Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯкі державні установи здійснюють нагляд за умовами скидання стічних вод

У водоймища?

Нагляд за виконанням умов спуску води стічних вод у водоймища виконується санітарно-епідеміологічними станціями та управлінням експлуатації водогосподарських систем Держводгоспу України.

Правила спуску стічних вод у водоймища регламентуються “Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затвердженими наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року N 37, а також “Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів” та “Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово - комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

  1. Охарактеризуйте призначення уловлювачів піску у процесах очищення стічних вод.

Пеcкоуловітелі , призначені для збирання різних частинок і речовин перед безпосередньо очищенням . Вони потрібні для попереднього очищення промислових та інших стоків від піску , дрантя і інших великих забруднюючих частинок .

 

  1. Охарактеризуйте призначення усереднювачів у процесах очистки стічних вод.

Витрата і концентрація забруднень виробничих стічних вод може коливатися протягом доби в широких межах. Тому необхідно передбачати регулюючі ємності — усреднители, що забезпечують можливість рівномірної подачі стічних вод з усередненою концентрацією на очисні споруди.

Застосування усреднителей для вирівнювання коливань витрати при біологічному очищенні дає економію капітальних і експлуатаційних витрат поряд з більш ефективною експлуатацією. У усреднителе відбувається змішання стічних вод різної концентрації, які надійшли протягом періоду коливання концентрацій. При цьому концентрації забруднень будуть вирівнюватися тим повніше, чим краще надходить стічна вода буде перемішуватися в усреднителе 

  1. Назвіть основні види відстійників, що використовуються для очистки стічних вод.

За напрямом руху основного потоку води у відстійниках вони діляться на два основних типи: горизонтальні та вертикальні; різновидом горизонтальних є радіальні відстійники. В горизонтальних відстійниках стічна вода рухається горизонтально, вертикальні — знизу вгору, а радіальних — від центру до периферії.

До числа відстійників відносять і так звані освітлювачі. Одночасно з відстоюванням у цих спорудах відбувається фільтрація стічних вод через шар зважених речовин.

Зміст нерозчинених домішок (зважених речовин), що виділяються первинними відстійниками, залежить від початкового змісту та характеристики цих домішок (форми і розміру їх часток, щільності, швидкості їх осадження), а також від тривалості відстоювання. Основна маса грубодисперсних завислих речовин випадає в осад протягом 1,5 год (див. рис. 4.2). Швидкість осадження і повнота виділення з води тонкодисперсних частинок залежать від їх здатності до агломерації.

Залишковий вміст завислих речовин — винос з первинних відстійників — встановлюється в залежності від типу біо логічних окислювачів для подальшого очищення стічних вод. У відповідності з цим приймається тривалість відстоювання.

З відстійників перед біофільтрами і аеротенками на повну очищення не повинно виноситися зважених речовин понад 150 мг/л. Тривалість відстоювання міських стічних вод у цьому випадку повинна бути 1,5 ч. Вибір типу, конструкції і кількості відстійників повинен проводитися на основі техніко-економічного порівняння з урахуванням місцевих умов. Вертикальні відстійники застосовують зазвичай при низькому рівні ґрунтових вод і пропускної здатності очисних споруд до 10 000 м3/добу. Горизонтальні і радіальні відстійники застосовують незалежно від рівня грунтових вод при пропускної здатності очисних споруд понад 15 000-20 000 м3/добу. Радіальні відстійники з обертовим розподільним пристроєм застосовують на станціях пропускною здатністю більше 20 000 м3/добу при початковій концентрації завислих речовин не більше 500 мг/л.

Основними умовами ефективної роботи відстійників є: встановлення оптимальної гідравлічного навантаження на одну споруду або секцію (для даних початкової і кінцевої концентрацій стічної води і природи зважених речовин); рівномірний розподіл стічної води між окремими спорудами (секціями); своєчасне видалення осаду і спливаючих речовин

 

  1. На чому заснован принцип очищення стічних вод методом флотації?

Флотація – це метод очищення води, заснований на прилипання зважених у ній домішок до бульбашок повітря і спливанні їх на поверхню

Сучасні флотаційні установки, які застосовуються в технології водоочищення, мають різне технологічне призначення і поділяються на установки напірної, хімічної, біологічної та ряду інших видів флотаций. Метод хімічної флотації заснований на обробці стічної води реагентами. В результаті хімічних реакцій утворюються бульбашки газу: кисень, вуглекислий газ, хлор та інші, які флотируют домішки з води. Конструкції установок для хімічної флотації найчастіше складаються з двох камер. У першій камері, забезпеченою лопатевою мішалкою, відбувається змішування води, що очищається і реагенту. У другій камері – флотореакторе відбуваються хімічні реакції з утворенням флотокомпонентов. Шлам, що утворився з допомогою скребка видаляється в шламопріемнік.

Крім того, при флотації відбувається аерація стічних вод, зниження концентрації поверхнево-активних речовин і численних мікроорганізмів. Переваги флотації є висока ступінь очищення (до 95 відсотків), велика швидкість процесу, проста апаратура.

 

  1. В чому полягає очищення стічних вод методом фільтрації?

Фільтрація як спосіб хімічної водоочистки:

Сенс фільтрації полягає в тому, що за допомогою деяких засобів (наприклад, іонообмінних смол) можна відокремити від рідини забруднюючі речовини та елементи і тим самим провести фізико-хімічне очищення води. Проходячи через фільтр для очищення води, що містить слабко- і сильнокислотний катіоніти і аніоніти, рідина очищається за рахунок того, що при вступі в реакцію обміну, небажані елементи і частинки осідають на іонообмінних смолах.

Даний метод хімічної очистки води досить корисний тим, що він дозволяє виділити з рідини конкретні речовини і залишити ті елементи, які не потребують видалення.

Фільтрація як фізичний метод очищення:

Механічні методи очищення води передбачають використання всіляких фільтрів. Фільтри бувають різні: грубі – для очищення води від крупного сміття та піску, і тонкі, дозволяють відфільтрувати дуже дрібний пил, а деякі механічні пристрої очищення води допомагають видалити навіть хімічні домішки і мікроорганізми.

 

  1. Де установлюють первинні відстійники?

Первинні відстійники встановлюють перед спорудами біологічної очистки

 

 

  1. Наведіть приклади водоочисних споруд

-решітки (або УФС — пристрій фільтруюче самоочисне) і сита;

-пісколовки;

--первинні відстійники;

-фільтри;

-септики.

-гідроциклони

-флотаційні установки

-аеротенки

15. Поясніть зміст терміну „гідравлічна крупність піску”

Гідравлі́чна кру́пність) — кінцева швидкість вільного падіння окремої зернини під дією сили тяжіння в практично незбуреному (спокійному) середовищі.

Розмірність гідравлічної крупності — мм/с, см/с.

Гідравлічна крупність залежить не тільки від реальних розмірів зернини, але і від її густини, форми, стану поверхні, а також від властивостей середовища (як правило — води), в якій відбувається рух зерна. Дві зернини, незалежно від їх густини, крупності і інш. властивостей, вважаються зернами однакової Г.к. якщо за стандартних умов вони падають у воді з однаковими швидкостями. При груповому падінні зерен швидкість окр. зернини меншає і залежить від величини розпушеності системи (шару) зерен і їх крупності.

Гидравлическая крупность песка для частиц (1=0,2 мм при 15°С равна иг=18,8 мм/с

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.