швидкість клубочкової фільтрації 76,5 мл/хв., або канальцева реабсорбція 0,3 ммоль/л ( для дітей 0,4)

l Сечовина 25 ммоль/л або добовий приріст в плазмі сечовини на 5 ммоль/(л на добу) і креатиніну на 0,18-0,44 ммоль/(л на добу)

l Некоригована гіперкаліємія вище 6,5 ммоль/л (при набряку мозку, легенів більше 6,0)

l Ацидоз,що важко піддається корекції – рН крові менше 7,2 і дефіцит основ більше 10

l Відсутність позитивної динаміки на тлі консервативного лікування (олігоанурія,що зберігається більше 2 діб)

l Ускладнення – уремічний перикадит, набряк легенів, набряк мозку, уремічна кома, неконтрольована артеріальна гіпертензія.

 

Принципи терапії ГНН у стадії одужання :

l Боротьба з інфекцією, відновлення втрачених функцій

l Дієта - стіл №5 по Певзнеру

l Домашній режим 3-6 міс.

l Терапія інфекції сечових шляхів – уросептики до нормалізації сечі, потім 7 днів на міс. проф.курси

фітотерапія, витамінотерапія, адаптогени, неспецифічні імуномодулятори.

 

 

Схема диспансерного спостереження дітей після ГНН :

l Спостереження педіатра 1 рік- 3 міс. 1раз в 10-14 днів, до 1 року – 1 раз в міс., 2-й рік – 1 раз в 3 міс.

l Нефролог : 1 рік – 3 міс. – 1 раз на місяць, до 1 року – 1 раз в 2 міс., 2-й рік – 1 раз в 3-5 міс.

l Стоматолог, отоляринголог – 1 раз на рік

l Клініч. аналіз сечі 1 рік – 1 раз на 14 днів, 2 рік – 1 раз на місяць

l Посів сечі перші 3 міс. – 1 раз в мес.,4-12 мес – 1 раз в 2-3 міс.

l Проба Зимницького перші 3 міс. – 1 раз в міс.

l 4-12 мес – 1раз в 2-3 міс.

l Аналіз крові 1 раз на місяць 1 рік, 2 рік – 1 раз в 3 міс.

l Креатинін, сечовина – 1 раз в 3 міс.

l Функціональні дослідження 1 раз в 6 міс.

 

Зняття з обліку – через 2 роки після обстеження за відсутності скарг, стійкої клініко-лабораторної ремісії.

 

Місце проведення: нефрологічне відділення міської дитячої клінічної лікарні.

 

Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю навчання Матеріали метод. забезпечення
 
1. Підготовчий етап. 1.Організаційні заходи. 2.Встановлення навчальної мети і мотивація. 3.Контроль вихідного рівня знань, навичок і вмінь: ~ контроль знань анатомо-фізіологічних особливостей органів сечової системи, класифікація, діаг­ностика, клініка, лікування, диспан­серне спостереження за хворими аз ГН, ХНН, профілактика. - контроль вміння оцінити аналізи крові, б/х крові, аналізи сечі, УЗД нирок, рентгенограми   30 хвилин   Виписати по 3 рецепти Індивідуальне опиту­вання, тестовий контроль. Письмовий контроль/або індивідуальне опиту­вання.   –“–“–     –“–“–         Підготовлене завдання   Питання, тести.     Письмові питання, ситуаційні завдання . Питання, таблиці., результати аналізів крові, б/х крові, аналізів сечі, УЗД нирок, рентгенограм   Питання, засоби наг­ляд­ності, дані інструментальних обсте­жень.
2.     2.1 Основний етап – формування професійних вмінь і навичок.   Самостійна робота студентів – курація хворих 130 хвилин Практичний тренінг, збір анамнезу, обсте­ження   Хворий, історія хвороби, орієнтовна карта для формування навиків обстеження
2.2 Клінічний розбір хворих, оцін­ка клінічних, інстру­мен­таль­них, лабораторних даних Професійний тренінг, встановлення попереднього діагнозу, складання плану обс­те­ження і оцінка ре­зультатів, проведення дифдіагностики, виз­на­чення прогнозу зах­во­рювання. Хворий, історія хвороби.
2.3 Обґрунтування схеми лікування Професійний тренінг: оформлення листка призначень, виписка рецептів. Хворий, історія хво­ро­би, листки приз­начень, рецепти. Орієнтовна карта для оволодіння навичками засто­су­ван­ня різних спо­собів те­ра­пії.
2.4 Проведення функціональної діагностики згідно провідних синдромів захворювання Професійний тренінг: проведення ультразвукового обстеження, забір крові на біохімічні обстеження, Хворий.
3. Заключний етап – контроль кінцевого рівня вмінь і на­ви­чок. 30 хвилин  
3.1. Контроль і корекція професійних вмінь Перевірка вміння працювати з хворими, оцінка правильності оформлення медичної документації, скла­дан­ня плану лікування. Ви­рішення типових ситу­ацій­них задач. Тестовий контроль. Хворий, історія хвороби, листок призначень.   Задачі   Тести
3.2 Підведення підсумків   Академічний журнал
3.3 Домашнє завдання.   Орієнтовна карта для роботи з літературою.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

