Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФункція «майбутня вартість ануітету»

Ця функція дозволяє розрахувати величину накопичених рівновеликих внесков при заданої ставки доходу

де МВА - майбутня вартість ануітету, якій здіснюється на умовах попередніх платежів.

Задача. Яка сума буде накопичена на рахунку, якщо протягом четирьох років щорічно вносити по 350 тис. грн., а банк нараховує на внесок 6% річних? Перевірити отриманий результат методом депозитної книжки.

Рішення.

 

Таким чином, депонування 350 4 =1400 тис. грн. забезпечує накопичення через чотири роки 1623 тис. грн. Різниця 1623 - 1400 = 223 тис. грн. є доходом з відсотків, які нараховані за технікою складного відсотку на суму, що зростає.

Перевіримо дане твердження методом депозитної книжки (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Депозитна книжка

 

  Рік   Внесок на початок поточного року, тис. грн. Вартість внеску на кінець поточного року, тис. грн. Вартість внеску на кінець наступного року, тис. грн.
  Перший Другий Третій Четвертий        

 

Задача. Яка сума буде накопичена на рахунку, якщо протягом п’яти років щорічно вкладати по 100 тис. грн., а банк нараховує на внесок 10% річних? Перевірити отриманий результат методом депозитної книжки.

Рішення.

 

 

Таким чином, депонування 1000 5 = 5000 тис. грн. забезпечує накопичення через 5 років 6716 тис. грн. Різниця 6716 - 5000 = 1716 тис. грн. є доходом з відсотків, які нараховані за технікою складного відсотку на суму, що зростає.

Перевіримо дане твердження методом депозитної книжки (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Депозитна книжка

 

  Рік   Внесок на початок поточного року, тис. грн. Вартість внеску на кінець поточного року, тис. грн. Вартість внеску на початок наступного року, тис. грн.
  Перший Другий Третій Четвертий П’ятий        

 Функція «періодичний внесок на накопичення фонду»

Функція «переодичний внесок на накопичення фонду» є зворотньою по відношенню до функції «майбутня вартість ануітету». Ця функція дозволяє розраховувати величину внеску (розміру окремого платежу, члену ануітету), який потрібен для накопичення зумовленої суми при заданій ставці відсотку

 

Задача. Яку суму потрібно щорічно вкладати на депозит, що поповнюється, під 8% річних, щоб накопичити за 5 років 1700 тис. грн.? Перевірити отриманий результат методом депозитної книжки.

Рішення.

 

Таким чином, сумарний внесок в 268 5 = 1340 тис. грн. при нарахуванні 8% річних дозволяє накопичити 1700 тис. грн.

Перевіримо дане тверження методом депозитної книжки (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Депозитна книжка

 

  Рік   Внесок на початок поточного року, тис. грн. Вартість внеску на кінець поточного року, тис. грн. Вартість внеску на кінець наступного року, тис. грн.
  Перший Другий Третій Четвертий П’ятий      

 

 

Концепція обліку фактора інфляції

В інвестиційному менеджменті необхідно брати до уваги фактор інфляції.

Інфляція - це знецінювання грошей внаслідок їх випуску в обертання у розмірах, які перевищують потреби товарообігу, що супроводжується зростанням цін на товари і падінням реальної заробітної плати.

В Україні у 2007 р. темп інфляції складав 16,6%.

Інфляція впливає на численні аспекти інвестиційної діяльності підприємства. У процесі інфляції відбувається:

  • відносно зниження вартості матеріальних активів;
  • зниження реальної вартості грошових та інших фінансових активів (дебіторської заборгованості, нерозподіленого прибутку, інструментів фінансового інвестування і т.д.);
  • заниження собівартості виробництва продукції, яке викликає штучний ріст прибутку та ріст податкових відрахуваннь;
  • падіння реального рівня майбутніх доходів підприємства.

 

Концепція обліку впливу фактора інфляції в управлінні інвестиційною діяльностю підприємства полягає у необхідності реального відображення віртості інвестиційних активів і грошових потоків, а також у забезпеченні відшкодування втрат інвестиційних доходів, викликаних інфляцією.

При розрахунках, повязаних з коригуванням інвестиційних грошових потоків з урахуванням фактора інфліції, прийнято використовувати два поняття - номінальна і реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів представляє собою оцінку суми у відповідних грошових одиницях.

Реальна сума грошових коштів представляє собою оцінку суми коштів з урахуванням зміни рівня купівельної вартості грошей.

У процесі оцінки інфляції у періоді, що розглядається, використовуються два показники - темп і індекс інфляції.

Темп інфляції - показник, що характеризує зниження купівельної здатності грошей у певному періоді, який виражений приростом середнього рівня цін у відсотках до їх номіналу на початок періоду.

Індекс інфляції - показник, що характеризує ріст рівня цін у періоді, який розглідається.

При прогнозуванні річного темпу і індексу інфляції спираються на очікувані середньомісячні темпи інфліції. Така інформація міститься у прогнозах економічного і соціального розвитку країни на майбутній період, що публікуються. Результати прогнозування є основою для наступного обліку фактора інфляції.

Для розрахунку річного темпу інфляції використовується насупне співвідношення

де - річний темп інфляції, що прогнозується, виражений десятинним дробом; - очікуваний середньомісячний темп інфляції, який виражений десятинним дробом.

Для розрахунку річного індексу інфляції використовується наступне співвідношення

Визначення реальної відсоткової ставки з урахуванням інфляції засновано на номінальному рівні ставки, що прогнозується, і результатах прогнозу річних темпів інфляції. В основі розрахунку реальної відсоткової ставки з урахуванням інфляції лежить модель Фішера

де - реальна відсоткова ставка, виражена десятинним дробом; - тут номінальна відсоткова ставка, виражена десятинним дробом.

При невеликому темпі інфляції, коли , можна скористатися приблизним співвідношенням

Задача. Розрахувати реальну відсоткову ставку на наступний рік, якщо номінальна відсоткова ставка очікується у розмірі 19%, а темп інфляції, яка прогнозується, - 7%.

Рішення. У відповаідності до формули Фішера

У відповідності до приблизної формули

При оцінці номінальної майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням інфляції використовується наступне співвідношення:

де - первісний внесок.

При оцінці поточної вартості

де - номінальна майбутня вартість.

Треба підкреслити, що прогнозування темпів інфляції є складним і трудомісткім процесом, який у значній мірі схильний до впливу субєктивних факторів. Тому на практиці може бути використаний більш простий спосіб обліку інфляції. З цією метою вартість грошових коштів перераховується з національної валюти в одну з «сильних» валют, яка у найменшщому ступені схильна до інфляції. Такий спосіб оцінки поточної або майбутньої вартості необхідного доходу дозволяє виключити із розрахунків фактор інфляції.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.