Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. ПУЛЮЯ

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ,

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

ТЕОРІЯ

МЕХАНІЗМІВ І МАШИН

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО

ПРОЕКТУ І ПРОЕКТНІ ЗАВДАННЯ

 

Тернопіль 2016

Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Аналіз і синтез механізмів”. Підгурський М. І. ,Довбуш А. Д. , Хомик Н. І.


 

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні методичні вказівки…………………………………………..4

Розділ ІІ. Об’єм і зміст курсового проекту………………………………...…..4

Розділ ІІІ. Зміст і оформлення розрахунково-пояснювальної записки…….....6

Розділ IV. Методичні вказівки до виконання розділів курсового проекту…..7

Розділ V. Завдання на курсовий проект………………………………………..25

Розділ VI. Додатки


 

І. Загальні методичні вказівки

Курсове проектування по теорії механізмів і машин – один із основних видів вивчення курсу, перша самостійна робота студентів по комплексному проектуванню і дослідженню взаємозв’язаних механізмів, що є складовими частинами машин і приладів.

Курсовий проект охоплює основні розділи курсу. В процесі його виконання у студентів виробляються навички проектування шарнірно-стержневих, кулачкових, зубчастих та інших механізмів. Проект знайомить з методикою вибору і оцінки різних схем і основних параметрів механізмів, з їх кінематичними, динамічними і силовими розрахунками.

ІІ. Об’єм і зміст курсового проекту

Курсовий проект складається із 3-х аркушів формату А1 розміром 594х841мм і розрахунково-пояснюючої записки в об’ємі 25-30 сторінок формату А4.

При виконанні курсового проекту рекомендується дотримуватися такої послідовності.Аркуш 1. Структурний і кінематичний аналіз механізму.

1.1 Провести структурний аналіз заданої схеми механізму.

1.2 Визначити крайні положення веденої ланки, до якої прикладена сила виробничого опору; визначити робочий і холостий ходи механізму.

1.3 Прийнявши одне із крайніх положень за нульове (початок робочого ходу), побудувати n положень механізму (кількості положень задається викладачем).

1.4 Побудувати плани швидкостей і прискорень для двох вибраних положень механізму (робочого і холостого ходів).

1.5 Визначити кутові швидкості і кутові прискорення всіх ланок механізму для двох положень і показати їх напрямки на кінематичні схемі механізму.

1.6 Методом діаграм дослідити кінематику точки ланки (побудувати графіки шляху, швидкості та прискореннь), до якої прикладена сила виробничого опору.

1.7 Порівняти числові значення швидкостей і прискорень, одержаних методом планів і методом кінематичних діаграм, прийнявши за основу плани швидкостей та прискорень. Відносна похибка не повинна перевищувати 5%.

1.8 Результати обчислень звести в таблиці на кресленні.

Аркуш 2. Силовий аналіз механізму

2.1. Визначити сили ваги, сили інерції і моменти сил інерції всіх ланок для одного положення механізму (робочого ходу).

2.2. Методом планів сил провести силовий розрахунок механізму для одного положення (робочого ходу).

2.3. Визначити реакції у всіх кінематичних парах механізму. Значення реакції звести в таблиці на кресленні.

2.4. Визначити зрівноважувальну силу з плану сил.

2.5. Методом “жорсткого важеля” Жуковського визначити зрівноважувальну силу для одного положення (робочого ходу) з врахуванням сил ваги, інерції і виробничого опору.

2.6. Порівняти значення зрівноважувальних сил, одержаних методом планів і методом Жуковського. Відносна похибка не повинна перевищувати 5%.

Аркуш 3. Синтез зубчастого і кулачкового механізмів

Зубчастий механізм

3.1.1. Мінімальне число зубів ведучого колеса прийняти .

3.1.2. Виконати геометричний розрахунок нормальної циліндричної зубчастої передачі.

3.1.3. Накреслити по три зуби кожного колеса, показавши теоретичну і робочі лінії зачеплення, робочі частини профілів зубів. Визначити коефіцієнт перекриття. Масштаб зубчастого механізму прийняти таким, щоб висота зуба на кресленні була не менше 40мм.

Кулачковий механізм

3.2.1. За заданим законом прискорення або його аналога побудувати графіки швидкості і переміщення штовхача.

3.2.2. Мінімальний радіус основного кола кулачка прийняти

,

де – переміщення штовхача.

3.2.3. Побудувати теоретичний і робочий профілі кулачка.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.