Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУкладання договорів постачання з метою визначення порядку і механізму виконання замовлень та контроль за надходженням товарів і додержанням сторонами умов договору.

 

 

В оргнізації оптових закупівель виокремлюють шість етапів (рис. 1).

Вихідним етапом оптових закупівель є вивчення попиту споживачів. Придбання товарів без урахування попиту споживачів призводить до сповільнення товарообігу, збільшення витрат обігу на їх доведення до кінцевих споживачів, а в результаті — до погіршання фінансового стану підприємств.

 

Тому на даному етапі підприємства здійснюють діагностику ринку з метою уточнення своєї маркетингової стратегії та інформаційного забезпечення закупівельної діяльності. Вивчення ринку товарів передбачає систематичний збір, обробку, аналіз і оцінку інформації про розвиток потреб, попиту і товарної пропозиції, можливості конкурентів тощо.

 

На другому етапі розробляється оперативний план оптових закупівель з

 

урахуванням виявленої потреби в асортименті, кількості і якості товарів.

 

Рис. 1. Модель організації оптових закупівель товарів

 

 

В умовах наявності на ринку значної кількості постачальників важливе значення має третій етап — обґрунтування вибору конкретного,найбільш

придатного постачальника. Раціонально закупити товари—значитьпридбати їх у необхідній кількості, потрібної якості, у необхідний час, у

 

надійного постачальника і за прийнятною ціною.

 

При обґрунтуванні вибору конкретних постачальників велике значення має інформація про стан портфеля замовлень постачальника. Портфель замовлень, наявний в окремої фірми, визначається вартістю всіх замовлень на визначений час. Інформація про зниження портфеля замовлень у постачальника може бути використана покупцем для одержання пільгових умов постачання,

 

розрахунків і одержання додаткових знижок.

 

Прийняття рішення щодо закупівлі і постачання товарів приймаєтьсяна четвертому етапі. Даний етап включає розробку проектів текстів договорів з постачальниками, укладення договорів і контрактів з ними, розробку специфікацій до договорів, підготовку та подання постачальникам рознарядок на відвантаження товарів.

 

Важливе значення в організації оптових закупівель відіграє п'ятий етап —

 

налагодження оперативного контролю за виконанням укладених договорів,

 

який передбачає одержання товарів, їх приймання та оплату, організацію складської переробки товарів. Особливу увагу при цьому звертають на виконання постачальниками своїх зобов'язань за договорами в повному обсязі,

 

застосування заходів впливу до недбайливих постачальників.

 

Економічна ефективність оптових закупівель установлюється нашостому етапі і служить підставою для вдосконалення організації закупівель товарів у майбутньому. Вона визначається зіставленням доходів від реалізації товарів і витрат обігу. Детальний аналіз витрат обігу, пов'язаних із закупівлями товарів, дозволяє підвищити рівень прибутковості торговельної діяльності.

Планування надходження товарів.

 

 

На другому етапі (оперативний план оптових закупівель) складається план оптових закупівель товарів. Якщо план надходження товарів покликаний визначити, які товари і в якій кількості треба закупити, то план закупівель має містити вказівки щодо джерел цих закупівель, строки їх здійснення та відповідальних за проведення закупівель.

 

Даний план складається за формою табл. 1.

 

При розробленні плану оптових закупівель товарів важливе значення має досягнення точки беззбитковості закупівель товарів по окремих товарних групах і від кожного постачальника.

 

 

          Таблиця 1.  
  План оптових закупівель ________ базою на 20_р  
               
Найменуванн Найменуванн       Строки  
Сум Відповідальни        
подання   уточнення  
я товарних я джерел укладаня  
а й за закупівлю замовленн специфіка  
груп закупівель договору  
    я ції  
           
               
               

 

 

Точка беззбитковості закупівель — такий обсяг закупівель товарів у і-го постачальника, при якому сума валового доходу від реалізації даних товарів покриває суму поточних витрат (1):

 

(1)

 

де Оі — мінімальний обсяг закупівель товарів у і-го постачальника; Вп — витрати обігу постійні; Рд — рівень валових доходів при реалізації даних товарів; Рвт — рівень змінних витрат обігу.

 

План оптових закупівель затверджуються керівником підприємства або начальником комерційного відділу.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.