Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтворення логічної моделі інформаційної системи на рівні визначень – Definitions model

ERWin надає засоби, що допомагають розробнику створити наглядну логічну схему (модель) бази даних, провести її дослідження та оптимізацію, узгодити з замовником.

Існує три рівня логічної моделі даних:

- Діаграма об’єкт-зв’язок (ERD);

- Модель даних, що базується на ключах (Key Based model (КВ);

- Повна атрибутивна модель (Fully Attributed model (FA).

Діаграма об’єкт-зв’язок являє собою модель даних верхнього рівня. Вона призначена для обговорення структури даних з експертами з боку замовника. При створені моделі на рівні визначень об‘єкти бази даних зображують у вигляді прямокутників, в середині яких, записують визначення збережуваних об‘єктів, вказують зв‘язки між ними і отриману схему узгоджують з замовником, підчас у присутності юриста. Зв‘язки між об‘єктами встановлюють у відповідності з бізнес-логікою функціонування організації.

Головними компонентами діаграми об’єкт-зв’язок являються об’єкти, або сутності (Entity). .

Кожен об’єкт відображає незалежний обсяг інформації з предметної області. Ім‘я об’єкту задається іменником у однині, який відповідає суті одного запису в базі даних. Наприклад: об’єкт називається Замовник з атрибутами: номер замовника, прізвище замовника, адреса замовника.

Об‘єкт є екземпляром сутності. Сутність має таке ж ім‘я, як і об‘єкти, що до неї входять. Наприклад, сутність, яка відповідає множині замовників продукції підприємства, називають Замовник, тому, що вона має ті ж самі атрибути, що і об‘єкт замовник. З цього витікає, що діаграма об’єкт-зв’язок на рівні об’єктів і на рівні сутностей буде мати один і той же вигляд.

З точки зору реляційної бази даних сутності відповідає окрема таблиця, а об’єкту – запис.Інший важливий компонент діаграми - зв’язки. Зв’язки вказують логічну залежність між даними. Розрізняють наступні види зв’язків: один до одного, один до багатьох, багато до багатьох. Зв’язок багато до багатьох реалізований тільки на рівні логічної моделі.

Внесення об’єкту до моделі

Для створення логічної моделі вибирається рівень логічна модель зі списку, що знаходиться з правого боку інструментальної панелі ERWin.

Кнопка на панелі інструментів ERWin Toolbox перемикає курсор в режим побудови діаграми. Зображенню об’єкта на діаграмі відповідає кнопка . При натисканні цієї кнопки виникає можливість перенесення зображення об‘єкту на довільне місце екрану .

Переключення курсору у звичайний режим відбувається за допомогою кнопки .

На панелі інструментів ERWin Toolbox також знаходяться кнопки з зображенням зв’язків. Зв’язки встановлюються між двома сутностями (об’єктами). На рівні діаграми (логічна модель) розрізняють зв’язки типу один до багатьох (ідентифікований та неідентифікований) і багато до багатьох. На рівні фізичної моделі зв’язок багато до багатьох автоматично трансформується у декілька зв’язків один до багатьох. Більш детально проблему визначення та встановлення зв’язків розглянемо у наступних параграфах

Визначення (Definition) та опис об’єктів

Діалогове вікно Entity Editor, в якому задають ознаки об’єкту можна викликати натискуючи праву клавішу миші, коли курсор знаходиться на зображенні об’єкту. В цьому вікні можна задати назву сутності та її характеристики. Кожна сутність повинна бути визначена за допомогою текстового опису в закладці Definition. Закладки Note, Note2, Note3, UPD (User Defined Properties – якості визначені користувачем) слугують для внесення додаткових коментарів і ознак сутності та екземпляру сутності - об’єкту.

Закладка Note дозволяє доповнити додатковими зауваженнями опис об’єкту.

Закладка Note2 дозволяє занотувати деякі важливі запити до описуваного об’єкту.

Закладка Note3 слугує для внесення декількох прикладів даних сутності, що розглядається.

Приклад логічної моделі бази даних на рівні визначень для відділу постачання м‘ясокомбінату наведено в додатку 3.

Питання для самоперевірки

1. Що таке об’єкт, сутність?

2. Чим характеризується об’єкт, сутність?

3. Яким елементам фізичної бази даних відповідає об’єкт, сутність?

4. Яким елементам фізичної бази даних відповідає атрибут?

5. Для чого слугує закладка Note2? Наведіть приклади.

6. Для чого слугує закладка UPD? Наведіть приклади.

7. Які типи зв’язків ви знаєте? Наведіть приклади для кожного типу.

 

Лекція 3

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.