Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Адміністративні стягнення, передбачені за порушення ПДР





Статтi КУпАП Види адмiнiстративних порушень Розмiр штрафу або iншi стягнення
Стаття 80 Випуск в експлуатацiю автомобiлiв, лiтакiв, суден та iнших пересувних засобiв i установок, у яких вмiст забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, а також рiвень впливу фiзичних факторiв, здiйснюваного, утворюваного ними пiд час роботи, перевищують установленi нормативи - штраф на посадових осіб, громадян - суб’єктів господарської діяльності 1360 грн.
Стаття 81 Експлуатацiя громадянами автомототранспортних та iнших пересувних засобiв i установок, у яких вмiст забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, а також рiвень впливу фiзичних факторiв, здiйснюваного, утворюваного ними пiд час роботи, перевищують установленi нормативи - штраф 510 грн.
Стаття 121 Порушення водiями правил експлуатацiї транспортних засобiв, правил користування ременями безпеки або мотошоломами  
ч.1 Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду - штраф 340 грн.
ч.2 Керування водiями транспортними засобами, якi використовуються для надання послуг з перевезення пасажирiв, що мають несправностi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, або технiчний стан i обладнання яких не вiдповiдає вимогам стандартiв, правил дорожнього руху i технiчної експлуатацiї - штраф 680 грн.
ч.3 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цiєї статтi - позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд п'яти до десяти дiб
ч.4 Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами - штраф 51 грн.
ч.5 Керування водiями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерним знаком, закрiпленим у не встановленому для цього мiсцi, закритим iншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi двадцяти метрiв, перевернутим чи неосвiтленим, а також без талона про проходження державного технiчного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не вiдповiдає вимогам стандарту - штраф 170 грн.
ч.6 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi - штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого
Стаття 121-1 Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах, знищенi або пiдробленi - штраф 255 грн.
Стаття 121-2 Порушення правил перевезення пасажирiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв  
ч.1 Перевезення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, пасажирiв понад максимальну кiлькiсть, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб, а також перевезення водiями транспортних засобiв, що здiйснюють мiжмiськi чи мiжнароднi перевезення, пасажирiв, кiлькiсть яких перевищує кiлькiсть мiсць для сидiння, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб - штраф 170 грн.
ч.2 Порушення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, правил зупинки пiд час здiйснення посадки (висадки) пасажирiв - штраф 255 грн.
ч.3 Перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв одним водiєм - штраф 170 грн.
Стаття 122 Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення iнших правил дорожнього руху  
ч.1 Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на двадцять кiлометрiв на годину, порушення вимог дорожнiх знакiв та розмiтки проїзної частини дорiг, правил перевезення вантажiв, буксирування транспортних засобiв, зупинки, стоянки, проїзду пiшохiдних переходiв, ненадання переваги у русi пiшоходам на нерегульованих пiшохiдних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобiв заборони рухатися тротуарами чи пiшохiдними дорiжками - штраф 255 грн.
ч.2 Порушення водiями транспортних засобiв правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобiв загального користування, проїзд на заборонний сигнал свiтлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русi маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону i зустрiчного роз'їзду, безпечної дистанцiї або iнтервалу, розташування транспортних засобiв на проїзнiй частинi, порушення правил руху автомагiстралями, користування зовнiшнiми освiтлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи змiнi його напрямку, використання цих приладiв та їх переобладнання з порушенням вимог вiдповiдних стандартiв, користування водiєм пiд час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технiчними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водiїв оперативних транспортних засобiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди - штраф 425 грн.
ч.3 Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п'ятдесят кiлометрiв на годину, ненадання переваги в русi транспортним засобам аварiйно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, мiлiцiї, що рухаються з увiмкненими спецiальними свiтловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпецi руху - штраф 510 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин
ч.4 Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, а саме: примусили iнших учасникiв дорожнього руху рiзко змiнити швидкiсть, напрямок руху або вжити iнших заходiв щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки iнших громадян, що пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, потерпiлого, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами - штраф 680 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року
Стаття 122-2 Невиконання водiями вимог працiвника мiлiцiї, а водiями вiйськових транспортних засобiв - вимог посадової особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу - штраф 153 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців
Стаття 122-4 Залишення водiями транспортних засобiв, iншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил мiсця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетнi - штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб
Стаття 122-5 Порушення визначеного порядку встановлення i використання на транспортних засобах спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв - штраф 850 грн. з конфіскацією спеціальніх світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої
