Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок повітрообміну для холодного періоду

Порядок побудови ліній на I -d діаграмі.

1.Визначаємо коефіцієнт лучачи процесу для холодного періоду:

, кдж/кг.

2.Як і для теплого періоду наносимо аналогічно на I-d діаграму т.В (t=22ºC, φ=35%).

3. Проводимо через неї лінію паралельну лучу процесу ξх до значення вологовмісту в т. П.:

, г/кг; (5.4.11)

dв=6 г/кг;

, г/кг.

4. На I - d діаграму наносимо т.Н.

tн= - 150C, Ін= - 13 кдж/кг.

З'єднуємо т.У и т.Н. На прямій НВ знаходимо положення т.С, що характеризує параметри повітря після змішання:

, (5.4.12)

звідси знаходимо відстань

мм.

5. Через т. П’ проводимо пряму I =const до перетинання d =const й одержуємо т. К.

6.Визначаємо витрата теплоти на перший підігрів:

Q1=0.278·G ·(I - I ), Вт (5.4.13)

Визначаємо координати крапок К, С, П:

dк=4,6 г/кг, Iк=34 кдж/кг;

dс=4,6 г/кг, Iс=25 кдж/кг;

dп’=5,6 г/кг,

Q1=0,278·8510·(34–25)=21292 Вт.

7.Визначаємо кількість вологи, що випарувалася, у камері зрошення:

W =Gп (dп’– dк), г/година; (5.4.14)

W =8510·(5,6– 4,6) =8510 г/година.

 

 

 

Основні процеси обробки повітря для холодного періоду:

НСВ - перша рециркуляція.

СК - перший підігрів.

КП - охолодження й зволоження повітря в камері зрошення.

ПВ - процес зміни стану повітря в приміщенні.

Розрахунковий повітрообмін в основному приміщенні дорівнює:

, м³/година; (5.4.15)

, м³/година.

Подача рециркуляційного повітря:

,м³/година; (5.4.16)

м³/година.

Витрата зовнішнього повітря:

,м³/година; (5.4.17)

м³/година.

Перевірка:

L=L +L , м³/година; (5.4.18)

7091=5331+1760 м³/година.

 

 

Розрахунок повітрообміну по нормативній кратності

Витрата повітря визначається по формулі:

1.По вступнику повітрю:

L =K ·V , м³/година. (5.5.1)

2.По витяжному повітрю:

L =K ·V , м³/година; (5.5.2)

де Кв, Кп - кратність повітря по припливі й витяжці відповідно, 1/година, залежно від призначення будинку й виду приміщення.V – обсяг всіх приміщень, м³.

Розрахунок ведеться в табличній формі.

Якщо всі допоміжні приміщення входять в один коридор, то розраховується сумарний повітрообмін по припливі й витяжці для цих приміщень. Різницю між сумарним повітрообміном по припливі й витяжці варто подавати в загальний коридор (при надлишковій витяжці) або видаляти з коридору (при надлишкової припливі).

Таблиця 5.5.1 - Повітряний баланс

N п/п Найменування приміщення Обсяг приміщення, Vп, м. куб. Нормативна кратність Кр, 1/ч Розрахунковий повітрообмін, L, м. куб. /ч Прим.
Кп Кв
Лекційний зал 6*15*12=1080 7091,7 7091,7  
Костюмерна 7*3,5*6=147   1,5 - 220,5  
Гримерна 8*3,5*6=168  
Біліардна 4,26*3,5*7,35=109,59 328,77 547,9425 .
Кімната кружків 3,5*4,3*7,35=110,62 221,24 221,235  
Склади декорацій 3,5*7,35*3,5=90,02 - - 90,0375  
Сан вузол 3,5*3,8*6=79,8 - 2,51 - 4 приб
Вбиральня 3,8*6*3,5=79,8 - - 159,6  
    Разом: 1754,1   2279,315    
Дисбаланс:   -525,175  
Фоє 3,5*100,2=350,07   700,14   -  
Баланс: 2454,28 2279,32  
                   

 

Вибір кондиціонера для основного приміщення

 

Приймаємо кондиціонер FLEXOMIX - модульна система обробки повітря, що складає з ряду функціональних секцій, які можна комбінувати між собою відповідно до конкретних умов, забезпечуючи тим найефективнішу обробку повітря. Модулі системи мають малу конструктивну висоту й довжину, завдяки чому їх можна встановлювати в будь-яких приміщеннях і транспортувати через вузькі проходи.

FLEXOMIX підбирається по витраті повітря:

, м³/с; (5.6.1)

де Gп – продуктивність кондиціонера, кг/година., визначалася по формулі.

ρ - щільність повітря при стаціонарних умовах 1,2 кг/м³.

м³/с.

Вибираємо типорозмір кондиціонера при L=1,96 м³/с.

Приймаємо типорозмір 300

Приймаємо варіант сполучень секцій:

1. Секція заслінки FKS – 330 мм

2. Секція фільтра FFA – 410 мм

3. Змішувальна камера FBA – 615 мм

4. Секція нагрівача водяного FVA – 410 мм

5. Інспекційна секція FKM – 630 мм

6. Секція охолодження й зволоження FEF - 630 мм

7. Секція вентиляторів FAF – 890 мм

8. Секція шумоглушника FKL – 905 мм

Висота Н=805 мм, ширина в плані В=1575 мм, довжина 4820мм.

Рис. 5.6.1 - Схема прийнятих секцій кондиціонера FLEXOMIX.

Подача повітря в основне приміщення здійснюється за допомогою регульованих ґрат.

 

Визначаємо кількість ґрат:

1.Необхідна площа перетину ґрат:

, м² ; (5.6.2)

де L – витрата повітря для основного приміщення, м³/година;

V – орієнтовна швидкість повітря V 5 м/с.

м².

Приймаємо 5ґрат типу: СТД 5289 - 225×490мм, загальна площа перетинів 0,079*5=0,395 м2. F>FН.

2.Дійсну швидкість повітря визначається по формулі:

м/с; (5.6.3)

де n - число ґрат;

F - площа поперечного переріза одні ґрати, м².

м/с.

3.Кількість приточного повітря на ґрати:

м3/година; (5.6.4)

м3/година.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.