Записати в зошиті:

- етіологію та патогенез ГГН та ГНН;

- критерії діагностики ГГН,ГНН, їх класифікацію;

- клініку ГГН,ГНН;

- основні принципи терапії ГГН, ГНН і прогноз;

- основні принципи лікування ГГН, ГНН;

 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

 

Термін Визначення
нефрит   Гломерулонефрит (ГН)     Нефротичний синдром (НС)   хронічна ниркова недостатність (ХНН) Хронічне захворювання нирок первинне захворювання нирок на імунній основі з пошкодженням усього нефрону. При переважному ушкодженні гломерул говорять про гломерулонефрит, тубулоінтерстиційної тканини - про тубулоінтерстиційний нефрит (при абактеріальному характері останнього діагностують інтерстиційний нефрит, виявленні бактеріального агента - пієлонефрит). Загальне ушкодження нефрону (гломерул і тубулоінтерстиція) фігурує в діагнозі як гломерулонефрит із тубулоінтерстиційним компонентом.   гетерогенна група імуно-запальних захворювань переважно клубочкового апарату нирок з різною клініко-морфологічною картиною, перебігом та наслідками. Насьогодні замість ГН частіше використовують термін гломерулопатії для позначення сукупності різних морфологічних варіантів ГН і мембранозних нефропатій.     клініко-лабораторний симтомокомплекс, що характеризується протеїнурією більше 1 г/кв.м на добу (2-3 г/доба), гіпопротеїнемією з гіпоальбумінемією <25 г/л, гіпер-альфа-2-глобулінемією, гіперліпопротеїнемією, ліпідурією, набряками.   порушення функцій нирок, що спостерігається протягом трьох і більше місяців, виникає в результаті прогресуючої загибелі нефронів і строми при хронічному захворюванні нирок (далі ХЗН), підгострозлоякісному гломерулонефриті або після гострої ниркової недостатності із тривалістю анурічного періоду понад 3 тижні.   інтегральний діагноз, що хара характеризується морфологічними, функціональними, клінічними і лабораторними ознаками ураження нирок тривалістю понад 3 місяці; або швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) <60 мл/хв/1,73 м2 (термін введено National Kidney Foundation з 2002 року як еквівалент діагнозу, оскільки, як правило, з розвитком ХНН причина захворювання втрачає свою актуальність,    

4.2. Теоретичні питання до заняття:

Питання для контролю.

 

1. Етіологія, профілактика ГГН, ГНН

2. Частота, прогноз ГГН, ГНН

3. Загальна симптоматика ГГН, ГНН

4. Клінічна характеристика основних варіантів ГГН

5. Методи дослідження ГГН, ГНН

6. Диспансерне спостереження за дітьми з ГГН, ГНН

7. Профілактика ускладнень ГГН

8. Класифікація гострої ниркової недостатності

9. Принципи лікування ГГН, ГНН

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Тестові завдання

1Хлопчик 6 років хворіє на гострий гломерулонефрит 7 днів. Виражені набряки АТ 110/60 мм.рт.ст. Білок в добовій сечі - 4,5 г/л, в біохімічному аналізі крові загальний білок - 48 г/л; сечовина 5,2 ммоль/л; креатинін 0,1 ммоль/л, холестерин 12,4 ммоль/л. Який препарат патогенетичної терапії необхідно призначити дитині?

