Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГЛАВА 13. Загальні положення щодо господарських

зобов'язань............................................................................................... 249

§ 1. Поняття, види та підстави виникнення господарських

зобов'язань.............................................................................................. 249

§ 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення

виконання господарських зобов'язань............................................ 252

§ 3. Припинення господарських зобов'язань................................. 256

§ 4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність
господарського зобов'язання............................................................. 258

- 587 -


ГЛАВА 14. Господарські договори.......................................................... 260

§ 1. Поняття та ознаки господарського договору........................ 260

§ 2. Види господарських договорів.................................................. 263

§ 3. Функції господарського договору............................................ 266

§ 4. Зміст і форма господарського договору................................. 267

§ 5. Порядок укладання, зміни та розірвання

господарських договорів.................................................................... 270

РОЗДІЛ V

Відповідальність у господарсько-правових відносинах

ГЛАВА 15. Основні засади господарсько-правової

відповідальності................................................................................... 277

§ 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової

відповідальності.................................................................................... 277

§ 2. Підстави та межі господарсько-правової

відповідальності.................................................................................... 281

§ 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової

відповідальності.................................................................................... 284

§ 4. Відшкодування збитків у сфері господарювання................. 287

§ 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції...................... 290

§ 6. Адміністративно-господарські санкції.................................... 294

ГЛАВА 16. Правове регулювання банкрутства................................... 299

§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах

банкрутства............................................................................................ 299

§ 2. Організаційно-правові питання запобігання

банкрутству............................................................................................ 303

§ 3. Підстави для застосування банкрутства................................ 308

§ 4. Провадження у справах про банкрутство.............................. 310

§ 5. Ліквідаційна процедура............................................................... 320

§ 6. Мирова угода................................................................................. 325

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ VI

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

ГЛАВА 17. Правове регулювання господарсько-торговельної

діяльності................................................................................................ 329

§ 1. Правове регулювання матеріально-технічного

постачання та збуту............................................................................. 330

§ 2. Правове регулювання контрактації
сільськогосподарської продукції...................................................... 341

- 588 -


§ 3. Правове регулювання енергопостачання.............................. 343

ГЛАВА 18. Правове регулювання біржової торгівлі........................... 353

§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі........................................... 353

§ 2. Функції, права та обов'язки біржі............................................. 355

§ 3. Види біржових угод...................................................................... 357

§ 4. Правила біржової торгівлі.......................................................... 361

§ 5. Правовий статус фондової біржі............................................... 363

ГЛАВА 19. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері

господарювання.................................................................................... 366

§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди............................ 366

§ 2. Сторони в договорі оренди......................................................... 370

§ 3. Порядок укладання договору оренди..................................... 371

§ 4. Умови договору оренди............................................................... 374

§ 5. Припинення договору оренди.................................................... 378

§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.... 379

ГЛАВА 20. Правове регулювання інших видів господарсько-
торговельної діяльності (бартер, зберігання
у товарному складі).............................................................................. 386

§ 1. Правове регулювання товарообмінних (бартерних)

операцій................................................................................................... 386

§ 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі... 388

ГЛАВА 2 1. Правове регулювання комерційного посередництва

(агентських відносин) у сфері господарювання.............................. 390

§ 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність):

поняття, види, суб'єкти........................................................................ 390

§ 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.. 391

ГЛАВА 22. Правове регулювання діяльності транспорту................. 395

§ 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна

система України.................................................................................... 395

§ 2. Законодавство про транспорт.................................................. 398

§ 3. Правове становище транспортних організацій.................... 399

§ 4. Транспортні господарські договори........................................ 403

ГЛАВА 23. Правове регулювання капітального будівництва.......... 411

§ 1. Поняття капітального будівництва та джерела

його фінансування................................................................................ 411

§ 2. Правове регулювання підрядних відносин

у капітальному будівництві............................................................... 413

ГЛАВА 24. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної

діяльності............................................................................................... 417

§ 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.................... 417

§ 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності................ 421

- 589 -


§ 3. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності.............. 422

§ 4. Особливості правового регулювання інноваційної
діяльності................................................................................................. 424

ГЛАВА 25. Правове регулювання банківської діяльності........................ 427

§ 1. Поняття, види та правове становище банків.

Банківські операції та їх види............................................................ 427

§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір....................... 437

§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках..................................... 443

§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському
обороті..................................................................................................... 452

ГЛАВА 26. Правове регулювання страхової діяльності............................ 463

§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство

про страхову діяльність...................................................................... 463

§ 2. Правове становище учасників страхової

діяльності................................................................................................. 467

§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю........................ 474

ГЛАВА 27. Правове регулювання цін та ціноутворення........................... 478

§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення............... 478

§ 2. Види цін та порядок їх встановлення...................................... 480

§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням
дисципліни цін та відповідальність за її порушення................... 484

ГЛАВА 28. Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової

звітності та статистичної інформації......................................... 487

§ 1. Організація та ведення бухгалтерського обліку

в господарських організаціях............................................................ 487

§ 2. Державне регулювання бухгалтерського

обліку та фінансової звітності........................................................... 493

§ 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання..................... 494

§ 4. Статистична інформація суб'єктів

господарювання.................................................................................... 500

ГЛАВА 29. Правові засади аудиторської діяльності.................................. 504

§ 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності.............................. 504

§ 2. Форми та зміст аудиторських послуг.

Види аудиту........................................................................................... 507

§ 3. Суб'єкти аудиторської діяльності............................................. 512

§ 4. Проведення аудиту, надання інших аудиторських

послуг....................................................................................................... 522

ГЛАВА 30. Правове регулювання комерційної концесії.......................... 528

§ 1. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної

концесії..................................................................................................... 528

§ 2. Договір комерційної концесії...................................................... 529


РОЗДІЛ VIIЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.