Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення оптимальних норм внесення добрив

на плановану врожайність

Розрахунок норм внесення добрив на заплановану врожайність по винесенню поживних речовин з урахуванням ефективної родючості ґрунту і використання їх з добрив (балансовий метод).

Розрахунок норм добрив проводять по схемі представленій у табл. 7.

Розрахунок можна вести також по формулі:

Нд = 100 (Уп × В – Вг × 48 × Кг) / Вд × Кд,

де Нд – норма добрив, кг/га;

Уп – програмована врожайність, ц/га;

В – виніс поживних речовин, кг/ц (табл. 8);

Вг – вміст поживних речовин у ґрунті, мг/100 г (табл. 9);

Кг – коефіцієнт використання поживних речовин з ґрунту, % (табл. 10);

Вд – вміст поживних речовин в добривах, %;

Кд – коефіцієнт використання поживних речовин з добрив, % (табл. 10);

48 – коефіцієнт для переводу вмісту поживних речовин в кг/га.

Розрахунок доз добрив за нормативними витратами

Розрахунок потреби проводиться по кожному елементу живлення і шляхом підсумовування визначається загальна потреба у поживних речовинах на плановану врожайність.

При використанні нормативів витрат добрив на створення одиниці врожаю (табл. 11) і поправочного коефіцієнту на агрохімічні властивості ґрунтів (табл. 12) дози добрив розраховуються по формулі:

Д = Уп × Н × К,

де: Д – доза азоту, фосфору, калію, кг/га д. р.;

Уп – планований врожай, ц/га;

Н – нормативи витрат поживних речовин на 1 ц врожаю;

К – поправочний коефіцієнт на вміст поживних речовин у ґрунті.

 

ДОДАТКИ

Таблиця 1

Калорійність (g) сільськогосподарської продукції, ккал/кг

Культура Продукція g Культура Продукція g
Озима пшениця зерно Кукурудза силос
Озиме жито зерно Цукровий буряк коренеплоди
Яра пшениця зерно Картопля бульби
Ячмінь зерно Озимий ріпак насіння
Овес зерно Багаторічні трави сіно
Кукурудза зерно Соняшник насіння

  

Таблиця 2

Співвідношення основної продукції до побічної і коефіцієнт,

що характеризує ефективність врожаю (Кт)

 

Культура Спів-відношення Кт Культура Спів-відношення Кт
Озиме жито 1:1,7 0,37 Гречка 1:1,3 0,44
Озима пшениця 1:1,4 0,42 Горох 1:1,4 0,42
Яра пшениця 1:1,3 0,47 Кукурудза 1:1,35 0,44
Овес 1:1,3 0,44 Картопля 1:0,6 0,63
Ячмінь 1:1,1 0,48 Буряк 1:0,4 0,71
Соняшник 1:4 0,20 Оз. ріпак 1:3,8 0,35

 

 

Таблиця 3

Стандартна вологість продукції

Культура Продукція Вологість, %
Зернові зерно
Зернобобові зерно
Соняшник насіння
Картопля бульби
Цукровий і кормовий буряк коренеплоди

Таблиця 4

Коефіцієнт сумарного водоспоживання на 1 т врожаю

(при стандартній вологості), м3

 

Культура Межі Середнє значення
Багаторічні трави (сіно) 470–550
Озима пшениця (зерно) 550–650
Кукурудза (зерно) 500–700
Кукурудза (зелена маса з качанами) 35–56
Яра пшениця (зерно) 470–550
Ячмінь (зерно) 500–560
Овес (зерно) 560–620
Соняшник 1420–1900
Кормовий буряк (коренеплоди) 50–70
Цукровий буряк (коренеплоди) 56–110
Картопля (бульби) 68–100
Столовий буряк (коренеплоди) 60–90
Томати 150–200
Огірки (плоди) 150-200
Капуста (качани) 250–300
Цибуля (ріпка) 200–300
Морква (коренеплоди) 80–120

 

Таблиця 5

Середня багаторічна сума опадів по районах

Дніпропетровської області, мм

 

Райони Місяці За рік За теплий період За холодний період
Апостолівський
Васильківський
Верхньодніпровський
Дніпропетровський
Криворізький
Криничанський
Магдалинівський
Межівський
Нікопольський
Новомосковський
Павлоградський
Петропавлівський
Покровський
П’ятихатський
Синельниківський
Солонянський
Софіївський
Томаківський
Царичанський
Широківський
Середня сума по області

Таблиця 6

Бонітетна шкала ґрунтів і ціна 1 балу врожайності

основних польових культур (В.В. Гріценко, В.Е. Долгодворов, 1987)

 

Ґрунт Оцінні бали за врожайністю, бал
озима пшениця куку- рудза соняш-ник цукровий буряк кукурудза на зелений корм соя, горох
Чорнозем звичайний
Чорнозем вилужений
Чорнозем типовий
Чорнозем звичайний малогумусний
Чорнозем карбонатний
Ціна одного балу, ц/га 0,40 0,48 0,22 4,0 3,07 0,24

