Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсобливості охорони прав та захисту авторського права

Особливості реєстрації авторського права

Реєстрація авторського права в Україні займає 2-3 місяця. Реєстрація не є обов'язковою процедурою й здійснюється за бажанням автора або власника майнових прав. Однак факт реєстрації може бути використаний на користь автора в ситуаціях, коли має місце спір про встановлення авторства.

Реєстрацію авторського права в Україні здійснює Державна служба інтелектуальної власності.Заявки на реєстрацію авторського права подаються.

При поданні в заявці повинні міститися наступні обов'язкові матеріали:

- заява на реєстрацію авторського права;

- екземпляр твору.

Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за подання заявки у встановленому розмірі.

Подати заявкуна реєстрацію авторського права може автор, його спадкоємець або їхній правонаступник, як фізична, так і юридична особа, як самостійно, так і через довірену особу.

Розгляд заявки на реєстрацію авторського правапередбачає тільки перевірку наявності й правильності оформлення всіх необхідних документів.

Після одержання позитивного рішення за заявкою заявник повинен оплатити державне мито за видачу свідоцтва у встановленому розмірі.

Після оплати відомості про видачу свідоцтва на авторське право публікуються в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності, заносяться у відповідний Державний реєстр, а заявник одержує свідоцтво про реєстрації авторського права на твір.

 

Договори, що стосуються прав автора на твір

За договором про передачу (відчуження) прав на твіравтор передає зацікавленій особі за певну винагороду всі виключні майнові права на твір на весь строк дії авторського права. При цьому автор втрачає які-небудь майнові права на твір, але залишає за собою всі немайнові права, які є невідчужуваними.

Договір про передачу прав на використання творупередбачає передачу всіх або частини майнових прав автора зацікавленій особі на обмежений строк і на певних умовах.

Реєстрацію договорівздійснює у встановленому порядку Державна служба інтелектуальної власності. Договір на реєстрацію подає особа - власник авторського права (автор або його правонаступник) або його довірена особа. При цьому сторони зобов'язані надати один екземпляр (оригінал) договору для Державної служби інтелектуальної власності.Процедура реєстрації договорузаймає біля 2-х місяців. У результаті реєстрації в Держреєстр вносяться відомості про договір, які відразу публікуються в офіційному бюлетені Держдепартаменту, а заявник одержує відповідне свідоцтво.

 

Службові твори

Закон України «Про авторське право та суміжні права» оперує терміном «службовий твір», у ЦК України вживається термін «твір, створений у зв'язку з виконанням трудового договору».

Згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» службовий твір - це твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків згідно службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Службові обов'язки - це обов'язки працівника, визначені в трудовому договорі, посадових інструкціях, які передбачають виконання певних робіт. Наприклад, вести бухгалтерський облік, писати комп'ютерну програму, вести листування.

Службове завдання- це завдання роботодавця, в якому він доручає працівникові виконати ті чи інші обов'язки. Наприклад, службове завдання вдосконалити комп'ютерну програму з розрахунку собівартості виробництва по одному з продуктів роботодавця.

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи чи організації (або уповноваженим ним органом) або фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи чи організації (або уповноваженим ним органом) чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

 

 

Захист авторського права

Порушенням прав автора твору є:

- дії, що порушують немайнові та майнові права автора;

- піратство;

- плагіат;

- ввезення на територію України екземплярів твору без дозволу осіб, що володіють авторським правом;

- дії, які створюють загрозу порушення авторського права;

- дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права;

- підроблення, зміна або вилучення інформації про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права;

- поширення, ввезення на територію України, публічне сповіщення творів, з яких без дозволу була вилучена або змінена інформація про управління правами.

Форми захисту прав автора

Неюрисдикційна – передбачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту своїх авторських прав на твір, які здійснюються ними самостійно, без звернення в державні або інші компетентні органи. При цьому маються на увазі тільки законні способи захисту, такі, як, наприклад, повідомлення порушника про існування авторських прав і пропонування вирішити суперечку шляхом переговорів.

Юрисдикційна – передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав або прав, що оскаржуються. Суть такої форми захисту полягає в тому, що особа, права якої порушені неправомірними діями, може звернутися за захистом своїх прав у спеціально вповноважені державні органи - суд, Антимонопольний комітет і ін.

Юрисдикційна форма захисту прав автора може здійснюватися з використанням таких процедур:

Цивільно-правова – найпоширеніша процедура вирішення спорів відносно прав автора на твір. Головна мета - не покарання порушника, а відновлення прав і компенсування збитків. У зв'язку із цим законодавство України встановило досить широкий спектр способів захисту:

- визнання виключного права;

- визнання недійсним договору відносно прав автора на твір;

- припинення дій, що порушують авторське право;

- відновлення положення, що існувало до порушення права;

- компенсування збитків і інші способи компенсування матеріального збитку;

- компенсування морального (нематеріального) збитку;

- визнання незаконним рішення державного органа.

Підставою для притягнення порушника до цивільно-правової відповідальності є звернення власника авторських прав з позовом у суд.

Кримінально-правова процедура вирішення спорів передбачає притягнення порушника до кримінальної відповідальності. Однак, щоб кваліфікувати правопорушення на авторський твір як кримінальний злочин, необхідно, щоб йому були властиві такі ознаки даного злочинного діяння, як: повторність, здійснення дій за попередньою змовою групою осіб, нанесення матеріальних збитків у великих або особливо великих розмірах, здійснення подібних дій службовою особою з використанням службового становища. При цьому суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом із прямою формою вини.

Кримінально-правова відповідальність передбачає такі види покарання, як штраф, виправні роботи, позбавлення волі, конфіскація майна.

Адміністративно-правова процедура зводиться, переважно, до звернення особи, авторські права якого порушені, зі скаргою в Антимонопольний комітет України або інший відповідний компетентний орган, уповноважений розв'язувати дані питання. При цьому будь-яке рішення такого державного органа може бути потім оскаржено в судовому порядку.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.