Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГенератори постійного струму.

Властивості та особливості роботи генераторів вивчають за їххарактеристиками - графічними залежностями, що визначають експериментальне або обчислюють теоретично.

 
 

Генератори вивчають за трьома основними Зовнішня характеристика генератора - це залежність напруги на затискачах якоря від струму навантаження, коли струм збудження залишається незмінним.

Регулювальна характеристика - це залежність струму збудження від струму якоря, коли на навантаженні зберігається постійна напруга.

Характеристика холостого (неробочого) ходу - це залежність ЕРС якоря від струму збудження, коли вимкнуте коло навантаження.

Характеристика холостого (неробочого) ходу генератора незалежного збудження є одночасно також і магнітною характеристикою системи. Як і крива намагнічування, характеристика повторює форму петлі гістерезису. Після вимикання збудження машини залишкова ЕРС буде значно більшою, ніж на початку роботи генератора. Залишко­вий магнетизм нестійкий і через деякий час зменшується.

Зовнішня характеристика генератора (залежність напруги на навантаженні від струму навантаження при нерегульованому колі збудження) наведена на рис. 1.7.5.характеристиками.

Якщо навантаження вимкнене = 0), то U = Е. При підвищенні струму навантаження втрати збільшуються, а напруга зменшується. З іншого боку, підвищення струму зменшує основний потік через вплив реакції якоря. Це зменшує ЕРС, тобто також зменшує напругу на навантаженні.

Регулювальна характеристика (залежність струму збудження від струму якоря при постійній напрузі на навантаженні) наведена на рис. 1.7.6 Щоб зберегти напругу на навантаженні при збільшенні струму якоря, треба збільшити струм збудження. 


 
 

Збільшення струму збудження спричиняє збільшення основного магнітного потоку, збільшення ЕРС і дає змогу залишити незмінною напругу .

Генератори паралельного збудження (рис.1.7.7.) мають багато спільного з генераторами незалежного збудження завдяки тому, що струм збудження незначною мірою впливає на струм якоря та реакцію якоря.Характеристика холостого (неробочого) ходу та регулювальна характеристика генератора паралельного збудження не відрізняються від характеристик генератора незалежного збудження .

 

 
 

Зовнішня характеристика генератора паралельного збудження більш падаюча, ніж генератора незалежного збудження.

Зменшення U з підвищенням струму можна пояснити:

- збільшенням втрат у колі якоря ;

- збільшенням реакції якоря, тобто послабленням потоку та зменшенням ЕРС;

- зменшенням струму збудження, що також послаблює потік.

Значне зменшення напруги призводить до падіння струму збудження. Після критичного струму настає саморозмагнічення генератора. У режимі короткого замикання струм збудження дорівнює нулеві і потік обумовлюється тільки залишковим магнітним потоком.

Генератор паралельного збудження не боїться короткого замикання (струм короткого замикання менший за номінальний струм).

У генераторах послідовного збудження коло якоря є також і колом збудження.

Тому генератор не має характеристики холостого (неробочого) ходу. Відсутня також і регулювальна характеристика, яку знімають штучно. Штучна регулювальна характеристика є дуже незручною, тому що вона має падаючий характер (рис. 1.7.8.). Зовнішня характеристика генератора послідовного збудження відрізняється від характеристик генераторів інших типів. Із збільшенням струму якоря збільшується струм збудження, магнітний потік, ЕРС та напруга. Більшість споживачів працюють при сталій напрузі живлення. Тому генератори послідовного збудження у промисловості практично не використовуються.

Генератори змішаного збудження мають дві обмотки збудження — послідовну та паралельну. Від способу з'єднання обмоток залежить вигляд зовнішньої характеристики (рис. 1.7.9.). Узгоджене умикання обмоток (магніторушійні сили спрямовані у один бік) дає змогу підтримувати постійну напругу на навантаженні. Зустрічне вмикання ( ЕРС спрямовані назустріч одна одній) дає змогу одержати характеристику, що забезпечує порівняно постійний струм навантаження (електроліз, зварювання тощо).

 

 
 

Двигуни постійного струму.

В двигунах незалежного та паралельного збудження пусковий струм у 20...30 разів більший за номінальний.

Щодо обмеження пускового струму використовують один із трьох способів пуску.

1. Пуск за допомогою пускового реостата (додатковий опір у йолі якоря).

2. Пуск при зниженій напрузі, що подається на якір двигуна, здійснюється за допомогою джерела регульованої ЕРС.

3. Прямий пуск (здійснюється для двигунів малої потужності, до 1 кВт).

Особливістю двигунів послідовного збудження є те, що струм якоря є також і струмом збудження. Число обертів якоря значною мірою залежить від електромагнітного моменту. Двигун послідовного збудження витримує великі перевантаження при помірному підвищенні струму та стійко працює при значно знижених обертах якоря. При малих навантаженнях оберти нескінченно підвищуються, двигун „іде у рознос”. Двигуни такого типу треба використовувати з постійним навантаженням на валу. Розвантажувати такий двигун не можна.

Особливістю двигуна змішаного збудження є те, що магнітний потік створюєшся двома обмотками.

На рис. 1.7.10. наведені механічні характеристики двигунів із різними способами збудження. Розрізняють два типи компаундних двигунів. У двигунах послідовно-паралельного збудження переважає послідовне збудження. Механічна характеристика досить м'яка, але двигун не боїться розвантаження, тобто збільшення обертів при розвантаженні двигуна обмежене. У двигунахпаралельно-послідовного збудження переважає паралельне збудження. Механічна характеристика такого двигуна жорстка, але м'якша, ніж характеристика двигуна паралельного збудження.

 
 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.