Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯкий перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Право» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Який перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Право» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Для вступу на спеціальність «Право» в навчально-науковий інститут права необхідно мати сертифікати ЗНО з таких загальноосвітніх предметів:

- українська мова та література;

- історія України;

- математика або іноземна мова або географія.

Перші два предмети є обов’язковими, а третій предмет абітурієнт обирає той з якого у нього найвищій бал сертифікату ЗНО.

 

Які обсяги прийому на спеціальність «Право» в вашому інституті за освітнім ступенем «бакалавр»?

Після об’єднання юридичних факультетів СумДУ та УАБС на перший курс спеціальності «Право» за освітнім ступенем бакалавр ліцензований обсяг прийому денної форми становить 190 осіб і є найбільшим в Сумській області.

 

У який термін проводиться прийом документів для вступу на перший курс?

При вступі на перший курс прийом документів в електронній або паперовій формі для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси здійснюється з 11 по 27 липня.

 

Чи може інститут надати допомогу в поданні електронної заяви?

Так. Кожна особа може звернутися до приймальної комісії інституту та отримати кваліфіковану допомогу в оформлення електронної заяви.

 

Коли будуть оприлюднені результати конкурсного відбору при вступі на перший курс за освітнім ступенем бакалавра?

1 серпня 2016 року не пізніше 1200 буде оприлюднений рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

 

Коли абітурієнт повинен подати оригінали документів щоб бути зарахованим на обрану спеціальність за освітнім ступенем бакалавра?Останній термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) за державним замовленням – 5 серпня 2016 року не пізніше 1800.

Останній термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 серпня 2016 року не пізніше 1800.

 

Коли студенти будуть зараховані до ВНЗ?

Строки зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 1200 6 серпня 2016р.;

Строки зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2016р.

 

Чи можна отримати юридичну освіту за ступенем магістра якщо отримав диплом бакалавра за іншою спеціальністю?

Так можна. Особи які не мають базової юридичної освіти зараховуються на навчання на конкурсній основі за результатами складання вступних іспитів, а саме: іспиту з іноземної мови, фахового вступного іспиту та додаткового вступного іспиту. Програми вступних іспитів розміщені на сайті приймальної комісії.

 

Чи потрібно проходити процедуру ЗНО при вступі якщо маєш диплом «молодшого спеціаліста»?

Ні не потрібно. Якщо абітурієнт здобув диплом молодшого спеціаліста для вступу на другий-третій курс спеціальності «Право» ОС «бакалавр» проходження процедури ЗНО не потрібне.

Для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста в межах галузі знань, рішенням приймальної комісії в якості фахових вступних випробувань можуть бути зараховані оцінки результату атестації – атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

А особи які здобули диплом за іншою спеціальністю складають вступні іспити з української мови та основ правознавства. Програми вступних іспитів розміщені на сайті приймальної комісії.

 

Якщо маєш диплом «молодшого спеціаліста» не юридичного спрямування чи можна продовжити навчання на рівні «бакалавра» спеціальності «Право»?

Так можна. Відповідно до правил прийому СумДУ особа може вступити до СумДУ для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Додатковими вступними випробуваннями є українська мова та основи правознавства. Програми вступних випробувань розміщені на сайті приймальної комісії.

 

Які обсяги прийому на спеціальність «Право» в вашому інституті за освітнім ступенем «магістр» та «спеціаліст» за денно формою?

Після об’єднання юридичних факультетів СумДУ та УАБС ліцензований обсяг прийому на денну форму за освітнім ступенем магістр становить 90 осіб, а за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст – 50 осіб.

 

Чи здійснюється у цьому році прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»?

Так здійснюється. Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у цьому році здійснюється останній раз. Хочу зазначити, що цим же Законом вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання ним чинності прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Закон вступив в силу з 15 серпня 2015 року.

 

У який термін проводиться прийом документів для вступу на старші курси та коли проходять вступні іспити?

Для вступу на 2-3 курс ОС бакалавр прийом документів здійснюється з 4 по 20 липня 2016 року. Вступні іспити проводяться з 21 по 27 липня 2016 року.

Для вступу на ОС магістр та ОКР спеціаліст прийом документів здійснюється з 4 по 22 липня 2016 року. Вступні іспити проводяться з 23 липня по 3 серпня 2016 року.

 

Як формується конкурсний показник при прийомі на третій курс для осіб які здобули ОС молодшого спеціаліста за іншим напрямком підготовки?

Конкурсний показник формується за 5-бальною шкалою як сума результатів вступного іспиту, додаткового вступного іспиту та середнього балу додатку до диплому.

 

Які вступні іспити необхідно скласти щоб бути зарахованим на навчання в магістратуру та спеціалітет за спеціальністю «Право» для осіб які здобули ОС бакалавра за спеціальністю «Право»?

Абітурієнти які мають диплом бакалавра за спеціальністю «Право» складають обов’язків іспит з іноземної мови. А в якості фахового вступного випробування за рішенням приймальної комісії може бути зараховано оцінки результату атестації – екзамену (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного екзамену). У разі складання вступником декількох атестаційних екзаменів в якості результату фахового вступного іспиту приймається середнє арифметичне значення оцінок атестаційних екзаменів з округленням до сотої частини бала.

 

Які вступні іспити необхідно скласти щоб бути зарахованим на навчання в магістратуру за спеціалізацією «Інтелектуальна власність» для осіб які здобули ОС бакалавра за іншим напрямком підготовки?

Для осіб які здобули ОС бакалавра за іншим напрямком підготовки для зарахування на навчання за спеціалізацією «Інтелектуальна власність» в магістратуру необхідно скласти іспит з іноземної мови, фаховий вступний та додатковий вступний іспит. Фаховий іспит з правознавства, а додатковий вступний з теорії та історії держави і права. Програми вступних іспитів розміщені на сайті Сумського державного університету (сторінка прийом на навчання).

 

Який перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Право» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Для вступу на спеціальність «Право» в навчально-науковий інститут права необхідно мати сертифікати ЗНО з таких загальноосвітніх предметів:

- українська мова та література;

- історія України;

- математика або іноземна мова або географія.

Перші два предмети є обов’язковими, а третій предмет абітурієнт обирає той з якого у нього найвищій бал сертифікату ЗНО.

 

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.