Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТехнічне обгрунтування прийнятої системи опалювання

У даному проекті передбачена горизонтальна двотрубна система опалювання, з|із| установкою водомірів гарячої води для поквартирного| обліку|урахування| витрати теплоти на опалювання. Регулювання тепловіддачі здіснюється|виробляє| за допомогою терморегуляторів RTD-N15.

Для відключення гілок при проведенні ремонтних робіт і регулювання тепловіддачі, на них передбачається установка замочних клапанів і спускників|. Видалення|віддалення| повітря здіснюється|виробляє| за допомогою повітряних кранів, що встановлюються у верхніх пробках|корках| нагрівальних приладів.

Подаючий і зворотний трубопровід прокладають відкрито|відчиняти|. Горизонтальні трубопроводи гілок прокладають в плінтусі. Магістральні трубопроводи прокладаються в підвалі з ухилом у бік вузла управління і теплоіизолюються|.

Теплоносій – вода з параметрами 95/70 °с. Нагрівальні прилади прийняті:

v у житлових кімнатах – алюмінієві радіатори Global модель VIP-500;

v у сходовій клітці|клітині| – конвектор| без кожухуа типу|типа| "Акорд" К2А-3,68;

Приєднання нагрівальних приладів в сходовій клітці|клітині| до системи опалювання здіснюється|виробляє| по передвключеній схемі перед теплообмінником. Приєднання системи опалювання до зовнішньої теплової мережі здіснюється |виробляє| по незалежній схем| з|із| теплообмінником і циркуляційним насосом.

 

 

Гідравлічний розрахунок системи опалювання.

Метою гідравлічного розрахунку є підбір діаметрів трубопроводів так, щоб залежно від тиску, що розташовується, добитися наміченого розподілу потоків теплоносія.

 

 

2.4.1 .Гідравлічний розрахунок головного циркуляційного кільця через

Стояк №3, кв4.Визначувана витрата теплоносія на ділянці:

, кг/ч (2.4.1.1)

де Q- теплове навантаження ділянки, Вт.

Т1,Т2 – параметри теплоносія в системі °с.

Rср - середні питомі втрати тиску на тертя =150Па/м;

∑ζ -сумма коефіцієнтів місцевих опорів на ділянці;

Z – втрати тиску в місцевих опорах, Па;

Таблиця 2.4.1- Гідравлічний розрахунок головного циркуляційного кільця

Q, Вт G,кг/ч l,м d,мм V,м/с R, Rl,Па ∑ξ Z,Па Rl+Z,
Уч-ка           Па/м       Па
1--2 30,7 5,4 0,0415 2,63 14,202 5,685 19,887
2--3 54,1 3,4 0,073 7,5 25,5 2,492 27,992
3--4 69,9 0,   4,22 42,66 24,99 67,65
4--а 598,8 1,7 0,276 50,83 86,411 0,5 0,1 86,511
а--5 598,8 5,08 0,276 50,83 258,2164 74,27 332,4864
5--УУ 1013,7 2,6 0,469 140,93 366,418 105,9 472,318
УУ--6 1013,7 2,6 0,469 140,9 319,72 686,138
6--б 598,8 5,18 0,276 50,83 263,2994 0,5 0,1 263,3994
б--7 598,8 2,2 0,276 50,83 111,826 110,4 222,226
7--8 69,9 1,5 0,0945 14,22 21,33 16,59 37,92
8--9 54,1 3,4 0,073 7,5 25,5 2,49 27,
-10 30,7 5,7 0,0415 2,63 14,991 7,3 5,1 20,091
               

 

Місцеві опори на головному циркуляційному кільці

Таблиця.2.4.2-Вибір арматури і устаткування на гілці.

№ уч. Діаметр Місцеві опори Кількість ζ ∑ζ
1-2 Трійник прохідний 7,65
Відведення 1,5
Радіатор 1/2 1,3
2-3 Трійник прохідний
3-4 Хрестовина поворотна
Відведення 1,5
4-а Відведення 0,5 0,5
а-5 Хрестовина прохідний
5-ВУ Відведення 0,5
ВУ-6 Хрестовина прохідна
Відведення 0,5
6-б Відведення 0,5 0,5
б-7 Хрестовина поворотна
7-8 Трійник прохідний
Відведення 1,5
8-9 Трійник прохідний
9-10 Радіатор 1/2 1,3 0,65
Відведення 1,5

А) Визначення втрат тиску в клапані RLV.

