Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок сил і засобів для гасіння пожежі

Додаток 1

Розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі

Методика розрахунку основних параметрів пожежі

Кругова форма розвитку пожежі:

площа

;

периметр

;

фронт

.

де: - лінійна швидкість розповсюдження пожежі, м/хв ([1]. – С.22);

- перші 10 хв вільного розвитку пожежі (const);

- час вільного розвитку пожежі на момент локалізації без урахування .

 

Кутова форма розвитку пожежі:

площа

де: k - коефіцієнт, що враховує кут розвитку пожежі (k = 0,5 при куту 1800; k = 0,25 при куту 900)

периметр

,

де: - кут, в середині якого проходить розвиток пожежі, рад. (1 рад≈57°);

фронт

Прямокутна форма розвитку пожежі:

площа

де: а – фронт пожежі, м

в – радіус (шлях), у межах якого поширилася пожежа, м.

периметр

фронт

де n – кількість напрямків розвитку пожежі в горизонтальній проекції.

Методика розрахунку необхідних сил та засобів при гасінні водою

 

1. Визначення площі гасіння пожежі:

, – прямокутна форма розвитку пожежі

де: a – довжина фронту пожежі, м;

n – кількість напрямків введення сил і засобів на гасіння;

hг – глибина гасіння, м.

- кругова форма розвитку

- кутова форма розвитку:

K – коефіцієнт, що враховує кут розвитку (900; 1800; 2700) ([1]. – С. 164 ).

2. Визначення необхідної витрати вогнегасної речовини на гасіння пожежі:

,

де: Iн – інтенсивність подавання вогнегасної речовини, л/с × м2. ([1]. – С. 51-57 )

 

3. Визначення необхідної витрати вогнегасної речовини на захист будівель, конструкцій тощо:

,

 

4. Визначення загальної витрати вогнегасної речовини на гасіння пожежі та на захист:

5. Визначення кількості технічних приладів для гасіння пожежі:

,

де: qгст – витрата ствола на гасіння пожежі, л/с ([1]. – С. 111, 112).6. Визначення кількості технічних приладів для захисту:

7. Визначення загальної кількості стволів на гасіння пожежі та на захист:

8. Визначення кількості АЦ:

,

де: Qпн – подача води насосом пожежного автомобіля згідно із схемою подавання на гасіння пожежі, л/с;

9. Визначення кількості рукавів для організації гасіння пожежі:

,

де: 1,2 – коефіцієнт рельєфу місцевості;

L – відстань від вододжерела до місця пожежі, м;

nм.л. – кількість магістральних ліній;

20 – довжина одного пожежного рукава, м.

10. Визначення кількості особового складу:

Nо/с = (Nо/сГ + Nо/сЗ + Nо/сПБ + Nо/сКПП + Nо/сКР + Nо/сзв) × Кр, чол.,

де:

Nо/сГ – кількість о/с на гасіння;

Nо/сЗ – кількість о/с на захист;

Nо/сПБ – кількість о/с на постах безпеки;

Nо/сКПП – кількість о/с на контрольно-перепускному пункті ланок ГДЗС;

Nо/сКР – кількість о/с по контролю за насосно-рукавною системою;

Nо/сзв – кількість о/с на зв’’язок (КГП, НШ, НТ);

Кр – коефіцієнт резерву о/с.(Кр = 1,5)

 

11. Визначення кількості відділень на основних пожежних автомобілях:

 

Nвід. = Nо/с/NО/Р, од.

де: Nо – кількість оперативног розрахунку

на 1 АЦ.(NО/Р = 4)

на 1 АНР (Nо = 5).

 

Методика розрахунку сил і засобів для організації перекачування води до місця пожежі

Перекачування води з насосу в насос

 

 

Перекачування води з насоса в цистерну

 

 

Перекачування води з насоса через проміжну ємкість

 

 

 


Комбінація способів перекачування води

 

 


1. Визначають граничну відстань від головного пожежного автомобіля в рукавах, який безпосередньо забезпечує роботу стволів та генераторів на оперативних позиціях:

, рукавів,

де: Нн - максимальний робочий напір у насосі, м;

Нр - напір біля розгалудження, м;

Zм - коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості (“+” - підйом; “-“ - опускання), м;

Zст - найбільша висота підйому (“+”) або спуску (“-”) ствола, м;

S -опір одного пожежного рукава в магістральній лінії довжиною 20 м([1].–С.130);

Q - сумарна витрата води найбільш навантаженої магістральної лінії, л/с.

2. Відстань між пожежними машинами при перекачуванні води (довжина ступеню перекачування):

, рукавів,

де: Нвх - напір на виході магістральної лінії ступеню перекачування (приймаємо в залежності від способу та умов перекачування, м).

3. Кількість ступенів перекачування:

,

де: Nр - кількість рукавів в магістральній лінії, шт.,

4. Загальна кількість пожежних автомобілів для подавання води вперекачку (складається з кількості ступенів перекачування і головного пожежного автомобіля):

Фактична відстань від головного пожежного автомобіля до місця пожежі:

Додаток 1

Розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.