A.Преднізолон.

B.Лейкеран.

C.Хлорбутин.

D.Делагіл

E.Тавегіл

2Дитина 11-ти років поступила в стаціонар через 2 доби після ангіни на 2 день захворювання зі скаргами на підвищення температури до 38,2°С, біль у поперековій ділянці, колір сечі у вигляді “м’ясний помиїв”, набряки під очима, головний біль. АТ - 150/80 мм рт ст. В аналізі сечі білок 0,165 г/л. Біохімія крові – загальний білок 78 г/л. Поставлено діагноз: гострй гломерулонефрит. Вкажіть клінічну форму захворювання

A.Нефрітичний синдром

B.Ізольований сечовий синдром

C.Нефротичний синдром

D.Нефротичний синдром з гематурією і гіпертензією

E.Цистіт

3Дитина 6-х років поступила до стаціонару зі скаргами на набряки, зменшення сечі до 200мл за добу. В добовій сечі білок - 4,5 г/л. Загальний білок крові 40,5 г/л. Холестерин крові 9,6 ммоль/л, креатінін 170 ммоль/л. Який ймовірний діагноз?

A.Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

B.Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

C.Інтерстиціальний нефрит

D.Інфекцїя сечової системи

E.Спадковий нефрит

4Трирічний хлопчик надійшов до клініки зі значним набряковим синдромом. Об’єктивно: блідий. АТ – 90/60 мм рт. ст. Олігурія. В загальному аналізі сечі: колір – жовтий, відносна щільність – 1026, білок – 3,5 г/л, еритроцити – 4-5 в полі зору, змінені; лейкоцити – 2-3 в полі зору. Білок добової сечі – 6,6 г/л. Холестерин сироватки крові – 10,8 ммоль/л. Попередній діагноз – гострий гломерулонефрит із нефротичним синдромом. Яке обстеження необхідно провести для підтвердження цього варіанту гломерулонефриту?

A.Остаточный азот, мочевина крови

B.Аналіз сечі за Нечипоренком

C.Протеїнограму

D.Електроліти плазми

E.Пробу за Зимницьким

5Після перенесеної ангіни у дитини віком 8 років виник гломерулонефрит із нефритичним синдромом. Який із перелічених нижче препаратів протипоказаний у даному випадку?

A.Гентаміцин

B.Ампіцилін

C.Еритроміцин

D.Цефазолін

E.Бензилпеніцилін

6У дитини 4 років мають місце значні набряки. АТ – 95/50 мм рт. ст. Діурез – 200 мл. В аналізі сечі - білок 3,7 г/л, лейкоцити 1-2 у п/з., ер. – 1-2 у п/з.. Загальний білок у крові – 42 г/л, холестерин – 10,5 ммоль/л. Попередній діагноз – гострий гломерулонефрит із нефротичним синдромом. Призначте обстеження для уточнення діагнозу.

A.Добова протеїнурія

B.Залишковий азот, сечовина крові

C.Проба за Зимницьким

D.Аналіз сечі за Нечипоренком

E.Добова втрата білку з кишковими випорожненнями

7У хлопчика, який захворив гломерулонефритом після ангіни, титр АСЛ«О»– 1250 МО/мл. Який найвірогідніший чинник захворювання?

A.Стрептокок

B.Ентеровіруси

C.Респіраторні віруси

D.Стафілокок

E.Кишкова паличка

8У хлопчика віком 4 роки через 2 тижні після перенесеної ангіни виникли набряки, головний біль, протягом доби – тричі блювання, Об’єктивно: підвищення АТ, сеча кольору м’ясних помиїв. Який найімовірніший діагшноз?

A.Інтерстиціальний нефрит

B.Пієлонефрит

C.Гломерулонефрит

D.Цистит

E.Уретрит

9Хлопчикові 11 років. Через 2 тижня після перенесеної стрептококової ангіни госпіталізований в нефрологічне відділення у зв'язку з гострим гломерулонефритом. Найбільш вірогідна патогенетична основа розвитку захворювання?

