Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок нагрівальних приладів

Число секцій опалювальних приладів Global визначимо поформуле:

, (2.5.1)

де Qпр - необхідна тепловіддача нагрівального приладу, Вт;

qпр – тепловий потік приладу, Вт.

, (2.5.2)

де Qi – теплове навантаження i-того приладу, Вт;

Qтр – сумарна тепловіддача відкрито розташованих ділянок трубопроводу, Вт.

Qтр= Σ(1-n)(q г lг + q вlв), Вт, (2.5.3)

де qг, qв – питома тепловіддача неізольованих відповідно горизонтальних і вертикальних ділянок трубопроводу, Вт/м;

lГ, lВ – довжина відкрито розташованих відповідно горизонтальних і вертикальних ділянок трубопроводу, м.

 

, (2.5.4)

де qном – номінальний тепловий потік приладу, Вт;

к – поправочний коефіцієнт.

Витрата теплоносія визначувана по формулі:

, (2.5.5)

де С – питома теплоємність теплоносія, С=4187дж/кгхград

∆t – середній температурний натиск, визначуваний по формулі:

°с, (2.5.6)

де tв – температура повітря усередині приміщення °с;

- температура теплоносія на вході і виході з приладу, 95/700С;

Nу – настановне число секцій, шт.

Для розрахунку вибраний радіатор Global модель VIP- 600.

Таблиця 2.5.1- Розрахунок нагрівальних приладів

tВ, Qi, G, ∆t, lг, lВ, qГ, qВ, QТр, Qпр, qном, k qпр, n, Nу
пом °с Вт кг/с °C м м Вт/м Вт/м Вт Вт Вт/м Вт/м шт
15,7 64,5 6,8 69,9 237,56 241,12 175,8 1,41 247,9 0,97
23,5 62,5 7,2 67,7 243,72 482,55 168,8 1,36 228,7 2,11
30,7 62,5 6,8 67,7 230,18 728,39 168,8 1,36 229,6 3,17
11,8 64,5 6,8 69,9 237,56 117,21 175,8 1,41 247,9 0,47
18,8 62,5 7,2 67,7 243,72 334,16 168,8 1,36 229,6 1,46
26,1 62,5 6,8 67,7 230,18 581,44 168,8 1,36 229,6 2,53

Розрахунок нагрівальних приладів на сходовій клітціНеобхідний номінальний тепловий потік від нагрівального приладу на сходовій клітці визначимо по формулі:

(2.6.1)

де Qпр – необхідна тепловіддача опалювального приладу, Вт

(2.6.2)

к – сумарна тепловіддача відкрито розташованих ділянок трубопроводу, Вт.

, (2.6.3)

де qг, qв – питома тепловіддача неізольованих відповідно горизонтальних і вертикальних ділянок трубопроводу в сходовій клітці, Вт/м;

lГ, lВ – довжина відкрито розташованих відповідно горизонтальних і вертикальних ділянок трубопроводу в межах сходової клітки, м.

Qлк – тепловтрати в сходової клітки, Вт

β1 – коефіцієнт, що враховує схему підключення приладу (зверху-вниз) β1=1

φ1 – коефіцієнт, що враховує дійсний температурний натиск приладу:

, (2.6.4)

де n – характеристика нагрівального приладу, n=1,2 ;

t лк–температурный натиск приладу сходової клітки, визначуваний по формулі:

°с, (2.6.5)

де Твх, Твих – температура теплоносія відповідно на вході і виході з приладу °с.

(2.6.6)

Gпр – максимальна експлуатаційна витрата через опалювальний прилад сходової клітки, Gпр=0,25кг/с.

φ2 – коефіцієнт, що враховує дійсну витрату теплоносія через нагрівальний прилад сходової клітки

(2.6.7)

 

 

φ3 – коефіцієнт, що враховує барометричний тиск місцевості. .

Число секцій опалювального приладу сходової клітки визначимо по формулі:

(2.6.8)

°C

°с (2.6.9)

°с (2.6.10)

(2.6.11)

(2.6.12)

 

Приймаємо конвектор без кожуха "Аккорд" К2А-3,68.

Номінальний тепловий потік – 1,848кВт.

Число секцій нагрівального приладу:

(2.6.13)

Розрахунок і вибір устаткування вузла управління

.Підбір насоса

Насос підбирається по втратах тиску в системі опалювання і по витраті.

Н=ΔРС.О= Σ ΔР1ветви + Σ ΔРст + ΔРМ -Ре=(7011+1517,22+1754-691,34)

*104=2,67м (2.7.1)

Розрахункова витрата теплоносія в системі опалювання:

(2.7.2)

де - розрахункова теплова потужність системи опалювання, Вт

, (2.7.3)

де Q1 – розрахункові теплові втрати будівлі без сходової клітки=77380 Вт.

b1 – коефіцієнт обліку додаткового теплового потоку, що встановлюється в опалювальному приладі за рахунок округлення понад розрахункової велічіни=1,04.

b2 – коефіцієнт обліку додаткових втрат теплоти опалювальними приладами, розташованими у зовнішніх конструкцій, що захищають, за відсутності теплозахисних екранів. b2=1,01.

Q2 – втрати теплоти трубопроводами, що проходять в неопалювальних приміщеннях.

, (2.7.4)

де q – питома нормована тепловіддача поверхні теплоізольованого трубопроводу, Вт/м.

l – довжина трубопроводу, м.

Q3 – тепловий потік, що регулярно поступає від освітлення, устаткування і людей, який слід враховувати вцілом на систему опалювання будівлі, Вт.

, (2.7.5)

де n – кількість поверхів, шт

S – площа поверху, м2.

(2.7.6)

Приймаємо насос Wilo-STAR-rS 25/2.

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.