Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМИ № 8. СУДОВІ ВИТРАТИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

План:

1. Судові витрати.

2. Склад судових витрат.

3. Розподіл господарських витрат

Література:

1. Абрамов М.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 2003. – 336 с.

2. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Д.М.Притика, ред. К.К. Гулий. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Х.: Консум, 2002. – 320 с.

5. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. Беляневич В.Е. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

6. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

7. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

8. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

9. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

10. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

11. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

12. Закон України «Про судовий збір» вiд 08.06.2011р. (в редакцiї вiд 07.10.2012р.)//Відомості Верховної Ради.- 2011.- N 24.-Ст.207.

13. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

14. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права».15. Вищий господарський суд; Постанова «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18// Вісник господарського судочинства від 01.2012 2012 р., № 1, стор. 27.

ТЕМИ № 9. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.

План:

1.Процесуальні строки.

2.Види строків.

3.Встановлення та обчислення процесуальних строків.

4. Закінчення процесуальних строків.

5. Зупинення процесуальних строків.

Література:

16. Абрамов М.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 2003. – 336 с.

17. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

18. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

19. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Д.М.Притика, ред. К.К. Гулий. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Х.: Консум, 2002. – 320 с.

20. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. Беляневич В.Е. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

21. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

22. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

23. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

24. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

25. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

26. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

27. Закон України «Про судовий збір» вiд 08.06.2011р. (в редакцiї вiд 07.10.2012р.)//Відомості Верховної Ради.- 2011.- N 24.-Ст.207.

28. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

29. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права».

30. Вищий господарський суд; Постанова «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18// Вісник господарського судочинства від 01.2012 2012 р., № 1, стор. 27.

 

 

ТЕМА №10. ПОЗОВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

План:

1. Подання позову. Форма і зміст позовної заяви. Ціна позову. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів.

2. Документи, що додаються до позовної заяви.

3. Відзив на позовну заяву. Подання зустрічного позову.

Література:

31. Абрамов М.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 2003. – 336 с.

32. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

33. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

34. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Д.М.Притика, ред. К.К. Гулий. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Х.: Консум, 2002. – 320 с.

35. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. Беляневич В.Е. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

36. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

37. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

38. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

39. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

40. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

41. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

42. Закон України «Про судовий збір» вiд 08.06.2011р. (в редакцiї вiд 07.10.2012р.)//Відомості Верховної Ради.- 2011.- N 24.-Ст.207.

43. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

44. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права».

45. Вищий господарський суд; Постанова «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18// Вісник господарського судочинства від 01.2012 2012 р., № 1, стор. 27.

ТЕМА № 11: ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ В ЗАСІДАННІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

План:

1. Прийняття позовної заяви. Підстави відмови у прийнятті позовної заяви.

2. Підстави повернення позовної заяви. Правові наслідки.

3. Право на звернення до господарського суду. Порушення справ у господарському суді.

4. Дії судді по підготовці справи до розгляду.

5. Підстави та заходи до забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.

 

Література

1. Абрамов М.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 2003. – 336 с.

2. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

4. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

5. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

6. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

7. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

8. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

11. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права».

12. Вищий господарський суд; Постанова «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18// Вісник господарського судочинства від 01.2012 2012 р., № 1, стор. 27.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.