Стаття 123 Порушення водiями транспортних засобiв правил проїзду залiзничних переїздiв  
ч.1 В'їзд водiїв на залiзничний переїзд на заборонений сигнал свiтлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумi або коли до переїзду наближається поїзд - штраф 340 грн.
ч.2 Iншi порушення правил проїзду залiзничних переїздiв, крiм передбачених частиною першою цiєї статтi - штраф 255 грн.
ч.3 Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки та пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами - штраф 340 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин
Стаття 124 Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна - штраф 340 грн. або позбавлення керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року
Стаття 124-1 Ненадання посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй i громадянами транспортних засобiв, що їм належать, працiвникам мiлiцiї та медичним працiвникам, а також ненадання вiйськових транспортних засобiв посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невiдкладних випадках - штраф 68 грн.
Стаття 126 Керування транспортними засобами особами, якi не мають вiдповiдних документiв або не пред'явили їх для перевiрки  
ч.1 Керування транспортними засобами водiями, якi не мають при собi або не пред'явили чи не передали для перевiрки посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, талона до нього, реєстрацiйних та iнших документiв, що пiдтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документiв на вантаж, що перевозиться, лiцензiйної картки на транспортний засiб, а так само полiса (договору) обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка") - штраф 425 грн.
ч.2 Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особi, яка не має права керування таким транспортним засобом - штраф 510 грн.
ч.3 Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами - штраф 510 грн.
Стаття 127 Порушення правил дорожнього руху пiшоходами, велосипедистами та особами, якi керують гужовим транспортом, i погоничами тварин  
ч.1 Непокора пiшоходiв сигналам регулювання дорожнього руху, перехiд ними проїзної частини у невстановлених мiсцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання iнших правил дорожнього руху - попередження або штраф 51 грн.
ч.2 Порушення правил дорожнього руху особами, якi керують велосипедами, гужовим транспортом, i погоничами тварин - штраф 85 грн.
ч.3 Тi самi порушення, вчиненi особами, зазначеними в частинах першiй або другiй цiєї статтi, якi перебувають у станi сп'янiння - штраф 136 грн.
ч.4 Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки - штраф 170 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин
Стаття 127-1 Порушення порядку перевiрки технiчного стану транспортного засобу  
ч.1 Неналежне проведення перевiрки технiчного стану транспортного засобу та видача вiдповiдного документа про його технiчну справнiсть - штраф на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, 1530 грн.
ч.2 Видача талона про проходження державного технiчного огляду без документа, що пiдтверджує технiчну справнiсть транспортного засобу - штраф на посадових осіб 1530 грн.
Стаття 128 Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан яких не вiдповiдає встановленим вимогам або без необхiдних документiв, передбачених законодавством  
ч.1 Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан, обладнання або комплектнiсть яких не вiдповiдає вимогам правил i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технiчної експлуатацiї, переобладнаних без вiдповiдного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технiчного огляду або без полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка") чи без лiцензiйної картки на транспортний засiб, без вiдмiток у дорожньому листi про проходження щозмiнного медичного огляду та контролю технiчного стану, а також направлення в рейс одного водiя при здiйсненнi пасажирських перевезень на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв - штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi 680 грн.
ч.2 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi - штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi 850 грн.
Стаття 128-1 Порушення або невиконання правил, норм та стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху  
ч.1 Порушення або невиконання правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi пiд час виготовлення та ремонту транспортних засобiв i деталей до них або встановлення на них iнших предметiв додаткового обладнання, не передбаченого конструкцiєю транспортного засобу, а також пiд час будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв i дорожнiх споруд - штраф 1700 грн.
ч.2 Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна - штраф 1250 грн.
Стаття 129 Допуск до керування транспортними засобами або суднами водiїв чи судноводiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або осiб, якi не мають права керування транспортним засобом  
ч.1 Допуск до керування транспортними засобами водiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння, або у хворобливому станi, або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду - штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi 425 грн.
ч.2 Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом - штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi 340 грн.
Стаття 130 Керування транспортними засобами або суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї  
ч.1 Керування транспортними засобами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також передача керування транспортним засобом особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а так само вiдмова особи, яка керує транспортним засобом, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї - штраф на водіїв 3400 грн. або позбавлення права керування транспортними засабами від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб і на іншіх осіб - накладення штафу від 3400 до 5950 гр. або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб
