Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТехнологічна карта з догляду за виткими чагарниками

№ п/п Назва робіт Од. вим. Норма часу на од. Розряд робітн. Кратн. опер. Об¢єм робіт Затрати
Засоби механізації Матеріали
Назва Маш/год назва К-ть
Розокучування кущів з роз-рівнюванням землі навколо стовбура 100 шт. ІІ 100 шт. - - - -
Розв¢язування кущів -«- 0.41 ІІ 100 шт. - - - -
Обрізка і проріджування крони -«- 3.28 IV 50 шт. - - - -
Збір зрізаних гілок і віднесення їх на відстань до 100 м з вкладанням в купи 100 м2 0.33 І 100 м2 - - - -
Навантаження і розвантаження гілок м3 1.17 ІІ 0.5 м3 Авто-машина 0.53 - -
Вивезення гілок т - - - 0.5 т -«- - - -
Видалення порослі 100 шт. 4.1 ІІ 100 шт. - - - -
Підв¢язування рослин -«- 1.61 ІІІ 100 шт. - - - -
Навантаження і розвантаження мінеральних добрив т 0.70 ІІ 0.007 т Авто-машина 0.02 - -
Змішування мінеральних добрив т 1.08 ІІ 0.007 т - - - -
Підживлення сухими міне-ральними добривами 100 шт. 2.28 ІІІ 200 шт. - - Мін. добрива 6.8 кг
Прополювання і розпушування 100 м2 5.85 ІІ 300 м2 - - - -
Влаштування пристовбурових лунок для поливу -«- 9.10 ІІ 300 м2 - - - -
Полив через шланг поливо-мийної машини 100 шт. 1.39 ІІІ 300 шт. ПМ-130 4.17 Вода 7.5 м3
Навантаження органічних добрив т 0.47 І 0.4 т Авто-машина 0.53 - -
Перевезення добрив -«- - - - 0.5 т -«- - - -
Внесення органічних добрив 100 м2 16.4 ІІІ 100 м2 - - Перегній 400 кг
Обрізування відцвілих суцвіть кг 0.35 ІІІ 3 кг - - - -
Обприскування отрутохімікатами              
  В безлистому стані 100 шт. 0.63 IV-2 100 шт. ОГ-53 ГАЗ-53А 0.63 Хімікати Вода 1 кг 0.05 м3
  В облистненому стані 100 шт. 0.91 IV-2 100 шт. -«- 0.91 Хімікати Вода 0.05 кг 0.05 м3
Корчування кущів, віднесення їх на відстань до 50 м з вкладанням в купи шт. 0.36 ІІІ 5 шт. - - - -
Зв¢язування кущів 100 шт. 2.83 ІІ 100 шт. - - шпагат 3 кг
Підгортання кущів -«- 2.28 ІІ 100 шт. - - - -

Література:1. Вертикальное озеленение зданий и сооружений. – Киев: Будівельник, 1980. – 128 с.

2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підруч. / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

3. Ландшафтна архітектура : довідник термінів / В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 156 с.

4. Озеленение населенных мест : справочник / [В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова, Т.И. Вольтруб и др.] ; под ред. В.И. Ерохиной. – М. : Стройиздат, 1987. – 480 с.

5. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова; под ред. В.С. Теодоронского. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 352 с.

6. Типові технологічні карти по утриманню міських зелених насаджень / Академія комунального господарства ім. К.Д.Памфілова. – М.: Стройиздат, 1986. – 516 с.

 

Лабораторна робота № 8

 

Тема заняття. Технологія створення різних типів газонів та догляд за ними.

Мета заняття. Вивчити класифікацію газонів, їх використання на садово-паркових об'єктах, агротехнічні прийоми створення та догляду.

Газон (фр.) – штучне дернове покриття, створене переважно із злакових видів рослин на галявинах, луках, партерах, у смугах вздовж вулиць; забезпечує основний фон для скульптур, квітників, деревних груп, солітерів, підкреслює архітектуру будівель.

О.О.Лаптєв (1983), залежно від функціонального використання, поділяє газони на декоративні, спортивні та спеціального призначення.

Декоративні газони створюють у садах, парках, скверах, лісопарках, лугопарках, у системі насаджень житлових районів та на інших озеленюваних об¢єктах населених місць. Розрізняють партерні, звичайні, лучні і мавританські газони.

Партерні газони. Звичайно їх створюють у головних вузлах архітектурної композиції: на площах, поблизу громадських будівель, біля фонтанів, пам¢ятників, скульптурних груп, декоративних водойм.

Вони займають головним чином геометричні сектори і центральну частину озеленених об¢єктів, служать основою для влаштування партерів (від фр. партерре: пар – по, терре – земля), відіграючи суттєву роль у їхньому квітковому оформленні. При створенні партерів необхідно дотримуватися головної вимоги, яка полягає в тому, щоб площа головного фону – партерного газону – завжди переважала над площею квітників та інших деталей у даній парковій композиції. Якщо площа квітників і квіткової мозаїки дорівнює площі трав¢яної основи або переважає її, створюється враження дроблення усієї композиції і строкатості, а отже – губиться цілісне сприйняття картини.

Трави, які використовують для створення партерних газонів, мають бути довговічними і впродовж усього вегетаційного періоду утворювати низький, густий, рівномірно зімкнутий травостій із однаковим яскраво-зеленим забарвленням. Найкраще цим вимогам відповідають багаторічні низькорослі злакові трави із тонкими стеблами, відносно вузьким листям, з високою інтенсивністю кущіння, взагалі трави із тонкою будовою куща. Найбільш однорідний і красивий партерний газон можна одержати при чистій культурі таких видів злакових трав як костриця червона і овеча, тонконіг лучний, польовиця тонка та ін. За умов, коли важко забезпечити чисту культуру, для влаштування партерних газонів може бути використана травосуміш, але лише з тих видів, які мають досить однорідну фактуру куща і забарвлення та забезпечують внаслідок сумісного росту однорідний зелений килим із рівномірним дифузним розташуванням пагонів на всій площі.