A.Пошкодження базальної мембрани гломерул антитілами або імунними комплексами

B.Безпосереднє пошкодження гломерул стрептококом

C.Циркуляторна або гістотоксична гіпоксія ниркової ткани

D.Порушення уродинаміки

E.Порушення ниркової гемодинаміки і трофічні розлади

10Мати семирічної дівчинки скаржиться на рецидивуючі болі в животі у дитини і шкірні висипи, підвищену пітливість, зменшення кількості сечі і насичений херактер її. Спостерігається ніктурія. АТ - 90/60 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі: відносна щільність сечі - 1028, білок – 0,04 г/л, лейкоцити – 9-10 у п/з., еритроцити – змінені 6-8 у п/з., циліндри – не знайдено, солі – оксалати у великій кількості. Поставте попередній діагноз.

A.Дизметаболічна нефропатія

B.Гострий гломерулонефрит із нефритичним синдромом

C.Інфекція сечовивідних шляхів

D.Тубулопатія

E.Гостра ниркова недостатність

11У дівчинки 5 років протягом 5 днів – набряки на обличчі і нижніх кінцівках, набряк передньої брюшної стінки. Асцит. У легенях, в задньобазальних відділах – скорочення перкуторного звуку, послаблене дихання. . АТ – 90/50 мм рт. ст. В аналізі сечі: білок - 3,6 г/л, лейкоцити – 5-6 у п/з., еритроцити – 2-3 у п/з., циліндри – гіалінові 4-7 у п/. Загальний білок крові – 42,3 г/л. Холестерин крові – 9,3 ммоль/л. Поставте попередній діагноз та назвіть клінічний варіант захворювання.

A.Гострий гломерулонефрит із ізольованим сечовим синдромом

B.Гострий гломерулонефрит із нефритичним синдромом

C.Гострий гломерулонефрит із нефротичним синдромом з гематурією

D.Гострий гломерулонефрит із нефротичним синдромом з гематурією та гіпертензією

E.Гострий гломерулонефрит із нефротичним синдромом

12У 8-річного хлопчика після ангіни через 2 тижні виникли набряки обличчя, нижніх кінцівок. Стан тяжкий. АТ – 120/80 мм рт. ст. Сеча бурого кольору, відносна щільність її1015, білок – 1,2 г/л, еритроцити – на все поле зору, змінені; солі – урати у великій кількості. Олігурія. Який найвірогідніший діагноз?

A.Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

B.Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

C.Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією та гіпертензією

D.Гострий гломерулонефрит з ізольованим сечовим синдром

E.Нирково-кам’яна хвороба

13Дівчинка 7 років поступила до стационару зі скаргами на слабкість, підвищену втомлюваність, підвищення Т тіла до 38 0 С, малу кількість виділеної за добу сечі, яка мала колір м’ясних помиїв. Під час огляду - блідість шкіри, набряк обличчя, рук, ніг, біль у попереку. Клінічний аналіз крові: ерітроцити - 2,7х1012/л, Hb – 90 г/л, лейкоцити – 17х109/л, еозинофіли - 10%, нейтрофіли. Паличкоядерні - 4%, сегментоядерні – 60%, лімфоцити – 16%, моноцити - 10%, ШОЕ-30 мм/г. Клінічний аналіз сечі: лейкоцити - 15 в полі зору, ерітроцити - 30 в полі зору, гіалінові циліндри - 8-10 в полі зору, білок в сечі за добу – 4,5 г/л. Холестерин в крові – 8 ммоль/л, загальний білок – 43 г/л. Вкажіть провідний синдром

A.Зниження онкотичного тиску крові.

B.Порушення серцевої діяльності.

C.Дизелектролітні порушення.

D.Гіперальдостеронізм.

E.Зниження осмотичного тиску крові.

14Хвора А. 14 років страждаєть на хронічний гломерулонефрит, хронічнуї нирковуї недостатность. Продовжує прогресувати анемічний синдром. Оберить препарат для патогенетичного лікування даної анемії.