ч.2 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi - на водіїв - позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд 2 до 3 рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмiнiстративний арешт на строк вiд 10 до 15 дiб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого
ч.3 Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалась адмiнiстративному стягненню за керування транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, за вiдмову вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї - на водіїв - позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - адміністративний арештна строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу
ч.4 Вживання водiєм транспортного засобу пiсля дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як транспортний засiб був зупинений на вимогу працiвника мiлiцiї, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду - позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд 2 до 3 рокiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд 10 до 15 дiб
Стаття 132-1 Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями або залiзничними переїздами - штраф на водiїв вiд 510 до 680 грн. i на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - 680 грн.
Стаття 133-1 Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданнi послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв автомобiльним транспортом  
ч.1 Здiйснення регулярних перевезень пасажирiв на постiйних маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом або без паспорта маршруту - штраф на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi 340 грн.
ч.2 Порушення правил надання послуг з перевезення органiзованих груп дiтей або туристiв - штраф на водіїв 595 грн., на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi 680 грн.
ч.3 Вiдхилення вiд визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, незаїзд на автостанцiю (автовокзал), якщо такий заїзд передбачений розкладом руху автобуса або маршрутного таксомотора - штраф 34 грн.
ч.6 Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв - штраф на водіїв 680 грн., на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi 1020 грн.
ч.8 Зберiгання транспортних засобiв, що використовуються для перевезення пасажирiв на комерцiйнiй основi, поза встановленими мiсцями їх стоянки - штраф 680 грн.
ч.9 Перевезення пасажирiв чи вантажiв водiєм, який не пройшов щозмiнного передрейсового медичного огляду водiїв транспортних засобiв, або перевезення без проведення передрейсового контролю технiчного стану транспортних засобiв - штраф 510 грн.
Стаття 139 Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв i технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення  
ч.1 Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв, трамвайних колiй, технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, самовiльне знiмання, закриття чи встановлення технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числi забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення та попередження iнших учасникiв руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, вiдповiдальними за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадянами - суб'єктами господарської дiяльностi заходiв щодо заборони руху пiдвiдомчих технологiчних транспортних засобiв, сiльськогосподарської технiки i машин на гусеничному ходу автомобiльними дорогами i вулицями, покриття яких може бути пошкоджене - штраф на громадян 340 грн., або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, і штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - 510 грн., або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин
ч.2 Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв чи iншого майна - штраф на громадян 510 грн., або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, і штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - 680 грн., або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
Стаття 140 Порушення правил, норм i стандартiв при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобiльних дорогах i вулицях мiсць провадження робiт  
ч.1 Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, залiзничних переїздiв, iнших дорожнiх споруд, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненнi умов, якi загрожують безпецi руху, або неприйняття своєчасних заходiв до вiдновлення безпечних умов для руху - штраф на посадових осiб 1020 грн.
ч.2 Порушення визначеного законодавством порядку погодження з Державною автомобiльною iнспекцiєю: встановлення рекламоносiїв, технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху, проведення будь-яких робiт на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах; розроблення проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю i ремонт автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв та об'єктiв дорожнього сервiсу; здiйснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобiв загального користування - штраф на громадян 340 грн. і на посадових осiб, громадянами - суб'єктам господарської дiяльностi 510 грн.
ч.3 Порушення нормативiв щодо обладнання на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах мiсць: провадження робiт, залишення дорожнiх машин, будiвельних матерiалiв, конструкцiй тощо, а так само неусунення пiсля закiнчення робiт перешкод i неприведення автомобiльної дороги, вулицi, залiзничного переїзду в стан, що гарантує безперешкодний i безпечний рух транспортних засобiв та пiшоходiв - штраф на громадян 510 грн. і на посадових осiб, громадянами - суб'єктам господарської дiяльностi 680 грн.
ч.4 Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки або пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна - штраф на громадян 680 грн. і на посадових осiб, громадянами - суб'єктам господарської дiяльностi 850 грн., або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб
Стаття 188-28 Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України щодо усунення порушень правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху - штраф 255 грн.

