Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнфекція сечової системи у дітей

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

Шифр за МКХ-10:

N 10 Гострий тубулоінтерстиційний нефрит

N 11 Хронічний тубулоінтерстиційний нефрит

N 11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов`язаний з

Рефлюксом

N 11.1 Хронічний обструктивний пієлонефрит

N 11.8 Інші хронічні тубулоінтерстиційні нефрити

N 11.9 Хронічний тубулоінтерстиційний нефрит

Неуточнений

N 12 Тубулоінтерстиційний нефрит, не уточнений як гострий і

Хронічний

N 13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія

N39.0 Інфекція сечовивідних шляхів без уточненої локалізації

 

Пієлонефрит (далі ПН)- неспецифічне мікробно-запальне захворювання нирок з переважним вогнищевим інфекційно-запальним ушкодженням тубулоінтерстиційної тканини, пов'язане з інфекцією сечових шляхів, що потрапляє в нирки гематогенним, лімфогенним чи висхідним шляхом.

Інфекція сечових шляхів - поняття інфікованості органів сечової системи без уточнення рівня ураження.

Рефлюкс-нефропатія - стан, в основі розвитку якого лежить поєднання дизембріогенезу сечових шляхів і певних ділянок нервової системи з порушенням структури ниркової тканини. Характеризується розвитком хронічного атрофічного пієлонефриту на фоні міхурово-сечовідного рефлюксу.

Обструктивні уропатії - група урологічних захворювань, які супроводжуються порушенням відтоку сечі та підвищенням внутрішньомисочкового тиску, розширенням чашечко-мисочкового сегменту, розвитком вторинного пієлонефриту з поступовою атрофією ниркової паренхіми.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ

Класифікація пієлонефриту у дітей

 

Форма Перебіг Активність* Функція нирок
Первинний (необструктивний) Вторинний (обструктивний) Гострий   Хронічний а) рецидивуючий б) латентний Активна стадія Часткова клініко- лабораторна ремісія Повна ремісія Збережена Порушена Хронічна ниркова недостатність

* додаток 1.ПН вважається гострим при тривалості його перебігу до 6 місяців.

Хронічний ПН діагностується на підставі понад 6-місячного перебігу процесу або загострення захворювання протягом цього періоду не менше 2 разів.

Рецидив ПН документується за наявності, окрім клініко-лабораторних симптомів, того ж збудника, що й при першому епізоді захворювання. Виявлення іншого чинника при бактеріологічному дослідженні сечі свідчить про реінфекцію.

За станом уродинаміки виділяють

- первинний процес, коли при використанні сучасних методів діагностики не вдається визначити причини фіксації мікроорганізмів в тубулоінтерстиційній тканині нирок (тобто, порушень уродинаміки), та

- вторинний, коли відомі фактори, що сприяють розвитку запального процесу (спостерігається урологами згідно до визнаних класифікаційних критеріїв).

Серед вторинних ПН відрізняють

- обструктивний тип - розвивається за наявності органічної чи функціональної обструкції

- та необструктивний - при дисметаболічних нефропатіях, імунодефіцитних станах, нирковому дизембріогенезі, тощо.

Обструкція сечових шляхів може мати

- функціональний характер при

· нейрогенних розладах сечопуску,

· міхурово-сечовідному рефлюксі,

· вроджених нервово-м’язових дефектах мисково-сечовідного з’єднання, сечоводів, сечового міхура

- органічний - при

· аномаліях сечової системи (синдром Фралея, гідронефроз, уретерогідронефроз, мегауретер),

· інтраміхурових обструкціях (контрактура шийки сечового міхура, клапани, дивертикули, стеноз сечовипускного каналу),

· в результаті травм,

· при стисненні пухлинами, конкрементами.

Функція нирок при ПН може бути збереженою, порушеною. При хронічному ПН можливий розвиток хронічної ниркової недостатності.

Окремо при формуванні діагнозу зазначається наявність туберкульозу, ВІЛ-інфекції та ксантогранульоматозу, септичного процесу (SIRS, Systemic inflammatory response syndrome – докладніше в додатку 2).

 

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ

Клінічні критерії

Øбіль в животі або попереку

Øінтоксикаційний синдром (підвищення температури тіла, блідість шкіри, періорбітальний ціаноз, нудота, блювота)

3.2 Параклінічні критерії:

Øзміни в аналізі крові (підвищення ШЗЕ, нейтрофільний лейкоцитоз, позитивні гострофазові показники, підвищення рівня С-реактивного білка)

Øренальні ознаки

· рН сечі >6,5

· нейтрофільна лейкоцитурія

· мікропротеїнурія (хибна – за рахунок лейкоцитурії і справжня – за рахунок протеїну Тамма-Хорсфалла)

· бактеріурія

- з середньої порції сечі

§ понад 105 МТ/мл одного виду (E.coli),

§ 103 МТ/мл для умовнопатогенної флори (Proteus, Klebsiella, Enterobacter та інші),

§ будь-яке число КУО Pseudomonas,

§ 103-104 МТ/мл при повторних однотипових результатах та за наявності відповідної клініки,

- за допомогою катетера - 103 МТ/мл,

- безпосередньо з сечового міхура (цистостома, пункція) - будь яке число

Øпозитивний тест на нітрити (окрім процесу, викликаного ентерококами і стафілококом)