A.Ерітропоетин

B.Ціанокобаламін

C.Феррум- лек

D.Ерітроцитарна маса

E.Фолієва кислота

15Дівчинка 6 років страждає на хронічний тонзіліт, отримує ампіцилін з приводу загострення. На 6-й день лікування з'явились інтоксикація, пастозність обличчя, біль в суглобах. АТ 140/90 мм рт.ст. За добу виділила 700 мл сечі. В аналізі крові: креатинін 220 мкмоль/л, сечовина 16,8 ммоль/л, калій 3,8 ммоль/л, натрій 125 ммоль/л. В аналізі сечі протеїнурія 0,99 г/л, ерітроцитурія. Відносна щільність сечі на протязі доби коливаєтся від 1020 до 1028. Засів сечі на стерильність росту не дав. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.Гострий пієлонефрит

B.Системний червоний вовчак

C.Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

D.Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

E.Дисметаболічна нефропатія

16У дитини 8 років через 10 днів після ангіни з’явились набряки, головний біль, на протязі доби 3 рази відмічалась блювота. Об'єктивно: підвищення артеріального тиску, сеча кольору м’ясних помиїв. Який найбільш імовірний діагноз?

A.Гломерулонефрит

B.Пієлонефрит

C.Інтерстиціальний нефрит

D.Цистит

E.Уретрит

17Хлопчик 6 років поступив із скаргами на набряки обличчя, головні болі, червоний колір сечі. При огляді артеріальний тиск 140/90 мм.рт.ст. В аналізах сечі білок 0,9 Г/л, еритроцити на все поле зору. Який діагноз найбільш вірогідний

A.Гострий гломерулонефрит

B.Нефролітіаз

C.Туберкульоз нирок

D.Інтерстиціальний нефрит

E.Пієлонефрит

18Хлопчик 3 років, який страждає на приглухуватість, поступив із скаргами на генералізовані набряки, асцит, головні болі, Зниження сечовиділення, червоний колір сечі. При огляді артеріальний тиск 100/50 мм.рт.ст. В аналізах сечі білок 3,2 Г/л, еритроцити до 50 в поле зору. Из двійні, брат старждає хворобою нирок. Який діагноз найбільш вірогідний

A.С-м Альпорта

B.Гострий гломерулонефрит

C.Туберкульоз нирок

D.Інтерстиціальний нефрит

E.Пієлонефрит

19Дівчинка 14 років скаржиться на періодичний нападоподібний головний біль у потиличній ділянці, нудоту та блювоту, після якої настає полегшення, дратівливість. Мати хворіє на гіпертонічну хворобу. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, гіпергідроз кінцівок, ЧСС – 86 уд. за 1 хв., серцеві тони звучні, ритмічні, АТ – 145/80 мм рт. ст., ЧД – 22 за 1 хв., дихання везикулярне. Живіт м’який, не болючий. Які обстеження Ви призначите в першу чергу для верифікації діагнозу.

A Моніторинг АТ, виключення патології нирок.

B Очне дно, виключення патології нирок

C Моніторинг АТ, очне дно, ліпіди крові.

D Очне дно, холестерин, ліпіди крові.

E ЕКГ, очне дно, холестерин, ліпіди крові.

20У дитини 1 року, хворої на ешеріхіоз, протягом тижня стан значно погіршився. З’явилася пастозність обличчя та повік, субіктеричність шкіри та склер, анурія. В лабораторних дослідженнях – тромбоцитопенія, анемія, гіперамоніємія. Чим обумовлена тяжкість стану?

A Нейротоксикоз

B Інфекційно-токсичний шок

C Ексикоз

D Гемолітико-уремічний синдром

E Гостра печінкова недостатність

21У хворого В., 11-ти лет, який лікується з приводу хроничного гломерулонефріта, хроничної ниркової недостатності, з’явилась гостра затримка сечі. Який препарат ви призначите першочергово?

A Лазікс

B Эуфілін

C Преднізолон

D Цефазолін

E макропен

22Хллопчик С., 9 років, поступив до клініки з приподу гострого гломерулонефриту. Стан дитини погіршився, коли з’явились тошнота, блювота, сонливість, збільшився набряковий синдром, знизився діурез до 100 мл за добу. При огляді: м’язова гіпотонія, глухість тонів серця, брадікардія. АТ – 170/100 мм рт.ст. В крові: сечовина – 23,0 ммоль/л, креатинін – 0,62 ммоль/л, калій – 7,2 ммоль/л. Яке ускладнення виникло у хворого?

