Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗ виготовлення гармат і вершкового масла

 

Варіант Гармати, тис. шт. Масло вершкове, тис. т
A
B
C
D
E
F

 
 

Рис. 3.2. Графік виробничих можливостей

Крива виробничих можливостей –це модель, яка показує максимально можливий обсяг виробництва яких-небудь товарів при існуючому в даний момент обсягу ресурсів.

1. Економіка ефективна, якщо виробляється одна із комбінацій товарів, відповідна будь-якій точці на кривій АF. Крива виробничих можливостей має вигнуту форму, тому що зі збільшенням виробництва однієї продукції альтернативні витрати для виробництва додаткової одиниці, виражені в можливостях виробництва іншої продукції, зростають (переміщення точки по кривій).

2. Всі точки, які лежать нижче кривої АF – в країні безробіття, а значить недовикористовується такий фактор, як труд, тобто це точки неефективного використання ресурсів.

3. Виробництво на рівні точки О, взагалі не існує, так як ця точка лежить за межею виробничих можливостей економічної системи.

Положення кривої виробничих можливостей з часом може змінюватися під впливом ряду причин:

- ступінь використання економічних ресурсів в економіці в даний момент;

- технологічні зміни, технологічний прогрес;

- збільшуючи чи зменшуючи пропозицію ресурсів;

- вибір в теперішньому точки на кривій, яка створить вплив на положення кривої в майбутньому.

Альтернативна вартістьце ціна, яка вимірюється через іншу річ.

Вибір альтернативних варіантів передбачає раціональну поведінку суб'єктів економіки: вони повинні приймати економічні рішення з урахуванням обмеженості ресурсів та необхідності їх раціонального використання.

Закон зростання альтернативних витрат – при збільшенні обсягу продукції, неминуче зростають витрати на одиницю товару в іншій групі. В нашому прикладі масло трансформувалось в гармати, тому криву виробничих можливостей ще називають кривою трансформації. 

ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Екстенсивний –нарощування виробничих можливостей шляхом збільшення кількості виробничих ресурсів Інтенсивний –нарощування виробничих можливостей при кількісно незмінних виробничих ресурсах
· збільшення площі орних земель · відкриття і розробка родовищ корисних копалин · збільшення кількості робітників · збільшення капіталу · удосконалення матеріально-технічної бази виробництва · удосконалення технології виробництва · удосконалення організації виробництва · підвищення кваліфікації і рівня освіченості робітників

Рис. 3.3. Шляхи зростання виробничих можливостей

Кількість виробничих ресурсів є обмеженою. Це призводить до неможливості одночасного задоволення всіх потреб людини і суспільства. Знання економічних закономірностей допомагає розподілити виробничі ресурси таким чином, щоб результат виявився максимальним, тобто задоволення потреб споживача було найбільш повним.

 

 
Економіка – це наука

       
 
Задоволення потреб

 
Потреби необмежені

   
 
Які передбачають споживання товарів та послуг

   
Це спричиняє вибір

 
Який означає, що всі економічні ресурси мають альтернативні витрати

 

 
Які виробляються зі застосуванням рідкісних ресурсів

       
Ресурси обмежені

 

   

Рис. 3.4. Економіка – наука про вибір

Питання для обговорення на семінарі

1. Виробництво. Фактори виробництва та способи їх з’єднання.

2. Дайте характеристику інформації як ресурсу.

3. Охарактеризуйте загальні проблеми економіки.

4. Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності. Закон зростання потреб.

5. Технологічні можливості суспільства. Аналіз кривої виробничих можливостей.

6. Поняття альтернативних витрат. Закон зростання альтернативних витрат.

 

Теми реферативних повідомлень

1. Шляхи вирішення проблеми обмеженості ресурсів та безмежності потреб.

2. Кругообіг продуктів і ресурсів в економіці.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.