Звичайні садово-паркові газони. На території парків, скверів, бульварів, міжрайонних і внутріквартальних насаджень, центральних частин лісо- і лугопарків цей тип газону займає більшу частину дернового покриву. Головною якістю цих газонів є їх декоративність, довговічність, стійкість до частого скошування, витоптування та тіневитривалість, а також у певних умовах посухостійкість і морозостійкість.

Створення міцної стійкої дернини можливе при сумісному вирощуванні видів трав з різними типами пагоноутворення, тобто таких, які належать до різних життєвих форм (кореневищних, кореневищно-кущових, рихлокущових, рідше – щільнокущових і стрижнекореневих).

Для створення садово-паркових газонів придатні усі види трав, які використовують у партерних газонах. Крім цього, залежно від зональних грунтово-кліматичних умов можуть бути використані такі види як костриця лучна, овеча, східна; тонконіг вузьколистий, сплюснутий і звичайний; райграс багатоукісний; житняк гребінчастий, пустельний та сибірський.

Лучні газони. В основному поширені у лісо- і лугопарках, а також на великих галявинах крупних парків. Ці газони створюють поліпшенням існуючих травостоїв методами поверхневої обробки дернини і підсівом відповідних травосумішей. За видовим складом лучні газони можуть бути представлені різнотрав¢ям, яке складається із трав багатьох родин (злакових, бобових, осокових та ін.).

В склад травостоїв лучних газонів додатково вводять багато злакових видів (пирій повзучий і безкореневищний, гребінник звичайний, стоколос безостий, тимофіївка лучна, лисохвіст лучний, польовиця болотна і лучна, бекманія звичайна тощо); бобові (конюшина біла, червона і гібридна, лядвенець рогатий, люцерна синя і жовта, еспарцет, астрагал та ін.); осокові (осоки рання, лучна) тощо.

Завдання садівника полягає в тому, щоб сформувати такий лучний травостій, який би міг проявити свої декоративні якості цвітіння у всіх фенологічних фазах. Мальовничість кожної фенологічної фази луки може бути значно посилена шляхом введення у травостій рясно квітучих садових різновидів рослин, цвітіння яких приурочене до даної фенологічної фази. Трави на лучних газонах скошують рідко, в основному після їх масового цвітіння.

Мавританські газони. Їх ще називають рясноквітими або строкатоквітими. Створюють їх на місці звичайних садово-паркових чи лучних газонів, рідше окремі квіткові групи і плями можна влаштовувати також на фоні партерних газонів.

Мавританський газон в його класичному розумінні влаштовують із суміші деяких видів однорічних і багаторічних газонних трав із квітковими рослинами (настурцією, маком, портулаком, аліссумом, гіпсофілою, іберісом, нагідками, льонком, ешольцією, багаторічним льоном). Однак, при сумісному зростанні трави часто шкодять нормальному росту і цвітінню квіткових рослин, що ускладнює формування мавританських газонів.

Спортивні газони є невід¢ємною частиною стадіонів, іподромів, це покриття полів для гольфу та інших спортивних об¢єктів.

Газони спеціального призначення – це дернове вкриття, яке відіграє важливу роль при рекультивації девастованих земель, дернуванні відкосів шосейних доріг і залізниць, золовідвалів електростанцій, териконів, відкосів каналів, водосховищ та інших гідротехнічних споруд, при дернуванні аеродромів та ін.

Для утворення доброї дернини важливе значення має склад травосуміші газону а особливо тип кущіння або вегетативного відновлення пагонів (табл. 6). Розрізняють кореневищні, рихлокущові, щільнокущові, стрижневі і кореневищно-рихлокущові види трав.

У кореневищних і рихлокущових трав вузол кущіння залягає неглибоко. Перші з допомогою підземних стебел-кореневищ постійно утворюють декілька самостійних вузлів кущіння з надземними зеленими стеблами і листками. Другі мають один вузол кущіння, який утворює поступово вільний кущ, що не росте горизонтально. У кореневищно-рихлокущових трав обидва види пагонів суміщаються.

У щільнокущових трав вузол кущіння розташований над поверхнею грунту, а нові пагони щільно прилягають до старих; з часом центр куща припіднімається над поверхнею грунту, утворюючи «купки» або «подушки».

Бобові рослини, що використовуються на газонах, мають головним чином стрижневий корінь, частина з них крім цього володіє стланкими повзучими стеблами, які вкорінюються.

Найкращий дерновий покрив, тобто більш декоративні і стійкі газони, утворюють злаки, які мають кореневищний або змішаний кореневищно-рихлокущовий тип кущіння і сильно розвинуті корені. Асортимент газонних трав наведений у табл. 9 та в додатках 6-9.

 

Для виконання завдання необхідно:

1. Описати технологію створення та догляду за газонами.

2. Скласти і розрахувати травосуміш для влаштування газону (за вибором), площею 1,2 (0,5;1,5; 2,5) га.

Розрахунок необхідної кількості насіння проводять за формулою:

,

де Н – норма висіву насіння на одиницю площі, кг/га (додаток);

Р – процент участі виду у травосуміші, %;

S – площа газону, га.

Таблиця 9

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.