A Гостра ниркова недостатність

B Ангіоспастична еэнцефалопатія

C Гостра серцева недостатність

D Гостра судинна недостатність

E Гостра надниркова недостатність

23У дівчинки 7 р. через 3 тижні після перенесеної стрептодермії з’явилися носова кровотеча, запаморочення. Артеріальний тиск – 130/80 мм рт ст., ендогенний креатинін – 0,15 ммоль/л, К плазми – 6,5 ммоль/л. Сеча мутна, кольору темного пива. Що слід першочергово виключити?

A Гострий гломерулонефрит

B Вегетосудинна дистонія

C Інтерстиціальний нефрит.

D Гострий пієлонефрит

E геморагічний васкуліт

24Хлопчик, 13 років, скаржиться на спрагу, часті сечовиділення, блювоту, нудоту. Об’єктивно: шкіра жовтувата, артеріальний тиск 150/90 мм.рт.ст. При дообстеженні в сечі: питома вага –1002, білок –сліди; в крові: еритроцити - 2,5х1012/л; Hb – 85 г/л, креатинин – 335 мкмоль/л, сечовина - 11,5 ммоль/л, глюкоза - 3,5 ммоль/л; АсАТ – 0,5 мкмоль/л, АлАТ – 0,3 ммоль/л. Який найбільш вірогідний діагноз

A Гострий пієлонефріт

B Гостра ниркова недостатність.

C Гострий гломерулонефрит

D Хронічний пієлонефрит

E Хронічна ниркова недостатність

25Хворий Д., 17 років, знаходитья в реанімаційному відділенні. В анамнезі: із соціально-небеспечної родини – хронічний гломерулонефрит, не мав регулярного нагляду та обстеження. Загальний стан дуже тяжкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. Тургор зменшений. Пульс частий, напружений. Артеріальний тиск 160/110 мм рт.ст. Тонус м’язів підвищений. Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Ваш попередній діагноз?

A Уремічна кома

B Алкогольна кома

C Гіперглікемічна кома.

D Гіпоглікемічна кома

E Адисоновий криз

26Хворий К., 15 років поступив зі скаргами на головний біль, сонливість, нудоту, блювоту. З анамнезу стало відомо, що хворіє на СЧВ, нефрит. Об’єктивно: загальний стан важкий, шкіра суха, іктерична. Дихання часте, шумне, пульс 120/ хв., тони серця ослаблені, систолічний шум над верхівкою.Запах аміака, блювота, головний біль. В загальному аналізі крові: загальний білірубін 35 мкмоль/л, прямий білірубін – 8 мкмоль/л, непрямий – 27 мкмоль/л, гемоглобін 92 г/л. Мочевіна крови 20 мкмоль/л, калий 7,8 ммоль/л. В аналізі сечі:, протеїнурія,гіпоізостенурія, Кількість сечі на добу 100мл. Яка тактика лікаря?

A Гемодіаліз

B Амбулаторне лікування

C Госпіталізація в інфекційне відділення

D Госпіталізація в нефрологічне віддлення

E не треба

27Хвора К., 17 років, скаржиться на сонливість, втрату апетиту, спрагу. З анамнезу – з 5 років - хронічний гломерулонефрит. Об’єктивно: шкіра суха, незначна жовтяниця, язик сухий, обкладений білим нальотом. Тони серця ослаблені, систолічний шум над верхівкою. В аналізі крові: креатинін 400 мкмоль/л, сечовина 11,2 ммоль/л. В аналізі сечі: питома вага 1005, еритроцити 30 в полі зору, лейкоцити 15 в полі зору, білок – 3 г/л. Яке ускладнення виникло у хворої?

A Хронічна ниркова недостатність

B Гострий пієлонефрит

C Гострий живіт

D Гострий гломерулонефрит

E Амілоїдоз нирок

28Хворий К., 16 років доставлений в клініку з скаргами на запоморочення, набряки під очима вранці.Об-но: шкіра бліда, лице набрякле, ps 98 за хв , ритмічний, напружений, АТ 180/160 мм.рт.ст. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тону на аорті. Лікар запідозрив артеріальні гіпертензивні кризи на фоні ниркової патологіі. Який метод діагностики буде найбільш інформативним?

