Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА № 12: ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В ЗАСІДАННІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

План:

6. Порядок вирішення господарських спорів в господарському суді. Строк вирішення спору.

7. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

8. Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду.

9. Протоколи. Протокол судового засідання. Зауваження на протокол судового засідання.

10. Порядок прийняття рішення. Зміст рішення. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

11. Винесення ухвали та її зміст. Розсилання рішень та ухвал. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

12. Додаткове рішення, ухвала. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали.

 

Література

13. Абрамов М.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебник. – Харьков: Одиссей, 2003. – 336 с.

14. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

15. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

16. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

17. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

18. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

19. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

20. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

21. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

22. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

23. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права».

Вищий господарський суд; Постанова «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18// Вісник господарського судочинства від 01.2012 2012 р., № 1, стор.

ТЕМА № 13: ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ТА КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ.

 

План:

1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Право апеляційного оскарження.

2. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання). Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Строк розгляду апеляційної скарги (подання).

3. Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення.

4. Постанова апеляційної інстанції.

5. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Право касаційного оскарження.

6. Порядок розгляду касаційної скарги (подання). Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Строк розгляду касаційної скарги (подання).

7. Повноваження касаційної інстанції.

Література

1. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283с.

2. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Д.М.Притика, ред. К.К. Гулий. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Х.: Консум, 2002. – 320 с.

4. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

5. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

6. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

7. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

8. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

11. Постанова Вищого господарського суду «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України» від 17.05.2011 № 7 // Вісник господарського судочинства від 06.2011, 2011 р., № 3, стор. 23.

12. Постанова Вищого господарського суду «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України» від 11.10.2010 № 2 // Вісник господарського судочинства 2011 р., № 1, стор. 20.

13. Постанова Вищого господарського суду «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами» від 26.12.2011 № 17// Вісник господарського судочинства від 01.2012, 2012 р., № 1, стор. 23.

 

ТЕМА № 14: ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ. ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ.

 

 

План:

1.Перегляд судових рішень Верховним судом України: загальна характеристика.

2.Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленними обставинами.

Література

14. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283с.

15. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

16. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Д.М.Притика, ред. К.К. Гулий. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Х.: Консум, 2002. – 320 с.

17. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

18. Костюк В.Л., Біла К.М., Бонтлаб В.В., Логун Л.В., Мельник В.П. Господарське процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Ін Юре, 2009. – 223 с.

19. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

20. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

21. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

22. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

23. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992.- N 31.- Ст.440.

24. Постанова Вищого господарського суду «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України» від 17.05.2011 № 7 // Вісник господарського судочинства від 06.2011, 2011 р., № 3, стор. 23.

25. Постанова Вищого господарського суду «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України» від 11.10.2010 № 2 // Вісник господарського судочинства 2011 р., № 1, стор. 20.

26. Постанова Вищого господарського суду «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами» від 26.12.2011 № 17// Вісник господарського судочинства від 01.2012, 2012 р., № 1, стор. 23.

 

ТЕМА № 15. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

План:

1. Загальна правила виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду

2. Підстави для виконання судових рішень. Вимоги законодавства щодо наказу господарського суду.

3. Строк і порядок пред’явлення наказу до виконання.

4. Підстави та порядок надання відстрочки чи розстрочки виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

5. Поворот виконання рішення, постанови господарського суду.

6. Право господарського суду на зупинення виконання судового рішення.

Література

1. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283с.

2. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Д.М.Притика, ред. К.К. Гулий. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Х.: Консум, 2002. – 320 с.

4. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

5. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янец Д.М. Господарське процесуальне право України: Підручник – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 378 с.

6. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996.- N 30.- Ст. 141.

7. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. - 2010.- N 27-28.- Ст.180.

9. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 21.04.1999 р. (в редакцiї вiд 07.10.2012р.)//Відомості Верховної Ради.- 1999.- N 24.-Ст.207.

10. Закон України «Про державну виконавчу службу» //Відомості Верховної Ради.-1998.- N 36-37.- Ст.243) .Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.