Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

У визначений кафедрою термін повністю закінчена курсова робота належним чином оформлена та підшита курсова робота подається студентом на кафедру для перевірки керівником. Керівник курсової роботи відмічає у рецензії позитивні сторони і недоліки роботи (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення та захисту роботи, а також оцінює роботу. При необхідності доопрацювання, робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання для усунення недоліків.

Курсова робота після допуску роботи до захисту керівником захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.

Курсові роботи оцінюються за 100-бальною шкалою, при цьому керівник оцінює курсову роботу в діапазоні від 0 до 50 балів, комісія по захисту курсових робіт – в діапазоні від 0 до 50 балів. До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів.

При оцінюванні курсової роботи науковий керівник розподіляє загальну кількість балів, за якою оцінюється робота, між відповідними об’єктами контролю:

1. зміст першої частини курсової роботи (якість теоретичного матеріалу, його зв'язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій) – оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів;

2. дотримання вимог щодо оформлення роботи – оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

4. вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановлені кафедрою відповідно до графіку підготовки курсової роботи терміни - оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

У рецензії керівник проставляє не тільки загальну кількість балів, але і вказує їх розподіл між відповідними об’єктами контролю.

При оцінюванні курсової роботи комісія по захисту виставляє бали від 0 до 50 балів.

 


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Загальна та Особлива частини кримінального права, їх значення та взаємозв’язок.

2. Злочин та кримінальний проступок.

3. Вчення про склад злочину у вітчизняній та зарубіжній доктрині

4. Кримінально-правові наслідки злочину.

5. Перспективи впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб

6. Змішана, подвійна та складна вина в кримінальному праві.

7. Видовий об’єкт злочину та його значення.

8. Інформація як предмет злочину.

9. Потерпілий від злочину в кримінальному праві.

10. Необережне співзаподіяння в кримінальному праві.

11. Спеціальний суб’єкт злочину.

12. Форми множинності: теоретичні та прикладні аспекти

13. Поняття криміналізації та декриміналізації в кримінальному праві України.

14. Поняття неоподатковуваного мінімуму доходів громадян як кримінально-правової категорії.

15. Норми Загальної частини Кримінального кодексу України про особливості кримінальної відповідальності за корупційні злочини.

16. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

17. Структура Особливої частини кримінального права та її генезис.

18. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (на матеріалах судової практики 2014-2015 рр.).

19. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

20. Жорстокість як кримінально-правова категорія.

21. Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини та за захоплення заручників.

22. Кримінальна відповідальність за зґвалтування та за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

23. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканості особи неповнолітніх.

24. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.

25. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.

26. Кримінальна відповідальність за порушення права на отримання освіти та за порушення права на безоплатну медичну допомогу.

27. Кримінальна відповідальність за крадіжку, грабіж та розбій.

28. Кримінальна відповідальність за вимагання та за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.

29. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності, що не пов’язані із заволодінням чужим майном.

30. Фіктивне підприємництво (стаття 205 Кримінального кодексу України).

31. Кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності.

32. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (стаття 206-2 Кримінального кодексу України).

33. Кримінальна відповідальність за порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (стаття 220-1) Кримінального кодексу України).

34. Кримінальна відповідальність за злочини, повязані з незаконним використанням інсайдерської інформації (стаття 232-1, 232-2 Кримінального кодексу України).

35. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.

36. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання та за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

37. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації та за бандитизм.

38. Причинний зв'язок у злочинах проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

39. Кримінальна відповідальність за терористичний акт.

40. Кримінальна відповідальність за терористичні злочини (статті 258-1, 258-2 і 258-3 Кримінального кодексу України).

41. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

42. Кримінальна відповідальність за групове порушення громадського порядку та за масові заворушення.

43. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та за втрату документів, що містять державну таємницю.

44. Кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

45. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову (статті 335 і 336 Кримінального кодексу України).

46. Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації.

47. Кримінальна відповідальність за злочини проти працівників правоохоронних органів (статті 342, 343, 345 347 і 348 Кримінального кодексу України).

48. Кримінальна відповідальність за злочини проти журналістів (статті 345-1, 347-1, 348-1 і 349-1 Кримінального кодексу України).

49. Кримінальна відповідальність за зловживання владою, службовим становищем чи повноваженнями (статті 364, 364-1 і 365-2 Кримінального кодексу України).

50. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.

51. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

52. Неправомірна вигода як ознака злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

53. Істотна шкода та тяжкі наслідки як ознаки злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

54. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність.

55. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються засудженими особами.

56. Поняття військового злочину: загальна характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.

57. Кримінальна відповідальність за непокору та за невиконання наказу.

58. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, за дезертирство та за ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом.

59. Кримінальна відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

60. Кримінальна відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.


 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.