 

A Ниркова ангіографія

B Ретроградна пієлографія

C Екскреторна урографія

D Інфузійна урографія

E Ретропневмоперитонеум

29У хворої 16 років, що з 6 років страждає на хронічний гломерулонефрит, після загострення хвороби раптово виникли ознаки гострой нирковой недостатності. З’явилась олігоурія, в аналізі сечі : пит.вага 1030, білок 3,5 г/л , еритроцити на 1/3 полі зору, лейкоцити 5-6 полі зору. Які показники будуть прогностичними для даного ускладнення?

A Величина діурезу, тривалість ануріі

B Дані УЗД дослідження нирок

C Рівень загального білка в крові

D Показники коагулограмми

E Імунологічні показники

30У хлопчика 7-річного віку після перенесеної ангіни з’явилися набряки на лице та ногах, макрогематурія. Був госпіталізований в зв’язку з появою блювання, головного болю, клоніко-тонічних судом, артеріальній гіпертензії (150/95 мм.рт.ст.). Загальній аналіз сечі: білок – 1,98 г/л, еритроцити – змінені сплошь в п/з; біохімічне дослідження крови: сечовина – 18,5 ммоль/л, креатинин – 0,53 ммоль/л. Люмбальна пункція: ліквор без патологічних змін. Який діагноз найбільш імовірний?

A гострий гломерулонефрит ,гостра ниркова недостатність

B хроничний гломерулонефрит, ХНН

C інтерстіціальний нефрит

D гостра ниркова недостатність

E печінківа недостатність

31Хлопчик 13-річного віку після перенесеної ГРВІ скаржиться на часте боляче сечовипускання, гематурію наприкінці акта сечовипускання. Самопочуття не страждає. У аналізі сечі – білок 0,043 г/л, еритроцити свіжи та мало змінені – 250-300 в п/з, лейкоцити – 8-12 в п/з. Який діагноз найбільш імовірний?

A Гострий цистит

B Гостринейрогенна дісфункція сечового міхура

C Інфекція ніжних сечових шляхів

D Уретрит

E Баланопостит

32Хлопчик 5-річного віку обстежується у стаціонарі в зв’язку з гематурією з раннього дитинства. Дитина відстає у фізичному розвітку, спостерігається з боці туговухості. У маті дитини – мікрогематурія з дитинства. Аналіз сечі: білок – 0,066 г/л, лейкоцити – 8-10 в п/з, еритроцити – 100-120 в п/з. Який діагноз найбільш імовірний?

A Спадковий нефрит

B Хронічний гломерулонефрит

C Хронічний пієлонефрит

D Інтерстиціальний нефрит

E Дизметаболічна нефропатія

33У хворого В., 10-ти років, який лікується з приводу хроничного гломерулонефріта, хроничної ниркової недостатності, з’явилась гостра затримка сечі. Яку дозу січегоного препарату лазикс препарат вы призначити ?

A 1-10 мг/кг

B 1 мг/кг

C 20мг/кг

D 0.1 мг/кг

E не треба

34Дівчинці 6 років, лікується у нефрологічному відділенні з приводу гострого гломерулонефріту. На фоні призначеної терапії стан погіршився, кількість мочі за добу різко знизилось, утримується гіперкаліемія (7.5 ммоль/л) і гіпергідратація (маса тіла збільшилася на 6 \% за добу). Організаційні заходи, які терміново треба провести.

A перевести дитину до відділення гострого гемодіалізу для проведення гемодіалізу

B перевести дитину до відділення токсикології з метою проведення плазмаферезу

C перевести дитину до відділення гострого гемодіалізу з метою проведення перітонеального діалізу

D перевести дитину до реанімаційного відділення

E вирішувати питання трансплантації нирки

35 У хлопчика 3-х років останній тиждень з’явились набряки на обличчі та нижніх кінцівках. У легенях в нижніх відділах – вкорочення перкуторного звуку, послаблене дихання. Набряк передньої черевної стінки,асцит. АТ – 90/50 мм рт. ст. Загальний ан. сечі – білок 4,2 г/л, лейкоцити – 2-3 в п/зору, ерітроцити – 2 в п/зору. Загальний білок крові – 48,6 г/л. Холестерин крові – 8,2 ммоль/л. Встановлен попередній діагноз: гострий гломерулонефрит. Вкажить клінічний варіант захворювання:

