Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПристрої підготовки проби до аналізу

1підготовка твердих,рідких,газоподібних проб до аналізу.

2.типова схема пробо підготовки газоаналізаторів

3.хімічні селективні фільтри

4Осушка проби

5збуджувачі витрат

21,22.При аналізі багатокомпонентних сумішей бувають випадки коли в склад суміші входять не вимірювальні компоненти,які сильно спотворюють покази первинного перетворювача.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання хімічних селективних фільтрів, які працюють на принципі розділення очистки не вимірювальних компонентів.Як правило такі фільтри модна поділити на 2 типи:1-адсорбції(поверхні),2-абсорбції(в об’ємі)

Згідно теорії Ленгюра на поверхні твердого тіла (абсорбенту) є активні центри в яких відбувається адсорбція молекул газу під дією поверхневих сил.

Значення адсорбції залежить від температури , тиску газу концентрації а також від природи і структури адсорбенту, змінюючи ці параметри можемо створити адсорбенти для потрібних молекул газу ,які будуть вилучатися із газової суміші.Одним із кращих способів розділення газової суміші є рідинні поглиначі, підбираючи розчинник видаляють непотрібну газову складову із суміші.Останнім часом почались використовуватися для розділення багатокомпонентних сумішей полімерні матеріали у вигляді трубки або мембрани.Принцип роботи полягає в тому що в організоване середовище вводять трубку (U- подібної форми) або камеру з мембраною в яких відбувається селективна дифузія вимірювального компоненту газу.

Мембрану підбирають таким чином , щоб вони дозволяли дифундувати через них лише певним молекулам ,як правило це різні полімери, наприклад для селективного виділення N2O,CO2,He, товщиною 5 мкм та етил целюлозу -1.25мкм.Збуджувачі витрат

Увипадках коли газова проба відбирається під тиском більшим ніж атмосферний і відсутні елементи фільтрації,збуджував витрат проби можна не використовувати.Увипадках якшо в системі є формуючі елементи які створюють газодинамічний опір то без збуджувачів витрат необійтись.

Збуджувачі витрат поділяють на пристрої рівномірного потоку та пульсуючі.

Рівномірний потік :струменеві,відцентрові

Пульсуючі:роторні,мембранні,поршневі.

За Характером роботи :вакум насоси,нагнітачі.

Зточки зору герметичності газової схеми менші вимоги до останньої мають бути при використанні нагнітачів(непідсмоктується повітря із навколишнього середовища)

Розглянемо деякі схеми збуджувачів витрат:

А)поршневі

В Циліндричному корпусі –поршень, при русі в одну сторону середовище через вхідний канал всмоктується а при зворотньому русі через вихідний клапан нагнітається.переваги:високий ККД та можливість створення дуже великих тисків.НЕДОЛІК: складність конструкції та регулювання.

РИС 5.1

 

 

Б)ШИВЕРНІ(ПЛАСТИНЧАСТІ)

Вкорпусі з ексцентриситетом розтшований ротор з пазами в яких знаходяться пластини.При обертанні пластини пос=чергово висковзують із пазів захоплюючи середовище та створюючи його нагнітання.Під пластини можуть ставитися пружини стиску, для біль надійного притиснення пластини до корпусу, про те при цьому збільшується тертя та інтенсивно зношуються пластини.

Переваги:зручний обертальний рух,відсутні будь які клапана.

Недоліки:Низький ККД внаслідок тертя та бокових зазорів між пластинками і корпусом,можливість заклинювання при попаданні механічних частинок.

В)МЕМБРАННИЙ

Мембранні подібні до поршневих замість поршня використовуються гнучка мембрана, на відміну від поршневих створюють менші тиски за рахунок меншого ходу мембрани.По витратам мають високу продуктивність.

 

 

Г)ЗУБЧАСТІ За рахунок зубців є ще плюси з сторони всмоктування в сторону нагнітання, між зубцями середовище не проходить.Прості ,компактні, невеликий ККД та виробничість (бокові зазори)

Д)Осьові

НЕДОЛІКИ:невеликі тиски, є робоче колесо з лопатями характеризує знаходження по центру.

Переваги:високий ККД , простота , реверсивність.

С)відцентрові(радіальні)

Врадіальному корпусі розташовується робоче колесо з лопатями при обертанні якого середовище, шо надходить в осьовому напрямку, закручується колесом і під дією відцентрових сил випускається в перпендикулярному напрямку(радіальному) до всмоктування.

РЕГУЛЯТОРИ ВИТРАТ ТИСКУ

1.ВИМІРЮВАЧІ ВИТРАТ.

2.Регулятори витрат.

3.регулятори тиску.

ВИМІРЮВАЧІ ВИТРАТ

ЯК зазначалося вище при підготовці проби є дуже актуальним стабілізація витрати та тиску, про те для нього спочатку треба виміряти ці величини щоб їх стабілізувати.Розглянемо більш детально вимірювачі витрат.

Витрата речовини може виражатися у різних одиницях вимірювань:

-обємна витрата(г/хв.,м3/с, ітд),масові витрати(кг/с,кг/хв.)

Відповідно витратоміри поділяють на 2 групи:обємні , масові.

За принципом дії витратоміри:

1група-змінного перепаду тиску,2група-постійного перепаду тиску,3 група –теплові,4 –турбінні,5 метод мітки

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.