Øпозитивний тест на естеразу лейкоцитів

Основні можливі клінічні прояви

- початок: гострий або поступовий, з прихованим перебігом

- передуючі за 7-21 день інфекція або переохолодження, стрес

- у немовлят - поганий приріст ваги, мармуровість шкіри, анорексія, диспепсичні явища, подразливість, тривала жовтяниця, судоми

- ознаки дегідратації (зниження тургора шкіри, її сухість, тахікардія, спрага)

- інтестінальний синдром

- порушення ритму сечовиділення

§ часте чи рідке випорожнення

§ затримка сечі, натужування при сечопуску

§ нетримання сечі денне чи нічне

- мутна сеча

- згадка в анамнезі про

§ аномалії розвитку сечової системи у родичів

§ тривалу кристалурію

- для дівчат - рецидивуючий вульвіт, вульвовагініт, ентеробіоз

Можливі лабораторні ознаки та зміни, визначені при використанні інструментальних методів обстеження

- аналіз крові

- клінічний (збільшення ШЗЕ, лейкоцитоз, зрушення лейкоцитарної формули вліво)

- біохімічний (підвищення вмісту серомукоїдів, сиалових кислот, рівня С-реактивного білку. гіперкреатинінемія)

- підвищення титрів антибактеріальних антитіл

- бактеріемія

- аналіз сечі

- зміна відносної густини сечі (гіпостенурія)

- зниження осмоляльності (< 800 мосмоль/л)

- мікроеритроцитурія

- циліндрурія (часто лейкоцитарна)

- гіперензимурія

- виявлення бактерій, що покриті антитілами (БПА) >2 в 10 полях зору з сьомої доби захворювання

- зростання рівня b2-мікроглобуліна

- зміни при проведенні

- УЗД нирок та сечового міхура

- екскреторної урографії (спазм чашечково-мисочкової системи або загрубіння форніксу на початку ПН, розширення і деформація чашок, асиметрія чашечково-мискової системи, збільшення чи зменшення розмірів ниркової тіні, гіпотонія сечовидільної системи)

- мікційної цистографії (при вторинному процесі – міхурово-сечовідний рефлюкс, рефлюксуючий мегауретер, дивертикули сечового міхура і сечоводів тощо)

- реносцинтіграфії (динамічної - уповільнення секреторно-екскреторних процесів, асиметричні криві, обструктивний тип, зменшення ЕНП; статичної - фіксація радіофармпрепарату через 2 години > 3,5-4%)

- термографії (термоасиметрія поперекової зони > 1оС, вогнища гіпертермії)

 

Стандарти параклінічних досліджень

Лабораторні дослідження

А. Обов`язкові:

аналіз крові клінічний

аналіз крові біохімічний з визначенням рівня креатиніну, сечовини

загальний аналіз сечі

аналіз сечі за Нечипоренком

аналіз сечі за Зимницьким

бактеріологічне дослідження сечі

для дівчат - мазок з піхви

Б. Уточнюючі:

Активна стадія Період зворотнього розвитку Період ремісії При інтеркурентних захворюваннях Примітки  
Клінічний аналіз крові з визначенням лейкоцитарної формули  
1 раз на 7-10 днів 1 раз на 2-3 тижні 1 раз на 3-6 місяців одноразово    
Визначення креатиніну, сечовини крові  
1 раз на 2-3 тижні* 1 раз на 1-2 місяця* 1 раз на 3-6 місяців*   *частіше при азотемії  
Швидкість клубочкової фільтрації (за кліренсом ендогенного креатиніну)  
одноразово Однора- зово 1 раз на 6-12 місяців      
Загальний аналіз сечі  
1 раз в 3-5 дні 1 раз на 7-10 днів 1 раз на місяць 1 раз на тиждень    
Уролейкограма  
одноразово          
Аналіз сечі за Нечипоренком  
1 раз на 6-7 днів 1 раз на 6-7 днів 1 раз на місяць      
Аналіз сечі за Зимницьким  
1 раз на місяць 1 раз на 3 місяці 1 раз на 3-6 місяців      
Визначення добової протеїнурії  
одноразово * * * *за необхідності  
Бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості мікрофлори до антибактеріальних препаратів  
до початку терапії та на 5-й день Однора- зово * * *при бактеріурії  
Дослідження транспорту солей  
одноразово * * * *за необхідності  
Мазок з піхви (для дівчат)  
одноразово * * * *за необхідності  
Дослідження на ентеробіоз  
3 рази * * * *за необхідності  
Аналіз кала на дисбіоз  
* * * * *за необхідності
               

Інструментальні дослідження

А. Обов`язкові:

Вид обстеження Стадія ПН Частота
Ритм та об`єм сечопуску активна стадія одноразово
в подальшому за необхідності
Термометрія активна стадія щоденно
в подальшому за необхідності
Контроль артеріального тиску активна стадія, в подальшому - за наявності артеріальної гіпертензії щоденно
в інших випадках 1 раз на 1-2 місяці
УЗД сечової системи активна стадія одноразово
період зворотнього розвитку одноразово
стадія ремісії 1 раз на 6-12 місяців
УЗД органів черевної порожнини активна стадія одноразово
в подальшому за необхідності
Мікційна цистографія активна стадія за умов ліквідації бактеріурії одноразово
в подальшому за необхідності
Динамічна та статична реносцинтиграфія при хронічному процесі за необхідності

Б. Допоміжні:

Екскреторна урографія

Цистоуретероскопія

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.