A Ізольований сечовий синдром

BНефриритичний синдром

C Нефротичний синдром з гематурією

D Нефротичний синдром з гематурією та гіпертензією

E Нефротичний синдром

36Дитина 3-х років поступила з вираженими набряками. АТ – 95/50 мм рт. ст. Діурез – 300 мл. Загальний аналіз сечі – білок – 3.5 г/л, лейкоцити – 2-3 в п/зору, ерітроцити 1-2 в п/зору. Загальний білок крові 48 г/л, холестерин крові – 9,5 ммоль/л. Запідозрений гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Призначити обстеження для уточнення діагнозу:

A.Добова сеча на оксалати

B.Добова протеінурія

C.Залишковий азот, сечовина крові

D.Проба по Зимницькому

E.Аналіз сечі по Нечипоренко

37 У дитини 6-ти років після перенесеної ангіни розвився гстрий гломерулонефрит з нефритичним синдромом. Який препарат протипоказаний в терапії хворого?

A.Гентаміцин

B.Ампіцилін

C.Ерітроміцин

D.Цефазолін

E.Бензилпеніциліну натрієва сіль

38 У дитини 10 років, який знаходиться в олігоануричній стадії гострої нирковової недостатності, з’явилось відчуття поколювання в слизовій оболонці рота, язика, оніміння кінцівок, зниження рефлексів, розлад дихання, арітмія. Чим обумовлена вказана симптоматика?

AАцидозом

BГіпонатріемієй

CГіперазотемієй

DГіперкаліемієй

EАлкалозом

39Дитина 10 років страждає на хронічний гломерулонефрит. Набряки відсутні. АТ – 110/60 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі – білок 0,25 г/л, лейкоцити – 4-6 в п/зору, еритроцити змінені від 8 до 18 в п/зору, солі оксалати. Призначити патогенетичну терапію.

AДезагреганти, інгібітори АПФ

BГлюкокортикостероїди

CЦитостатики

DМембраностабілізатори

EГемостатичні засоби

40У 8-літнього хлопчика встановлено діагноз гострого гломерулонефрита. Титр антистрептолізіну О – 1250 МЕ/мл. Вкажіть найбільш імовірну причину захворювання:

AСтрептокок

BЕнтеровіруси

CРеспіраторні віруси

DСтафілокок

EКишкова паличка

41Дитина 10 років знаходиться в стаціонарі з діагнозом гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом, період начальни проявів з порушенням функції нирок. На фоні сильної головної болі з’явились блювота, порушення зору, потім втрата свідомості, судоми. Вкажіть основний метод профілактики даного стану:

AГіпотензивні засоби

BКардіотоніки

CКортикостероїдні засоби

DПротисудомні засоби

EПрепарати кальцію

42У дитини 7-ми років з’явились набряки на обличчі, нижніх кінцівках, підвищення температури тіла до 37,5 °С, потім приєднались головна біль, блювота, біль в животі. Протягом 2-х тижнів на шкірі элементи стрептодермії. АТ- 130/80 мм рт. ст.Загальний аналіз сечі: колір “м’ясних помиїв”, білок 2,0 г/л, лейк – 4-6 в п/зору, эритр – на все п/зору. Загальний білок крові – 62,4 г/л, холестерин крові – 4,3 ммоль/л. Встановіть попередній діагноз.

AГострий пієлонефрит

BГострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

CГострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом та гематурією

DГострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

EТубулоінтерстиціальний нефрит

43Дівчинка 5 років госпіталізована до нефрологічного відділення з вираженими набряками обличчя, попереку, передньої черевної стінки, наружних статевих органів, олігурією. Об’єктивно: шкіра бліда, суха, печінка +5см, асцит. АТ -90/50 мм рт. ст. В аналізі сечі: білок -9,2 г/л, циліндрурія. В крові різко збільшена ШОЕ, гіпоальбумінемія, гіперхолестеринемія. Який препарат патогенетичної терапії необхідно призначити?

A Свіжезаморожена плазма

B Циклофосфан

C Преднізолон

D Верошпірон

Е Тавегіл

ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

1 Хлопчик 14 років, поступив для уточнення генез

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.