 

ЛЕКЦІЯ 16 Проїзд перехресть

 

Нерегулируемые перекрестки

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге.

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16.15. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т. п.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге.

 


Проїзд перехресть

Проезд перекрестков в сложных дорожных условиях, решение билетов

ЛЕКЦІЯ 17 Проїзд перехресть

Проезд перекрестков в сложных дорожных условиях, решение билетов

 


Етика водія транспортного засобу

 

Теперь Вы — член всемирного содружества водителей, у Вас миллионы коллег. У водителей принято помогать друг другу — подсказывать правильный маневр, уступать дорогу, если просят, предупреждать об опасности, помогать в устранении неисправностей. В водительской практике важны этические нормы — ответственность, следование дисциплине потока или колонны, уважение к другим водителям и пешеходам.

Предоставляйте преимущество в движении:

- водителям, которые не замечают Вашу машину, выезжая из-за кустарника, зданий или плохо видя через окна, покрытые грязью или льдом;

- пешеходам, не замечающим машин из-за зонтов или шляп, увлеченно беседующим;

- детям, перебегающим дорогу;

- работающим на дороге рабочим;

- слепым с тросточкой или собакой-поводырем;

- водителям, двигающимся неуверенно, — высматривающим номера домов, иногородним и т.п.;

- водителям, которые совершили ошибку, — вынуждены въехать на Вашу полосу, избегая наезда на велосипедиста, пешехода и т.п.

Черты характера водителя проявляются в его поведении за рулем. Если милейший человек, Ваш знакомый, останавливается прямо на автобусной остановке, мешая подъезжающему коллеге — водителю автобуса, или мчится по лужам, обрызгивая прохожих, или «подрезает» других, или оставляет машину надолго в проезде у дома или на стоянке, перекрывая путь всем, или вытесняет пешеходов с перехода, или дымит, прогревая мотор прямо под чужими окнами, знайте, что он — хам, и это его качество придется испытать и Вам.

Ответственный водитель подчиняет себя правилам дорожного движения, не ездит на красный свет, не «подрезает» путь другим.

Вот некоторые правила этики:

Относитесь к другим водителям так, как хочешь, чтобы относились к Вам.

Действуйте понятно для других водителей и пешеходов, это поможет избежать многих критических ситуаций.

Терпеливо и снисходительно относитесь к ошибкам других.

Не возмущайтесь каждой мелочью — медлительным пешеходом, красным сигналом светофора, трактором, поврежденным участком дороги; относитесь к этим явлениям как к неизбежным, вроде дождя или снега.

Не «заводитесь» от хамства и не отвечайте тем же.

Необходимость уступать право проезда другому участнику движения — водителю или пешеходу — не должна вызывать отрицательных эмоций.

Укротите бурный темперамент — это полезно и при вождении, и при общении с инспекторами ДПС и другими водителями.

Не осложняйте жизнь соседям и знакомым своим автомобилем.

Не засоряйте землю отработанным маслом, изношенными деталями и мусором — для них есть отведенные места.

Оказывайте помощь в дороге другим водителям. При необходимости помогут и Вам.

Всегда пропускайте пешеходов там, где они имеют преимущественное право движения, жестом приглашайте их идти, если они не решаются.

Стоя у светофора вечером, не держите ногу на педали тормоза, т. к. яркие стоп-сигналы ослепляют водителей автомобилей, стоящих сзади.

Не забывайте благодарить поднятием руки, кивком головы или улыбкой тех, кто уступил Вам дорогу, когда Вы просили, или кто предупредил Вас о чем-то.

Уступайте дорогу, если просят другие, предупреждайте других о невидимой им опасности.

Не забывайте, что безопасное движение требует сотрудничества между водителями, а не соревнования.

Не настаивайте на своей правоте, а просто уступите дорогу дураку или неопытному.

Вежливый водитель тратит меньше нервной энергии, и машину он водит лучше, потому что расслаблен и уверен в себе.

Проезжая мимо места аварии, где уже работают спасатели, не замедляйте ход и не останавливайтесь посмотреть — можете вызвать другую аварию; проезжайте, внимательно наблюдая за людьми на дороге; никогда не наезжайте на незащищенный пожарный шланг; подчиняйтесь указаниям милиции или пожарных.