 

Таблиця 7

Розрахунок норм добрив на заплановану врожайність (Уп) озимої пшениці, 60 ц/га, (дані Інституту с/г степової зони НААН)

Показники N Р К
Винос поживних речовин, кг/ц (В) 1,2 2,8
Необхідно поживних речовин для програмованого врожаю (Взаг = Уп*В), кг/га
Вміст поживних речовин у ґрунті (Вг), мг/100 г 3,1 8,4 12,5
Вміст поживних речовин в орному шарі (Вш = Вг * 48), кг/га
Коефіцієнт використання поживних речовин з ґрунту (Кг) 0,7 0,12 0,2
Буде використано поживних речовин з ґрунту (Вгр=48ВгКг), кг/га
Кількість поживних речовин для програмованого врожаю Р = (Взаг – Вг), кг/га      
Коефіцієнт використання поживних речовин з добрив, (Кд) 0,6 0,2 0,6
Вміст поживних речовин в мінеральних добривах (Вд), %
Слід внести поживних речовин з добривами, Рд = (Р : Кд), кг/га
Слід внести добрив у фізичній вазі, кг/га Нд = 100 Рд / Вд

 

* Вміст поживних речовин (кг/га) визначаємо з розрахунку - об'ємна маса 1,2 г/см2, розрахунковий шар ґрунту 0–40 см,

(12 г/см2 × 40см × 10000 м2 = 4,8 млн кг/га).

 

Таблиця 8

Винесення поживних речовин основними сільськогосподарськими культурами, кг на 1 ц основної і побічної продукції

Культура Основна продукція N Р К
Озима пшениця Зерно 3,0 1,2 2,8
Овес Зерно 3,0 1,3 2,6
Ячмінь Зерно 3,0 1,3 2,6
Кукурудза Зерно 2,3 1,0 2,1
Просо, гречка Зерно 3,3 1,0 3,4
Горох Зерно 6,6 1,6 2,0
Соняшник Насіння 5,5 2,0 8,0
Цукровий буряк Коренеплоди 0,55 0,16 0,6
Картопля Бульби 0,6 0,2 0,6
Кукурудза МВС Силосна маса 0,59 0,15 0,6
Однорічні зернові трави Зелена маса 0,39 0,13 0,45
Багаторічні бобові трави Зелена маса 0,4 0,2 0,5

 

Таблиця 9

Угрупування ґрунтів за вмістом поживних речовин

Забезпеченість Вміст у мг/ 100 г ґрунту Вміст гумусу, %
N-NO3 після нитрифікації Р2О5 по Чирикову К2О по Чи-рикову
Низька 2-5 2–4 1,6–2,5
Середня 1,1–2,0 5–10 4–8 2,6–3,5
Підвищена 2,1–3,0 10–15 8–12 3,6–4,5
Висока 3,1–4,0 15–20 12–18 4,6–5,5
Дуже висока > 4,0 > 20 > 18 > 5,5

 

 

Таблиця 10

Відсоток використання поживних речовин

Сільськогосподарськими культурами з ґрунту і мінеральних добрив

Культура З ґрунту З мінеральних добрив
Р К N Р К
Озима пшениця 12,5 22,1 23,5 9,4 40,5
Ячмінь 9,0 16,8 31,8 10,2 36,3
Кукурудза на зерно 12,6 19,5 26,0 9,4 29,3
Кукурудза на силос 8,3 22,0 28,3 11,8 47,1
Просо 4,6 8,5 29,3 7,1 21,8
Гречка 7,4 12,3 31,3 14,2 27,6
Горох 10,3 10,3 8,6 37,8
Цукровий буряк 8,8 26,1 27,6 8,3 33,0
Соняшник 7,3 33,4 26,2 7,7 70,3
Картопля 4,4 26,1 29,6 7,0 34,6

Примітка: легкогідролізуємий азот рослини засвоюють на 20-25 %.

 

 

Таблиця 11

Норми витрат поживних речовин на формування 1 ц продукції, кг

Культури Витрати діючих речовин
N Р К
Озима пшениця 1,7 1,2
Ячмінь 2,2 2,2 1,6
Овес 2,3 1,9 1,5
Кукурудза 1,9 1,8 1,6
Просо 2,2 1,7 1,5
Гречка 2,8 3,9 3,2
Горох 1,4 2,0 2,0
Цукровий буряк 0,36 0,38 0,37
Соняшник 2,9 3,3 2,6
Картопля 0,37 0,33 0,44
Кукурудза на силос 0,26 0,21 0,2
Баштанні 0,23 0,3 0,3

 

 

Таблиця 12

Поправочні коефіцієнти на агрохімічні властивості

ґрунту для розрахунку доз добрив під запланований врожай

Забезпеченість N Р К
Низька 1,3 1,3 1,5
Середня 1,0 1,0 1,3
Підвищена 0,7 0,7 1,0
Висока 0,5 0,5 0,7
Дуже висока 0,3 0,5

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.