Оскільки він встановлений в повністю відкритому положенні, то втрати тиску в ньому визначаються по формулі:

(2.4.2)

Де : Q – розрахункова витрата потоку, що проходить через клапан RLV, м3/ч.

Q= G – витрата потоку.

КVS - характеристична пропускна спроможність повністю

відкритого клапана;

(2.4.3)

Б) Вибір терморегулятора.

Опору регульованої ділянки без урахування опору терморегулятора:

,Па (2.4.4)

Де Δ РПВ – втрати тиску в приладовій вітці;

 

Опір терморегулятора Δ РПВ визначається з рівняння його зовнішнього

(2.4.5)

Δ Р IПГ= Δ РПГ+ Δ РТ+ =224,91+224,91+15=464,8 (2.4.6)

(2.4.7)

Δ Р IПГ= Δ РПГ+ Δ РТ+ =224,91+6124,79+15=6364,7 (2.4.8)

 

По діаграмі для терморегуляторів при Δ РТ =6124,7 Па і G=30,7 кг/г визначають настройку терморегулятора RTD- N DN=15 з настройкою N=4

в) Підбір автоматичних клапанів балансувань серії ASV:

Оскільки радіаторні терморегулятори мають функцію попереднього налаштування пропускної спроможності, вибираємо замочно-вимірювальний клапан ASV-М|. Клапан встановлюється в повністю|цілком| відкритому|відчиняти| положенні|становищі|.

 

Δ Р IПГ =Δ РПВ+ Δ РТ+ Δ РRLV; Па (2.4.9)

ΔР/ветви= ΔРпв+ ΔРт+ ΔРRLV=224,91+6124,79+15=6364,7Па>5кПа (2.4.10)

(2.4.11)

кV=2,5 м3

Перепа тиску|тиснення| на клапані ASV-PV|

(2.4.12)

Ступінь|міра| відкриття клапану| =62,5%. Настройка 17.

кV=1,05 м3/ч

 

г) Вибір лічильника гарячої води:

Втрати тиску в лічильниках h,м при розрахунковій витраті гарячої води q, м3/ч визначуваний по формулі:

ΔРв = 104*S*q2=104*1,11*0,6992=54,23 Па (2.4.13)

де S-гидравлическое опір лічильника;м/(м3/ч)2;

q- розрахункова витрата води на ділянці, де встановлюється лічильник;м3

Приймаємо лічильник гарячої води крыльчатый Jn3-V/3-U ø15 (одноструйный).

 

д) Вибір фільтру:

Приймаємо фільтр сітчастий з латуні з дренажною пробкою з внутрішнім різьбленням.Гідравлічний опір чистих фільтрів:

(2.4.14)

кV=2,7м3

е) Вибір кульового крана:

 

Приймаємо кульковий| кран Х2777 з|із| неіржавіючої|нержавіючої| сталі. повнопрохідний з|із| внутрішнім різьбленням.

(2.4.15)

кV =12м3/ч

 

Втрати тиску на гілці першого поверху:

Σ ΔРгілки1эт.= ΔРПВ+ ΔРТ+ ΔРRLV+ ΔРASV-M + ΔРASV-PV (2.4.16)

+ ΔРВ + ΔРФ + ΔРШ.К.= 224,92+6124,79+15+78,1+443+54,23+67,02+3,93=7011Па=7,01кПа

Таблиця 2.4.3- Гідравлічний розрахунок стояків

№уч-ка Q,Вт G,кг/ч l,м d,мм V,м/с R,Па/м Rl,Па Σξ Z,Па Rl+Z,Па
4--а 598,8 1,7 0,276 50,83 86,411 0,5 0,1 86,511
б--7 598,8 2,2 0,276 50,83 111,826 110,4 222,226

308,737

 

Таблиця 2.4.4- Віди М.О. по ділянках стояків

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.