Если на магистрали Вы кого-то догоняете, вежливый водитель передней машины обязательно примет вправо, создавая максимально удобные условия для обгона; когда Вас догоняют, то ждут таких же действий.

Старайтесь устанавливать «зрительный контакт» с другими водителями, чтобы предупредить о чем-либо, для этого можно посигналить.

Если другой автомобиль едет медленно, не подгоняйте его гудком. Водитель может быть сердитым, больным или иметь проблемы с автомобилем.

Гудок не предохранит от аварии. Лучше использовать тормоза, чем сигнал.

Не сигнальте, чтобы показать другому водителю, что он сделал ошибку. Гудок может обескуражить его, и он наделает еще больше ошибок.

Никогда не сигнальте от злости.

 

 

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ. Нет никаких поблажек или специальных приемов для женщин, желающих управлять автомобилем. Их и не может быть. Дорога и техника суровы ко всем.

Теория женщинам дается легче, чем вождение. Наиболее сложен физический процесс освоения приемов управления рулем, рычагами и педалями. Женщины дольше осваивают технику вождения и правила движения, навыки действий в различных ситуациях. Самооценка у них часто занижена, они самокритичнее. Женщины добросовестно изучают правила движения, считают вождение необычайно серьезным делом, управляют автомобилем с большим благоразумием, основательно зубрят теорию.

Пока они ездят с инструктором, все получается и вождение доставляет удовольствие. Когда же начинаются самостоятельные выезды, восторги улетучиваются при первых трудностях и из-за недостатка воли многие женщины прекращают водить машину. У них портится настроение, исчезает желание ездить, возникает подозрение, что это им не дано. Через это естественное состояние проходит большинство водителей — и женщин, и мужчин. Для становления водителя требуется время — навыки еще неустойчивы, полностью не освоены, координация движений требует полной сосредоточенности и напряжения. Те, кто сумеет преодолеть минуты слабости и подавленности, должны возобновить упражнения, которыми мало занимались при подготовке, для того чтобы приобрести уверенность в себе.

Чтобы преодолеть страх и научиться уверенно водить машину, женщинам надо тренироваться почти каждый день, в любую погоду.

Женщине, пересевшей с пассажирского сиденья на водительское, редко удается любоваться витринами или пейзажем, не хочется болтать, слушать музыку, приходится и попотеть, и не раз испугаться потока мчащихся машин, не дающих перестроиться в нужный ряд или выехать на главную дорогу. Но раз уж решено двигаться по жизни в автомобиле — приходится привыкать. Зато качества женщин-водителей с солидным стажем — осторожность, рассудительность, дисциплинированность, жизненный опыт и сознательное соблюдение правил — дают им преимущества перед многими водителями-мужчинами.

Женская логика проявляется и в особенностях вождения автомобиля — оно придает нежным женщинам уверенность и силу, робость переходит в старание не нарушать правила дорожного движения, не превышать скорости, исчезает боязнь дороги, они испытывают удовольствие от управления мощной техникой. Опытные женщины-водители выявили некоторые особенности, которые следует учитывать женщинам, управляющим автомобилями:

1. Женщины испытывают стресс при поездках в темное время суток и при управлении автомобилем в крупных незнакомых городах.

2. Женщинам не слишком уютно на дороге, они более чувствительны к несправедливости. Мужская солидарность сплачивает водителей-мужчин, а женщина может рассчитывать только на себя.

Причинами происшествий у женщин нередко бывают: недооценка своих способностей, ненужная осторожность, чрезмерная уступчивость, недостаточный опыт, излишний страх — они заставляют женщину тормозить, вместо того чтобы увеличить скорость и избежать происшествия, т. е. срабатывает инстинкт, а не разум.

Женщины боятся задавить мелкое животное, появившееся на дороге, хотя, тормозя или дергая руль, сами рискуют жизнью.

Психологи различают 3 типа автомобилисток.

1. В моменты опасности некоторые женщины вскрикивают, закрывают глаза и безучастно ждут дальнейших событий. У них не получаются быстрые решения в сложных ситуациях, даже если им и удается преодолеть реакцию испуга. Если они осознают этот свой недостаток, то дол<







Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.