Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОзнаки соціальної держави

1. Проголошення людини найвищою цінністю;

2. Специфічна спрямованість на забезпечення соціальних прав;

3. Ґрунтування на принципах солідарності, соціальної
відповідальності, соціальної справедливості та субсидіарності
;

4. Забезпечення перерозподілу суспільних благ;

5. Існування соціальних обов'язків держави щодо своїх громадян:
а) обов'язок політики соціального забезпечення,

б) обов'язок політики соціального страхування,

в) обов'язок забезпечення соціального миру.

Елементи форми держави

форма правління – порядок організації вищих органів державної влади та поділ повноважень між ними;

форма державного устрою – порядок територіальної організації публічної влади та поділ повноважень між центральними та місцевими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування.

Відомо, що за формою державного устрою держави поділяються на дві групи— унітарні (прості) і федеративні (складні). Унітарною вважаєтьсядержава, яка не має у своїй внутрішній структурі інших держав.

Згідно зі ст. 2 Конституції Україна є унітарною державою. Її територія поділяється на підставі ст. 133 Конституції наадміністративно-територіальні одиниці (області, райони, міста, райони вмістах, селища і села), які у сукупності становлять адміністративно-територіальний устрій.

При цьому адміністративно-територіальні одиниці (крім міст Києва та Севастополя) не наділяються власним правовим статусом. Згідно з Конституцією Україниним наділені органи виконавчої державної влади в особі державнихадміністрацій на відповідній території та представницькі і виконавчіоргани місцевого самоврядування в Україні (статті 118, 119, 140 та 141Конституції).

До системи адміністративно-територіального устрою входить також Автономна Республіка Крим, яка є невід'ємною складовою частиною України (статті 133 і 134 Конституції).

Оскільки Україна не має у своєму складі інших держав, їй притаманні єдина національна система законодавства, єдиний орган законодавчої влади— Верховна Рада України, єдина система органів виконавчої влади, судовихрганів, єдине громадянство, єдина грошова, податкова системи, тощо.

За формою правління Україна є республікою (ст. 5 Конституції). Її головною ознакою, на відміну від монархії, є виборність і змінюваність глави держави. До інших ознак слід віднести:

· відмова від здійсненнядержавної влади на підставі спадкування;

· утворення державних органів наоснові поєднання інтересів державної влади та непорушності громадянськихсвобод;

· формування цих органів шляхом вільних виборів на обмежений строкдії, визначений Конституцією.

Основоположним принципом демократичної організації держави,найважливішою передумовою здійснення іншого принципу — верховенства права, є принцип розподілу влади (ст. 6 Конституції України).

 

Права і свободи закріплені в Розділі II Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» (статті 21- 68), який становить концентруючу вісь правового статусу особи в Україні.

1) Конституція України містить такий перелік прав людини (витримки):
право на вільний розвиток особистості. Кожна людина має право сама визначати свою долю, ставити перед собою визначені нею самою цілі, обирати засоби для досягнення цих цілей. Але, зрозуміло, при цьому вона не повинна порушувати прав інших людей;

2) право на життя. Конституція України закріплює право на життя за допомогою заборони свавільного (незаконного) позбавлення життя. Верховна Рада України скасувала кримінальне покарання у вигляді смертної кари. Ніхто не може бути позбавлений життя навіть за рішенням державного органу. Другий важливий компонент закріплення права на життя — право людини на самозахист від протиправних посягань на життя і здоров’я (дет. див. ст. 27 Конституції Украіни);

3) право на повагу людської гідності. Це особисте право теж забезпечується встановленням заборон на протиправні дії, що посягають на людську гідність: катування, жорстоке, нелюдське таке, що принижує гідність, поводження або покарання, примусові медичні або наукові дослідження на людині (дет. див. ст. 28 Конституції України);

4) право на свободу і особисту недоторканність. Сутність права на свободу полягає в тому, що в Україні заборонені будь-які форми особистої залежності, а саме — рабство і подібні до нього інститути (боргова кабала й т.і.). Недоторканність особи є важливою гарантією свободи людини, насамперед свободи від свавільних дій посадових осіб держави. Відповідно до Конституції України ніхто не може бути заарештованим чи триматися під вартою інакше як за рішенням суду. У разі нагальної потреби запобігти злочину або його припинити правоохоронні органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід. Обґрунтованість цього тимчасового запобіжного заходу протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом (дет. див. ст. 29 Конституції України);

5) н едоторканність житла. Житло — є продовженням людської особистості, важлива гарантія її свободи і недоторканності. Недарма склалася приказка: «Мій будинок — моя фортеця». Конституція України зазначає, що проникнення до житла, проведення в ньому огляду або обшуку можуть здійснюватися тільки за рішенням суду. Винятки з цього правила допускаються тільки для порятунку життя людей і майна (наприклад, у разі пожежі, стихійного лиха), а також з метою переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину (дет. див. ст. 30 Конституції України);

6) таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції. Ця норма Конституції України теж є однією з гарантій свободи особи. Винятки (тобто ознайомлення з кореспонденцією посадових осіб держави) можуть бути встановлені тільки судом з метою запобігти злочину чи встановити істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими засобами одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України);

7) невтручання в особисте і сімейне життя. Таємниця особистого і сімейного життя — ще одна грань свободи особи. Конституція України забороняє збирання, збереження, використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини (дет. див. ст. 32 Конституції України);

8) свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право на вільний в’їзд в Україну і виїзд з України. Це особисте право поширюється тільки на осіб, що перебувають в Україні на законних підставах. Іноземний громадянин чи підданий, що порушує закони України, може бути висланий за межі України. Такій особі може бути відмовлено в дозволі на в’їзд до України. У той же час громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися до України, не може бути висланий за межі України (дет. див. ст. 33 Конституції України);

9) право на свободу думки і слова, на вільне висловлювання своїх поглядів і переконань. Свобода думки в принципі не може бути нічим обмежена — адже контролювати і регулювати людське мислення неможливо. Свобода ж слова і друку в Україні, як і у будь-якій іншій демократичній країні, має певні межі (докладніше про це–далі) (дет. див. 34 Конституції України);

10) свобода світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідати будь-яку релігію або не сповідати ніякої (бути атеїстом), правити релігійні культи і ритуальні обряди, здійснювати релігійну діяльність (дет. див. ст. 34 Конституції України).

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.