Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДо практичних занять з дисципліни

«ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»

Частина 2

Харків 2014


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

«ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»

(частина 2)

для студентів усіх форм навчання напряму

6.050101 – Комп’ютерні науки

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ІУС.

Протокол № 12 від 16.05.2014.

 

 

Харків 2014

 
 


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Дискретна математика» (частина 2) для студентів усіх форм навчання напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки / Упоряд.: Н.В. Васильцова, Л.Е. Чала. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 76 с.

 

 

Упорядники: Н.В. Васильцова,

Л.Е. Чала

 

 

Рецензент В.О. Філатов, д-р техн. наук, проф. кафедри ШІ.

 

 
 

ЗМІСТ

 

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................ 5

1 ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОМБІНАТОРИКИ. МОДЕЛІ

КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ......................................................... 6

1.1 Мета заняття......................................................................................... 6

1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 6

1.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 7

1.3.1 Контрольні запитання................................................................... 7

1.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 8

1.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 10

2 УРНОВІ СХЕМИ ВИРІШЕННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ................ 16

2.1 Мета заняття......................................................................................... 16

2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 16

2.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 17

2.3.1 Контрольні запитання................................................................... 172.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 17

2.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 18

3 СПОСОБИ ЗАДАННЯ ГРАФІВ. ОПЕРАЦІЇ НАД ГРАФАМИ............... 20

3.1 Мета заняття......................................................................................... 20

3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 20

3.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 21

3.3.1 Контрольні запитання................................................................... 21

3.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 22

3.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 25

4 ЗВ’ЯЗНІСТЬ ГРАФІВ. ЕЙЛЕРОВІ ТА ГАМІЛЬТОНОВІ ГРАФИ.......... 36

4.1 Мета заняття......................................................................................... 36

4.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 36

4.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 37

4.3.1 Контрольні запитання................................................................... 37

4.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 37

4.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 42


5 ДЕРЕВА. АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ОСТОВНОГО ДЕРЕВА.............. 47

5.1 Мета заняття......................................................................................... 47

5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 47

5.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 48

5.3.1 Контрольні запитання................................................................... 48

5.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 48

5.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 50

6 ВІДШУКАННЯ НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ МІЖ
ВЕРШИНАМИ ГРАФА (МЕРЕЖІ................................................................ 59

6.1 Мета заняття......................................................................................... 59

6.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 59

6.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 60

6.3.1 Контрольні запитання................................................................... 60

6.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 60

6.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 62

7 ЗАДАЧІ ПРО МАКСИМАЛЬНУ ТЕЧІЮ І
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗРІЗ У МЕРЕЖІ............................................................ 66

7.1 Мета заняття......................................................................................... 66

7.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів........ 66

7.3 Контрольні запитання і завдання........................................................ 66

7.3.1 Контрольні запитання................................................................... 66

7.3.2 Контрольні завдання..................................................................... 67

7.4 Приклади аудиторних і домашніх задач............................................ 69

Перелік посилань........................................................................................... 75

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Дисципліна «Дискретна математика» входить до складу дисциплін
циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з напряму 6.050101 – «Комп’ютерні науки» і є однією з базових математичних дисциплін
цього циклу.

Матеріал, який пропонується для вивчення другої частини дисципліни, складається з таких розділів: «Основи комбінаторного аналізу», «Основні поняття теорії графів».

Добір і викладення практичного матеріалу цих розділів дисципліни виконано з урахуванням вимог фундаментальної освіти з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, сучасних інженерних і соціально-економічних напрямів з високим рівнем автоматизації та комп’ютеризації.

Методичні вказівки призначені для студентів молодших курсів, які спеціалізуються в галузі комп’ютерних наук і зобов’язані використовувати отримані практичні знання і навички під час проектування та упровадження інформаційно-управляючих систем і систем штучного інтелекту. Однак практичний матеріал з дисципліни «Дискретна математика» буде також корисним для тих, хто намагається підвищити кваліфікацію в напрямах (розділах дисципліни), перелічених вище.

Для вивчення другої частини дисципліни «Дискретна математика» студент повинен мати знання математики в обсязі середньої школи і деякі основні поняття з розділів дисципліни з вищої математики (зокрема, теорії матриць).

У методичні вказівки з дисципліни «Дискретна математика» входить перелік літератури (підручники, навчальні посібники і монографії), яку можна використовувати для уточнювання матеріалу або, за бажанням, для більш глибокого вивчення деяких теоретичних положень і практичних прикладів.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.